دوره و شماره: دوره 6، شماره ویژه 2 - شماره پیاپی 25، تابستان 1398، صفحه 1-245 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سرمقاله

صفحه 1-4


یادداشت پژوهشی

4. تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA)

صفحه 211-224

مجید قلهکی؛ قاسم پاچیده؛ امید رضائی فر؛ سجاد قزوینی


علمی - پژوهشی

5. مروری بر عوامل موثر بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی

صفحه 25-44

سیدفتح اله ساجدی؛ حسن جلیلی فر


8. بررسی و تعیین مقاومت ضربه‌ای جوش‌های‌ شیاری و مقایسه آن با ضوابط لرزه‌ای اتصالات جوشی

صفحه 81-92

محمد حسین متین پور؛ رامین وفایی پور؛ علیرضا شوکتی اسکوئی؛ علی زمانی