یادداشت فنی: شناسایی ریسک های مراحل طراحی، اجرا و ساخت در سازه های LSF

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

سیستم قاب سبک فولادی راکه به اختصار LSF (ال­اس­اف) می­نامند، یک سیستم ساختمانی است، که برای اجرای ساختمان­های عمدتاً کوتاه­مرتبه و میان­مرتبه (حداکثر تا ۵ طبقه) استفاده می­شود و یکی از سیستم­های ساختمانی مورد قبول مهندسان عمران (از منظر باربری ثقلی و جانبی)، در کشورهای توسعه­یافته و مدرن می­باشد. اگرچه این سیستم از مزایای قابل توجهی برخوردار می­باشد، اما در ایران با استقبال زیادی مواجه نشده­است که دلایلی هم­چون عدم تطابق با فرهنگ مردم، قیمت بالاتر، عدم وجود نیروی­کار ماهر و اشکالات اجرایی برای آن ذکر می­شود. در این پژوهش ابتدا سازه­های ال­اس­اف معرفی خواهند­شد. سپس این سازه­ها از مرحله­ی طراحی، اجرا تا بهره برداری بررسی می­گردند و ریسک­های آن­ها به طور دقیق شناسایی خواهد­شد و در نهایت برای هر ریسک راه­کار ارائه می­گردد. فرآیند شناسایی ریسک از روش مصاحبه و در سطح شهر مشهد­­و­حومه صورت­گرفت. در­مجموع در این پژوهش 56 پروژه شامل ساختمان­های مسکونی، ویلایی، اضافه­ طبقات، مدارس، اداری، تجاری، فست­فود، سازه­های صنعتی و دیوارهای غیرباربر ال­اس­اف مورد بررسی  قرار­گرفت. تمامی پروژه­های مذکور در شهر مشهد مقدس اجرا شده­اند یا در آینده اجرا خواهند­شد. در تمامی پروژه­ها با طراحان، مجریان و کارفرمایان به صورت حضوری مصاحبه صورت­گرفت. با توجه به جدید­بودن این سیستم در ایران و ناشناخته­بودن ریسک­های آن، این پژوهش می­تواند در تصمیم­گیری­مدیران پروژه و مهندسان اجرایی برای انتخاب سیستم ساختمانی مناسب برای پروژه­های انبوه­سازی و تک­سازی و هم­چنین اتخاذ راه­کار مناسب جهت جلوگیری از این ریسک­ها مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Technical note: Risk detection in light steel frame buildings in design, construction and implementation phases

نویسندگان [English]

  • Ali Yeganeh 1
  • Hashem Shariatmadar 2
1 MSc of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associated professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Light Steel Frame System that is briefly called "LSF" is a building system which is used for implying of short-rise and mid-rise buildings (up to five floors). It is a desirable building system for civil engineers (in terms of gravity and lateral load) in developing countries. This system gets significant benefits, although in Iran it is not much used due to the reasons such as: opposite with people’s culture, higher price in, lack of specialists, executive problems and etc. So in this article, we are tried to study LSF structures from the design and implementation stage to the operation and identify its risks exactly and finally offer a solution for each risk. Risk detections process is executed with interview technique in the Mashhad city and countryside. Totally, 56 projects are examined in this research. The study projects have been classified here. This classification includes residential buildings, villas, added-storey, schools, administrative, commercial, fastfood, industrial structures and LSF non-load-bearing walls. All the mentioned projects have been implemented in holy city of Mashhad or will be implemented in the future. Designers, administrators and employers are interviewed in person in all the above projects. Because of novelty of this system and its unknown risks, this research can be useful for managers decision making and for executing engineers in the field of choosing the best system for project and adoption of appropriate method for preventing these risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LSF structures
  • Risk Identification
  • Risk classificationو
  • Design phases
  • risks
  • Construction phases Risks
  • Operation phases Risks
  • Risk Response
[1] معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. (1391).  آیین نامه طراحی و اجرای سازه­های فولادی سرد نورد(بخش سازه). نشریه شماره612.
[2] Mahdavinejad, M. Hajian, M. Doroodgar A. (2011). Role of LSF technology in economic housing for urban Sustainability; case of Iran. Procedia Engineering, Vol 21, Pages (2-7).
]3[ کمیته ی تدوین آیین نامه ی 612 و 613 سازمان نظام فنی و اجرایی کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. (1393). دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی. انتشارات دانشگاه شیراز.
[4] Ubejd Mujagic, J. R. Dolan, J. Daniel.  Chukwuma G. Ekwueme. Fanella, David . LaBoube, Roger A. (2012). Structural Design of Low-Rise Buildings in Cold-Formed Steel, Reinforced Masonry, and Structural Timber. McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-176792-7. Page(121-143).
[5] Canadian Sheet Steel  Building Inistitute. (2002). Light Steel Framing Architectural Design Guide. Canadian Sheet Steel Building Inistitute. ISBN 1-895535-33-6.
[6] Gerami, M. Lotfi, M.Nejat R. (2015). Inelastic behavior of cold-formed braced walls under monotonic and cyclic loading. International Journal of Advanced Structural Engineering (IJASE), Vol 7, Issue 2, Pages(181-209).
[7] Ariyanayagam,A,D. Mahendran,M. (2014). Numerical modeling of load bearing light gauge steel frame wall systems exposed to realistic design fires. Thin-Walled Structures, Vol 8, Pages(148-170). 
[8] Angelis,E. Serra, E. (2014). Light steel-frame walls: thermal insulation performances and thermal bridges. Energy Procedia, Vol 45, Pages(362-371). 
[9] معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. (1392).  آیین نامه طراحی و اجرای سازه­های فولادی سرد نورد(بخش غیرسازه). نشریه شماره613.
[10] Jeynes, J. (2011). Risk Management: 10 Principles. New York: Routledge, Page(13-47).
[11] Ahmadi, M. Behzadian, K. Ardeshir,A.Kapelan, Z. (2015). Comprehensive risk management using fuzzy FMEA and MCDA techniques in highway construction projects. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT, Page(300-310).
[12] Rahman MM. Kumaraswamy MM. (2002).  Risk management trends in the construction industry: moving towards joint risk management. Eng Construct Archit Manage, 9(2), Pages(131–51).
[13] دفتر امور مقررات ملی ساختمان. (1392) مبحث سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان­ها در برابر حریق. وزارت مسکن و شهرسازی.
[14] Ferguson, M,R. (2012). Drywall Professional techniques for great results. 4th Edition. Taunton Press Inc. Page (62-82).
[15] Ferguson, M,R. (2005). Drywall : Hanging and taping. 4th Edition. Taunton Press Inc. Page (73-102).
[16] دفتر امور مقررات ملی ساختمان. (1392). مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان عایق بندی و تنظیم صدا. وزارت مسکن و شهرسازی.