کلیدواژه‌ها = بار متحرک
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عیوب لوله‌های حامل سیال با استفاده از روش ردگیری اندرکنش دینامیکی بار متحرک خارجی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 76-89

مهدی کوهدرق؛ محمدعلی لطف‌اللهی یقین؛ میرمحمد اتفاق؛ علیرضا مجتهدی