نویسنده = صالح محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
مدلسازی و بررسی رفتار ستونهای مرکب فولادی بتنی دوجداره با جداره داخلی دایره ای و جداره خارجی شش ضلعی

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 56-69

10.22065/jsce.2019.160790.1732

مرتضی نقی پور؛ سیده مائده مهدوی شلمانی؛ صالح محمد ابراهیم زاده سپاسگزار