نویسنده = الهام قندی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رفتار کمانشی ستون‌های فولادی سرد نورد شده با مقطع مرکب تحت اثر آتش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

شیرین اسماعیلی نیاری؛ الهام قندی؛ پریسا سمیعی


2. بررسی عددی رفتار ستون های فولادی سرد نورد شده جزئی پر شده با بتن تحت اثر بارگذاری همزمان بار محوری فشاری استاتیکی و بار ضربه ای محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

الهام قندی؛ شیرین اسماعیلی نیاری؛ نیر محمدی رعنا