نویسنده = محمد مهدی معمارپور
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ی عملکرد بهینه‌ی مدل‌های ویسکوز و ویسکوالاستیک کلوین-وُیت در سیستم مهار بازویی میرا شده در ساختما‌ن‌های بلند تحت ارتعاش جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1397

مجید امین افشار؛ محمد مهدی معمارپور؛ بهادر خانلری


2. بررسی رفتار لرزه‏ ای ساختمان‏های بلند لوله‏ ای با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 119-140

فرزاد اعتدادی علی آبادی؛ محمد مهدی معمارپور