اثر اندرکنش دیوار و قاب در سیستم های دیوار برشی فولادی کنگره‌ای

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

10.22065/jsce.2019.179369.1832

چکیده

سیستم دیوار برشی فولادی با ورق کنگره‌ای یک سیستم باربر جانبی می‌باشد که محققان در سال‌های اخیر تحقیقاتی را درباره‌ی آن انجام داده‌اند. در این مطالعه، رفتار این سیستم تحت بارگذاری پوش آور بررسی شد. برای این منظور 20 نمونه دیوار برشی فولادی با ورق کنگره‌ای، با نسبت دهانه‌ به ارتفاع‌های 5/2، 2، 4/1، 85/0 و با تعداد طبقات 10، 6، 4، 2، 1 طراحی و سپس با نرم افزار اجزاء محدود آباکوس تحلیل‌ شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که سختی اولیه این نوع از دیوار برشی‌ها بالا می‌باشد و مقاومت آن‌ها در دریفت حدود 1/0 درصد به بیشترین مقدار خود می‌رسد؛ اما پس از کمانش اندرکنشی در ورق، افت قابل‌توجهی در سختی و مقاومت دیوار برشی دیده می‌شود. همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تا قبل از کمانش ورق، درصد بیشتری از نیروی برشی، توسط ورق تحمل می-شود؛ اما پس از کمانش ورق، قاب درصد بیشتری از برش را تحمل می‌کند. در این مطالعه، نحوه‌ی ایجاد میدان کششی در این نوع از سیستم‌ها بررسی شد و رابطه‌ای برای تعیین زاویه‌‌ی میدان کششی ارائه‌ گردید. طبق این رابطه، زاویه‌ی میدان کششی فقط به پارامتر نسبت دهانه به ارتفاع دیوار وابسته است. در انتها، در این مطالعه روشی برای تخمین نمودار پوش‌آور سیستم دیوار برشی با ورق کنگره-ای یک طبقه و چند طبقه ارائه شده است. این روش بر اساس اندرکنش بین قاب و ورق کنگره‌ای بدست آمد و با نتایج نمونه‌های آزمایشگاهی و عددی مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The wall–frame interaction effect in corrugated steel shear walls systems

نویسندگان [English]

  • mohammad gholami
  • ehsan vaziri
Yasouj Univercity
چکیده [English]

Steel shear wall with corrugated plate is a lateral load resistant system. In recent years, researchers have made investigations in this Field. In this study, the behavior of this system under pushover loading has been evaluated. For this purpose, 20 samples of steel shear wall system with corrugated plate with bay to height ratio of 0.85,1.4,2,2.5 And in 1,2,4,6,10 Stories has been designed. Then these samples with finite element software (Abaqus) were analyzed. Results of this study show that the initial stiffness of this type of shear walls is high And it's resistance in drift about 0.1 percent reaches to the highest amount. But when the plate is subjected to interaction buckling it's stiffness and resistance has been decreased significantly. Also, Results of this study shows that before the plate reaches to buckling limit; a greater percentage of shear force is resisted by plate but after plate's buckling frame has more contribution in resisting shear force. In this study mechanism of creation of tension Field in this type of systems has been evaluated and relation for determination of tension Field's angle was proposed. In the end, in this study, a method for estimating pushover diagram of shear wall system with corrugated plate for one and several story structures has been presented. This solution was founded on the interaction between frame and corrugated Plate and by results of experimental and numerical samples was verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrugated plate
  • pushover diagram
  • high structures
  • Interaction between frame and corrugated Plate
  • tension Field

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1398