ارزیابی ضریب اصلاح پاسخ (R) ساختمان‌های فولادی منظم حاوی سیستم «قاب با ستون‌های پیوندشده»

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران

چکیده

این مقاله به ارزیابی ضرایب «اصلاح پاسخ»، «شکل‌پذیری» و «اضافه مقاومت» ساختمان های فولادی مجهز به سیستم «قاب با ستون‌های پیوندشده» (LCF ) پرداخته است. این سیستم به عنوان یک سیستم باربر جانبی نسبتاً جدید دوگانه محسوب شده و به واسطه نوظهور بودن، مرکز توجه محققین قرار گرفته و ضرورت مطالعات لرزه‌ای بر سازه‌های مجهز به این سیستم، هنوز احساس می-شود. از این‌رو، تعدادی قاب ساختمانی 3، 5، 7، 9 و 11 طبقه با سیستم باربر جانبی LCF در نرم‌افزار اپنسیس پیاده‌سازی شده، با استفاده از زلزله‌های دور از گسل FEMA P695، تحت تحلیل‌های دینامیکی فزاینده، استاتیکی غیرخطی، دینامیکی خطی و غیرخطی قرار گرفته و ضریب اصلاح پاسخ برای هر یک از آن‌ها محاسبه و استخراج گردیده است. به منظور بررسی بهتر و دقیق‌تر، در این ارزیابی دو عملکرد برشی و خمشی تیرهای پیوند مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست‌آمده حاکی از تغییرات ضریب R، با افزایش تعداد طبقات قاب‌ها بوده است. با این حال، لزوماً با افزایش تعداد طبقات، مقادیر میانگین ضریب R، همواره صعودی و یا نزولی، منتج نشده است. همچنین در اکثر قاب‌ها، نتایج مربوط به قاب‌های حاوی تیر پیوند برشی، بزرگ‌تر از نتایج قاب‌های حاوی تیر پیوند خمشی حاصل گردیده است. بر مبنای نتایج حاصل برای قاب‌های LCF با طول تیر پیوند 2 متری، پیشنهاد می‌شود ضریب اصلاح پاسخ برای این سیستم باربر جانبی، بیشتر از 6 اختیار نگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Response Modification Factor of Regular Steel Buildings with "Linked Columns Frame" System

نویسندگان [English]

  • Yaser Golestani 1
  • Elham Rajabi 2
  • Reza Rajabi Soheili 1
1 MSc Student, Department of Civil Engineering, Tafresh University, Tafresh,. Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Tafresh University, Tafresh, Iran
چکیده [English]

This paper evaluates the "Response Modification", "Reduction due to ductility" and "Over-strength" factors for steel frames with "Linked Columns Frame" as dual systems. Since, LCF is a relatively modern lateral load resisting system, the necessity of a more comprehensive study is felt for performance evaluation of these frames under strong ground motions. In this regard, steel frames equipped with the linked column frame with 3, 5, 7, 9, and 11 stories are designed based on the Iranian earthquake design code (Standard No. 2800, 4th version) and implemented in Opensees software. Response modification factor (R factor) is calculated based on the result of incremental dynamic analysis (IDA), linear and nonlinear dynamic analysis under far-field earthquakes which have been presented in FEMA-P695. For a more accurate assessment, the shear and flexure performance of link beams is investigated in this study. The results show that R factors change in the height of steel frames with LCF. However, the mean values of the R factor do not necessarily increase or decrease as the number of stories increases. In most cases, R factors for LCFs with shear links are larger than the related result of steel frames containing flexural links. Also, the R factor does not need to consider more than 6.0 for regular LCFs with studied shear link beam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response Modification Factor
  • Linked Column Frame
  • Incremental Dynamic Analysis
  • Pushover Analysis
  • Far-Field Earthquakes