موضوعات = تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی
تعداد مقالات: 34
1. بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر خواص رئولوژی و مکانیکی بتن‌های سبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

سیدفتح اله ساجدی؛ حمیدرضا هلاکویی


2. بررسی عددی تیر‌های بتنی دارای خاموت دورپیچ مستطیلی تحت بارگذاری پیچشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1396

موسی مظلوم؛ حامد کاظمی


3. بررسی عددی تأثیر جزئیات چشمه اتصال در عملکرد اتصالات تیر فولادی به ستون بتنی در ستونهای گوشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1397

نادر هویدایی؛ علی عظیم زاده؛ عبدالله کیوانی


4. ارزیابی رفتار پیوستگی-لغزش در اتصالات تیر به ستون بتن مسلّح پیش‌ساخته با استفاده از مدل‌سازی اجزاء محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1397

امین ایرانپور؛ هومن ابراهیم پور؛ رضا رهگذر


5. تأثیر مقدار و نوع الیاف و فنر فلزی بازیافتی بر خصوصیات بتن معمولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1397

قاسم پاچیده؛ مجید قلهکی؛ امین مشتاق


6. اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

امیرمحمد محتاج خراسانی؛ محمدرضا اصفهانی


7. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل و ابعاد نمونه و نوع سیمان مصرفی بر روی ضرایب تبدیل مقاومت فشاری نمونه های بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1397

بیت اله بدرلو؛ محبوبه پیری زاده


8. مقایسه تاثیر نانو کربنات کلسیم و نانو سیلیس بر خواص بتن خودتراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

رضا فرخ زاد؛ جسین دیوان دری


9. مقایسه شاخص های خسارت در بررسی عملکردی قاب های خمشی ویژه بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

حسن استادحسین؛ مجتبی حنطه؛ محسن امیدی آشتیانی نژاد


10. بررسی عددی اثر شکل مقطع بر ظرفیت باربری نهایی ستون بتن مسلح تقویت شده باCFRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

مسعود محمودآبادی؛ فرشته سخائی پور


11. بررسی رفتار لرزه ای و مشخصات مفاصل سازه ای تیرها و قاب‌های کامپوزیت سیمانی مسلح توانمند HPFRCC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

محمد کاظم شربتدار؛ زکیه سادات شریعت پناهی


12. بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1397

محمد علی دشتی رحمت آبادی؛ فرزاد شهابیان مقدم؛ حسن حاجی کاظمی


13. راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن خودتراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397

مهدی آرزومندی؛ محمد صادق محقق زاده دوانی اصل؛ سید امید مبرقع؛ شقایق افشار


14. ارزیابی تاثیر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن های با سنگدانه های ریز بازیافتی بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1397

سیدفتح اله ساجدی؛ رضا افشار


15. بررسی آزمایشگاهی تاثیر بارگذاری دینامیکی بر پنل های مسلح مستطیلی ساخته شده با کامپوزیت سیمانی خود تراکم الیافی و ورق های مشبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

احمد دالوند؛ حسین حاتمی؛ آرزو صیدی چگنی


16. بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت مکانیکی و ضربه‌ای دال های کامپوزیتی خود تراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1398

احمد دالوند؛ امیر محمد امیری؛ بهناز جهانگیری


17. بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1398

محمد علی دشتی رحمت آبادی؛ فرزاد شهابیان مقدم؛ حسن حاجی کاظمی


18. بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان آب حاوی میکرو نانو حباب و فوق روان کننده بر مشخصات زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

علی ترکی؛ فضل الله ساغروانی؛ جلیل شفائی


20. بررسی امکان استفاده از لوماشل به عنوان جایگزین مصالح سنگی در ساخت بتن غلتکی

دوره 5، شماره ویژه 4، زمستان 1397، صفحه 176-192

محمود میری؛ علی اصغر وطنی اسکوئی؛ ایمان عبیری


22. مقایسه ی عملکرد قاب های خمشی بتنی طراحی شده بر اساس روش تغییر مکان و روش نیرو در برابر زلزله

دوره 5، شماره ویژه 3، پاییز 1397، صفحه 37-56

حسن استادحسین؛ سید محمد حسین کامل؛ مجتبی حنطه


23. اثرات خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 146-159

محسنعلی شایانفر؛ حمید رضا ساوج؛ محمد قانونی بقا؛ علی خدام


24. مطالعه تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت و نفوذپذیری بتن

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-126

محمود نادری؛ رضوان ولی بیگی؛ سید محمد میر صفی


25. تخمین مقاومت برشی تیرهای بتن آرمه مسلح به الیاف پلیمری؛ مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و روابط آیین نامه ای

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 79-97

محمود اکبری؛ وحید جعفری دلیگانی؛ حمید نظامی نیا