نمود تحلیلی پالس‌های سرعت بر رفتار لرزه‌ای سیستم میان مرتبه ترکیبی قاب خمشی فولادی و پانل‌های مهاربندی‌ واگرا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 MSc Graduated, Structural Engineering

2 هیات علمی (استادیار)، دانشکده مهندسی ، گروه عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

سازه‌های ترکیبی قاب خمشی فولادی و پانل‌های مهاربندی ‌شده به دلیل شکل‌پذیری مناسب در کنار سختی بالا جهت مقابله با نیروهای بزرگ دینامیکی ناشی از زلزله‌های شدید، سیستمی مناسب برای سازه‌های میان مرتبه می‌باشند. در این مطالعه، خصوصیات رفتار لرزه‌ای دو سازه 10 طبقه با سیستم ترکیبی قاب‌ خمشی-پانل‌های مهاربندی واگرا و قاب خمشی-پانل‌های مهاربندی واگرای زیپ‌دار تحت اثر زمین لرزه‌های قدرتمند حوزه نزدیک حاوی پالس سرعت مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه و تغییرات پارامترهای پاسخ لرزه‌ای مدل‌های مطالعاتی بر پایه انجام تحلیل‌های غیر خطی تاریخچه زمانی محاسبه گردیده است. مدل‌های مطالعاتی مطابق با ضوابط طرح لرزه‌ای ویرایش چهارم آیین‌نامه ۲۸۰۰ و مباحث ششم و دهم مقررات ملی ساختمان طراحی ‌شده‌اند. بر پایه نتایج این پژوهش؛ دانسته شده که وجود پالس‌های بزرگ و پیوسته در تاریخچه زمانی زلزله‌های نیرومند، پارامترهای پاسخ سازه را به ‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. ساختار مطالعاتی این پژوهش دربرگیرنده روند تحلیلی مربوط به نمودارهای پوش بیشینه دریفت، شتاب و سرعت طبقات سازه‌های مطالعاتی و همچنین تاریخچه زمانی دریفت طبقات و نیروی محوری ستون‌ها است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که علاوه بر وجود پیچیدگی توصیفی در پاسخ‌ها، نیازهای لرزه‌ای تحت رکوردهای حوزه نزدیک گسل، دارای نمود به مراتب بزرگ‌تری نسبت به رکوردهای دور از گسل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical Aspects of Velocity Pulses on Seismic Behaviour of Mid-Rise Compound Skeleton of Steel Moment Frame and Eccentrically Braced Panels

نویسندگان [English]

  • Parsa Khazaei Rad 1
  • Ali Mortazavi 1
  • Afshin Meshkat-Dini 2
1 MSc Graduated, Structural Engineering
2 Professor of Structural-Earthquake Engineering - Kharazmi University - Tehran - IRAN
چکیده [English]

Steel moment frame and bracing panels compound structures are suitable systems for medium-height resistant skeletons due to their desirable ductility along with high rigidity when facing large dynamic forces caused by earthquakes. In this research, the seismic behavior of two 10-story buildings with compound systems of moment frame/eccentrically braced frames as well as moment frame/eccentrically braced frame with zipper elements are evaluated. The evaluation and changes of the seismic response parameters of the studied models are based on performing nonlinear time history analyses. The studied models are designed according to the fourth edition of seismic design provisions in Code 2800, plus the 6th and 10th issues of the Iranian National Building Regulations. Following the results of this research, it has been recognized that the existence of large coherent pulses in the time history of powerful earthquakes affects the response parameters of the building to a great extent. The results of this research includes the analytical process in the graphs related to maximum push of the drift, floors acceleration and velocity of the studied structural models and also the time history of story’s drift and axial force of the columns. The results show that seismic responses and demands under near-field records have a bigger appearance than the corresponding effects obtained exposed to far-field records.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dual Steel Structure
  • Eccentric Bracing
  • Zipper Columns
  • Seismic response
  • Near Field Record
  • Velocity Pulse
  • Time History Response