اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 908
تعداد پذیرش 358
تعداد عدم پذیرش 392
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 124

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقالات 1036
تعداد مشاهده مقاله 980277
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 485749
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 146 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 94 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 62 روز
درصد پذیرش 39 %