کلیدواژه‌ها = مدیریت پروژه
تعداد مقالات: 5
1. مدیریت راهبردهای عملیاتی جهت استاندارد سازی تصمیمات پیمانکاران در پروژه‌های ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

نیما امانی؛ میثم علیپور


2. انتخاب بهینه پروژه‌های ساخت با استفاده از روش‌های بهترین-بدترین، ویکور و برنامه‌ریزی ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ آرمان اصغری


3. ارائه روش حل دقیق و فراابتکاری برای مسئله کمینه سازی زمان تکمیل پروژه با در نظر گرفتن محدودیت بودجه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 41-56

ایرج مهدوی؛ میلاد همتیان؛ محمدجواد طاهری امیری؛ امید قناعت


4. ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 91-108

حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ محمد احسانی فر؛ الهه خدایاری


5. مدل ارزیابی پیچیدگی پروژه‌های ساخت‌ و ساز بزرگ در ایران - رویکرد ANP فازی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 101-112

عالیه کاظمی؛ سپیده افشاری