نویسنده = قاسم پاچیده
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تأثیر گام فنر بر عملکرد بتن حاوی فنر فولادی کم‌کربن بازیافتی

دوره 7، شماره ویژه 3، پاییز 1399، صفحه 5-23

10.22065/jsce.2019.144415.1640

قاسم پاچیده؛ مجید قلهکی؛ امین مشتاق


2. تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بارافزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه

دوره 6، شماره ویژه 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-244

10.22065/jsce.2018.113321.1423

قاسم پاچیده؛ مجید قلهکی؛ امیر ساعدی داریان


3. تأثیر مقدار و نوع الیاف و فنر فلزی بازیافتی بر خصوصیات بتن معمولی

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 231-247

10.22065/jsce.2018.113952.1426

قاسم پاچیده؛ مجید قلهکی؛ امین مشتاق


5. تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA)

دوره 6، شماره ویژه 2، تابستان 1398، صفحه 211-224

10.22065/jsce.2018.100459.1346

مجید قلهکی؛ قاسم پاچیده؛ امید رضائی فر؛ سجاد قزوینی


6. مطالعه ی اثر اندازه زیر صفحه ها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده

دوره 5، شماره ویژه 4، زمستان 1397، صفحه 73-87

10.22065/jsce.2017.86522.1198

مجید قلهکی؛ مهدی کریمی؛ قاسم پاچیده


7. مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار مهاربند کمانش ناپذیر با غلاف ترکیبی فولادی و پلی آمید

دوره 5، شماره ویژه 4، زمستان 1397، صفحه 88-108

10.22065/jsce.2017.86109.1190

مجید قلهکی؛ قاسم پاچیده؛ رحیم لشگری؛ امید رضائی فر