مطالعه رفتار لرزه‌ای و توسعه منحنی های شکنندگی قاب‌های مهاربندی‌شده واگرا تحت اثر زلزله‌های متوالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 پژوهشگر پسادکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 مربی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه گرمسار

10.22065/jsce.2021.263292.2315

چکیده

پتانسیل آسیب‌پذیری در مواجهه با پس‌لرزه‌ها، حتی در خصوص بسیاری از سازه‌هایی که مطابق با آیین نامه‌های لرزه‌ای معتبر طراحی شده‌اند، لزوم مطالعه در خصوص سیستم‌های سازه‌ای مختلف را آشکار می‌سازد. تجارب زلزله‌های پیشین و نتایج مطالعات صورت گرفته روی قاب‌های مهاربندی شده واگرا، حاکی از شکل‌پذیری و سختی مناسب این سیستم باربر لرزه‌ای در تقابل با زمین‌لرزه‌های قوی می‌باشد. در مقاله حاضر رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده واگرا تحت زلزله اصلی و پس‌لرزه مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، ساختمان‌های 4، 8 و 12 طبقه تحت تحلیل بارافزون، تاریخچه زمانی غیرخطی و دینامیکی افزایشی با استفاده از پس‌لرزه‌های انتخاب شده، قرار گرفته‌اند. به علاوه، منحنی‌های شکنندگی برای سطوح مختلف خرابی قبل و بعد از وقوع زلزله اصلی نیز ارائه گردیده است. نتایج بیانگر مقاومت بالا و ظرفیت باربری مناسب قاب‌های مهاربندی شده واگرا تحت زلزله‌های چندگانه می‌باشد که قادر به دست‌یابی به سطوح بالای‌ عملکردی می‌باشند.
پتانسیل آسیب‌پذیری در مواجهه با پس‌لرزه‌ها، حتی در خصوص بسیاری از سازه‌هایی که مطابق با آیین نامه‌های لرزه‌ای معتبر طراحی شده‌اند، لزوم مطالعه در خصوص سیستم‌های سازه‌ای مختلف را آشکار می‌سازد. تجارب زلزله‌های پیشین و نتایج مطالعات صورت گرفته روی قاب‌های مهاربندی شده واگرا، حاکی از شکل‌پذیری و سختی مناسب این سیستم باربر لرزه‌ای در تقابل با زمین‌لرزه‌های قوی می‌باشد. در مقاله حاضر رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده واگرا تحت زلزله اصلی و پس‌لرزه مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، ساختمان‌های 4، 8 و 12 طبقه تحت تحلیل بارافزون، تاریخچه زمانی غیرخطی و دینامیکی افزایشی با استفاده از پس‌لرزه‌های انتخاب شده، قرار گرفته‌اند. به علاوه، منحنی‌های شکنندگی برای سطوح مختلف خرابی قبل و بعد از وقوع زلزله اصلی نیز ارائه گردیده است. نتایج بیانگر مقاومت بالا و ظرفیت باربری مناسب قاب‌های مهاربندی شده واگرا تحت زلزله‌های چندگانه می‌باشد که قادر به دست‌یابی به سطوح بالای‌ عملکردی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of seismic behavior and development of fragility curves of divergent braced frames under successive earthquakes

نویسندگان [English]

  • mohammadhosein moradiyan 1
  • Ghasem pachideh 2
  • Amin moshtagh 3
1 Master of Structures, Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Postdoctoral Research Assistant, Sharif University of Technology
3 Msc, civil faculty, garmsar university
چکیده [English]

The potential for aftershocks vulnerability, even for many structures designed following valid seismic regulations, highlights the need to study various structural systems. Experiences of previous earthquakes and the results of studies on divergent braced frames indicate the proper ductility and stiffness of this seismic load-bearing system in the face of strong earthquakes. In the present paper, the seismic behavior of divergent braced frames under the main earthquake and aftershock has been studied. For this purpose, 4, 8, and 12 story buildings were subjected to increasing analysis, nonlinear time history, and incremental dynamics using selected aftershocks. Also, fragility curves for different levels of failure before and after the main earthquake were presented. The results show high strength and suitable bearing capacity of divergent braced frames under multiple earthquakes that can achieve high-performance levels.
The potential for aftershocks vulnerability, even for many structures designed following valid seismic regulations, highlights the need to study various structural systems. Experiences of previous earthquakes and the results of studies on divergent braced frames indicate the proper ductility and stiffness of this seismic load-bearing system in the face of strong earthquakes. In the present paper, the seismic behavior of divergent braced frames under the main earthquake and aftershock has been studied. For this purpose, 4, 8, and 12 story buildings were subjected to increasing analysis, nonlinear time history, and incremental dynamics using selected aftershocks. Also, fragility curves for different levels of failure before and after the main earthquake were presented. The results show high strength and suitable bearing capacity of divergent braced frames under multiple earthquakes that can achieve high-performance levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divergent braced frame
  • grafted beam
  • Aftershock
  • main earthquake
  • sequential earthquake
  • Incremental Dynamic Analysis
  • Fragility curve