نویسنده = بهنود گنجوی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی لرزه ای بهینه سازه های با میراگر پسماندی با در نظر گرفتن انعطاف پذیری خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1397

بهنود گنجوی