مطالعه تحلیلی تاثیر ورق های تقویتی در بهبود عملکرد لرزه ای غیر خطی اتصال خمشی تیر پیوند به ستون در قاب های مهاربندی واگرا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران دانشگاه باهنر

2 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

3 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

چکیده

در سیستم قابهای مهاربندی شده واگرا، شکل پذیری مورد نیاز و نیز بخش عمده ای از جذب و استهلاک انرژی سیستم، توسط تیر پیوند صورت می پذیرد. توانایی تیر پیوند در جذب و استهلاک انرژی بستگی به مشخصات و جزئیات هندسی آن دارد. بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های طراحی سازه‌های فولادی ازجمله مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران، پیشنهادی برای اتصال گیردار تیر پیوند متصل به ستون در قاب‌های با مهاربند واگرا مطرح نکرده‌اند. لذا طراحی اتصالات پیوند به ستون در قاب های مقاوم در برابر زمین لرزه، با مهاربندی واگرا به صورت یک مشکل حل نشده باقی مانده است. در مقاله حاضر به مطالعه تحلیلی تأثیر افزودن ورق‌های تقویتی در بهبود عملکرد لرزه‌ای اتصال گیردار تقویت نشده تیر پیوند و برآورده کردن نیاز شکل‌پذیری اتصال با استفاده از روش اجزای محدود پرداخته‌شده است. در این تحقیق معیار تشخیص شکست نمونه‌ها از تطبیق نتایج آزمایش‌ها با معیار کرنش پلاستیک حداکثر، معرفی گردیده است. اتصالات جوشی تیر پیوند به ستون، قبل از دوران لازم تیر پیوند، مستعد شکست در بال تیر پیوند می‌باشند لذا سه تیپ ورق تقویتی جهت به تأخیر انداختن شکست در اتصال بررسی‌شده است. رفتار اتصالات تقویت‌شده نشان داد که ورق تقویت‌کننده مثلثی شکل بهترین عملکرد را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical Assessment of Effects of Cover Plates on Improvement the Seismic Nonlinear Behavior of Moment Link to Column Connections in Eccentrically Braced Frames

نویسندگان [English]

  • hamed saffari 1
  • Abbas Sivandi-Pour 2
  • elnaz molaei 3
1 civil engineering Depaprtement
2 Civil Engineering Faculty of Kerman Graduate University of Advanced Technology
3 civil
چکیده [English]

Many codes and regulations for designing of steel structures the same as 10th part of Iranian national buildings code don’t offer any solution link-to-column connection in eccentric braced frames. In eccentrically braced frames (EBF), required ductility and a major part of absorption and energy depreciation is done by link to column connection. The ability of link in absorb and depreciate energy is depended on specification and geometric details. So design of link-to-column connection in resistant frames to earthquake with eccentrically braced frames remains an unsolved problem. This paper is discussing about the effect of adding cover plates on improving the seismic behavior of not reinforced moment connection of the link beam and preparing the ductility demand of connection by finite elements method. In this paper the model fracture recognition is introduced with adopting the experimental results with the maximum plastic strain index. Welded link-to-column connections have the potential to fracture in the wing of link beam, before adequate rotation. So three types of cover plates are assessed to delay the fracture of connection. The result was that the triangular cover plates have the best performance.The result was that the triangular cover plates have the best performance.The result was that the triangular cover plates have the best performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eccentrically braced frames
  • link-to-column connections
  • finite element analysis
  • performance
  • plastic rotation
[1] Stefani, L.D., Scotta, R., Lazzari, M. (2015). Optimal design of seismic retrofitting of RC frames with eccentric steel bracing. Bulletin of Earthquake Engineering, 13(2), 613–633.
[2] Sullivan, T.J., O’Reilly, G.J. (2016). Direct Displacement-Based Seismic Design of Eccentrically Braced Steel Frames. Journal of Earthquake Engineering , 20 (2), 243-278. [3] Singhal, A., Singh, Y. (2015) Seismic Performance of Eccentrically Braced Frame (EBF) Buildings. Advances in Structural Engineering, 921-932.
[4] AISC (2016), Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 341-16, American Institute of Steel Construction, Chicago, IL, JUL 12.
[5] Engelhardt, M.D., Popov, E.P. (1989). Behavior of Long Links in Eccentrically Braced Frames. Report No. UCB/EERC-89/01, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeiey, CA.
[6] Engelhardt, M.D., Popov, E.P. Experimental Performance of Long Links in Eccentrically Braced Frames. Journal of structural Engineering, American Society of Civil Engineers, 118(11), 3067-3088.
[7] Arce, G. (2002). Impact of Higher Strength Steel on Local Buckling and Over strength of Links in Eccentrically Braced Frames. Masters Thesis, The University of Texas at Austin, Austin, Tx.
[8] Prinz, G.S, Richards, P.W. (2009). Eccentrically Braced Frame Links With Reduced Web Sections. Journal of Constructional Steel Research, 65(7), 1971-1978.
[9] Berman, J.W., Okazaki, T., and Hauksdottir, H.O. (2010). Reduced Link Sections for Improving The Ductility of Eccentrically Braced Frame Link-to-Column Connections, Journal of Structural Engineering, ASCE, 135(5), 543-55.
[10] Hosseini, M., Ghodrati Amiri, G. (2017). Successive collapse potential of eccentric braced frames in comparison with buckling-restrained braces in eccentric configurations. International Journal of Steel Structures, 17(2), 481–489.
[11] Montuori, R., Nastri, E., Piluso, V. (2017), Influence of the bracing scheme on seismic performances of MRF-EBF dual systems, Journal of Constructional Steel Research, 132(2), 179-190.
[12] Bosco, M., Marino, E.M., Rossi, P.P., (2017), Influence of modelling of steel link beams on the seismic response of EBFs, Engineering Structures, 127(3), 459-474.
[13] Iranian National Building Code (2012). Steel structure (part 10), Ministry of Housing and Urban Development, Tehran. (in Persian)
[14] Okazaki, T., Engelhardt, M.D., Drolias, A., Schell, E., Hong, J.K., and Uang, C.M. (2009). Experimental Investigation of Link-to-Column Connections in Eccentrically Braced Frames. Journal of Constructional Steel Research, 65(3), 1401-1412.
[15] SIMULIA, ABAQUS 6.16, Analysis User's Manual; 2016.
[16] Gerami, M, Sivandi‐Pour, A. (2014), Performance‐based seismic rehabilitation of existing steel eccentric braced buildings in near fault ground motions. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 23(12), 881-96.