نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش بررسی تأثیر تعداد، جنس و چیدمان پیچ‌ها بر عملکرد اتصالات صلب پیچی تحت آتش [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • آتش بررسی مدیریت ایمنی بیمارستان‌های شهرستان بابل در برابر آتش‌ [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • آزمایش بیرون‌کشیدن میلگرد تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی سنگدانه‌های کوارتز با بهره‌گیری از آزمایش Pullout [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • آنالیز دینامیکی تحلیل دینامیکی مخازن استوانه‌ای فولادی با نسبت ارتفاع به قطر متغیر تحت اثر زلزله‌های میدان دور و نزدیک با در نظرگرفتن اندرکنش آب و سازه [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • آنالیز مودال توسعه روش اندازه‌گیری ویدویی برای تعیین مشخصات دینامیکی پانل‌های ساندویچی سه بعدی [دوره 9، شماره 1، 1401]

ا

 • اﺗﺼﺎل بررسی عددی اتصال تیر فولادی پیوستۀ میان گذر و ستون CFT دایره‌ای [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • اتصال RBS مطالعه آزمایشگاهی اتصال RBS با استفاده از پیوند قابل تعویض قوطی شکل در محل تشکیل مفصل [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • اتصالات شناسایی آسیب در اتصالات قابهای فولادی براساس معیار اطمینان مودی و معیار اطمینان بردار انعطاف پذیری [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • اتصال تیر به ستون بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی نیمه صلب مجهز به میراگرهای غیرفعال منحنی شکل فولادی [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • اتصال خمشی ‏ بررسی رفتار چرخه‌ای انواع اتصالات خمشی تیر با مقطع کاهش یافته در بال [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • اتصال صلب پیچی بررسی تأثیر تعداد، جنس و چیدمان پیچ‌ها بر عملکرد اتصالات صلب پیچی تحت آتش [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • اتلاف انرژی ‏ بررسی رفتار چرخه‌ای انواع اتصالات خمشی تیر با مقطع کاهش یافته در بال [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • اجزاء محدود بررسی سختی و مقاومت تیر عمیق بتن مسلح دارای خوردگی تحت بار استاتیک [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • اجزای محدود ارزیابی پاسخ‌های دینامیکی مقاطع پرکاربرد تونل تحت اثر انفجار حاصل از نفوذ پرتابه در عمق خاک [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • اجزای محدود ارزیابی تاثیر استفاده از بادبند کمانش تاب در ساختمانهای فولادی به منظور دسترسی به سطح عملکرد خدمات رسانی بی وقفه [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • احتمال خرابی ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان قاب خمشی فولادی کوتاه‌مرتبه برمبنای سطوح عملکرد [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 24-38]
 • ارتعاشات ارتعاشات ورق‌های بیضوی از جنس مواد هدفمند تابعی واقع بر بستر کشسان وینکلر تحت پیش بار داخل صفحه‌ای [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • ارزیابی تحلیلی مطالعه تحلیلی تیرهای بتنی مسلح تحت جابجایی‌های بزرگ ناشی از انهدام پیش‌رونده [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • ارزیابی قابلیت اطمینان ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان قاب خمشی فولادی کوتاه‌مرتبه برمبنای سطوح عملکرد [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 24-38]
 • استهلاک انرژی بهبود رفتار غیرخطی مهاربندهای همگرا تک قطری با استفاده از یک میراگر جدیدکمانی شکل [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • استهلاک انرژی بررسی عددی، تحلیلی عملکرد لرزه ای میراگرهای فولادی با ارتفاع و شکل های متفاوت [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • اسکان موقت پهنه بندی فضایی اسکان موقت با تحلیل سلسله مراتبی فازی و همپوشانی وزنی (مطالعه موردی: شهر تبریز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-53]
 • اصطکاک وابسته به سرعت بررسی و تحلیل اثرات اصطکاک وابسته به سرعت در سازه مجهز به میراگر اصطکاکی تحت تحریک زلزله [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • الگوریتم جستجوی ممنوع بهینه‌سازی انتخاب پروژه با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع با توجه به زمان، هزینه و کیفیت و محدودیت منابع در روش زنجیره بحرانی [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • الگوریتم ژنتیک توسعه روش طراحی لرزه ای عملکردی ترکیبی برای قاب های مهاربندی شده واگرای منظم تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • الگوریتم گرگ خاکستری شناسایی آسیب در اتصالات قابهای فولادی براساس معیار اطمینان مودی و معیار اطمینان بردار انعطاف پذیری [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • الگوریتم مونت کارلو ارائه مدل های بهینه شده هوش مصنوعی جهت بررسی رفتار مقاومتی بتن پایدار حاوی ریزدانه های بازیافتی پلی اتیلن ترفتالات [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • اندازه‌گیری ویدیویی توسعه روش اندازه‌گیری ویدویی برای تعیین مشخصات دینامیکی پانل‌های ساندویچی سه بعدی [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • اندرکنش بررسی تأثیر زلزله های میدان دور و نزدیک بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی وزنی کنترل شده با میراگر لاستیکی [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • اندرکنش آب و سازه تحلیل دینامیکی مخازن استوانه‌ای فولادی با نسبت ارتفاع به قطر متغیر تحت اثر زلزله‌های میدان دور و نزدیک با در نظرگرفتن اندرکنش آب و سازه [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • اندرکنش خاک و سازه بررسی رفتار سازه‌ فولادی قاب خمشی متّکی بر پی‌های عمیق تحت اثر حرکت نسبی حاصل از شکست گسل نرمال [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • اندرکنش خاک و سازه بررسی تاثیر شکل مخازن مایع بر رفتار لرزه ای آنها با احتساب اندرکنشهای سیال و سازه و خاک و سازه [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • اندرکنش سیال و سازه بررسی تاثیر شکل مخازن مایع بر رفتار لرزه ای آنها با احتساب اندرکنشهای سیال و سازه و خاک و سازه [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • انرژی شکست مطالعه آزمایشگاهی تاثیرمدول سیلیکات وغلظت قلیا بر مشخصات مکانیکی و شکست بتن های قلیا فعال سرباره ای در دمای محیطی [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • انرژی کرنشی مودال بهبود یافته شناسایی محل و شدت آسیب در زیرسازه شابلونی سه‌پایه توربین بادی دور از ساحل با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال بهبودیافته و الگوریتم ژنتیک [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • انهدام پیش‌رونده مطالعه تحلیلی تیرهای بتنی مسلح تحت جابجایی‌های بزرگ ناشی از انهدام پیش‌رونده [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • اولویت بندی ارایه مدل انتخاب روشهای تأمین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی [دوره 9، شماره 2، 1401]

ب

 • بادبند کمانش تاب ارزیابی تاثیر استفاده از بادبند کمانش تاب در ساختمانهای فولادی به منظور دسترسی به سطح عملکرد خدمات رسانی بی وقفه [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • بادبند همگرا ارزیابی تاثیر استفاده از بادبند کمانش تاب در ساختمانهای فولادی به منظور دسترسی به سطح عملکرد خدمات رسانی بی وقفه [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • بار خارج از مرکز بررسی ظرفیت، گسیختگی و شکل پذیری ستون های بتن مسلح با پوسته GRP با و بدون کاربرد CFRP تحت بار خارج از مرکز [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • بارگذاری انفجاری ارزیابی پاسخ‌های دینامیکی مقاطع پرکاربرد تونل تحت اثر انفجار حاصل از نفوذ پرتابه در عمق خاک [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • بارگذاری چرخه‌ای ‏ بررسی رفتار چرخه‌ای انواع اتصالات خمشی تیر با مقطع کاهش یافته در بال [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • بارهای لرزه ای اثر زوایای مختلف چرخش سیستم باربر با اعمال نامنظمی سیستم‌های غیرموازی در ساختمان بتنی با سیستم باربر دوگانه [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • بافت فرسوده پهنه بندی فضایی اسکان موقت با تحلیل سلسله مراتبی فازی و همپوشانی وزنی (مطالعه موردی: شهر تبریز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-53]
 • بتن پایدار ارائه مدل های بهینه شده هوش مصنوعی جهت بررسی رفتار مقاومتی بتن پایدار حاوی ریزدانه های بازیافتی پلی اتیلن ترفتالات [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • بتن قلیا فعال سرباره ای مطالعه آزمایشگاهی تاثیرمدول سیلیکات وغلظت قلیا بر مشخصات مکانیکی و شکست بتن های قلیا فعال سرباره ای در دمای محیطی [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • بررسی عملکرد بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • برش پایه اثر زوایای مختلف چرخش سیستم باربر با اعمال نامنظمی سیستم‌های غیرموازی در ساختمان بتنی با سیستم باربر دوگانه [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • بستر وینکلر ارتعاشات ورق‌های بیضوی از جنس مواد هدفمند تابعی واقع بر بستر کشسان وینکلر تحت پیش بار داخل صفحه‌ای [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • بعد سوم بررسی تأثیر بعد سوم (طول مدل) در مقادیر انحراف دیواره و نشست های مجاور یک گود قائم با استفاده از مدل سازی فیزیکی کوچک مقیاس [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • بهینه سازی مقاوم سازی سازه‌ های با سیستم باربر قاب بتنی توسط میراگر فلزی تسلیم شونده با سطح مقطع بهینه [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • بهینه‌سازی زمان-هزینه-کیفیت بهینه‌سازی انتخاب پروژه با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع با توجه به زمان، هزینه و کیفیت و محدودیت منابع در روش زنجیره بحرانی [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • بیمارستان بررسی مدیریت ایمنی بیمارستان‌های شهرستان بابل در برابر آتش‌ [دوره 9، شماره 3، 1401]

پ

 • پانل‌های ساندویچی 3 بعدی توسعه روش اندازه‌گیری ویدویی برای تعیین مشخصات دینامیکی پانل‌های ساندویچی سه بعدی [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • پایداری جانبی-پیچشی تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر از جنس مواد مدرج تابعی تحت شرایط مرزی مختلف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 5-23]
 • پدیده لغزشی-ارتعاشی بررسی و تحلیل اثرات اصطکاک وابسته به سرعت در سازه مجهز به میراگر اصطکاکی تحت تحریک زلزله [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • پردازش تصویر توسعه روش اندازه‌گیری ویدویی برای تعیین مشخصات دینامیکی پانل‌های ساندویچی سه بعدی [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • پر شده بابتن بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی ستون‌های دایره‌ای دوجداره فولادی پرشده با بتن با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان و مدل درخت تصمیم‌گیری [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • پروپیلن تحلیل و بررسی رفتار مکانیکی و دوام خاک ریزدانه-سیمان با افزودنیهای نانوسیلیس،کنف و پلی پروپیلن، مطالعه موردی شهرک صنعتی نظر آباد [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • پروژه‌های ساختمان‌سازی مدل کاربردی ارزیابی شایستگی‌های رفتاری مدیر پروژه در پروژه‌های ساختمان‌سازی [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • پروژه‌های عمرانی شناسایی و رتبه‌بندی مزایا و موانع موجود در پیاده‌سازی و ارتقاء مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران) [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • پلی اتیلن ترفتالات (پت) ارائه مدل های بهینه شده هوش مصنوعی جهت بررسی رفتار مقاومتی بتن پایدار حاوی ریزدانه های بازیافتی پلی اتیلن ترفتالات [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • پیش بار داخل صفحه‌ای ارتعاشات ورق‌های بیضوی از جنس مواد هدفمند تابعی واقع بر بستر کشسان وینکلر تحت پیش بار داخل صفحه‌ای [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • پی‌های سطحی انحنادار بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی با پی انحنادار [دوره 9، شماره 3، 1401]

ت

 • تاخیرات پروژه‌ مدیریت دانش در سازمان پروژه محور و تأثیر آن بر کاهش تأخیرات پروژه‌های راهسازی خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • تامین مالی ارایه مدل انتخاب روشهای تأمین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • تحلیل سازه سبز موقت از جنس بامبو: طراحی، تحلیل و ارزیابی آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • تحلیل اجزای محدود بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی نیمه صلب مجهز به میراگرهای غیرفعال منحنی شکل فولادی [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • تحلیل پوش‌آور بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی با پی انحنادار [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • تحلیل تاریخچه زمانی توسعه روش طراحی لرزه ای عملکردی ترکیبی برای قاب های مهاربندی شده واگرای منظم تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • تحلیل تاریخچه-زمانی ارزیابی تاثیر استفاده از بادبند کمانش تاب در ساختمانهای فولادی به منظور دسترسی به سطح عملکرد خدمات رسانی بی وقفه [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • تحلیل دینامیکی اثر زوایای مختلف چرخش سیستم باربر با اعمال نامنظمی سیستم‌های غیرموازی در ساختمان بتنی با سیستم باربر دوگانه [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی پهنه بندی فضایی اسکان موقت با تحلیل سلسله مراتبی فازی و همپوشانی وزنی (مطالعه موردی: شهر تبریز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-53]
 • ترک خوردگی بتن بررسی سختی و مقاومت تیر عمیق بتن مسلح دارای خوردگی تحت بار استاتیک [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • تسلیم برشی بهبود رفتار غیرخطی مهاربندهای همگرا تک قطری با استفاده از یک میراگر جدیدکمانی شکل [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • تموج بررسی تاثیر شکل مخازن مایع بر رفتار لرزه ای آنها با احتساب اندرکنشهای سیال و سازه و خاک و سازه [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • تنش فون میزس ارزیابی پاسخ‌های دینامیکی مقاطع پرکاربرد تونل تحت اثر انفجار حاصل از نفوذ پرتابه در عمق خاک [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • توربین بادی شناسایی محل و شدت آسیب در زیرسازه شابلونی سه‌پایه توربین بادی دور از ساحل با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال بهبودیافته و الگوریتم ژنتیک [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • تونل ارزیابی پاسخ‌های دینامیکی مقاطع پرکاربرد تونل تحت اثر انفجار حاصل از نفوذ پرتابه در عمق خاک [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • تیر بتنی مسلح مطالعه تحلیلی تیرهای بتنی مسلح تحت جابجایی‌های بزرگ ناشی از انهدام پیش‌رونده [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • تیر جدار نازک تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر از جنس مواد مدرج تابعی تحت شرایط مرزی مختلف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 5-23]
 • تیر عمیق بتن مسلح بررسی سختی و مقاومت تیر عمیق بتن مسلح دارای خوردگی تحت بار استاتیک [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • تیر ماهیچه‌ای تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر از جنس مواد مدرج تابعی تحت شرایط مرزی مختلف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 5-23]

ج

 • جابجایی‌های بزرگ مطالعه تحلیلی تیرهای بتنی مسلح تحت جابجایی‌های بزرگ ناشی از انهدام پیش‌رونده [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • جداساز کور منابع توسعه روش اندازه‌گیری ویدویی برای تعیین مشخصات دینامیکی پانل‌های ساندویچی سه بعدی [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • جذب انر&zwj؛ ژی مطالعه آزمایشگاهی اتصال RBS با استفاده از پیوند قابل تعویض قوطی شکل در محل تشکیل مفصل [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • جذب انرژی ارزیابی پاسخ‌های دینامیکی مقاطع پرکاربرد تونل تحت اثر انفجار حاصل از نفوذ پرتابه در عمق خاک [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • جنس پیچ بررسی تأثیر تعداد، جنس و چیدمان پیچ‌ها بر عملکرد اتصالات صلب پیچی تحت آتش [دوره 9، شماره 1، 1401]

چ

 • چیدمان پیچ بررسی تأثیر تعداد، جنس و چیدمان پیچ‌ها بر عملکرد اتصالات صلب پیچی تحت آتش [دوره 9، شماره 1، 1401]

ح

 • حرکت گهواره‌ای بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی با پی انحنادار [دوره 9، شماره 3، 1401]

خ

 • خاک-سیمان تحلیل و بررسی رفتار مکانیکی و دوام خاک ریزدانه-سیمان با افزودنیهای نانوسیلیس،کنف و پلی پروپیلن، مطالعه موردی شهرک صنعتی نظر آباد [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • خاک ماسه ای بررسی تأثیر بعد سوم (طول مدل) در مقادیر انحراف دیواره و نشست های مجاور یک گود قائم با استفاده از مدل سازی فیزیکی کوچک مقیاس [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • خراسان جنوبی مدیریت دانش در سازمان پروژه محور و تأثیر آن بر کاهش تأخیرات پروژه‌های راهسازی خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • خواص مکانیکی سازه سبز موقت از جنس بامبو: طراحی، تحلیل و ارزیابی آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • خوردگی میلگرد بررسی سختی و مقاومت تیر عمیق بتن مسلح دارای خوردگی تحت بار استاتیک [دوره 9، شماره 2، 1401]

د

 • دور از ساحل شناسایی محل و شدت آسیب در زیرسازه شابلونی سه‌پایه توربین بادی دور از ساحل با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال بهبودیافته و الگوریتم ژنتیک [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • دورپیچ CFRP بررسی ظرفیت، گسیختگی و شکل پذیری ستون های بتن مسلح با پوسته GRP با و بدون کاربرد CFRP تحت بار خارج از مرکز [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • دوشاخگی استخراج مودهای نرمال غیرخطی سازه های دارای مصالح غیرخطی بر پایه روش تناوب مستقل [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • دینامیک غیرخطی استخراج مودهای نرمال غیرخطی سازه های دارای مصالح غیرخطی بر پایه روش تناوب مستقل [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • دیوار برشی بتنی مقاوم سازی سازه‌ های با سیستم باربر قاب بتنی توسط میراگر فلزی تسلیم شونده با سطح مقطع بهینه [دوره 9، شماره 4، 1401]

ر

 • راهسازی مدیریت دانش در سازمان پروژه محور و تأثیر آن بر کاهش تأخیرات پروژه‌های راهسازی خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • رزونانس داخلی استخراج مودهای نرمال غیرخطی سازه های دارای مصالح غیرخطی بر پایه روش تناوب مستقل [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • رفتار لرزه ای بررسی تاثیر شکل مخازن مایع بر رفتار لرزه ای آنها با احتساب اندرکنشهای سیال و سازه و خاک و سازه [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • رفتار لرزه ای بررسی عددی، تحلیلی عملکرد لرزه ای میراگرهای فولادی با ارتفاع و شکل های متفاوت [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • روش BNWF بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی با پی انحنادار [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • روش اجزای محدود بررسی عددی سازوکار خرابی پیش رونده قاب های فولادی دارای ستون های جعبه ای پر شده با بتن (CFST) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 54-76]
 • روش المان محدود تحلیل دینامیکی مخازن استوانه‌ای فولادی با نسبت ارتفاع به قطر متغیر تحت اثر زلزله‌های میدان دور و نزدیک با در نظرگرفتن اندرکنش آب و سازه [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • روش تحلیل سلسله‌مراتبی مدل کاربردی ارزیابی شایستگی‌های رفتاری مدیر پروژه در پروژه‌های ساختمان‌سازی [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • روش تناوب مستقل استخراج مودهای نرمال غیرخطی سازه های دارای مصالح غیرخطی بر پایه روش تناوب مستقل [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • روش درخت تصمیم گیری بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی ستون‌های دایره‌ای دوجداره فولادی پرشده با بتن با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان و مدل درخت تصمیم‌گیری [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • روش دیمتل بررسی مشکلات بهره‌برداری از ساختمان‌های مسکونی ساخته شده با سازه‌های LSF و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان قاب خمشی فولادی کوتاه‌مرتبه برمبنای سطوح عملکرد [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 24-38]
 • روش طراحی لرزه ای ترکیبی توسعه روش طراحی لرزه ای عملکردی ترکیبی برای قاب های مهاربندی شده واگرای منظم تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای بررسی مشکلات بهره‌برداری از ساختمان‌های مسکونی ساخته شده با سازه‌های LSF و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • روش مارس ارائه مدل های بهینه شده هوش مصنوعی جهت بررسی رفتار مقاومتی بتن پایدار حاوی ریزدانه های بازیافتی پلی اتیلن ترفتالات [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • روش مربعات دیفرانسیلی تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر از جنس مواد مدرج تابعی تحت شرایط مرزی مختلف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 5-23]
 • روش مرز بالا تحلیل پایداری شیروانی های سنگی به روش مرز بالای آنالیز حدی با در نظر گرفتن معیار خرابی هوک و براون [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • روش‌های پاد‌فروریزش بررسی عددی سازوکار خرابی پیش رونده قاب های فولادی دارای ستون های جعبه ای پر شده با بتن (CFST) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 54-76]
 • روشهای هوشمند بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی ستون‌های دایره‌ای دوجداره فولادی پرشده با بتن با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان و مدل درخت تصمیم‌گیری [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • روش یادگیری ماشینی سریع ارائه مدل های بهینه شده هوش مصنوعی جهت بررسی رفتار مقاومتی بتن پایدار حاوی ریزدانه های بازیافتی پلی اتیلن ترفتالات [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • ریزساختار بتن تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی سنگدانه‌های کوارتز با بهره‌گیری از آزمایش Pullout [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • ریسک ارایه مدل انتخاب روشهای تأمین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی [دوره 9، شماره 2، 1401]

ز

 • زاویه تمایل گسل بررسی رفتار سازه‌ فولادی قاب خمشی متّکی بر پی‌های عمیق تحت اثر حرکت نسبی حاصل از شکست گسل نرمال [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • زلزله نزدیک گسل توسعه روش طراحی لرزه ای عملکردی ترکیبی برای قاب های مهاربندی شده واگرای منظم تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • زلزله‌های حوزه دور و نزدیک بررسی و تحلیل اثرات اصطکاک وابسته به سرعت در سازه مجهز به میراگر اصطکاکی تحت تحریک زلزله [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • زلزله‌ی میدان دور و نزدیک تحلیل دینامیکی مخازن استوانه‌ای فولادی با نسبت ارتفاع به قطر متغیر تحت اثر زلزله‌های میدان دور و نزدیک با در نظرگرفتن اندرکنش آب و سازه [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • زنجیره بحرانی بهینه‌سازی انتخاب پروژه با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع با توجه به زمان، هزینه و کیفیت و محدودیت منابع در روش زنجیره بحرانی [دوره 9، شماره 3، 1401]

س

 • ساختمان فولادی بررسی عددی، تحلیلی عملکرد لرزه ای میراگرهای فولادی با ارتفاع و شکل های متفاوت [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • سازمان‌های پروژه محور مدیریت دانش در سازمان پروژه محور و تأثیر آن بر کاهش تأخیرات پروژه‌های راهسازی خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • سازه سبز موقت سازه سبز موقت از جنس بامبو: طراحی، تحلیل و ارزیابی آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • سازه فولادی بررسی رفتار سازه‌ فولادی قاب خمشی متّکی بر پی‌های عمیق تحت اثر حرکت نسبی حاصل از شکست گسل نرمال [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • سازوکار زنجیره‌ای بررسی عددی سازوکار خرابی پیش رونده قاب های فولادی دارای ستون های جعبه ای پر شده با بتن (CFST) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 54-76]
 • ستون دایره ای بتن مسلح بررسی ظرفیت، گسیختگی و شکل پذیری ستون های بتن مسلح با پوسته GRP با و بدون کاربرد CFRP تحت بار خارج از مرکز [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • ستون مرکب بررسی عددی اتصال تیر فولادی پیوستۀ میان گذر و ستون CFT دایره‌ای [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • ستون‌های جعبه‌ای فولادی پر شده از بتن (CFST) بررسی عددی سازوکار خرابی پیش رونده قاب های فولادی دارای ستون های جعبه ای پر شده با بتن (CFST) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 54-76]
 • سختی بهبود رفتار غیرخطی مهاربندهای همگرا تک قطری با استفاده از یک میراگر جدیدکمانی شکل [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • سختی موثر بررسی عددی، تحلیلی عملکرد لرزه ای میراگرهای فولادی با ارتفاع و شکل های متفاوت [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • سد بتنی وزنی بررسی تأثیر زلزله های میدان دور و نزدیک بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی وزنی کنترل شده با میراگر لاستیکی [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • سطح عملکرد ارزیابی تاثیر استفاده از بادبند کمانش تاب در ساختمانهای فولادی به منظور دسترسی به سطح عملکرد خدمات رسانی بی وقفه [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • سنگدانه کوارتز تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی سنگدانه‌های کوارتز با بهره‌گیری از آزمایش Pullout [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • سیستم خبره فازی ارایه مدل انتخاب روشهای تأمین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • سیستم قاب سبک فولادی LSF بررسی مشکلات بهره‌برداری از ساختمان‌های مسکونی ساخته شده با سازه‌های LSF و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن [دوره 9، شماره 2، 1401]

ش

 • شاخص استابس شناسایی محل و شدت آسیب در زیرسازه شابلونی سه‌پایه توربین بادی دور از ساحل با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال بهبودیافته و الگوریتم ژنتیک [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • شایستگی رفتاری مدل کاربردی ارزیابی شایستگی‌های رفتاری مدیر پروژه در پروژه‌های ساختمان‌سازی [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • شکل پذیری بررسی عددی اتصال تیر فولادی پیوستۀ میان گذر و ستون CFT دایره‌ای [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • شکل پذیری بررسی ظرفیت، گسیختگی و شکل پذیری ستون های بتن مسلح با پوسته GRP با و بدون کاربرد CFRP تحت بار خارج از مرکز [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • شکل مودی شناسایی آسیب در اتصالات قابهای فولادی براساس معیار اطمینان مودی و معیار اطمینان بردار انعطاف پذیری [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • شمع‌های پیچشی بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • شمع‌های سنتی بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • شناسایی آسیب شناسایی محل و شدت آسیب در زیرسازه شابلونی سه‌پایه توربین بادی دور از ساحل با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال بهبودیافته و الگوریتم ژنتیک [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • شناسایی آسیب شناسایی آسیب در اتصالات قابهای فولادی براساس معیار اطمینان مودی و معیار اطمینان بردار انعطاف پذیری [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • شهرستان بابل بررسی مدیریت ایمنی بیمارستان‌های شهرستان بابل در برابر آتش‌ [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • شیروانی سنگی تحلیل پایداری شیروانی های سنگی به روش مرز بالای آنالیز حدی با در نظر گرفتن معیار خرابی هوک و براون [دوره 9، شماره 4، 1401]

ص

 • صنایع نفت و گاز شناسایی و رتبه‌بندی مزایا و موانع موجود در پیاده‌سازی و ارتقاء مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران) [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • صنعت ساخت و ساز ارایه مدل انتخاب روشهای تأمین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • صنعتی‌سازی بررسی مشکلات بهره‌برداری از ساختمان‌های مسکونی ساخته شده با سازه‌های LSF و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن [دوره 9، شماره 2، 1401]

ض

 • ضریب اطمینان تحلیل پایداری شیروانی های سنگی به روش مرز بالای آنالیز حدی با در نظر گرفتن معیار خرابی هوک و براون [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • ضریب خودبازگشتی بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی با پی انحنادار [دوره 9، شماره 3، 1401]

ط

 • طراحی سازه سبز موقت از جنس بامبو: طراحی، تحلیل و ارزیابی آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • طراحی برمبنای عملکرد ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان قاب خمشی فولادی کوتاه‌مرتبه برمبنای سطوح عملکرد [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 24-38]
 • طول مشخصه مطالعه آزمایشگاهی تاثیرمدول سیلیکات وغلظت قلیا بر مشخصات مکانیکی و شکست بتن های قلیا فعال سرباره ای در دمای محیطی [دوره 9، شماره 4، 1401]

ظ

 • ظرفیت بررسی ظرفیت، گسیختگی و شکل پذیری ستون های بتن مسلح با پوسته GRP با و بدون کاربرد CFRP تحت بار خارج از مرکز [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • ظرفیت باربری بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • ظرفیت باربری بررسی عددی اتصال تیر فولادی پیوستۀ میان گذر و ستون CFT دایره‌ای [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • ظرفیت باربری نهایی بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی ستون‌های دایره‌ای دوجداره فولادی پرشده با بتن با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان و مدل درخت تصمیم‌گیری [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • ظرفیت قوسی فشاری مطالعه تحلیلی تیرهای بتنی مسلح تحت جابجایی‌های بزرگ ناشی از انهدام پیش‌رونده [دوره 9، شماره 1، 1401]

ع

 • عدد پایداری تحلیل پایداری شیروانی های سنگی به روش مرز بالای آنالیز حدی با در نظر گرفتن معیار خرابی هوک و براون [دوره 9، شماره 4، 1401]

غ

 • غلاف GRP بررسی ظرفیت، گسیختگی و شکل پذیری ستون های بتن مسلح با پوسته GRP با و بدون کاربرد CFRP تحت بار خارج از مرکز [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • غلظت فعال کنند ها مطالعه آزمایشگاهی تاثیرمدول سیلیکات وغلظت قلیا بر مشخصات مکانیکی و شکست بتن های قلیا فعال سرباره ای در دمای محیطی [دوره 9، شماره 4، 1401]

ف

 • فرهنگ‌سازی شناسایی و رتبه‌بندی مزایا و موانع موجود در پیاده‌سازی و ارتقاء مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران) [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • فنر دورانی شناسایی آسیب در اتصالات قابهای فولادی براساس معیار اطمینان مودی و معیار اطمینان بردار انعطاف پذیری [دوره 9، شماره 4، 1401]

ق

 • قاب بتن مسلح اثر زوایای مختلف چرخش سیستم باربر با اعمال نامنظمی سیستم‌های غیرموازی در ساختمان بتنی با سیستم باربر دوگانه [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • قاب خمشی بتن آرمه مقاوم سازی سازه‌ های با سیستم باربر قاب بتنی توسط میراگر فلزی تسلیم شونده با سطح مقطع بهینه [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • قاب خمشی کوتاه‌مرتبه ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان قاب خمشی فولادی کوتاه‌مرتبه برمبنای سطوح عملکرد [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 24-38]
 • قاب‌های خمشی فولادی بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی نیمه صلب مجهز به میراگرهای غیرفعال منحنی شکل فولادی [دوره 9، شماره 4، 1401]

ک

 • کاهش چسبندگی و پیوستگی بین بتن و میلگرد بررسی سختی و مقاومت تیر عمیق بتن مسلح دارای خوردگی تحت بار استاتیک [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • کاهش سطح مقطع میلگرد بررسی سختی و مقاومت تیر عمیق بتن مسلح دارای خوردگی تحت بار استاتیک [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • کاهش مقطع بال تیر ‏ بررسی رفتار چرخه‌ای انواع اتصالات خمشی تیر با مقطع کاهش یافته در بال [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • کلمات کلیدی: خرابی پیش‌رونده بررسی عددی سازوکار خرابی پیش رونده قاب های فولادی دارای ستون های جعبه ای پر شده با بتن (CFST) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 54-76]
 • کنترل لرزه‌ای بررسی تأثیر زلزله های میدان دور و نزدیک بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی وزنی کنترل شده با میراگر لاستیکی [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • کنف تحلیل و بررسی رفتار مکانیکی و دوام خاک ریزدانه-سیمان با افزودنیهای نانوسیلیس،کنف و پلی پروپیلن، مطالعه موردی شهرک صنعتی نظر آباد [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • کوچک مقیاس بررسی تأثیر بعد سوم (طول مدل) در مقادیر انحراف دیواره و نشست های مجاور یک گود قائم با استفاده از مدل سازی فیزیکی کوچک مقیاس [دوره 9، شماره 3، 1401]

گ

 • گسل نرمال بررسی رفتار سازه‌ فولادی قاب خمشی متّکی بر پی‌های عمیق تحت اثر حرکت نسبی حاصل از شکست گسل نرمال [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • گسیختگی بررسی ظرفیت، گسیختگی و شکل پذیری ستون های بتن مسلح با پوسته GRP با و بدون کاربرد CFRP تحت بار خارج از مرکز [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • گودبرداری بررسی تأثیر بعد سوم (طول مدل) در مقادیر انحراف دیواره و نشست های مجاور یک گود قائم با استفاده از مدل سازی فیزیکی کوچک مقیاس [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • گیاه بامبو سازه سبز موقت از جنس بامبو: طراحی، تحلیل و ارزیابی آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 1، 1401]

ل

 • لوله فولادی بررسی عددی اتصال تیر فولادی پیوستۀ میان گذر و ستون CFT دایره‌ای [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • لوله های دو جداره بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی ستون‌های دایره‌ای دوجداره فولادی پرشده با بتن با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان و مدل درخت تصمیم‌گیری [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • لینک باکس شکل مطالعه آزمایشگاهی اتصال RBS با استفاده از پیوند قابل تعویض قوطی شکل در محل تشکیل مفصل [دوره 9، شماره 1، 1401]

م

 • ماده مدرج تابعی تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر از جنس مواد مدرج تابعی تحت شرایط مرزی مختلف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 5-23]
 • ماده هدفمند تابعی ارتعاشات ورق‌های بیضوی از جنس مواد هدفمند تابعی واقع بر بستر کشسان وینکلر تحت پیش بار داخل صفحه‌ای [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • محدودیت منابع بهینه‌سازی انتخاب پروژه با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع با توجه به زمان، هزینه و کیفیت و محدودیت منابع در روش زنجیره بحرانی [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • مخازن فولادی تحلیل دینامیکی مخازن استوانه‌ای فولادی با نسبت ارتفاع به قطر متغیر تحت اثر زلزله‌های میدان دور و نزدیک با در نظرگرفتن اندرکنش آب و سازه [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • مخازن مایع بررسی تاثیر شکل مخازن مایع بر رفتار لرزه ای آنها با احتساب اندرکنشهای سیال و سازه و خاک و سازه [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • مدل ارزیابی مدل کاربردی ارزیابی شایستگی‌های رفتاری مدیر پروژه در پروژه‌های ساختمان‌سازی [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • مدل سازی فیزیکی بررسی تأثیر بعد سوم (طول مدل) در مقادیر انحراف دیواره و نشست های مجاور یک گود قائم با استفاده از مدل سازی فیزیکی کوچک مقیاس [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • مدول سیلیکات مطالعه آزمایشگاهی تاثیرمدول سیلیکات وغلظت قلیا بر مشخصات مکانیکی و شکست بتن های قلیا فعال سرباره ای در دمای محیطی [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • مدیر پروژه مدل کاربردی ارزیابی شایستگی‌های رفتاری مدیر پروژه در پروژه‌های ساختمان‌سازی [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • مدیریت ایمنی بررسی مدیریت ایمنی بیمارستان‌های شهرستان بابل در برابر آتش‌ [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • مدیریت پروژه بهینه‌سازی انتخاب پروژه با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع با توجه به زمان، هزینه و کیفیت و محدودیت منابع در روش زنجیره بحرانی [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • مدیریت دانش مدیریت دانش در سازمان پروژه محور و تأثیر آن بر کاهش تأخیرات پروژه‌های راهسازی خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • مزایا و موانع شناسایی و رتبه‌بندی مزایا و موانع موجود در پیاده‌سازی و ارتقاء مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران) [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • مشکلات بهره‌برداری بررسی مشکلات بهره‌برداری از ساختمان‌های مسکونی ساخته شده با سازه‌های LSF و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • مطالعات میدانی بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • مطالعه آزمایشگاهی مطالعه آزمایشگاهی اتصال RBS با استفاده از پیوند قابل تعویض قوطی شکل در محل تشکیل مفصل [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • مفصل پلاستیک مطالعه آزمایشگاهی اتصال RBS با استفاده از پیوند قابل تعویض قوطی شکل در محل تشکیل مفصل [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • مفصل پلاستیک ‏ بررسی رفتار چرخه‌ای انواع اتصالات خمشی تیر با مقطع کاهش یافته در بال [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • مقاومت برشی تحلیل و بررسی رفتار مکانیکی و دوام خاک ریزدانه-سیمان با افزودنیهای نانوسیلیس،کنف و پلی پروپیلن، مطالعه موردی شهرک صنعتی نظر آباد [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • مقاومت پیوستگی تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی سنگدانه‌های کوارتز با بهره‌گیری از آزمایش Pullout [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • مقاوم سازی لرزه ای مقاوم سازی سازه‌ های با سیستم باربر قاب بتنی توسط میراگر فلزی تسلیم شونده با سطح مقطع بهینه [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • ممیزی ایمنی بررسی مدیریت ایمنی بیمارستان‌های شهرستان بابل در برابر آتش‌ [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • مهاربند همگرا بهبود رفتار غیرخطی مهاربندهای همگرا تک قطری با استفاده از یک میراگر جدیدکمانی شکل [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • مهندسی ارزش شناسایی و رتبه‌بندی مزایا و موانع موجود در پیاده‌سازی و ارتقاء مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران) [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • موجک ریکر متقارن بررسی و تحلیل اثرات اصطکاک وابسته به سرعت در سازه مجهز به میراگر اصطکاکی تحت تحریک زلزله [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • مودهای نرمال غیرخطی استخراج مودهای نرمال غیرخطی سازه های دارای مصالح غیرخطی بر پایه روش تناوب مستقل [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • میدان مغناطیسی یکنواخت تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی سنگدانه‌های کوارتز با بهره‌گیری از آزمایش Pullout [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • میدان نزدیک و دور بررسی تأثیر زلزله های میدان دور و نزدیک بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی وزنی کنترل شده با میراگر لاستیکی [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • میراگر اصطکاکی بررسی و تحلیل اثرات اصطکاک وابسته به سرعت در سازه مجهز به میراگر اصطکاکی تحت تحریک زلزله [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • میراگر فلزی تسلیم شونده مقاوم سازی سازه‌ های با سیستم باربر قاب بتنی توسط میراگر فلزی تسلیم شونده با سطح مقطع بهینه [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • میراگر فولادی بهبود رفتار غیرخطی مهاربندهای همگرا تک قطری با استفاده از یک میراگر جدیدکمانی شکل [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • میراگر فولادی بررسی عددی، تحلیلی عملکرد لرزه ای میراگرهای فولادی با ارتفاع و شکل های متفاوت [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • میراگر لاستیکی بررسی تأثیر زلزله های میدان دور و نزدیک بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی وزنی کنترل شده با میراگر لاستیکی [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • میراگرهای منحنی شکل فولادی بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی نیمه صلب مجهز به میراگرهای غیرفعال منحنی شکل فولادی [دوره 9، شماره 4، 1401]

ن

 • نامنظمی سیستم های غیرموازی اثر زوایای مختلف چرخش سیستم باربر با اعمال نامنظمی سیستم‌های غیرموازی در ساختمان بتنی با سیستم باربر دوگانه [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • نانوسیلیس تحلیل و بررسی رفتار مکانیکی و دوام خاک ریزدانه-سیمان با افزودنیهای نانوسیلیس،کنف و پلی پروپیلن، مطالعه موردی شهرک صنعتی نظر آباد [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • نرم‌افزار ABAQUS بررسی تأثیر تعداد، جنس و چیدمان پیچ‌ها بر عملکرد اتصالات صلب پیچی تحت آتش [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • نرم‌افزار آباکوس مطالعه آزمایشگاهی اتصال RBS با استفاده از پیوند قابل تعویض قوطی شکل در محل تشکیل مفصل [دوره 9، شماره 1، 1401]
 • نرم‌افزار آباکوس ‏ بررسی رفتار چرخه‌ای انواع اتصالات خمشی تیر با مقطع کاهش یافته در بال [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • نسبت دریفت ماندگار بررسی رفتار سازه‌ فولادی قاب خمشی متّکی بر پی‌های عمیق تحت اثر حرکت نسبی حاصل از شکست گسل نرمال [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • نیاز لرزه ای توسعه روش طراحی لرزه ای عملکردی ترکیبی برای قاب های مهاربندی شده واگرای منظم تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل [دوره 9، شماره 4، 1401]

و

 • وابستگی انرژی - فرکانس استخراج مودهای نرمال غیرخطی سازه های دارای مصالح غیرخطی بر پایه روش تناوب مستقل [دوره 9، شماره 3، 1401]
 • ورق بیضوی ارتعاشات ورق‌های بیضوی از جنس مواد هدفمند تابعی واقع بر بستر کشسان وینکلر تحت پیش بار داخل صفحه‌ای [دوره 9، شماره 4، 1401]
 • ورق‌های با مقاومت حد پایین بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی نیمه صلب مجهز به میراگرهای غیرفعال منحنی شکل فولادی [دوره 9، شماره 4، 1401]

ه

 • همپوشانی وزنی پهنه بندی فضایی اسکان موقت با تحلیل سلسله مراتبی فازی و همپوشانی وزنی (مطالعه موردی: شهر تبریز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-53]
 • هوش مصنوعی ارائه مدل های بهینه شده هوش مصنوعی جهت بررسی رفتار مقاومتی بتن پایدار حاوی ریزدانه های بازیافتی پلی اتیلن ترفتالات [دوره 9، شماره 2، 1401]
 • هوک و براون تحلیل پایداری شیروانی های سنگی به روش مرز بالای آنالیز حدی با در نظر گرفتن معیار خرابی هوک و براون [دوره 9، شماره 4، 1401]