مروری بر عوامل موثر بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

یکی از معضلات کنونی جوامع، نحوه رویارویی با مصالح حاصل از تخریب ساختمان‌ها و اثرات زیست‌محیطی انباشت آن‌ها می‌باشد. بتن به عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزای صنعت ساخت از آغاز فرآیند تولید، اجراء و تخریب، نقش زیادی در ایجاد آلودگی‌های زیست-محیطی دارد. از آنجایی‌که بیش از %70 از بدنه اصلی بتن را سنگدانه‌ها تشکیل می‌دهند، ترویج فرهنگ و ملاحظات مبتنی بر رعایت اصول توسعه پایدار در فرآیند طراحی، ساخت و تخریب بتن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از اصول اساسی توسعه پایدار، توجه به اهمیت بازیافت است. بازیافت بتن‌های حاصل از تخریب در قرن اخیر به یکی از علایق مهم پژوهش‌گران عرصه بتن تبدیل شده است، به نحوی که پس از بررسی و شناخت خواص مکانیکی و دوام آن‌ها، امروزه در کشورهای توسعه یافته مناسبات لازم جهت شناخت عملکرد سازه‌ای این بتن‌ها در حال پایه‌ریزی است. هدف این تحقیق بررسی نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف در عرصه شناخت خواص مکانیکی بتن‌های بازیافتی است. در این راستا بیش از 80 مقاله پراستناد چاپ‌شده در مجلات معتبر فنی بررسی شده و عوامل مشترکی را که محققان در تحلیل خواص مکانیکی بتن‌های بازیافتی بیشتر مورد توجه قرار داده‌اند، در شش گروه دسته-بندی شدند. تاثیر هر یک از این گروه‌‌ها بر مقاومت فشاری، مقاومت کششی و ضریب ارتجاعی بتن بررسی گردیدند. نتایج نشان داد که نوع، اندازه و کیفیت سنگدانه‌های بازیافتی در تعیین سطح جایگزینی مصالح بازیافتی در بتن بسیار موثرند. شرایط عمل‌آوری، مواد کاهنده آب و مواد پوزولانی گرچه در بهبود خواص مکانیکی بتن‌های بازیافتی موثرند، اما نمی‌توانند از تاثیر نامطلوب افزایش جایگزینی مصالح بازیافتی بر خواص مکانیکی بتن بکاهند. در زمینه تأثیر سن بر خواص مکانیکی بتن‌های بازیافتی، اجماع نظر این است که برخی از این خواص همانند بتن‌های معمولی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An overview of the factors affecting the mechanical properties of recycled concrete

نویسندگان [English]

  • Fathollah Sajedi 1
  • Hasan Jalilifar 2
1 Associate Professor, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Islamic Azad University of Ahvaz
چکیده [English]

Concrete, as one of the main components of the manufacturing industry since the beginning of the process of production, operation and destruction, plays a major role in the creation of environmental pollution. Since more than 70% of the main body of concrete is aggregate, the promotion of culture and considerations based on the principles of sustainable development in design, construction and demolition process of concrete is of great importance. One of the basic principles of sustainable development is the importance of recycling. Recycling of damaged concrete in the last century has become one of the most important interests of researchers. So, after studying and recognizing their durability and mechanical properties (MP’s), today in developed countries, the necessary relationships for the recognition of structural performance of these concretes is under construction. The purpose of this research is to investigate the results of research carried out in different countries in the field of recognition of the MP’s of recycled concretes (RC’s). More than 80 articles published in prestigious technical journals were examined and classified together in the six groups that the researchers considered in analyzing the MP’s of RC’s. The effect of each of these groups on compressive and tensile strengths and elasticity of concrete were studied. The results showed that the type, size and quality of recycled aggregates (RA’s) are very effective in determining the level of replacement of recycled materials (RM’s) in concrete. Curing conditions, water reducing and pozzolanic materials, although effective in improving the MP’s of RC’s, cannot reduce the adverse effects of increasing the replacement of RM’s on the mechanical properties of concrete. Concerning the effect of age on the mechanical properties of RC’s, it is common ground that some of these properties are similar to conventional ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Recycled Concrete
  • Recycled aggregate
  • Mechanical properties
  • Compressive strength
  • tensile strength
  • modulus of elasticity