بررسی اتصال خرجینی گیردار نوع 2 با مقطع تیر کاهش‌یافته و سخت‌کننده‌های جان به روش آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در سال‌های گذشته، استفاده از سازه‌های فولادی با اتصالات تیر - ستون خرجینی، یکی از روش‌های ساخت‌وساز رایج در ایران به شمار می‌رفت. اما رفتار ساختمان‌های فولادی با این نوع اتصال در زمین‌لرزه‌هایی مانند منجیل 1369 و بم 1382 نشان‌دهنده خرابی اتصالات قبل از خرابی تیرها و ستون‌ها بود. باتوجه‌به مزایای این اتصال، در صورت ارائه جزئیات جدید و عملکرد مناسب، اتصال خرجینی می‌تواند به‌عنوان یک اتصال مناسب در سازه‌های فولادی مدرن مورداستفاده قرار گیرد. بدین منظور، در این مقاله اتصال خرجینی صلب جدید با مقاطع تیر کاهش‌یافته (RBS) برای سازه‌های فولادی مقاوم در برابر زلزله ارائه می‌شود. در اتصال صلب خرجینی دو تیر به‌صورت ممتد از دو طرف ستون عبور کرده و توسط صفحات قائم به ستون متصل می‌شوند. روش RBS دارای معایبی مانند کمانش موضعی جان و کمانش پیچشی جانبی است، بنابراین برای جلوگیری از این نقاط ضعف و بهبود عملکرد اتصالات خرجینی با کاهش مقاطع تیر، از سخت‌کننده‌های مورب به‌صورت ضربدری در جان تیر استفاده شد. سه نمونه آزمایشگاهی با استفاده از پروفیل‌های IPE 140 برای تیرها ساخته و آزمایش شدند. باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده از این آزمایش‌های تجربی، مشخص شد که نمونه با مقطع کاهش‌یافته دوران 06/0 رادیان و نمونه همراه با سخت‌کننده دوران 07/0 رادیان را بدون افت قابل‌توجهی در استحکام نمونه تحمل می‌کنند که نشان می‌دهد هر دو اتصال با درنظرگرفتن شرایط موردنیاز در استاندارد AISC، عملکرد قابل‌قبولی دارند و در رده اتصالات صلب قابل‌استفاده در سیستم قاب خمشی ویژه قرار می‌گیرد. همچنین استفاده از سخت‌کننده‌های مورب، موجب افزایش اتلاف انرژی و ظرفیت چرخش پلاستیک اتصالات می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Rigid Saddle Connection type II with Reduced Beam Sections and Web Stiffeners by Experimental Method

نویسندگان [English]

  • Sina GanjiMorad 1
  • Mohsen Oghabi 2
  • Mehrzad TahamouliRoudsari 3
1 Ph.D. Candidate. Department of Civil engineering, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant professor. Department of Civil Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Associate professor. Department of Civil Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In the past years, the use of steel structures with Saddle (khorjini) beam to column connections was one of the common construction methods in Iran. But the behavior of steel buildings with this type of connection in earthquakes such as Manjil 1369 and Bam 1382 showed the failure of connections before the failure of beams and columns. Considering the advantages of this connection, if new details and proper performance are provided, The Saddle connection can be used as a suitable connection in modern steel structures. For this purpose, in this paper, a new rigid saddle connection with reduced beam sections (RBS) for earthquake-resistant steel structures is presented. In the rigid saddle connection, two beams pass continuously on both sides of the column and are connected to the column by vertical plates. The RBS method has disadvantages such as local buckling of the web and lateral torsional buckling, to avoid these weaknesses and improve the performance of the connection, diagonal stiffeners were used in the beam web. Three laboratory samples were made and tested using IPE 140 profiles. According to the results obtained from these experimental tests, it was found that the sample with a reduced cross-section can withstand a rotation of 0.06 radians and the sample with stiffeners can withstand a rotation of 0.07 radians without any significant drop in the strength, which shows that both connections have an acceptable performance considering the Requirements of the AISC standard, and are placed in the category of rigid connections that can be used in the special moment frame systems. Also, the use of diagonal stiffeners increases energy dissipation and plastic rotation capacity of the connection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel structures
  • Saddle connection
  • khorjini connection
  • Reduced beam section
  • Hysteresis diagram
  • Diagonal stiffener