موضوعات = تحلیل، طراحی و اجرای سازه های بتنی
تعداد مقالات: 39
1. بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر خواص رئولوژی و مکانیکی بتن‌های سبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

سیدفتح اله ساجدی؛ حمیدرضا هلاکویی


2. مطالعه پارامتریک دیواربرشی مرکب با خرپای فولادی مدفون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

سحر میرمعینی؛ حسینعلی رحیمی بندر آبادی؛ بهروز احمدی ندوشن


3. بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان آب حاوی میکرو نانو حباب و فوق روان کننده بر مشخصات زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

علی ترکی؛ فضل الله ساغروانی؛ جلیل شفائی


4. بررسی تاثیر نانوسیلیس بر مشخصات مکانیکی کامپوزیت ‌های سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

موسی مظلوم؛ سارینا نوروزی؛ محمد اکبری جمکرانی


5. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل و ابعاد نمونه و نوع سیمان مصرفی بر روی ضرایب تبدیل مقاومت فشاری نمونه های بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1397

بیت اله بدرلو؛ محبوبه پیری زاده


6. مقایسه تاثیر نانو کربنات کلسیم و نانو سیلیس بر خواص بتن خودتراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

رضا فرخ زاد؛ جسین دیوان دری


7. مقایسه شاخص های خسارت در بررسی عملکردی قاب های خمشی ویژه بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

حسن استادحسین؛ مجتبی حنطه؛ محسن امیدی آشتیانی نژاد


8. بررسی عددی اثر شکل مقطع بر ظرفیت باربری نهایی ستون بتن مسلح تقویت شده باCFRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

مسعود محمودآبادی؛ فرشته سخائی پور


9. بررسی رفتار لرزه ای و مشخصات مفاصل سازه ای تیرها و قاب‌های کامپوزیت سیمانی مسلح توانمند HPFRCC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

محمد کاظم شربتدار؛ زکیه سادات شریعت پناهی


10. بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1397

محمد علی دشتی رحمت آبادی؛ فرزاد شهابیان مقدم؛ حسن حاجی کاظمی


11. راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن خودتراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397

مهدی آرزومندی؛ محمد صادق محقق زاده دوانی اصل؛ سید امید مبرقع؛ شقایق افشار


12. ارزیابی تاثیر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن های با سنگدانه های ریز بازیافتی بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1397

سیدفتح اله ساجدی؛ رضا افشار


13. بررسی آزمایشگاهی تاثیر بارگذاری دینامیکی بر پنل های مسلح مستطیلی ساخته شده با کامپوزیت سیمانی خود تراکم الیافی و ورق های مشبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

احمد دالوند؛ حسین حاتمی؛ آرزو صیدی چگنی


14. مدل خرپایی جهت تخمین مقاومت برشی اتصالات تیر به ستون خارجی بتن مسلح فاقد آرماتور عرضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

رضا مشهدی؛ محمد علی داستان دیزناب؛ حمید هاشمی


15. بررسی استحکام کششی وصله های جوشی میلگرد های فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

پویان اشرف پور؛ محسن آدابی؛ احسان درویشان؛ سیاوش معینی


16. بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت مکانیکی و ضربه‌ای دال های کامپوزیتی خود تراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1398

احمد دالوند؛ امیر محمد امیری؛ بهناز جهانگیری


17. بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1398

محمد علی دشتی رحمت آبادی؛ فرزاد شهابیان مقدم؛ حسن حاجی کاظمی


18. مطالعه آزمایشگاهی اثر کامپوزیت‌های سیمانی مهندسی حاوی نانوالیاف کربن بر اتصال بتنی تیر- ستون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

ابراهیم خلیل زاده وحیدی؛ محمد رضائی


20. بررسی عددی تأثیر جزئیات چشمه اتصال در عملکرد اتصالات تیر فولادی به ستون بتنی در ستونهای گوشه

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-22

علی عظیم زاده؛ عبدالله کیوانی؛ نادر هویدایی


21. تأثیر مقدار و نوع الیاف و فنر فلزی بازیافتی بر خصوصیات بتن معمولی

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 231-247

قاسم پاچیده؛ مجید قلهکی؛ امین مشتاق


25. بررسی امکان استفاده از لوماشل به عنوان جایگزین مصالح سنگی در ساخت بتن غلتکی

دوره 5، شماره ویژه 4، زمستان 1397، صفحه 176-192

محمود میری؛ علی اصغر وطنی اسکوئی؛ ایمان عبیری