ارزیابی مقاوم‌سازی گنبد ارچین امامزاده جعفر بروجرد با اندود بتن مسلح (شاتکریت) داخلی تحت زلزله 1385 سیلاخور

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، پردیس علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

2 استاد، گروه مهندسی عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

با توجه به اینکه ایران بر روی کمربند زلزله آلپ- هیمالیا واقع گردیده است، هر از چند گاهی زلزله‌های مخربی در مناطق مختلف ایران اتفاق می‌افتد که خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می‌آورند. به همین دلیل مقاوم‌سازی جهت حفظ بناهای تاریخی و مذهبی به دلیل قدمت زیاد تاریخی و میراثی آن‌ها بسیار ضروری می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی رفتار گنبد ارچین امامزاده جعفر بروجرد به‌عنوان نمونه‌ای از چند گنبد ارچین موجود در جهان تحت زلزله 1385 دشت سیلاخور و ارائه طرح مقاوم‌سازی این گنبد با استفاده از یک لایه اندود بتن مسلح (شاتکریت) در سطح داخلی گنبد می‌باشد. در این پژوهش جهت مدل‌سازی و آنالیز از نرم‌افزار اجزاء محدود ABAQUS استفاده ‌شده است. پس از انجام مطالعات میدانی سازه، گنبد با دقت در این نرم‌افزار مدل گردیده است. این مدل تحت آنالیز فرکانسی و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی قرارگرفته و رفتار لرزه‌ای گنبد قبل و بعد از مقاوم‌سازی مدل با یکدیگر مقایسه گردیده‌اند. درنهایت با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده و نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش علت خرابی گنبد در زلزله 1385 دشت سیلاخور شتاب زیاد قسمت فوقانی گنبد و ضعف و تردشکنی مصالح بنایی در برابر نیروهای برشی شناخته شد. پس از مقاوم‌سازی گنبد با اندود بتن مسلح در سطوح داخلی این ضعف و آسیب‌پذیری به‌خوبی برطرف خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaloation of strengthening of Orchin dome of Imamzadeh Ja'far in Borujerd by using interior shotcrete layer under 2006 Silakhor earthquake

نویسندگان [English]

  • mohammadmehdi sedaghat 1
  • reza razani 2
1 Graduate student, Engineering, Azad University, Shiraz, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Iran is located on Alpine-himalayan earthquake belt. Every few years destructive earthquakes happen in Various region of Iran which causes significant amount of material and human losses. Therefore seismic strengthening of buildings especially historical and old religious building, because of their cultural, historical, heritage and touristic values are of great national importance. The objective of this paper is to study the seismic behavior of a special method of retrofit of Urchin domes. This type of semi-conical masonry dome which are found in southern regions of Iran has not been structurally investigated before. As a model for this study the damaged Urchin dome of Imamzade Jafar shrine in Borujird under 2006 A.D (1385 A.H) Silakhor-Lorestan earthquake was investigated. The strengthening method used is by applying a layer of reinforced concrete (Shot-Crete) to the interior surface of the Urchin dome which was evaluated in this study. After sufficient field studies and measurement, the composite structure of the: Urchin dome, lower double layer spherical dome and the masonry supporting walls and pears were modeled using ABAQUS FEM software. The models were analysed and their frequency and dynamic behavior using time-history analysis (THA) were obtained and compared before and after the application of strengthening Shot-Crete layer. Finally by evaluating the results obtained from these studies, the causes of the failure of the tip of this dome was found to be the excessive acceleration at the tip of the dome and weakness and brittleness of the masonry material due to shearing forces. After strengthening the interior of the dome by a Shot-Crete layer the weakness and vulnerability of the dome under the applied earthquake will be significantly reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orchin dome
  • reinforced concrete
  • shotcrete
  • Earthquake
  • boroojerd