توسعه یک سیستم ارزیابی فازی جهت تعیین اثربخشی سیاست‌گذاری‌های تشویقی موثر بر ارتقاء ساختمان‌های سبز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

چکیده

اگرچه مفهوم ساختمان سبز به تنهایی می‌تواند راهگشای دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشد، اما باید سازوکار پیاده‌سازی آن نیز فراهم گردد. از همین رو شناسایی و ارزیابی مشوق‌های لازم برای توسعه ساختمان‌های سبز، از نقشی کلیدی برخوردار است. هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی اثربخشی اقدامات (سیاست‌های) تشویقی موثر بر ارتقاء ساختمان‌های سبز است. با مرور و جمع‌بندی نتایج حاصل از ادبیات تحقیق برای شناسایی سیاست‌های مربوطه در زمینه ساخت و ساز سبز براساس فازهای مختلف چرخه عمر پروژه، پایگاه داده‌ای متشکل از 6 هدف عمده و 42 اقدام (سیاست) تشویقی موثر بر ارتقاء ساختمان سبز شناسایی شد. با توسعه روش ارزیابی فازی جامع و تشکیل ماتریس سیاست-اقدامات به ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها و خط مشی‌های توسعه ساختمان‌های سبز پرداخته شد. براساس نتایج، اتخاذ و پیاده‌سازی مشوق‌های اقتصادی در فاز تصمیم‌گیری، تقویت نظارت و مدیریت برای عرضه فناوری‌ها و محصولات جدید و از رده خارج کردن محصولات قدیمی و منسوخ در فاز تولید/ تامین مصالح، بهبود سیستم استاندارد و ارزیابی برای طراحی و ساخت و ساز پایدار جهت ایجاد تدریج قوانین و مقررات ورود به بازار صنعت ساخت در فاز طراحی و ساخت، بازسازی تدریجی ساختمان‌های موجود و ارائه سیاست‌های تشویقی برای کاربران در فاز بهره‌برداری و نگهداری و تقویت نظارت بر تخریب برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و زباله‌های ساختمانی در فاز تخریب و بازیافت به‌عنوان کلیدی‌ترین سیاست‌گذاری‌ها برای توسعه ساختمان‌های سبز شناسایی شدند. اقدامات نظارتی نقش مهمی را در هر پنج فاز چرخه عمر ساختمان‌های سبز ایفا می‌کنند. سیاست‌های تشویقی در فاز تصمیم‌گیری توسعه، بهبود استانداردهای فنی و سیستم ارزیابی و تبدیل به مدل طراحی یکپارچه در بازار و فناوری بالاتر از سیاست‌های نظارتی رتبه‌بندی شده‌اند. نتایج تحقیق حاضر درک واضحی را از اتخاذ سیاست‌گذاری‌های تشویقی موثر بر ارتقاء ساختمان‌های سبز ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of a fuzzy evaluation system to determine the effectiveness of incentive policies influenced on the promotion of green buildings

نویسندگان [English]

  • Farshid Zandi 1
  • Alireza Lork 2
  • babak aminnejad 3
1 Ph.D Candidate, Department of Civil Engineering, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Kish International Branch, Isalamic Azad University, Kish Island, Iran
چکیده [English]

The main idea of developing green buildings is based on the construction of environmentally friendly buildings and energy conservation and sustainable development. Although the concept of green building alone can open the way to achieve such goals, a mechanism for its implementation must also be provided. Therefore, identifying and evaluating the necessary incentives for the development of green buildings has a key role. The main goal of this paper is to evaluate the effectiveness of the incentive measures (policies) influenced on the promotion of green buildings. By reviewing and summarizing the results of the research literature to identify relevant policies in the field of green construction based on different phases of the project's life cycle, a database consisting of 6 major goals and 42 incentive actions (policies) effective on the promotion of green buildings was identified. By developing the comprehensive fuzzy evaluation method and forming the policy-action matrix, policies and policies were evaluated in the direction of further development of green buildings. The results showed that regulatory measures play an important role in all five phases of the life cycle of green buildings. However, it should not be overlooked that due to the obstacles created by regulatory policies for the future green building market, these policies may not be the best approach for green building development. Incentive measures such as financial incentives for the decision-making stage of development, improvement of technical standards and evaluation system, and conversion to an integrated design model in the market and technology are ranked higher than regulatory policies. The results of the present research provide a clear understanding of the adoption of effective incentive policies on the promotion of green buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incentive policies
  • Green buildings
  • Fuzzy evaluation system
  • Objectives-actions matrix
  • Effectiveness