بررسی آزمایشگاهی رفتار رس تثبیت شده با سیمان و مسلح شده با ورقه های ژئوتکستایل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، رودسر، ایران

3 دانش آموخته ، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

تثبیت و تسلیح خاک‌ها از جمله روش‌های مرسوم بهسازی انواع خاک‌های مسئله‌دار همچون خاک‌های رسی نرم می‌باشد. این پژوهش به بررسی تاثیر ورقه‌های ژئوتکستایل بر رفتار زهکشی‌نشده نمونه‌های رسی تثبیت‌شده با سیمان با استفاده از آزمایش مقاومت فشاری محصور‌نشده می‌پردازد. نمونه‌های خاک رس در سه درصد رطوبت مختلف شامل درصد رطوبت بهینه (بدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد) و درصد رطوبت‌های متناظر با تراکم نسبی 90% در سمت تر و خشک رطوبت بهینه آماده شدند. نمونه‌ها با درصدهای مختلف سیمان شامل 3، 5 و 7 درصد وزن خشک خاک تثبیت شده و در سه زمان عمل‌آوری شامل 7، 14 و 21 روز تحت آزمایش تک‌محوری قرار گرفتند. به ‌منظور بررسی تاثیر نوع تسلیح‌کننده، نمونه‌های رسی تثبیت‌شده با سیمان با دو نوع ژئوتکستایل ‌بافته‌نشده با سختی کششی مختلف و سه حالت گوناگون یک‌لایه، دو‌لایه و سه‌لایه تسلیح شدند. نتایج نشان داد که تسلیح نمونه‌های رسی سیمانی‌شده با ورقه‌های ژئوتکستایل، باعث بهبود بیشتر مشخصه‌های مکانیکی از قبیل مقاومت فشاری، مقاومت باقیمانده و کرنش گسیختگی نمونه‌های مسلح نسبت به نمونه‌های غیرمسلح می‌شود. بیشترین افزایش مقاومت، در نمونه‌های مسلح‌شده با سه‌لایه ژئوتکستایل رخ داد که به‌طور متوسط 37 درصد افزایش مقاومت نسبت به نمونه‌های مسلح نشده را داشتند. همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، استفاده از ژئوتکستایل منجر به کاهش سختی و افزایش شکل‌پذیری نمونه‌های تثبیت‌شده گردیده و مانع انتشار بیشتر ترک‌های ایجادشده در نمونه‌های خاک می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the behavior of cemented-clay specimen reinforced with geotextile layers

نویسندگان [English]

  • Iman Hosseinpour 1
  • Reza Rezvani 2
  • Mahdi Kavoshmelli 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and Engineering (Eastern Guilan),, Rudsar, Iran
3 MSc Graduated, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

This paper experimentally examines the effect of geotextile layers on the undrained behavior of cement-stabilized clay specimens using unconfined compressive strength (UCS) tests. Accordingly, the low-plasticity clay specimens were remolded in three different moisture contents, including optimum moisture content and two other ones corresponding to 90% relative compaction. The clay specimens were also stabilized by cement with various percentages equal to 3, 5, and 7% of the dry weight of the soil. The stabilized clay specimens were then cured in 7, 14, and 21 days prior to performing the unconfined compressive tests. In order to investigate the effect of reinforcement type, the stabilized clay specimens were reinforced with two types of non-woven geotextiles with different values of tensile stiffness. Results of experiments showed that reinforcing cemented-clay specimens with geotextile sheets improves the mechanical properties such as maximum compressive strength, residual strength, and rupture strain of reinforced specimens compared to unreinforced ones. The greatest increase in compressive strength occurred in specimens reinforced with three geotextile layers, which had an average 37% increase in strength compared to non-reinforced specimens. The comparison between reinforced specimens with two different geotextiles showed that increasing the tensile strength of the geotextile increases the compressive strength, rupture strain, and residual stress of the reinforced specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geotextile
  • Cement stabilization
  • Clay
  • Unconfined compressive test
  • Reinforced soil