نویسنده = محسن گرامی
تعداد مقالات: 20
1. بررسی تأثیرمدل نیازاحتمالاتی پس‌لرزه در شکنندگی فروریزش پل‌های آسیب دیدۀ چند‌دهانه ساده با شاهتیرهای بتنی تحت اثر پس‌لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

پرشان صداقتی؛ محسن گرامی؛ حسین نادرپور


2. بررسی اثر خستگی کم‌چرخه شدید تحت بار سیکلی در قابهای خمشی فولادی با اتصالات تیربا مقطع کاهش‌یافته بروش رشد و بهم پیوستگی حفره ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

محسن قادری؛ محسن گرامی؛ رضا وهدانی


3. مقایسه عملکرد سازه دارای قاب مهاربندی شورون با قاب مهاربندی زیپر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

الهام پاکباز؛ محسن گرامی؛ مهرسا میرزاحسینی


4. تاثیر عدم‌قطعیت‌های سازه‌ای دیوار برشی فولادی بر عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی بهسازی‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

مهدیه مداحی؛ محسن گرامی؛ حسین نادرپور


5. بررسی شاخص خسارت پارک- آنگ در برخورد دو قاب مجاور هم تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397

محسن گرامی؛ رضا وهدانی؛ مهشید ملائیان؛ مصطفی خاتمی


6. توسعه طیفهای تغییرمکان طرح لرزه ای تونلهای مترو شهری با مقطع دایروی در خاک آبرفتی با لحاظ اندرکنش خاک و سازه تونل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

سید رضا وهدانی؛ حامد فخریه؛ محسن گرامی


7. اثرات همبستگی مولفه های لرزه ای حوزه نزدیک در تونل های دایروی شهری با پوشش بتنی غیرمسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1397

رضا وهدانی؛ محسن گرامی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ سید امین رضویان امرئی


9. بررسی ومقایسه چند روش در بهسازی نامتقارن اتصالات قاب خمشی فولادی

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 71-94

محمد بحیرایی؛ محسن گرامی


10. ارزیابی سازه‌های قاب خمشی فولادی دارای کابل‌های پیش‌تنیده در برابر توالی‌های لرزه‌ای دور از گسل

دوره 6، شماره ویژه 3، پاییز 1398، صفحه 221-234

مهران اخوان سلماسی؛ محسن گرامی؛ امیرمهدی حیدری تفرشی


11. تأثیر پدیده ی خستگی کم چرخه بر روی قاب های خمشی فولادی با اتصالات صلب از پیش تأیید شده ی فلنجی

دوره 6، شماره ویژه 3، پاییز 1398، صفحه 149-162

محسن گرامی؛ امیرحسین زارعی؛ محسن قادری


12. مقایسه رفتار قاب‌‌های خمشی مرکب (RCS) و فولادی تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل

دوره 5، شماره ویژه 4، زمستان 1397، صفحه 217-234

فرشته خراسانی؛ محسن گرامی؛ علی خیرالدین


14. مطالعه اثر میرایی و شکل‌پذیری تغییرمکانی سازه بر طیف انرژی ورودی زلزله

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-21

رضا وهدانی؛ محسن گرامی؛ محمد علی واثقی نیا


18. ارزیابی آسیب پذیری سازه های فولادی با دیوار برشی فولادی جدار نازک بر اساس توسعه منحنی های شکنندگی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 5-20

محسن گرامی؛ سعید غفاری؛ امیرمهدی حیدری تفرشی