کلیدواژه‌ها = سازه های لوله قابی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تقریبی سازه های بلند لوله قابی در برابر بارهای جانبی سهمی شکل استاتیکی

دوره 7، شماره ویژه 1، بهار 1399

مسعود محمودآبادی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ محمد ضائفی