کلیدواژه‌ها = کلمه الگوی بار جانبی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روش‌های پیشرفته تحلیل استاتیکی غیرخطی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 27-38

محسنعلی شایانفر؛ رضا زارع بیدکی