ارزیابی تاثیر ضریب نامعینی بر روی عملکرد لرزه ای ساختمان های قاب خمشی بتنی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران - دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس مهندسی عمران، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

در بسیاری از آیین نامه‌های بین المللی برای افزایش نامعینی سازه‌هایی که دارای نامعینی استاتیکی کافی نیستند ضریب نامعینی مطرح می شود که محدوده‌ی مقدار ضریب نامعینی با توجه به نوع آیین نامه‌های طراحی کشورها متفاوت است. در ویرایش چهارم استاندارد 2800 برای بهبود بخشیدن عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌هایی که دارای نامعینی کافی نیستند ضریب نامعینی ارائه شده و محدوده آن مقدار 1 و 1.2 در نظر گرفته شده است. یعنی با توجه به ضوابط ذکر شده در استاندارد 2800 برش پایه را می‌توان حداکثر 20% افزایش داد. در این مقاله با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی(پوش اور) به بررسی تاثیر ضریب نامعینی بر روی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی با سیستم قاب خمشی و هم چنین ارزیابی عددی مقدار ارائه شده توسط استاندارد 2800 برای ضریب نامعینی پرداخته شده است. مدل‌های مورد مطالعه، ساختمان‌هایی با تعداد طبقات 4 ، 6 و 8 با ارتفاع 3.2 متر و تعداد دهانه-های 1، 2، 3 و 4 در نرم افزارEtabs مدل سازی و تحلیل شده و سپس با اعمال یک بار ضریب نامعینی 1 و بار دیگر ضریب 1.2 عملکرد سازه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، می توان نتیجه گرفت که ضریب نامعینی بطور مستقیم نامعینی سازه ای را مطابق پیشنهاد برخی از استاندارد بین المللی برآورد می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Effect of Redundancy Factor for Seismic Performance of Moment Resisting Reinforced Concrete Buildings

نویسندگان [English]

  • Amin Ghannadiasl 1
  • saeed Mortazavi 2
1 Assistant Professor Department of Civil Engineering - University of Mohaghegh Ardabili
2 Young Researchers and Elite Club,Ardabil Branch,Islamic Azad University,Ardabil, Iran
چکیده [English]

The redundancy factor is applied to increase the redundancy of structures that not had a sufficient degree of static indeterminacy in many international standards. The redundancy factor is different in the design standards. In the fourth edition of the standard No. 2800, the redundancy factor is proposed to improve the seismic performance of buildings that are considered with two values 1 and 1.2. Therefore, the base shear can be increased to a maximum of 20%, according to the standard No. 2800. In this paper, the effect of the redundancy factor on the seismic performance of the moment resisting concrete structures is investigated using nonlinear static analysis. Also, the numerical evaluation of the value provided by the standard No. 2800 for the redundancy factor is assessed. The studied models have 4, 6 and 8 stories with a story height h=3.2 m where 1, 2, 3 or 4 bays have to be located. ETABS software used for modeling and analysis. Then, the performance of the structures is evaluated by applying once a redundancy factor 1 and again the redundancy factor 1.2. Based on the results of this research, it can be concluded that it is justified to account directly structural redundancy in the design by using a redundancy factor, as proposed in some international building codes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear analysis
  • Redundancy factor
  • Seismic Performance
  • Moment Resisting Frames
  • standard No. 2800
[1] Curley, J., Pundy. LH. (1986). Damage, redundancy and system reliability. University of Colorado, p. 8-11.
[2] De, R. S., Karamchandani, A. and Cornell, C. A. (1989). Study of redundancy in near-ideal parallel structural systems. Structural Safety and Reliability, p. 975-982,
[3] Bertero, RD., Bertero, VV. (1999). Redundancy in earthquake-resistant design. Journal of Structural Engineering, 125(1), p. 81-88.
[4] Wang, C-H. and Wen, Y. K. (2000). Evaluation of pre-northridge low-rise steel buildings part ii, reliability and redundancy. Journal of Structural Engineering, 126(10), p. 1169-1176.
[5] Ang, A., and Tang, W. (2000). Probability concepts in engineering planning and design. Vol. 2, John Wiley & Sons, New York, p. 20.
[6] Cornell, C. A. (1987). Offshore structural systems reliability. A Report to Amoco Production Company for the Joint Industry Project Participants.
[7] Song, S. H. and Wen, Y. K. (2000) Structural redundancy of dual steel moment frame systems under seismic excitation. SRS Report NO.631, Department of Civil Engineering, University of lllinois at Urbana-Champaign, p. 110-141.
[8] Kuo-Wei Liao. And Yi-Kwei Wen (2004). Redundancy in steel moment frame systems under seismic excitations. Structural Research Series No. 636, College of Engineering. University of Illinois at Urbana-Champaign, p. 28-41.
[9] Building and Housing Research Center (BHRC). (2013). Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings, Standard No. 2800, 4rd edition, Building and Housing Research Center, Tehran, Iran.
[10] Dashti, A. (2016). The Effect of Redundancy Factor on the Seismic Performance of Structures. M.SC Earthquake Engineering, University of Mohaghegh Ardabili.
[11] Mir Shahi, AA. (1997). Assessment the effect of study of redundancy and overstrength factor in response modification factor of frames. M.SC Earthquake Engineering, Iran University of Science and Technology.
[12] Mohammadi, R., Massumi, A. and Meshkat-Dini, A. (2014). Effects of Redundancy on Seismic Behavior of RC Moment Resisting Frames. Modares Journal of Civil Engineering, 14(3), p. 139-152.
[13] Cortes-Benitez, J.A. and Tena-Colunga, A. (2015). Assessment of redundancy factors for the seismic design of special moment resisting reinforced concrete frames. Latin American Journal of Solids and Structures, 12 (12), p. 2330-2350.
[14] Godinez-Dominguez, E.A. and Tena-Colunga, A. (2016). Redundancy factors for the seismic design of ductile reinforced concrete chevron braced frames. Latin American Journal of Solids and Structures, 13 (11), p. 2088-2112.