موضوعات = مهندسی ژئوتکینک
تعداد مقالات: 19
1. مدیریت طراحی و ساخت بهینه بر روی مدفن های ضایعات ساختمانی و اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

مجید احمدپور


2. بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی رادیه شمع و مقایسه با نتایج مدل هایپربولیک اصلاح‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

محمد جمال ملک خانی؛ جعفر بلوری بزاز


3. ارزیابی تأثیر محتوای فرکانسی بارهای لرزه‌ای به‌منظور شناسایی ناهنجاری‌های زیرسطحی با استفاده از امواج رایلی و طولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

سهراب میراثی؛ حسین رهنما


4. بررسی عددی اثرات ساختگاه بر بزرگ‌نمایی امواج زلزله‌ی‌‌‌ منطقه‌‌ فولادی شهرستان سرپل‌ذهاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

حسن شرفی؛ نیلوفر رئیسی


6. ارزیابی رفتار لرزه‌ای پی سطحی مجاور شیب به کمک شبیه سازی های عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

سحر جلیلی؛ حسین جواهری کوپائی؛ حسن شرفی


7. مدلسازی فیزیکی دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی بعنوان کوله‌ی پل‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

سیدمحمدحسین حسینی؛ علی نورزاد؛ مصطفی زمانیان


8. مقایسه ضریب ثابت انحلال مصالح ژیپس و انیدریت در جریان های سطحی با استفاده از نتایج مدلهای آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

جلال بازرگان؛ علیرضا معظمی


9. مطالعه آزمایشگاهی اثر بارگذاری در حالت رفت و برگشت بر شمع های پیچشی پره ای درمدل فیزیکی FCV

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

حسین صفی خانی؛ ابوالفضل اسلامی؛ نوید گنجیان؛ امین بهمن پور


10. مقایسه رفتار شمع های جابجایی-جایگزینی به صورت آزمایشگاهی و میدانی (مطالعه موردی؛ ماسه انزلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

سعید حجازی راد؛ سهیل قره؛ ابوالفضل اسلامی؛ نوید گنجیان


11. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کاربرد زئولیت بر رفتار شالوده سطحی مستقر بر ماسه ساحل بابلسر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399

سینا سلامتپور؛ یاسر جعفریان؛ َالبرز حاجیان نیا


13. مقایسه ظرفیت باربری محوری شمع‌های استوانه‌ای، مخروطی و نیمه‌مخروطی در ماسه به روش اجزای محدود

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 162-175

واحد قیاسی؛ میثم حاجی صفری؛ احسان سابوته


16. یادداشت فنی: شرایط و مخاطرات ژئوتکنیکی تونل های بلند شهری در تهران، مطالعه موردی تونل متوسلیان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 221-234

کریم روشن بخت؛ کیوان آقا بیک؛ طهمز احمدپور


18. ارزیابی لنگر خمشی و جابجایی سازه های نگهبان طره ای در گودبرداری های عمیق

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 28-41

سیدحمید یثربی؛ ابوالفضل اسلامی


19. مطالعه آزمایشگاهی و صحرایی عملکرد شمع های پیچی در خاک ماسه ای

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 5-15

سید فرهاد نبی زاده؛ عسکر جانعلی زاده