موضوعات = مهندسی ژئوتکینک
تعداد مقالات: 15
1. ارزیابی رفتار لرزه‌ای پی سطحی مجاور شیب به کمک شبیه سازی های عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

سحر جلیلی؛ حسین جواهری کوپائی؛ حسن شرفی


2. ارزیابی تأثیر محتوای فرکانسی بارهای لرزه‌ای به‌منظور شناسایی ناهنجاری‌های زیرسطحی با استفاده از امواج رایلی و طولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

سهراب میراثی؛ حسین رهنما


3. بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی رادیه شمع و مقایسه با نتایج مدل هایپربولیک اصلاح‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

محمد جمال ملک خانی؛ جعفر بلوری بزاز


4. مدیریت طراحی و ساخت بهینه بر روی مدفن های ضایعات ساختمانی و اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

مجید احمدپور


5. بررسی عددی اثرات ساختگاه بر بزرگ‌نمایی امواج زلزله‌ی‌‌‌ منطقه‌‌ فولادی شهرستان سرپل‌ذهاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

حسن شرفی؛ نیلوفر رئیسی


6. پهنه بندی پارامترهای مقاومتی خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

عادل عساکره؛ مسعود مصفا


8. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کاربرد زئولیت بر رفتار شالوده سطحی مستقر بر ماسه ساحل بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

سینا سلامتپور؛ یاسر جعفریان؛ َالبرز حاجیان نیا


9. مقایسه ظرفیت باربری محوری شمع‌های استوانه‌ای، مخروطی و نیمه‌مخروطی در ماسه به روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1397

واحد قیاسی؛ میثم حاجی صفری؛ احسان سابوته


12. یادداشت فنی: شرایط و مخاطرات ژئوتکنیکی تونل های بلند شهری در تهران، مطالعه موردی تونل متوسلیان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 221-234

کریم روشن بخت؛ کیوان آقا بیک؛ طهمز احمدپور


14. ارزیابی لنگر خمشی و جابجایی سازه های نگهبان طره ای در گودبرداری های عمیق

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 28-41

سیدحمید یثربی؛ ابوالفضل اسلامی


15. مطالعه آزمایشگاهی و صحرایی عملکرد شمع های پیچی در خاک ماسه ای

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 5-15

سید فرهاد نبی زاده؛ عسکر جانعلی زاده