موضوعات = اندرکنش خاک و سازه
1. ارزیابی کفایت فاصله جدایی بین قاب‌های ساختمانی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سازه-خاک-سازه و استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398

سعیده امینی مقدم؛ محمدایمان خداکرمی


2. مطالعه عددی تاثیرات اندرکنش سازه-خاک-سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و اصلاح آن برای قاب خمشی فولادی ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1397

رضا اسماعیل زاده شهری؛ عباس کرم الدین


3. ارزیابی اثر انواع جداگرهای لرزه ای بر رفتار سازه لغزشی نامتقارن فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1397

سحر رادکیا؛ روح اله راه نورد؛ فرهاد عباس گندمکار


4. اندرکنش دینامیکی گودبرداری عمیق – فونداسیون مستقر بر گروه شمع در خاک سست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

عبدالغفور خادم الرسول؛ نگار زنگنه نژاد


5. بررسی رفتاردینامیکی لوله های مدفون خم دار افقی به روش عددی و آزمایشگاهی تحت اثر گسل امتدادلغز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1397

مسعود نکویی؛ سهند سریع الاطلاق فرد؛ اصغر وطنی اسکوئی؛ آرمین عظیمی نژاد


6. تاثیر رفتار غیرخطی خاک و بلند شدن فونداسیون بر پاسخ لرزه ای سازه های تکدرجه آزادی غیرارتجاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1398

امیر حسین جعفریه؛ محمد علی قناد


7. بررسی رفتار لرزه‌ای قاب فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه تحت زلزله-های متوالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1398

علیرضا کرک آبادی؛ محمدایمان خداکرمی؛ مصطفی فرجیان


8. اثر مدلسازی اتصالات تیر – ستون و خاک بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1396

حامد رحمن شکرگزار؛ مریم زارع آقبلاغ؛ احمد علی خدایی اردبیلی


9. بررسی رفتار لوله های فولادی مدفون توزیع گاز در انواع خاک ها در اثر انتشار امواج لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1396

جمال احمدی؛ علی گوهررخی؛ علی نانکلی؛ رضا راستی اردکانی


10. پاسخ لرزه ای سازه لغزشی نامتقارن فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1397

سحر رادکیا؛ فرهاد عباس گندمکار؛ روح اله راه نورد


11. تأثیر تغییرات طولی ساختار خاک در رفتار لرزه ای لوله های مدفون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1397

فرناز فدایی؛ نعمت حسنی؛ حمید صفاری


13. اثر اندرکنش خاک-سازه در رفتار لرزه‌ای مجموعه‌ سازه پدستال آنتن‌های بشقابی بزرگ

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 118-135

بهادر پورحاتمی؛ سید محمود حسینی؛ امیر محمودزاده


16. اثر اندرکنش خاک و سازه بر ارزیابی عملکرد شاخص خرابی تجمعی انرژی در قاب های بتن مسلح

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 16-29

رضا وهدانی؛ مجید بیطرفان؛ محمد ایمان خداکرمی