نویسنده = علیرضا مرتضایی
تعداد مقالات: 2
1. اثر برخورد بر رفتار لرزه‌ای مخازن جداسازی شده توسط جداساز آونگ اصطکاکی

دوره 5، شماره ویژه 3، پاییز 1397، صفحه 80-91

علیرضا عبدویس؛ علیرضا مرتضایی


2. تأثیر بازتوزیع لنگر بر پایداری ساختمان های بتن آرمه قاب خمشی تحت اثر زمین لرزه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 68-84

مهدی گلپایگانی؛ علیرضا مرتضایی