تحلیل عددی تغییر شکل تیرهای نورد شده در معرض صاف‌کاری حرارتی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

چکیده

ترمیم سازه‌های فولادی به روش صا‌ف‌کاری حرارتی قدمت طولانی دارد اما مطالعاتی در این زمینه در داخل کشور گزارش نشده است. ماهیت فیزیکی این فرآیند، حرارتی- مکانیکی است و اکثر مطالعات صورت ‌‌گرفته نیز شامل بررسی تجربی اعوجاج‌ها و تغییر شکل‌های مکانیکی سازه‌ها و ترمیم به کمک ابزارهای تسریع کننده مانند جک‌‌های هیدرولیک بوده است. در این تحقیق، به تحلیل حرارتی و سازه‌ای این فرآیند روی یک تیر فولادی با مقطع I- شکل بدون اعمال بار خارجی پرداخته شد. مشعل اکسی استیلن به عنوان منبع حرارت، مد نظر بوده و از مدل شار حرارت نرمال گوسی برای مدل‌سازی شار حرارت ورودی از شعله به تیر استفاده شد. تحلیل انتقال حرارت گذرای سه بعدی و تغییر شکل‌های سازه‌ای به روش المان محدود در نرم ‌افزار ANSYS، انجام گرفت و نتایج حاصل از تغییر شکل‌های حرارتی بر اساس میزان دوران پلاستیک در تیر بررسی شدند. همچنین نقش متغیرهای موثری مانند شرایط تکیه‌گاهی، سرعت مشعل در نواحی مختلف گرمایش، ابعاد منطقه گرم‌کاری و مسیر حرکت مشعل روی بال فوقانی تیر مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج شبیه‌‌سازی‌های عددی انجام گرفته در مقایسه با داده‌های تجربی موجود، همخوانی کیفی معقولی داشتند و به واسطه عدم اعمال نیروی خارجی، سهم حرارت در میزان تغییر شکل نهایی تیر تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical analysis of rolled beam deformations subjected to heat straightening

نویسندگان [English]

  • Behnam Shahrabi
  • Seyed Jalal Hemmati
Engineering Facualty, university of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Restoration of the steel structures by heat straightening process has a long history, but national studies in this field have not been reported yet. The physical nature of this process is thermo mechanical, and the most of conducted studies have included the empirical investigation of angular distortions and mechanical deformations of structures and the restoration with the help of accelerators such as hydraulic jacks. In the present study, the numerical heat transfer and structural analysis of the process were carried out on an I-shaped cross section steel beam without application of external load. Oxy acetylene torch was considered as the heat source, and the Gaussian normal distribution model was used to model the input heat flux from flame to the beam surface. Three dimensional transient heat transfer and thermo elastic plastic deformations were analysed by finite element method in ANSYSTM software, and the results of thermo elastic plastic deformations were evaluated based on the amount of plastic rotation in the beam. Also role of the effective parameters such as supporting conditions, torch speed in different heating zones, heating dimensions and the path of torch movement on upper wing of the beam were studied. The results of numerical simulations carried out were in reasonable agreement with existing empirical data and showed the contribution of thermal deformation in the final deformations of the beam due to the non-application of external force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat straightening process
  • thermal-structural analysis
  • plastic rotation
  • Vee and strip Heating
  • flame heating
[1] Avent, R. R., Mukai, D. J. and Robinson, P. F. (2000). Heat straightening rolled shapes. Journal of Structural Engineering, 126 (7), 755-763.
[2] Avent, R. R. and Mukai, D. J. (2001). What you should know about heat straightening repair of damaged steel. Engineering Journal-American Institute of Steel Construction INC, 38 (1), 27-49.
[3] Avent, R. R., Mukai, D. J. and Heymsfield, E. (2001). Repair of localized damage in steel by heat straightening. Journal of Structural Engineering, 127 (10), 1121-1128.
[4] Avent, R. and Mukai, D. (1999). Fundamental concepts of heat-straightening repair for damaged steel bridges. Transportation Research Record, No. 1680, Transportation Research Board, Washington, DC, 47-54.
[5] Avent, R. R., Mukai, D. J. and Robinson, P. F. (2000). Effect of heat straightening on material properties of steel. Journal of Materials in Civil Engineering, 12 (3), 188-195.
[6] Sharma, M. (2005). Behavior of heat straightened plates bent along the minor axis. Master degree of Civil Engineering. Louisiana State University.
[7] Kowalkowski, K. and Varma, A. (2007). Effects of Multiple Damage-Heat Straightening Repairs on Steel Beams. Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, Issue 2028, 67-77.
[8] Fong, N., Gracie, R. and Walbridge, S. (2014). Finite Element Analysis of Structural Steel Impact Damage and Heat Straightening. Available at: http://conf.tac-atc.ca/.
[9] Avent, R. R., Mukai, D. J. and Robinson, P. F. (2001). Residual stresses in heat-straightened steel members. Journal of materials in civil engineering, 13 (1), 18-25.
[10] Hemmati, S. J. and Shin, J. G. (2007). Estimation of flame parameters for flame bending process. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 47 (5), 799-804.
[11] Schäfer, D., Rinaldi, V., Beg, D., Može, P., Lacalle, R., Portilla, J., Ferreño, D., Álvarez, J.A., Willms, R. and Schütz, J. (2012). Optimisation and Improvement of the Flame straightening Process (Optistraight). Bruxelles: Euopean Commission. Available at: http://ec.europa.eu/research/rtdinfo.html.
[12] Iordachescu, M., Ruiz Hervías, J., Iordachescu, D., Valiente Cancho, A. and Caballero, L. (2010). Thermal Influence of Welding Process on Strength Overmatching of Thin Dissimilar Sheets Joints. In: Proceeding of CIFIE 2010, Iberian conference on Fracture and Structural integrity, Available at: http://oa.upm.es/9195.
[13] eFunda, (2017). Steel Wide Flange I-Beams. Available at: https://www.efunda.com/math/areas/RolledSteelBeamsW. cfm.
[14] Fadaei, A. and Mokhtari, H. (2015). Finite Element Modeling and Experimental Study of Residual Stresses in Repair Butt Weld of ST-37 Plates. Iranian Journal of Science and Technology. Transactions of Mechanical Engineering, 39 (M2), 291-307.
[15] Staticstools, (2017). Section properties - Section ipe160. Available at: https://www.staticstools.eu/en/profile-ipe/ipe160.
[16] Avent, R. R., Mukai, D. J., Robinson, P. F. and Boudreaux, R. J. (2000). Heat Straightening Damaged Steel plate Elements. Journal of Structural Engineering, 126 (7), 747-754.