کلیدواژه‌ها = شاخص توان حجمی
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ دینامیکی غیر‌خطی هندسی صفحه‌های هدفمند فلزی - سرامیکی تحت بار‌گذاری انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

رضا جمعه منظری؛ فرزاد شهابیان مقدم