ارائه چارچوبی مفهومی جهت بهره‌گیری از اصول مدیریت ساخته‌ها به‌منظور ارتقای مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساختمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 مدیرعامل، شرکت آرشیت سازان عرش، تهران، ایران.

چکیده

امروزه، علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در حوزه ساخت در کشور صورت‌گرفته است، توجه‌به مرحله پس‌از ساخت و دوره بهره‌برداری یا تعمیر و نگهداری و جایگاه مدیریت ساخته‌ها خاصه از منظر ایمنی نسبتا مغفول مانده‌است. در‌واقع، با عنایت‌به کثرت ساخت‌های متنوع در کشور و نیز مسئله‌ی کوتاه بودن عمر مفید ساخته‌ها، چالش‌های بهره‌برداری صحیح، مشکلات ایمنی و ایمن‌سازی و نیز حفظ کارکردهای سرمایه‌های ملی، بکارگیری دانش مدیریت ساخته‌ها، به‌عنوان مفهومی نسبتا جدید و حرفه‌ای نوظهور، به‌ویژه برای مدیریت ایمنی کارا در ساخته‌های ساختمانی امری مهم و ضروری است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش عبارت‌است از: واکاوی نقش مدیریت ساخته‌ها در ارتقای مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساختمانی در مرحله پس‌از ساخت و در دوره بهره‌برداری به‌منظور افزایش کارایی و طول عمر مفید بناها، در جهت حفظ منابع و دارایی‌ها و در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار. در پژوهش کیفی و کاربردی حاضر، با بکارگیری استراتژی نمونه‌موردی، ابتدا بررسی موشکافانه و نظام‌مند مبانی نظری و پیشینه تحقیق به‌صورت مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده‌است. بعد از آن، داده‌ها و اطلاعات از طریق مصاحبه‌های عمیق و غیرساختاریافته و با کمک مشاهده‌ها، به‌صورت مطالعه میدانی، گردآوری شده‌اند. سپس، داده‌های جمع‌آوری شده، با تاکید‌بر اشباع نظری، از طریق روش محتوایی کیفی، تحلیل شده‌اند. از‌این‌رو، با در نظر‌گرفتن کلیه‌ی محدودیت‌ها، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت ساخته‌ها، نقش بسیار موثر و برجسته‌ای در بهبود مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساختمانی در مرحله پس‌از ساخت و در دوره بهره‌برداری دارد. نهایتا، چارچوب مفهومی شکل‌گرفته و مدنظر تحقیق کنونی در قالب پنج مقوله اصلی (ساختمان‌سازی اصولی، وضع قوانین و مقررات، فرهنگ‌سازی و آموزش، مهندسی نگهداری و مهندسی ایمنی) و بیست و شش مقوله فرعی ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a conceptual framework to utilize the principles of facilities management in order to enhance safety management in construction projects

نویسندگان [English]

  • Behnod Barmayehvar 1
  • Ahmad Rabiee 2
1 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning,, University of Art, Tehran, Iran
2 The chief executive officer, Arshitsazan Arsh, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Today, despite the progress that has been made in the field of construction in the country, attention to the post-construction phase and the period of operation or maintenance and the position of facilities management, especially from the safety point of view, has been relatively neglected. In fact, the application of facilities management knowledge, as a relatively new concept and an emerging profession, especially for effective safety management in buildings is necessary. Therefore, the main aim of this research is to explore the role of facilities management in enhancing safety management in construction projects in the post-construction phase and in the operation period in order to increase the efficiency and service life of buildings, so as to preserve resources and assets and in line with the realization of sustainable development goals. In the current qualitative and applied research, by using the strategy of case study, firstly, the systematic review of the theoretical foundations of the research has been done in the form of library studies. After that, data and information have been collected through in-depth interviews and with the help of observations, in the form of a field study. Then, the collected data have been analyzed, emphasizing the theoretical saturation, through the content qualitative method. Therefore, taking into account all the limitations, the findings of the research show that facilities management has a prominent role in improving safety management in construction projects in the post-construction phase and in the operation period. Finally, the provided conceptual framework of the current research is presented in the form of five main categories (principled construction, establishing rules and regulations, culturalization and education, maintenance engineering and safety engineering) and twenty-six subcategories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facilities Management
  • Safety Management
  • Construction Projects
  • Post-Construction Phase
  • Operation Period
  • Maintenance Phase