رفتار خارج از صفحه‌ دیوارهای میانقاب آجری دارای بازشو تقویت شده با نوارهای FRP در قاب‌های بتن مسلح تحت بار چرخه‌ای

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد سازه

10.22065/jsce.2020.218844.2072

چکیده

در این مقاله، رفتار خارج از صفحه دو نمونه دیوار بنایی آجری با بازشو به ابعاد mm3 300×3000×6000 و mm3 300×3000×3000 بدون تقویت و تقویت شده با نوارهای FRP در 30 حالت مختلف تحت بار چرخه‌ای مورد بررسی قرار گرفته ‌است. متغیرها عرض، ارتفاع و موقعیت بازشوها بوده‌اند. رفتار مصالح استفاده شده به صورت غیرخطی در نظر گرفته شده است و از نرم افزار المان محدود ANSYS برای تحلیل‌ها استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل‌ها، وجود بازشو باعث می‌شود ترک‌خوردگی در دیوار‌ها با طول 3 متر زودتر از دیوارهای با طول 6 متر شروع شود. در نمونه‌های 3 متری هرچه بازشو به گوشه بالایی دیوار نزدیک‌تر باشد حداکثر تغییرمکان در لحظه ترک خوردگی کمتر می‌باشد و با تقویت کنار بازشو‌ها مقدار این حداکثر تغییرمکان افزایش می‌یابد. ولی در نمونه‌های 6 متری بازشودار تاثیر محل و ابعاد بازشو بر این تغییرمکان کم‌تر است. در نمونه‌های 3 متری هرچه بازشو کوچک‌تر و از گوشه بالایی دیوار دورتر باشد مقدار انرژی مستهلک شده بیشتر می‌باشد. همچنین با تقویت کنار بازشو‌ها انرژی مستهلک شده افزایش می‌یابد. ولی در نمونه‌های 6 متری تاثیر بازشو بر مقدار انرژی مستهلک شده کمتر است، هر چند با تقویت توسط نوارهای FRP انرژی مستهلک شده نسبت به حالت تقویت نشده افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Out-of-Plane Behaviour of Brick Masonry Infilled Walls with Openings Stiffened with FRP Strips in Reinforced Concrete Frames

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Hejazi 1
  • Siyavash Nazeri 2
1 Professor/University of Isfahan
2 MSc in Structural Engineering
چکیده [English]

In this paper, the out-of-plane behaviour of 30 models including two types of brick masonry walls with openings of 6000×3000×300 mm3 and 3000×3000×300 mm3 in two cases of unstiffened and stiffened with FRP strips under cyclic loading has been studied. The width, height and location of the openings have been the variables. A non-linear behaviour has been assumed for the materials and the finite element code ANSYS has been used for analysis. Obtained results indicate that the existence of the opening causes the 3 m wall to crack earlier than the 6 m wall. In 3 m walls, by approaching the opening to the upper corner of the wall the maximum displacement at cracking decreases and this maximum value increases by stiffening the opening. But in 6 m walls with an opening, the effect of the location and dimensions of the opening on this maximum displacement is less. In 3 m walls, by increasing the dimensions of the opening or decreasing its distance from the wall top corner the dissipated energy decreases. This value increases by stiffening the opening. But in 6 m walls, the dissipated energy is less dependent on the opening, although stiffening by FRP strips increases the dissipated energy with respect to unstiffened walls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brick Masonry Infilled Wall
  • opening
  • FRP Strip
  • Out-of-Plan Behaviour
  • cyclic load

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 تیر 1399