بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی نیمه صلب مجهز به میراگرهای غیرفعال منحنی شکل فولادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

3 استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22065/jsce.2021.279152.2404

چکیده

استفاده از میراگرهای منحنی شکل وابسته به جابجایی بعنوان فیوز یا عضو قابل تعویض در محل اتصال تیر به ستون قاب فولادی، یکی از جدیدترین روش‌ها برای بهبود عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی نیمه صلب می‌باشد. در این تحقیق، عملکرد میراگر منحنی شکل فولادی با مقاومت تسلیم پایین در قاب‌های خمشی فولادی نیمه صلب .بررسی شده است. این میراگرهای فولادی بصورت غیرفعال بوده و در محل اتصال تیر به ستون قاب نصب می‌شوند. پارامترهای مختلف این تحقیق شامل عرض میراگر (۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ میلی‌متر)، ضخامت میراگر (۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ میلی‌متر) و نوع فولاد میراگر منحنی (SN400YB و LY160) می‌باشد. ارزیابی مدل‌های قاب‌های خمشی فولادی نیمه صلب با استفاده از روش اجزای محدود توسط نرم‌افزار ABAQUS انجام شده است. برای اعتبارسنجی، یک قاب خمشی فولادی نیمه صلب مجهز به میراگر منحنی فولادی تحت اثر بارگذاری چرخه‌ای مدلسازی شد که بصورت آزمایشگاهی تست و در تحقیقات آزمایشگاهی گذشته گزارش شده بود. مقایسه‌ی نتایج مدلسازی با آزمایشگاهی، تطابق خوبی را نشان دادند. نتایج کلی نشان دادند که استفاده از فولاد با مقاومت حد پایین در میراگر منحنی شکل فولادی با تاکید بر اثر ضخامت میراگر، باعث می‌شود که پارامتر شکل‌پذیری و جذب انرژی کل در مقایسه با فولاد دارای تنش تسلیم بالا افزایش یابد. همچنین با تشکیل مفصل پلاستیک در ناحیه میراگر منحنی شکل فولادی از شکل‌گیری آن در محل اتصال تیر به ستون جلوگیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the performance of semi-rigid moment steel frames system with passive steel curved dampers

نویسندگان [English]

 • Ahmad Maleki 1
 • Hamid Shojaeifar 2
 • Mohammad-Ali Lotfollahi-Yaghin 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Maragheh branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Civil Engineering, Maragheh branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
3 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The use of displacement-dependent steel curved dampers as fuse or interchangeable element in the beam-to-column connection region is one of the newest methods for improving the seismic performance of semi-rigid moment steel frames (SRMF). In the present study, performance of low-yield strength steel curved dampers in SRMF has been investigated. These dampers are inactive and install in the beam-to-column connection region. Variable parameters of this study involve the damper width (75, 100 and 125 mm), damper thickness (10, 15, 20, 25 and 30 mm) and the curve damper steel type (SN400YB and LY160). Evaluation of SRMF models were performed using finite element method by ABAQUS software. For validation, a SRMF with steel curve dampers under cyclic loading was modeled that had been experimentally tested and reported in previous experimental research and a good agreement was observed. The results show that the use of low-yield strength steel in curved steel dampers, depending on the damper thickness, can lead to an increase in the ductility parameter and total energy dissipated compared to the steel with higher yield stress. Also, the steel curved damper around the beam-to-column connection zone has caused the plastic hinge to occur in the farther region of the connection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Moment resisting steel frames
 • Steel curved dampers
 • beam-to-column connection
 • Low-yield strength plates
 • finite element analysis
 • تاریخ دریافت: 13 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 18 آبان 1400