مطالعه آزمایشگاهی اتصال دیافراگم خارجی تیر I شکل به ستونهای دایره ای توخالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دکتری مهندسی عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

استفاده از ستون های دایره ای شکل در سازه های فولادی به دلیل مقاومت خمشی بالا حول هر یک از محورهای اصلی متعامد، انعطاف پذیری بالا و قابلیت اتلاف انرژی و حساسیت کم به کمانش موضعی، کاربرد وسیعی دارند. این مقاطع توخالی اغلب به صورت نورد شده و یا ساخته شده با ورق مورد استفاده قرار می گیرند. مهم ترین ضعف این مقاطع مربوط به حالتی است که از این مقاطع به عنوان بخشی از قابهای خمشی در مناطق با لرزه خیزی زیاد استفاده شود. در این حالت علیرغم الزام آیین نامه ها به اجرای ورق پیوستگی در امتداد بالهای تیر، به علت شکل بسته ستونهای دایره ای نسبت به سایر مقاطع و عدم دسترسی به درون آنها برای جوشکاری، اجرای ورق های پیوستگی ممکن نبوده و یا با دشواری های فراوانی همراه می باشد. در این مقاله، یک نوع اتصال دیافراگم خارجی بین تیر I شکل و ستون دایره ای توخالی معرفی و در یک مطالعه آزمایشگاهی، رفتار و مقاومت آن در حالات مختلف جوشی و پیچی، تحت اثر بارگذاری چرخه ای مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد اتصال مذکور عملکرد مناسبی در تامین صلبیت اتصال داشته و از مقاومت و شکل پذیری مناسبی برخوردار می باشد و می تواند در ساختمانهای فولادی با ستون های دایره ای مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اتصال دیافراگم خارجی تیر I شکل به ستون دایره ای با استفاده از اتصالات پیچی مضاعف ضمن دارا بودن مقاومت مطلوب دارای بیشترین مقدار سختی موثر، شکل پذیری و قابلیت اتلاف انرژی می باشد ضمن اینکه به دلیل استفاده از پیچ و مهره اجرای آن آسانتر بوده و قابلیت تعویض سریع، پس از آسیب های ناشی از زلزله را دارد. نتایج این بررسی نشان داد استفاده از جوش در این نوع اتصال، در حالت ستون دایره ای توخالی، چندان مطلوب نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental evaluation of I-shaped beam-to-hollow circular column external diaphragm connections

نویسندگان [English]

 • Mehrzad TahamouliRoudsari 1
 • Mehdi Kahrizi 2
 • Mohsen Fathi 3
 • Amirreza Darvishpour 3
 • Mohammadhadi Farhadi 3
 • Mehdi Mohebi 3
 • Mehrdad Salehi basir 3
 • zahra mohammadi 3
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, College of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Ph.D in Civil Engineering, Department of Civil Engineering, College of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 MSc Student in Civil Engineering, Department of Civil Engineering, College of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

With their wide range of applications in the design and construction of steel structures, rigid connections are among the most prevalent types of connections. In many cases, hollow circular columns are used as a component in moment resisting frames. Circular columns have a wide range of applications, primarily due to their high flexural strength around the principal perpendicular axes, their ductility, energy dissipation, and low susceptibility to local buckling. These hollow sections are available and used in two forms: rolled sections and sections manually manufactured using plates. The most important weak point of these sections is when they are used in moment resisting frames and structures located in areas with a high level of seismicity. In these cases, design standards necessitate the use of continuity plates along the beam’s flanges. However, due to the inaccessibility of the inner spaces of these types of columns, using continuity plates is either impossible or very difficult. This study introduces an external diaphragm connection between the I -shaped beam and hollow circular column which uses continuity plates outside the section (column). Through an experimental investigation, the behavior and strength of welded and bolted connections are evaluated under cyclic loading. The results show that the proposed detail possesses suitable strength and ductility, and provides the connection with a suitable level of rigidity. The connection satisfies the specifications of existing seismic codes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • External diaphragm connection
 • circular columns
 • welded and bolted connections
 • experimental study
 • cyclic loading
[1] FEMA-355D. State of the art report on connection performance. Washington (DC): Federal Emergency Management Agency; 2000.
[2] Nakashima, M., Roeder, C. W., & Maruoka, Y. (2000). Steel moment frames for earthquakes in United States and Japan. Journal of Structural Engineering, 126(8), 861-868.
[3] Sherman, D. R. (1996). Designing with structural tubing. Engineering Journal-American Institute of Steel Construction, 33, 101-109.
[4] Sui, W., & Yamanari, M. (2007). Evaluation of the characteristics of external diaphragm connections with steel CHS columns and wide-flange steel beams. In Proceedings of 8th Pacific Structural Steel Conference: Steel Structures in Natural Hazards, PSSC 2007 (No. 2, pp. 123-129). The Pacific Council of Structural Steel Associations.
[5] W.N.sui,T.otsuka,M.yamanari. (2008) .Seismic Design requirement of steel frames with external diaphragm connections.the 14th world conference on earthquake engineering October 12-17.Beijing, china.
[6] Wang, W., Chen, Y. Y., Li, W. Q., & Chen, X. (2009). Welded tubular column to H-beam connections: three dimensional cyclic tests. In Proceedings of the 6th International Conference on Behavior of Steel Structures in Seismic Areas, Philadelphia (pp. 457- 463).
[7] Sui, W. N., & Chen, Y. Y. (2010). Behavior of External diaphragm connection of CHS column with H-shaped beams. Tubular Structues, 12, 167-174.
[8] Wang, W., Chen, Y., Li, W., & Leon, R. T. (2011). Bidirectional seismic performance of steel beam to circular tubular column connections with outer diaphragm. Earthquake engineering & structural dynamics, 40(10), 1063-1081.
[9] Zhang, D., Gao, S., & Gong, J. (2012). Seismic behaviour of steel beam to circular CFST column assemblies with external diaphragms. Journal of Constructional Steel Research, 76, 155-166.
[10] Fadden, M., & McCormick, J. (2013). Evaluation of HSS-to-HSS moment connections for seismic applications. In Structures Congress 2013: Bridging Your Passion with Your Profession (pp. 2334-2345).
[11] Qin, X., Wang, W., Chen, Y., & Bao, Y. (2015). Experimental study of through diaphragm connection types under a column removal scenario. Journal of Constructional Steel Research, 112, 293-304.
[12] Yang, C., Yang, J. F., Su, M. Z., & Liu, C. Z. (2016). Numerical study on seismic behaviours of ConXL biaxial moment connection. Journal of Constructional Steel Research, 121, 185-201.
[13] Yang, Z., Deng, H., & Hu, X. (2018). Strength of longitudinal X-type plate-to-circular hollow section (CHS) connections reinforced by external ring stiffeners. Thin-Walled Structures, 131, 500-518.
[14] Du, G. F., Bie, X. M., Li, Z., & Guan, W. Q. (2018). Study on constitutive model of shear performance in panel zone of connections composed of CFSSTCS and steel-concrete composite beams with external diaphragms. Engineering Structures, 155, 178-191.
[15] Yu, Y., Lan, L., Chen, Z., & Huang, J. (2019). Mechanical and seismic behaviors of bottom-flange-bolted upper-flange-welded through-diaphragm connections. Journal of Constructional Steel Research, 156, 86-95.
[16] Pachideh, G., & Gholhaki, M. (2019). Evaluation of Concrete Filled Steel Tube Column Confined with FRP. Journal of Testing and Evaluation, 48(6), 4343-4354.
[17] Pachideh, G., Gholhaki, M., & Moshtagh, A. (2020). Impact of Temperature Rise on the Seismic Performance of Concrete-Filled Double Skin Steel Columns with Prismatic Geometry. Journal of Testing and Evaluation, 49(4).
[18] Roudsari, M. T., Sohaei, S., Torkaman, M., Safaee, S. A., Tahmasebi, S., Mohammadi, S., & Ghiasvand, M. M. (2020). Presenting a new detail for the rigid connection between I-shaped beam and concrete-filled steel tube column with stiffened channel link. International Journal of Steel Structures, 20, 655–667.
[19] Tahamouli Roudsari, M., Sohaei, S., Torkaman, M., Alizadeh, A., Safaee, S., Haghaninia, A., & MohammadiMajd, M. (2021). Experimental investigation of I-shaped beam to circular column rigid connection with stiffened and non-stiffened channel link. Journal of Earthquake Engineering, 25(13), 2605-2627.
[20] Sohaei, S., Roudsari, M. T., & Memarzadeh, P. (2021). Numerical Investigation of I-Shaped Beam to Concrete Filled Tube Column Connection without Continuity Plate. International Journal of Steel Structures. DOI :10.1007/s13296-021-00554-2.
[21] Pachideh, G., Gholhaki, M., & Moshtagh, A. (2021). An Experimental Study on Cyclic Performance of the Geometrically Prismatic Concrete-Filled Double Skin Steel Tubular (CFDST) Columns. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 45(2), 629-638.
[22] American Society for Testing and Materials (ASTM) [2002] Standard test methods and definitions for mechanical testing of steel products, ASTM Standard A370-02, Philadelphia, PA.
[23] American Institute of Steel Construction, AISC. (2005). AISC 341- 05 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings (Including Supplement No. 1), Inc, Chicago.
[24] Federal Emergency Management Agency, FEMA.(2000).Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings. Report no. FEMA 356. Washington (DC); FEMA.
[25] American Institute of Steel Construction (ANSI/AISC 360-16). (2016). Specification for Structural Steel Buildings,Chicago, Illinois.