نویسنده = احسان قلیانی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه توابع شکنندگی دو متغیره برای سیستم های لوله در مجتمع های صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1397

سید محمود حسینی؛ احسان قلیانی