داوران

از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات علمی درخواست می شود تا با داوری مقالات در نشریه مهندسی سازه و ساخت به عنوان یک مشاور مولفین را راهنمایی کرده تا با هم بتوانیم سطح دانش کشور را در زمینه مهندسی سازه و ساخت بالا برده و به ارتقای تولید علم در کشور کمک کنیم.

برای ارتقا سطح دانش کشور همه ما مسئول هستیم. بنابراین از داوران خواهشمندیم تا با قبول کردن داوری مقالات در حوزه تخصصی خود ما را در این امر همراهی کنند.


 در کل داوران دارای دو نقش اساسی در یک نشریه می باشند:

1) در خصوص ارزش کلی  یک مقاله برای انتشار نظر می دهند

2) ارایه انتقادات سازنده به مؤلفین بدون لحاظ کردن چاپ یا رد مقاله که این نقش برای ارتقا سطح علمی بسیار مهم است. در واقع داوران بایستی همانند یک مشاور عمل کرده و مؤلفین را برای ارتقای سطح مقاله راهنمایی کنند.

 به داوران عزیز پیشنهاد می شود تا مقاله با عنوان چگونه مقالات پژوهشی را به روش علمی و سیستماتیک داوری کنیم؟ را از لینک زیر دانلود و مطالعه فرمایند.

 لینک مقاله:

http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-656-fa.pdf


نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مجید Yaghoobi مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، ایران
مصطفی آدرسی نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
علیرضا آذریون مهندسی سازه و زلزله دانشکده عمران، دانشگاه ملایر، ملایر
سیما آرامش
سالار آرین مقدم مهندسی سازه و زلزله دکتری مهندسی زلزله عضو اصلی انجمن مهندسی زلزله ایران استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شما
محمدرضا آزادی کاکاوند تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی دانشگاه آلتو فنلاند
کیوان آقابیک مهندسی تونل هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه تهران
رضا آقایاری تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی دانشیار، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
محمد احسانی فر بهینه سازی دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
جمال احمدی مهندسی سازه و زلزله استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
مسعود احمدی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی، تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت ا... بروجردی، بروجرد، ایران.
بهروز احمدی ندوشن بهینه سازی دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمد رضا ادیب رمضانی مهندسی سازه و زلزله استادیار،دانشکده فنی مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مهدی ادیبی مهندسی سازه و زلزله استادیار رشته مهندسی زلزله/ گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
محمدعلی ارجمند مهندسی ژئوتکینک دانشگاه شهید رجائی
مجتبی ازهری مهندسی سازه و زلزله دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی اژدری مقدم سازه های هیدرولیکی مدیر گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
حسن استادحسین روش های عددی در مهندسی سازه گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
پیام اسدی مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
آزیتا اسعدی دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی، مهندسی سازه و زلزله استادیار دانشگاه یزد
مرتضی اسکندری قادی مهندسی سازه و زلزله استاد دانشگاه تهران
حمید اسکندری نداف مدیریت پروژه و ساخت دانشیارگروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
ابوالفضل اسلامی مهندسی ژئوتکینک دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
مهزاد اسمعیلی فلک مهندسی ژئوتکینک استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
احسان اله اشتهاردیان مدیریت پروژه و ساخت استادیار، دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا اشرفی خرابی پیشرونده، مهندسی سازه و زلزله استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
اصغر اصغر وطنی اسکوئی مهندسی سازه و زلزله دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
اباذر اصغری تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی استادیار، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
محمدرضا اصفهانی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد اصل حداد مدیریت پروژه و ساخت دانشکده صنایع، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران
صادق اعتدالی بهینه سازی، کنترل فعال و غیر فعال سازه ها گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند
علی اعتمادی مدیریت پروژه و ساخت دانشکده فنی دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند
اسماعیل افلاکی مهندسی ژئوتکینک دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی اقبالی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی، مهندسی سازه و زلزله استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
عباس اکبرپور دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی
حبیب اکبرزاده بنگر تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
جلال اکبری دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی استادیار گروه مهندسی عمران
محمود اکبری استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
وحید اکرمی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
امین الوانچی سازه های هیدرولیکی هیئت علمی دانشگاه شریف
سمیه امامی سازه های هیدرولیکی دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تبریز
اصغر امانی مهندسی سازه و زلزله گروه آموزشی مهندسی عمران- دانشگاه محقق اردبیلی
نیما امانی مدیریت پروژه و ساخت عمران، فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران
فریدون امیدی‌نسب مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران-دانشگاه لرستان
صالح امین یاوری سازه های هیدرولیکی، مدیریت پروژه و ساخت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
مصطفی امینی مزرعه نو روش های عددی در مهندسی سازه استاد یار دانشگاه امام حسین (ع)
علیرضا انتظاری تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذرشهر ایران
مهدی ایزدپناه مهندسی سازه و زلزله گروه عمران، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
محسن ایزدی نیا روش های عددی در مهندسی سازه گروه آموزشی سازه، دانشکده عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران
سیدمیثم ایمانی مهندسی ژئوتکینک دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده گرمسار
هوشیار ایمانی کله سر مهندسی باد و سازه دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
علی باباخانی سازه های هیدرولیکی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه زنجان
وحید بحرینی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های مصالح بنایی، مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشگاه ازاد اسلامی واحد دشتستان، برازجان، ایران
طاها بخشپوری بهینه سازی عضو هیدت علمی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
بیت اله بدرلو مهندسی سازه و زلزله استادیار گروه سازه، دانشگاه صنعتی قم
محمد علی برخورداری مهندسی سازه و زلزله استاد دانشگاه علم و صنعت
مجید برقیان دانشیار/دانشگاه تبریز
بهنود برمایه ور مدیریت پروژه و ساخت استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
مرتضی بسطامی مهندسی سازه و زلزله استادیار، گروه مهندسی زلزله شریانهای حیاتی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
شمسا بصیرت اندرکنش مایع و سازه عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران
محسن بمبائی چی مکانیک سازه گروه مهندسی عمران،دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران
مهدی بنازاده استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید بهرام بهشتی اول کنترل فعال و غیر فعال سازه ها، مهندسی سازه و زلزله دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کیاچهر بهفرنیا مهندسی سازه و زلزله هیأت علمی گروه مهندسی سازه دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان
بابک بهفروز تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی، نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها دانشجوی دکترای سازه، دانشکده مهندسی عمران، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
بهروز بهنام مدیریت پروژه و ساخت عضو هیئت علمی (استادیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
فرهاد بهنام فر اندرکنش خاک و سازه دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا بیطرف تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی، مهندسی سازه و زلزله گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مریم بیطرف مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه تهران
علیرضا پاچناری مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، ایران
قاسم پاچیده مهندسی سازه و زلزله پژوهشگر پسادکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
مجید پاسبانی خیاوی سازه های هیدرولیکی گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مجید پرچمی جلال مدیریت پروژه و ساخت استادیار، دانشگاه تهران
حسین پرستش تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی دانشیار/دانشگاه علم وفرهنگ
حسین پروینی ثانی مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
حسین پهلوان مهندسی سازه و زلزله استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
مجید پورامینیان تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی، مهندسی سازه و زلزله استادیار دانشگاه ازاد اسلامی رامسر
عباس پوردیلمی چوگانی مهندسی ژئوتکینک، مهندسی سازه و زلزله دانشگاه دامغان
سعید پورزینلی مهندسی سازه و زلزله دانشگاه گیلان
رضا تاری نژاد اندرکنش مایع و سازه، دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی دانشکده مهندسی عمران
سعید تاریوردیلو استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
حامد تجملیان کنترل فعال و غیر فعال سازه ها استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حسین تحقیقی مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران/ دانشگاه کاشان/کاشان/ایران
مهرزاد تحملی رودسری کنترل فعال و غیر فعال سازه ها دانشیار دانشکده عمران،دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
امید توسلی مهندسی ژئوتکینک گروه مهندسی عمران، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
حمید رضا توکلی دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی، کنترل فعال و غیر فعال سازه ها دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
داوود توکلی مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید رجایی
سید مهدی ثاقبیان سازه های هیدرولیکی، مهندسی سد گروه عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
محمدکاظم جعفری مهندسی ژئوتکینک پژوهشگاه زلزله
مصطفی جعفریان مهندسی سازه و آتش
میثم جلالی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی دانشگاه صنعتی شاهرود
جواد جلیلی اندرکنش خاک و سازه استادیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
فرشید جندقی علائی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی، تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی دانشگاه صنعتی شاهرود
هاشم جهانگیر مرمت و مقاوم سازی سازه ها دکترای تخصصی مهندسی عمران - سازه، دانشگاه فردوسی مشهد
احسان جهانی مهندسی سازه و زلزله استادیار
سید محسن حائری مهندسی ژئوتکینک گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرحمان حائری مدیریت پروژه و ساخت دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت
شهاب الدین حاتمی سبک سازی و سیستم های سازه ای متعارف دانشیار دانشگاه یاسوج
غلامحسین حامدی نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه گیلان
اصغر حبیب نژاد کورایم تحلیل، طراحی و اجرای سازه های ویژه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا حبیبی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی گروه مهندسی عمران، دانشگاه شاهد تهران
سعید حجازی راد مهندسی ژئوتکینک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی عمران، تهران، ایران
محمد امین حریری اردبیلی مهندسی سازه و زلزله دانشگاه کلورادو University of Colorado Boulder , Boulder
ابوالفضل حسنی روش های عددی در مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس
نعت حسنی استادیار/دانشگاه شهید بهشتی
اکبر حسنی پور مهندسی سازه و زلزله گروه عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران
سید علی اصغر حسین زاده مهندسی سازه و زلزله دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان
یوسف حسین زاده مهندسی سازه و زلزله دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مرتضی حسینعلی بیگی مهندسی سازه و زلزله استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پدرام حسینی کنترل فعال و غیر فعال سازه ها گروه عمران, مرکز آموزش عالی محلات, محلات, ایران
سید احمد حسینی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی، رفتار سازه ها در مقابل بارهای نامتعارف استادیار دانشگاه مالک اشتر
عبدالله حسینی مدیریت پروژه و ساخت دانشکده مهندسی، دانشگاه نهران
مجتبی حسینی مهندسی سازه و زلزله گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان
سید حسین حسینی لواسانی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی استادیار / دانشگاه خوارزمی
حسین حسینی نورزاد گروه مدیریت پروژه و ساخت. دانشکده معماری. دانشگاه تهران
سید روح الله حسینی واعظ روش های عددی در مهندسی سازه دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
عباس حق اللهی استادیار-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فرشیدرضا حقیقی مدیریت پروژه و ساخت دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد حمیدی مهندسی سازه و زلزله استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
مهدی حمیدی اندرکنش مایع و سازه گروه مهندسی آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بابل
محمد حیدرنژاد اندرکنش خاک و سازه هیئت علمی گروه مهندسی آب،واحد اهواز،اهواز،ایران
عبدالغفور خادم الرسول استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
بیژن خالقی نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها - Washington State DOT. Bridge & Structures Office - United States
علیرضا خالو تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی دانشگاه شریف
مصطفی خانزادی مدیریت پروژه و ساخت دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
نهمت خدائی سازه های بلند هیات علمی دانشگاه خورموج
مهدی خداداد سریزدی نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمدایمان خداکرمی اندرکنش خاک و سازه دانشگاه سمنان
علی خدام مهندسی سازه و زلزله گروه عمران، دانشگاه صنعتی اراک
جهانگیر خزائی مهندسی ژئوتکینک استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
افشین خشند مهندسی سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حامد خضرزاده مکانیک سازه گروه مهندسی سازه، دانشکده عمران، دانشگاه نربیت مدرس
نیما خلیلی مدیریت پروژه و ساخت کارشناسی ارشد در مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، دانشکده فنی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
نادر خواجه احمد عطاری مهندسی سازه و زلزله دانشیار و عضو هییت علمی بخش تحقیقات سازه، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
علی خیرالدین استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
احمد دالوند تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان
علی داوران مهندسی سازه و زلزله دانشگاه ecole polythechnique Montreal
هوشنگ دباغ تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
شاهین دبیریان مدیریت پروژه و ساخت گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
هادی دشتی مهندسی ژئوتکینک، مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
مهدی دهستانی دانشیار/دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
احسان دهقانی عضو هیئت علمی دانشگاه قم
صمد دیلمقانی نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها گروه عمران سازه ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد واحد تبریز تبریز، ایران
جبارعلی ذاکری سردرودی سازه های ریلی، مهندسی پل دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود ذبیحی سامانی کنترل فعال و غیر فعال سازه ها دانشکده مهندسی عمران، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
مرتضی رئیسی دهکردی مهندسی سازه و زلزله استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید رحمانی روش های عددی در مهندسی سازه، نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
علی رحمانی فیروزجائی سازه های هیدرولیکی گروه عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد رحمن شکرگزار مهندسی سازه و زلزله استادیار،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
امیر مسعود رحیمی مدیریت پروژه و ساخت عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
حسینعلی رحیمی بندر آبادی مهندسی سازه و زلزله استادیار، دانشگاه یزد
مهراله رخشانی مهر مرمت و مقاوم سازی سازه ها عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه الزهرا،تهران
جواد رزاقی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی استادیار، دانشگاه گیلان
ایرج رسولان تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی استادیار دانشکده مهندسی
امید رضائی فر دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
منصوره رضائی منش مهندسی سازه و زلزله
دانیال رضازاده عیدگاهی مهندسی ژئوتکینک دانشکده عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
فریدون رضایی مهندسی سازه و زلزله دانشگاه بوعلی سینا همدان
بهرام رضایی بنا مهندسی سازه و زلزله گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
محمد رضایی پژند مهندسی سازه و زلزله مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ی مهندسی گروه عمران
سید علی رضویان امرئی مهندسی سازه و زلزله استادیار دانشگاه پیام نور تهران
حسینعلی رهدار مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
رضا رهگذر مهندسی سازه و زلزله استاد، بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس رهی سازه های جدار نازک دانشگاه شهید بهشتی
مهدی روانشادنیا مدیریت پروژه و ساخت عضو هیأت علمی، مدیرگروه های حمل و نقل، راه و ترابری و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عبدالرضا زارع مهندسی سازه و زلزله استادیار دانشگاه یاسوج
مهدی زارع دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله-
حمید زعفرانی دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله
مصطفی زمانیان مهندسی ژئوتکینک استادیار گروه عمران دانشگاه شهید بهشتی تهران
غلامرضا زمانی اهری تحلیل، طراحی و اجرای سازه های مصالح بنایی عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
یوسف زندی مهندسی سازه و زلزله استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز،ایران
پیام زنگانه رنجبر مهندسی سازه و زلزله گروه عمران، دانشگاه گیلان
بهنام زهتاب تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی هیئت علمی/ دانشگاه اشرفی اصفهانی
سید مهدی زهرائی مهندسی سازه و زلزله استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
معصومه زینال نژاد مدیریت پروژه و ساخت عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران غرب
مهران زینلیان صنعتی سازی و فن آوری های نوین ساخت دانشگاه اصفهان
سیدفتح اله ساجدی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی دانشیار گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
امیر ساعدی داریان مهندسی سازه و زلزله استادیار/دانشگاه شهید بهشتی
حسن ساقی اندرکنش مایع و سازه، سازه های هیدرولیکی گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
جعفر سبحانی مهندسی سازه و زلزله هیات علمی مرکز تحقیات راه ، مسکن و شهرسازی
محمود سراجی مهندسی سازه و زلزله مهندسی عمران، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
عبدالرضا سروقدمقدم مهندسی سازه و زلزله دانشیار و عضو هییت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نوید سیاه پلو مهندسی سازه و زلزله استادیار ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، ایران
سید محمد سید حسینی مدیریت پروژه و ساخت گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
سید علی سید رزاقی مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمدرضا سیفی اسگ شهر مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
عباس سیوندی مهندسی سازه و زلزله دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
عباس سیوندی پور روش های عددی در مهندسی سازه، مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
عرفان شافعی مهندسی سازه و زلزله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
عرفان شافعی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی استادیار، دانشگاه ارومیه
اقبال شاکری مدیریت پروژه و ساخت عضو هیئت علمی، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
کاظم شاکری دانشکده عمران، دانشگاه محقق اردبیلی
محمد شامخی امیری استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
وحید شاه حسینی مدیریت پروژه و ساخت عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرعلی شاه منصوری مهندسی سازه و آتش گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
محسنعلی شایانفر دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید شخصی نیائی مدیریت پروژه و ساخت دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد
محمد کاظم شربتدار دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
هاشم شریعتمدار دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی، مدیریت پروژه و ساخت استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مهدی شریعتی مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
بهزاد شکسته بند تحلیل، طراحی و اجرای سازه های ویژه دانشگاه صنعتی ارومیه
حمزه شکیب استاد، دانشکده عمران و محیط‌زیست دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
اشکان شهبازیان مهندسی سازه و آتش استادیار مدعو در دانشگاه کوایمبرا استادیار مدعو در دانشگاه معماری وهنر پارس
محسن شهروزی بهینه سازی عضو هیات علمی، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
محمودرضا شیراوند استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی اکبر شیرزادی جاوید صنعتی سازی و فن آوری های نوین ساخت استادیار، دانشگاه علم و صنعت
صابر شیری پور بهینه سازی، مدیریت پروژه و ساخت استادیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گرمسار، گرمسار، ایران
حمید صابری مرمت و مقاوم سازی سازه ها استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران
عباسعلی صادقی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی، خرابی پیشرونده گروه مهندسی عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
امیر مسعود صالحی مدیریت پروژه و ساخت استادیار دانشگاه خوارزمی
علی صدر ممتازی صنعتی سازی و فن آوری های نوین ساخت، نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها دانشیار، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
سید امیرالدین صدر نژاد مهندسی ژئوتکینک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سعید صرامی مهندسی سازه و زلزله هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
حامد صفاری تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی گروه مهندسی عمران دانشگاه باهنر
حمید صفاری دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی، مهندسی سازه و زلزله استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
نادر صولتی فر مدیریت پروژه و ساخت گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه
رامین طباطبایی میرحسینی مهندسی سازه و زلزله، نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران
امیر طریقت تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی، نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
مسعود عامل سخی اندرکنش خاک و سازه، مهندسی ژئوتکینک ستادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم
مهدی عبادی جامخانه تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان، ایران
فرهاد عباس گندمکار اندرکنش خاک و سازه، مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول
سعید عباسی سازه های هیدرولیکی استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
حمیدرضا عباسیان جهرمی مدیریت پروژه و ساخت استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
سهراب عبدالله زاده مدیریت پروژه و ساخت گروه مهندسی صنایع، دانشکده فناوری های صنعتی، دانشگاه صنعتی ارومیه
مهرداد عبدی مقدم تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمدرضا عدل پرور تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی دانشیار، دانشگاه قم، قم، ایران
فرج اله عسکری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
یوسف عسکری نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگده ی فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران
جعفر عسگری مارنانی مهندسی سازه و زلزله گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
شروان عطایی مهندسی پل دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت
آرمین عظیمی نژاد تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی، دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی عضو هیات علمی
میثم عفتی مکانیک شکست استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
علی علی‏ پور مهندسی سازه و زلزله استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
حسین عموشاهی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی، مهندسی سازه و زلزله استادیار، دانشگاه اصفهان
مهیار غرقی مدیریت پروژه و ساخت دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید غفارپور جهرمی مهندسی ژئوتکینک استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
علیرضا غنی زاده
مجتبی فتحی مهندسی سازه و زلزله دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده مهندسی
پویان فخاریان روش های عددی در مهندسی سازه دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
عطیه فراهانی استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش
رضا فرخ زاد نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
عادل فردوسی روش های عددی در مهندسی سازه عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تبریز، ایران .
عادل فردوسی مهندسی سازه و زلزله گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
مسعود فرزام مهندسی سازه و زلزله هییت علمی دانشگاه تبریز
سعید فرزین سازه های هیدرولیکی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
بهمن فرهمند آذر مهندسی سازه و زلزله دانشکده عمران تبریز
عبدالحسین فلاحی دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نادر فنائی مهندسی سازه و زلزله عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر
نادر فنایی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی، دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
احمد فهیمی فر مهندسی ژئوتکینک عضو هیئت علمی(استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
مریم فیروزی نظام آبادی مهندسی سازه و زلزله استادیار، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اتابک فیضی سازه های هیدرولیکی گروه مهندسی عمران/دانشکده فنی مهندسی/ دانشگاه محقق اردبیلی/اردبیل/ایران
علیرضا فیوض کنترل فعال و غیر فعال سازه ها استادیار، دانشگاه خلیج فارس
محسن قائمیان امیرکلایی مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
پدرام قادری مهندسی سازه و زلزله استادیار دانشگاه علم و صنعت
فرهاد قادری بهینه سازی عضو هیات علمی دانشگاه صنعنی نوشیروانی بابل
سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
سید هومن قاسمی مهندسی سازه و زلزله، نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها دانشگاه آزاد قزوین
محمد قانونی بقا دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، تهران، نارمک
محمد سهیل قبادی مهندسی سازه و زلزله استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
غلامرضا قدرتی امیری استاد، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
پرویز قدوسی نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها عضو هیأت علمی، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی قربانی مدیریت پروژه و ساخت استادیار، دانشگاه پیام نور
علی قربانیان مدیریت پروژه و ساخت عضو هیئت علمی دانشگاه اسفراین
سهیل قره مهندسی ژئوتکینک عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حمیدرضا قزوینیان
منصور قلعه نوی مهندسی سازه و زلزله استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
مجید قلهکی مهندسی سازه و زلزله، نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
امین قلی‌زاد مهندسی سازه و زلزله دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی
سعید قلی زاده قلعه عزیز بهینه سازی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
علی قمری تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی، مهندسی سازه و زلزله محقق پسا دکتری دانشگاه صنعتی شریف و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
الهام قندی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
واحد قیاسی مدیریت پروژه و ساخت استادیار، دانشگاه ملایر
سیده مرضیه قیامی تکلیمی مهندسی سازه و زلزله مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
جواد کاتبی کنترل فعال و غیر فعال سازه ها گروه سازه- دانشکده عمران- دانشگاه تبریز
علی کاتبی مدیریت پروژه و ساخت گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سید علیرضا کازرونیان مهندسی سازه و زلزله عضو هیات علمی/گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
عالیه کاظمی مدیریت پروژه و ساخت استادیار، دانشگاه تهران
سینا کاظمیان مهندسی ژئوتکینک دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور
محمد علی کافی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی دانشیار، دانشکده عمران،دانشگاه سمنان
حسام الدین کتابداری مهندسی سازه و زلزله دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حجت کرمی اندرکنش مایع و سازه استادیار دانشکده عمران دانشگاه سمنان
مجتبی کریمایی طبرستانی سازه های هیدرولیکی، مهندسی سد گروه آموزشی مهندسی عمران/ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
امین کشاورز دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
وحید رضا کلات جاری روش های عددی در مهندسی سازه دانشکده مهندسی عمران/دانشگاه صنعتی شاهرود/شاهرود/ایران
فرهود کلاته مهندسی سد گروه آب - سازه های هیدرولیکی ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مهدی کماسی سازه های هیدرولیکی عضو هیئت علمی دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی
محمد طاهر کمالی دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
سید سینا کورهلی مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
کیوان کیانی مهندسی سازه و زلزله عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
محسن گرامی دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
محمود گلابچی مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران
سعید گلابی مکانیک سازه دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
نوید گنجیان مهندسی تونل عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
محمدعلی گودرزی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی، سازه های جدار نازک عضو هیات علمی پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجتبی لبیب زاده گروه عمران - دانشکده ی مهندسی - دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد علی لطف اللهی یقین استاد، دانشگاه تبریز
آرمان مام عزیزی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان
صابر ماهانی مهندسی ژئوتکینک علم و صنعت
احمد مبینی پور سازه های بلند استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
جواد مجروحی سردرود مدیریت پروژه و ساخت استادیار
بنیامین محبی مهندسی سازه و زلزله استادیار دانشگاه امام خمینی
یعقوب محمدی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
موسی محمودی صاحبی تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
مهدی مختاری مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
رحمت مدندوست تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی، نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها دانشیار، دانشگاه گیلان
علیرضا مرتضایی مهندسی سازه و زلزله دانشیار، مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه‌ای و بتن توانمند، گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
سید مهدی مرتضوی
رضا مرشد تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی، مهندسی سازه و زلزله بخش سازه، دانشکده عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حمید مسلمی روش های عددی در مهندسی سازه گروه عمران - دانشگاه شاهد
افشین مشکوه الدینی سازه های بلند هیات علمی (استادیار)، دانشکده مهندسی ، گروه عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران
افشین مصلحی تبار مهندسی پل دانشکده عمران – دانشگاه تفرش
احمد مظاهری مهندسی سازه و زلزله دانشگاه آیت ا... بروجردی
علی مظفری مکانیک سازه دانشکده هوافضا ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
موسی مظلوم تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ساسان معتقد مهندسی سازه و زلزله استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) بهبهان
سعید معدنی مهندسی سازه و زلزله عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محمدصادق معرفت تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی استاد دانشکده مهندسی، دانشگاه تهران
محمدرضا معرف‌زاده دانشگاه امام حسین (ع)
محمد مهدی معمارپور سازه های بلند استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
سمیه ملایی رفتار سازه ها در مقابل بارهای نامتعارف استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بناب، بناب، ایران
لیلا ملکانی سازه های هیدرولیکی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مرند
محسن ملکی نژاد تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی، سازه های بلند استادیار گروه سازه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
ایمان منصوری دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی دانشگاه صنعتی بیرجند
محمد رضا منصوری دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی، مهندسی سازه و زلزله استادیار،گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران
آرمین منیر عباسی مدیریت پروژه و ساخت استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور
مهدی مهدیخانی مدیریت پروژه و ساخت، نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی
فرامرز مودی دانشگاه امیرکبیر
سید روح الله موسوی مرمت و مقاوم سازی سازه ها، مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید یاسین موسوی نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه گلستان، دانشکده فنی و مهندسی گرگان
سید حامد موسوی راد مدیریت پروژه و ساخت بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسن میرابی مقدم نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
سهراب میراثی مهندسی ژئوتکینک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، دانشکده عمران
معصومه میررشید مهندسی سازه و زلزله محقق پست دکتری در داشنگاه سمنان
محبوبه میرزائی علی آبادی مهندسی سازه و زلزله استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران
مهراد میرسپاهی مهندسی ژئوتکینک گروه مهندسی عمران، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
سید مسعود میر طاهری مهندسی سازه و زلزله دانشیار، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محمود میری نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
حسین نادرپور تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
محمود نادری استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
مهدی ناصری بهینه سازی گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند
علی نبی زاده مهندسی ژئوتکینک استادیار گروه آموزشی ژئوتکنیک و آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، لویزان، تهران، ایران
محمد نجف زاده نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی کرمان، کرمان، ایران
محمدامیر نجفقلی پورحقیقی استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
سلمان نظری مدیریت پروژه و ساخت دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، واحد فومن
مهدی نعمت زاده تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی، نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مهدی نعمتی چاری مهندسی سازه و زلزله، نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مرتضی نقی پور مهندسی سازه و زلزله استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
علیرضا نگهدار مهندسی ژئوتکینک هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
بهرام نوایی نیا تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی نورزاد مهندسی ژئوتکینک دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست پردیس شهیدعباسپور دانشگاه شهید بهشتی
احسان نوروزی نژاد فرسنگی مهندسی سازه و زلزله استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
غلامرضا نوری مهندسی سازه و زلزله هیات علمی گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی،
یونس نوری دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
احسان نیک بخش مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیک پور سازه های هیدرولیکی گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
علی نیکخو مهندسی سازه و زلزله دانشیار، دانشکده‌ فنی مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
احمد نیکنام استادیار، دانشگاه علم و صنعت
مهدی نیکو مهندسی سازه و زلزله دانشگاه آزاد اهواز
سید مرتضی هاتفی مدیریت پروژه و ساخت گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
محمد علی هادیان فرد دانشیار، دانشگاه صنعتی شیراز
حمید هاشمی مرمت و مقاوم سازی سازه ها گروه مهندسی عمران، دانشگاه اراک، اراک، ایران
سید امیرحسین هاشمی مهندسی سازه و زلزله استادیار دانشکده عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
شمس الدین هاشمی مهندسی سازه و زلزله استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
امیراحمد هدایت مهندسی سازه و زلزله دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران
سیدمجتبی هژبرالساداتی روش های عددی در مهندسی سازه گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران
غلامرضا هوائی استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
نادر هویدایی مهندسی سازه و زلزله دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، تبریز، ایران
جواد واثقی امیری استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
فرهاد وزین رام نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها تهران دانشکده شهید عباسپور دانشکده فنی و مهندسی-گروه عمران-اب
مهدی ویس کرمی اندرکنش خاک و سازه عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
سهراب ویسه مهندسی سازه و زلزله هیات علمی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
علی اکبر یحیی آبادی مهندسی سازه و زلزله مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
منصور یخچالیان مهندسی سازه و زلزله استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین،
کوثر یزدان نجاد مهندسی سازه و زلزله استادیار، دانشگاه ازاد شهر قدس
آزاد یزدانی دانشگاه کردستان
مهدی یزدانی مهندسی سازه و زلزله استادیار،دانشکده مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
محمد یکرنگ نیا عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران
مهدی یوسفی مهندسی سازه و زلزله - عضو هیئت علمی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران