مطالعه آزمایشگاهی اتصال دیافراگم خارجی تیر I شکل به ستونهای دایره ای توخالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دکتری مهندسی عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

10.22065/jsce.2022.316844.2655

چکیده

استفاده از ستون های دایره ای شکل در سازه های فولادی به دلیل مقاومت خمشی بالا حول هر یک از محورهای اصلی متعامد، انعطاف پذیری بالا و قابلیت اتلاف انرژی و حساسیت کم به کمانش موضعی، کاربرد وسیعی دارند. این مقاطع توخالی اغلب به صورت نورد شده و یا ساخته شده با ورق مورد استفاده قرار می گیرند. مهم ترین ضعف این مقاطع مربوط به حالتی است که از این مقاطع به عنوان بخشی از قابهای خمشی در مناطق با لرزه خیزی زیاد استفاده شود. در این حالت علیرغم الزام آیین نامه ها به اجرای ورق پیوستگی در امتداد بالهای تیر، به علت شکل بسته ستونهای دایره ای نسبت به سایر مقاطع و عدم دسترسی به درون آنها برای جوشکاری، اجرای ورق های پیوستگی ممکن نبوده و یا با دشواری های فراوانی همراه می باشد. در این مقاله، یک نوع اتصال دیافراگم خارجی بین تیر I شکل و ستون دایره ای توخالی معرفی و در یک مطالعه آزمایشگاهی، رفتار و مقاومت آن در حالات مختلف جوشی و پیچی، تحت اثر بارگذاری چرخه ای مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد اتصال مذکور عملکرد مناسبی در تامین صلبیت اتصال داشته و از مقاومت و شکل پذیری مناسبی برخوردار می باشد و می تواند در ساختمانهای فولادی با ستون های دایره ای مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اتصال دیافراگم خارجی تیر I شکل به ستون دایره ای با استفاده از اتصالات پیچی مضاعف ضمن دارا بودن مقاومت مطلوب دارای بیشترین مقدار سختی موثر، شکل پذیری و قابلیت اتلاف انرژی می باشد ضمن اینکه به دلیل استفاده از پیچ و مهره اجرای آن آسانتر بوده و قابلیت تعویض سریع، پس از آسیب های ناشی از زلزله را دارد. نتایج این بررسی نشان داد استفاده از جوش در این نوع اتصال، در حالت ستون دایره ای توخالی، چندان مطلوب نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental evaluation of I-shaped beam-to-hollow circular column external diaphragm connections

نویسندگان [English]

 • Mehrzad TahamouliRoudsari 1
 • Mehdi Kahrizi 2
 • Mohsen Fathi 3
 • Amirreza Darvishpour 3
 • Mohammadhadi Farhadi 3
 • Mehdi Mohebi 3
 • Mehrdad Salehi basir 3
 • zahra mohammadi 3
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, College of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Ph.D in Civil Engineering, Department of Civil Engineering, College of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 MSc Student in Civil Engineering, Department of Civil Engineering, College of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

With their wide range of applications in the design and construction of steel structures, rigid connections are among the most prevalent types of connections. In many cases, hollow circular columns are used as a component in moment resisting frames. Circular columns have a wide range of applications, primarily due to their high flexural strength around the principal perpendicular axes, their ductility, energy dissipation, and low susceptibility to local buckling. These hollow sections are available and used in two forms: rolled sections and sections manually manufactured using plates. The most important weak point of these sections is when they are used in moment resisting frames and structures located in areas with a high level of seismicity. In these cases, design standards necessitate the use of continuity plates along the beam’s flanges. However, due to the inaccessibility of the inner spaces of these types of columns, using continuity plates is either impossible or very difficult. This study introduces an external diaphragm connection between the I -shaped beam and hollow circular column which uses continuity plates outside the section (column). Through an experimental investigation, the behavior and strength of welded and bolted connections are evaluated under cyclic loading. The results show that the proposed detail possesses suitable strength and ductility, and provides the connection with a suitable level of rigidity. The connection satisfies the specifications of existing seismic codes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • External diaphragm connection
 • circular columns
 • welded and bolted connections
 • experimental study
 • cyclic loading