مطالعه آزمایشگاهی و پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن پرمقاومت حاوی پودر کاشی ضایعاتی با استفاده از روش برنامه‌نویسی بیان ژن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سازه، دانشکده مهندسی عمران، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه مهندسی عمران ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران

10.22065/jsce.2021.273288.2363

چکیده

حجم بالای دی‌اکسیدکربن تولید شده در کارخانه‌های تولید سیمان و امکان‌سنجی استفاده مجدد از ضایعات کارخانه‌ها در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مراکز تحقیقاتی و مجامع زیست‌محیطی تبدیل شده است. براین‌اساس هدف اصلی این تحقیق، امکان‌سنجی استفاده مجدد از ضایعات با محوریت کاشی ضایعاتی، به‌عنوان یک ماده آلومینوسیلیکات نیمه‌فعال برای جایگزینی درصدی از سیمان مصرفی در بتن است. پودر کاشی ضایعاتی علاوه بر فعال‌سازی پتانسیل استفاده از یک ضایعات در بتن، مصرف سیمان را نیز کاهش می‌دهد. براین‌اساس در این تحقیق از درصدهای جایگزینی سیمان بین 0 تا 50 درصد در سه نسبت آب به سیمان 3/0 ، 4/0 و 5/0 در چارچوب 24 طرح اختلاط برای انجام آزمایش مقاومت فشاری استفاده شده است. در ادامه برای ارائه یک مدل محاسباتی قابل‌استفاده، از روش برنامه‌نویسی بیان ژن، برای پیش‌بینی مقاومت فشاری نمونه‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق آزمایشگاهی حاکی از آن است که در نسبت آب به سیمان 3/0 در سن 90 روزه، نمونه حاوی 20 درصد پودر کاشی ضایعاتی به مقاومت فشاری 57/72 مگا پاسکال رسیده است. این عدد تقریباً با نمونه کنترل برابری نموده و در نتیجه استفاده از این درصد جایگزینی برای این نسبت آب به مواد سیمانی توصیه می‌شود. در نهایت نیز نتایج حاکی از عملکرد بسیار مناسب روش برنامه‌نویسی بیان ژن با افزایش تعداد کروموزوم و افزایش ضریب همبستگی بین داده‌های آزمایشگاهی و عددی تا 98 درصد می‌باشد. بنابراین روش برنامه‌نویسی بیان ژن به واسطه ارائه یک رابطه تحلیلی و دقت بالا نسبت به سایر روش‌ها از برتری قابل‌توجهی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation and prediction of compressive strength of high-strength concrete containing waste ceramic powder using gene expression programming

نویسندگان [English]

  • Babak Behforouz 1
  • Parham Memarzadeh 2
  • Mohammad Reza Eftekhar 3
  • Farshid Fathi 4
1 PhD Student, Department of Civil engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Isfahan University of Technology (IUT)
4 Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The high volume of carbon dioxide produced in cement plants and the feasibility of reusing waste materials from factories in recent years has become one of the main concerns of research centers and environmental associations. Therefore, the main purpose of this research is to evaluate the feasibility of reusing waste materials with a focus on waste ceramic powder (WCP), as a semi-active aluminosilicate material that can be replaced as a percentage of cement used in concrete. WCP, in addition to activating the potential of using a waste material in concrete, can also reduce cement consumption. Therefore, in this research, cement replacement percentages between 0 and 50% in three water to cement ratios of 0.3, 0.4 and 0.5 in 24 concrete mixtures have been used to perform compressive strength tests. In order to provide a usable computational model, the gene expression programming (GEP) method has been used to predict the compressive strength of the samples. The results of experimental research indicate that in the ratio of water to cement 0.3 at the age of 90 days, the sample containing 20% of WCP has reached a compressive strength of 72.57 MPa. This result is almost equal to the control sample and therefore the use of this percentage is recommended for this ratio of water to cementitious materials. Finally, the results indicate the very good performance of the GEP method by increasing the number of chromosomes and increasing the correlation coefficient between experimental and numerical data up to 98%. Therefore, the GEP method has a significant advantage over other methods by providing an analytical relationship and high accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high strength concrete
  • Waste ceramic powder(WCP)
  • Compressive strength
  • water to cement ratio
  • Gene expression programming