کلیدواژه‌ها = بتن
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سنگ‌دانه بازیافتی ناشی از ضایعات ساختمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1397

بهاره هداوند؛ عبدالرضا کریمی؛ بیت اله بدرلو؛ سعید فرزین؛ محسن احمدی


2. مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

محمدرضا آقا باقری؛ مهدی آرزومندی؛ امیرحسین عموحسینی؛ مجتبی کریمایی طبرستانی؛ هادی علیزاده


3. بررسی تاثیر جمع‌شدگی بر چسبندگی ملات‌های اعمالی بر بتن بستر، با به کارگیری روش‌های "انتقال اصطکاک" و "کشش مستقیم"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

محمود نادری؛ علی صابری ورزنه


4. تأثیر مقدار و نوع الیاف و فنر فلزی بازیافتی بر خصوصیات بتن معمولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1397

قاسم پاچیده؛ مجید قلهکی؛ امین مشتاق


5. تاثیر مقاومت و جذب آب صخره بر مقاومت فشاری بتن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 151-161

رضوان ولی بیگی؛ محمود نادری


6. بررسی تاثیر نوع عمل آوری بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 106-123

محمود نادری؛ رضوان ولی بیگی؛ سید محمد میر صفی


7. مطالعه تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت و نفوذپذیری بتن

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-126

محمود نادری؛ رضوان ولی بیگی؛ سید محمد میر صفی


8. تأثیر رس‌های کلسینه شده و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 33-50

ابوالفضل سلطانی؛ امیر طریقت؛ روح اله رستمی


9. بررسی آزمایشگاهی و عددی ستون پروفیل کامپوزیت GFRP بتنی محصورشده با FRP

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 139-147

محسن اسحاقیان؛ ابوالقاسم کرامتی