کلیدواژه‌ها = قاب خمشی ویژه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عملکرد میراگر شکافدار و تیر با سطح مقطع کاهش یافته تحت بارگذاری چرخه‌ای

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 209-222

مسعود ذبیحی سامانی؛ محمدحسین عابدابراهیمی؛ پیام طریقی


2. ارزیابی سطوح عملکرد و ضریب رفتار قاب‌های خمشی پیش‌تنیده به روش تحلیل غیر‌خطی بار‌افزون

دوره 5، شماره ویژه 3، پاییز 1397، صفحه 57-79

وحید صادقی؛ علی علیپور؛ شمس الدین هاشمی


3. بررسی تاثیرات اندازه فاصله میان سوراخ های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه ای اتصال DFC

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 52-66

محسن علی بخشی؛ روح اله احمدی جزنی؛ محمد سهیل قبادی؛ معصومه سادات مکی آبادی