دوره و شماره: دوره 6، شماره ویژه 4 - شماره پیاپی 29، دی 1398، صفحه 1-278 

علمی - پژوهشی

رفتار خمشی دال های چندلایه بتنی توانمند خودتراکم الیافی هیبریدی

صفحه 5-26

10.22065/jsce.2018.122428.1498

امیرحسین صحرایی مقدم؛ فریدون امیدی نسب؛ احمد دالوند


یادداشت پژوهشی

مقاوم‌سازی تیرهای بتنی توسط الیاف پلیمری شیشه‌ای

صفحه 27-42

10.22065/jsce.2018.109130.1397

موسی مظلوم؛ مرتضی مهروند؛ عظیم سواری پور


علمی - پژوهشی

بررسی خواص تازه و سخت شده بتن خود تراکم الیافی

صفحه 43-61

10.22065/jsce.2018.102143.1366

ساسان معتقد؛ مهدی قبادی؛ محبوبه میرزایی علی آبادی؛ یدالله غرایبی