نمایه نویسندگان

آ

 • آذرباد، فاضل ارزیابی رفتار لرزه‌ای سازه های قاب‌ خمشی فولادی دارای جداساز و نسبت لاغری یکسان با مدلسازی سه‌بعدی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 76-92]
 • آقا بیک، کیوان یادداشت فنی: شرایط و مخاطرات ژئوتکنیکی تونل های بلند شهری در تهران، مطالعه موردی تونل متوسلیان [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 221-234]

ا

 • احمدپور، طهمز یادداشت فنی: شرایط و مخاطرات ژئوتکنیکی تونل های بلند شهری در تهران، مطالعه موردی تونل متوسلیان [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 221-234]
 • احمدنژاد، محسن مطالعه آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده برای برش با CFRP به روش NSM [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 153-171]
 • احمدی، الله داد یادداشت فنی: طراحی بهینه سقف سبک نوین پانلی از نوع ساندویچی پیش ساخته با رویه های مقاوم و هسته بتن سبک [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 210-229]
 • احمدی ندوشن، بهروز بررسی عملکرد الگوریتم فراکاوشی ژنتیک پارتو نیچ در ارزیابی آسیب سازه ها [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 179-194]
 • اخویسی، امیرهوشنگ ارزیابی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای بنایی مسلح شده با المان‌های چوبی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 113-133]
 • استادحسین، حسن مقایسه ی عملکرد قاب های خمشی بتنی طراحی شده بر اساس روش تغییر مکان و روش نیرو در برابر زلزله [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 37-56]
 • اسمعیل آبادی، رضا بهبود عملکرد روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان با اصلاح تخمین تغییرمکان تسلیم در قاب‌های خمشی فولادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 76-92]
 • اشرفی، حمیدرضا بررسی خرابی پیش رونده در قاب های بتن آرمه با درنظرگرفتن نواحی صلب انتهایی و انواع مختلف سناریوهای حذف زمانی ستون [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 66-84]
 • اشعاری، علی ارزیابی آزمایشگاهی قاب های بتن آرمه آسیب دیده تقویت شده در نواحی بحرانی با ورق های کامپوزیتی مسلح پلیمری CFRP [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 22-35]
 • اصغری سهرون، رضا بررسی ضریب رفتار قاب‌های خمشی فولادی با مهاربند واگرا و تیر مقطع کاهش‌یافته [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 210-227]
 • اصفهانی، محمدرضا رابطه‌سازی کرنش کامپوزیت‌های نوین الیافی در آزمون‌های خمشی [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 92-107]
 • اکبرزاده بنگر، حبیب مطالعه آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده برای برش با CFRP به روش NSM [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 153-171]
 • اکرمی، مجتبی بررسی رفتار لرزه ای اتصالات مهاربندی بر اساس فاصله آزاد [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 190-209]
 • امیدی، هاشم محاسبه ضریب رفتار سیستم های دیوار برشی مرکب با جفت ورق فولادی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 140-155]
 • امیدیان، پدرام ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی منظم و نامنظم با استفاده از منحنی های خرابی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 124-144]
 • امین نژاد، بابک مدلسازی عددی اثر انفجار بر خطوط لوله های مدفون انتقال نفت و گاز در خاکهای مختلف به روش اویلری-لاگرانژی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 88-108]

ب

 • باقری، منصور ارزیابی مقاومت فشاری بتن در اثر جایگزینی خاکستر مخروط کاج با سیمان [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 5-19]
 • بدرلو، بیت اله ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی و تعیین سطح عملکرد ساختمان‏های بتنی با اهمیت خیلی زیاد (طراحی شده بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800) [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 172-189]
 • برنجیان، جواد پیش‎بینی مقاومت فشاری بتن خودتراکم توسط شبکه عصبی مصنوعی المان همراه با دو مجموعه متفاوت از پارامترهای ورودی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 162-178]
 • بصیرت، شمسا تأثیر افزودنی میکروسیلیس بر روی مقاومت فشاری و جذب آب بتن سبک سازه‌ای [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 127-139]
 • بهار، امید بهبود عملکرد روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان با اصلاح تخمین تغییرمکان تسلیم در قاب‌های خمشی فولادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 76-92]
 • بهشتی اول، سید بهرام رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی قالب‌تونلی با توزیع غیریکنواخت جرم در ارتفاع [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 5-21]
 • بهفروز، بابک تأثیر افزودنی میکروسیلیس بر روی مقاومت فشاری و جذب آب بتن سبک سازه‌ای [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 127-139]

پ

 • پاچیده، قاسم مطالعه ی اثر اندازه زیر صفحه ها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 73-87]
 • پاچیده، قاسم مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار مهاربند کمانش ناپذیر با غلاف ترکیبی فولادی و پلی آمید [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 88-108]
 • پاکدامن، جعفر ارزیابی و مقایسه رفتار ساختمان های بلند با سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 174-188]
 • پرچمی جلال، مجید کالبدشکافی منشأ دعاوی قراردادهای همسان خدمات مشاوره ایران و فیدیک [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 16-36]
 • پرویز، محسن مدلسازی عددی اثر انفجار بر خطوط لوله های مدفون انتقال نفت و گاز در خاکهای مختلف به روش اویلری-لاگرانژی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 88-108]

ت

 • ترابی، اشکان یادداشت فنی: طراحی بهینه سقف سبک نوین پانلی از نوع ساندویچی پیش ساخته با رویه های مقاوم و هسته بتن سبک [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 210-229]
 • توپچی نژاد، حمید تعیین پارامترهای مدل رفتاری مواد الاستومری با استفاده از آزمایشات کشش تک محوره [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 65-81]

ج

 • جعفری، رامین ارزیابی خطر پذیری لرزه‏ ای شهر مشهد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 128-150]
 • جلیلی فر، حسن بررسی و مقایسه تاثیر زئولیت طبیعی و میکروسیلیس بر رفتار مکانیکی بتن های بازیافتی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 109-126]
 • جهانگیر، هاشم رابطه‌سازی کرنش کامپوزیت‌های نوین الیافی در آزمون‌های خمشی [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 92-107]
 • جهانگیر، هاشم ارزیابی مقاومت فشاری بتن در اثر جایگزینی خاکستر مخروط کاج با سیمان [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 5-19]
 • جهانگیری، میلاد بررسی عملکرد الگوریتم فراکاوشی ژنتیک پارتو نیچ در ارزیابی آسیب سازه ها [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 179-194]
 • جهانی، احسان ارزیابی و مقایسه رفتار ساختمان های بلند با سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 174-188]

ح

 • حبیبی، نبرد مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 82-94]
 • حج فروش، محمد تأثیر آب مغناطیسی و پوزولان‌های مختلف بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 5-19]
 • حسن زاده، سید علی بررسی خرابی پیش رونده در قاب های بتن آرمه با درنظرگرفتن نواحی صلب انتهایی و انواع مختلف سناریوهای حذف زمانی ستون [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 66-84]
 • حسنوند، پویا ارزیابی رفتار سیستم توام قاب خمشی و دیوار برشی بتنی نیمه مدفون تحت اثر بارگذاری انفجاری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 55-70]
 • حسنی، سیدمحمدرضا بررسی نقش شرایط مرزی متفاوت در کمانش ستون های واقع بر بستر الاستیک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 143-156]
 • حسنی، سیدمحمدرضا بررسی و مقایسه ضریب الاستیک نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی در روش های تحلیلی، اجزای محدود و فنرمعادل [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 108-119]
 • حسنی، نعمت ارزیابی لرزه ای پل‌های قوسی بتنی غیرمسلح راه‌آهن براساس مشخصات هندسی و مکانیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 184-202]
 • حسنی پور، اکبر مطالعه تحلیلی اثر نوع زلزله (دور و نزدیک) و سطح خطر آن بر الگوی بار توزیع یافته در ارتفاع در مقایسه با الگوی بار استاندارد 2800 ویرایش 4 [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 40-59]
 • حسینعلی پور، سید مجتبی منافع و چالش های به کارگیری روش طراحی و ساخت مجازی (VDC) [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 139-152]
 • حسینی، مجتبی ارزیابی رفتار سیستم توام قاب خمشی و دیوار برشی بتنی نیمه مدفون تحت اثر بارگذاری انفجاری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 55-70]
 • حمیدی، حامد ارزیابی و مقایسه رفتار ساختمان های بلند با سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 174-188]
 • حنطه، مجتبی مقایسه ی عملکرد قاب های خمشی بتنی طراحی شده بر اساس روش تغییر مکان و روش نیرو در برابر زلزله [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 37-56]
 • حیدری، علی ارزیابی پروژه های ساخت بر اساس فاکتورهای ریسک با استفاده از مدل یکپارچه فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش ویکور فازی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 156-175]
 • حیدری نوقابی، حمیدرضا بررسی عددی تاثیر وجود لایه آسفالت مخلوط گرم بر رفتار ناحیه انتقال پل‌های دهانه کوتاه خطوط ریلی بالاستی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 134-145]

خ

 • خانزادی، مصطفی مدلسازی ترکیبی در پروژه‌های ساخت با استفاده از ترکیب رویکردهای شبیه‌سازی پویایی سیستم و مدلسازی عامل‌محور [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 157-173]
 • خداکرمی، محمدایمان ارزیابی رفتار لرزه‌ای سازه های قاب‌ خمشی فولادی دارای جداساز و نسبت لاغری یکسان با مدلسازی سه‌بعدی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 76-92]
 • خدام، علی اثرات خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 146-159]
 • خراسانی، فرشته مقایسه رفتار قاب‌‌های خمشی مرکب (RCS) و فولادی تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 217-234]
 • خرمی نژاد، امیر بررسی تاثیر مقدار اصطکاک بین هسته فلزی و بتن محصورکننده در عملکرد لرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 5-22]
 • خسروی، فریدون بررسی عددی اثر انفجار مواد منفجره قوی بر مخازن تحت‌فشار افقی، قائم و کروی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 60-75]
 • خلیل پور، سید حامد بررسی عددی اثر انفجار مواد منفجره قوی بر مخازن تحت‌فشار افقی، قائم و کروی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 60-75]
 • خلیلی، سامان نگرش محاسباتی بر تغییرات جابجایی نسبی در تخمین تقاضای لرزه‌ای اسکلت های قاب محیطی خمشی میان مرتبه [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 20-38]
 • خواجه احمد عطاری، نادر مطالعه سهم تاثیر مصالح بنایی، شبکه آرماتور و لایه بتنی در سطوح مختلف تغییرشکل چرخه ای دیوار بنایی مسلح شده با شاتکریت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 22-39]
 • خوبانی، مهرداد تحلیل دینامیکی مخازن مستطیلی بتنی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سیال- سازه- خاک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 189-209]
 • خیرالدین، علی تأثیر آب مغناطیسی و پوزولان‌های مختلف بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 5-19]
 • خیرالدین، علی مقایسه رفتار قاب‌‌های خمشی مرکب (RCS) و فولادی تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 217-234]
 • خیرالدین، علی تحلیل خرابی پیشرونده در ساختمان های بتن آرمه با پلان L شکل [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 44-65]
 • خیرالدین، علی ارزیابی آزمایشگاهی قاب های بتن آرمه آسیب دیده تقویت شده در نواحی بحرانی با ورق های کامپوزیتی مسلح پلیمری CFRP [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 22-35]
 • خیرالدین، علی بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون های مختلط نیمه مدفون تحت بار محوری [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 58-72]

د

 • دانایی، رسول بررسی نقش شرایط مرزی متفاوت در کمانش ستون های واقع بر بستر الاستیک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 143-156]
 • دبیریان، شاهین پیاده سازی و استمرار ساخت ناب با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 93-111]
 • درویشان، احسان پایش سلامت ارزان قیمت پل های کابلی با استفاده از تبدیل موجک فشرده و آنالیز مولفه های اصلی غیرخطی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 193-216]
 • دلاوری، سید محمد جواد ارزیابی مقاومت فشاری بتن در اثر جایگزینی خاکستر مخروط کاج با سیمان [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 5-19]
 • دهقان، سیدمهدی مدل سازی اجزا محدود پانل های آجرکار تقویت شده با رویه بتن الیافی تحت بارگذاری درون صفحه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]
 • دهقانی، احسان بررسی رفتار لرزه ای اتصالات مهاربندی بر اساس فاصله آزاد [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 190-209]
 • دیده ور، نسیم منافع و چالش های به کارگیری روش طراحی و ساخت مجازی (VDC) [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 139-152]

ذ

 • ذره بینی، محمد مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 82-94]

ر

 • راحت دهمرده، سامان ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد بتن خودتراکم حاوی ذرات شیشه تحت شرایط مهاجم اسید سولفوریک [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 200-220]
 • راضی، مرتضی ارزیابی ضریب اصلاح طیفی برای طراحی سازه‌های قاب خمشی فولادی در حوزه‌ی نزدیک به گسل [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-87]
 • رجب نزاد، حمید ارزیابی و مقایسه رفتار ساختمان های بلند با سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 174-188]
 • رحمن شکرگزار، حامد محاسبه ضریب رفتار سیستم های دیوار برشی مرکب با جفت ورق فولادی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 140-155]
 • رزاقی، جواد بکارگیری روش شبکه عصبی در تخمین مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف فولادی با استفاده از آزمایش break-off [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 41-56]
 • رستمی، روح اله مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 82-94]
 • رسول آبادی، محمد حیدری ارزیابی رفتار سیستم توام قاب خمشی و دیوار برشی بتنی نیمه مدفون تحت اثر بارگذاری انفجاری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 55-70]
 • رسولی، مهسا ارائه مدل سه درجه آزادی برای بررسی تاثیر پارامترهای جرمی بر زمان تناوب طولی پل‌های دارای جداگر لرزه‌ای [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 53-64]
 • رضائی فر، امید مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار مهاربند کمانش ناپذیر با غلاف ترکیبی فولادی و پلی آمید [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 88-108]
 • رضایی، سینا تاثیر اثر حذف ستون در خرابی پیش‌رونده بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی دوگانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 5-27]
 • رضویان امرئی، سید علی ارزیابی خطر پذیری لرزه‏ ای شهر مشهد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 128-150]
 • رهگذر، نوید نسبت تغییرمکان غیرالاستیک سازه‌های دارای حرکت گهواره‌ای در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک به گسل پالس‌گونه [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 36-57]
 • رهگذر، نوید پیشنهاد ضرایب طراحی لرزه‌ای برای قاب فولادی مهاربندی دارای حرکت گهواره‌ای [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 23-40]
 • روحی، حمزه تحلیل خرابی پیشرونده در ساختمان های بتن آرمه با پلان L شکل [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 44-65]
 • روشن بخت، کریم یادداشت فنی: شرایط و مخاطرات ژئوتکنیکی تونل های بلند شهری در تهران، مطالعه موردی تونل متوسلیان [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 221-234]

ز

 • زارع حسین زاده، علی پهنه‌بندی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مناطق شهری با در نظر داشتن تأثیر وضعیت کالبدی به کمک تئوری منطق فازی: مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی 7 تهران [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 5-15]
 • زارع زاده، آرش ارزیابی تأثیر فاصله آزاد انتهایی و استفاده از سخت‌کننده‌ها در صفحه اتصال بر عملکرد فشاری مهاربندهای قطری [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 160-171]

س

 • ساجدی، سیدفتح اله بررسی و مقایسه تاثیر زئولیت طبیعی و میکروسیلیس بر رفتار مکانیکی بتن های بازیافتی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 109-126]
 • ساوج، حمید رضا اثرات خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 146-159]
 • سبزواری، سهیل انتخاب بهینه شکل و مصالح پانل‌های‏‏ ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 39-52]
 • سرادار، اشکان تاثیرالیاف مختلف بر ترک های انقباضی سنین اولیه و مقاومت مکانیکی بتن پر مقاومت [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 145-159]
 • سرادار، اشکان رفتار مکانیکی پوسته های استوانه ای جدار نازک کامپوزیت سیمانی مسلح به الیاف تحت بارگذاری داخلی یکنواخت [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 172-187]
 • سرگزی مقدم، محمد صالح ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد بتن خودتراکم حاوی ذرات شیشه تحت شرایط مهاجم اسید سولفوریک [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 200-220]
 • سروقد مقدم، عبدالزضا ارزیابی رفتار سیستم توام قاب خمشی و دیوار برشی بتنی نیمه مدفون تحت اثر بارگذاری انفجاری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 55-70]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا مطالعه سهم تاثیر مصالح بنایی، شبکه آرماتور و لایه بتنی در سطوح مختلف تغییرشکل چرخه ای دیوار بنایی مسلح شده با شاتکریت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 22-39]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی قالب‌تونلی با توزیع غیریکنواخت جرم در ارتفاع [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 5-21]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا نسبت تغییرمکان غیرالاستیک سازه‌های دارای حرکت گهواره‌ای در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک به گسل پالس‌گونه [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 36-57]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا پیشنهاد ضرایب طراحی لرزه‌ای برای قاب فولادی مهاربندی دارای حرکت گهواره‌ای [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 23-40]
 • سنگین آبادی، خالد مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 82-94]
 • سیاه پلو، نوید مطالعه تحلیلی اثر نوع زلزله (دور و نزدیک) و سطح خطر آن بر الگوی بار توزیع یافته در ارتفاع در مقایسه با الگوی بار استاندارد 2800 ویرایش 4 [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 40-59]

ش

 • شایانفر، محسنعلی اثرات خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 146-159]
 • شربتدار، محمد کاظم ارزیابی آزمایشگاهی قاب های بتن آرمه آسیب دیده تقویت شده در نواحی بحرانی با ورق های کامپوزیتی مسلح پلیمری CFRP [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 22-35]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی رفتار شکل پذیر بار افزون و چرخه ای سیستم دیواربرشی فولادی تقویت شده با سخت کننده و ستون های قوطی شکل پرشده با بتن [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 112-127]
 • شریعتمدار، هاشم استفاده از دیوار متال فوم به منظور پاسخ به ریسک سازه های قاب فولادی سبک ( ال اس اف ) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 203-218]
 • شمسی، آیدین بررسی تاثیر مقدار اصطکاک بین هسته فلزی و بتن محصورکننده در عملکرد لرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 5-22]
 • شهابیان مقدم، فرزاد انتخاب بهینه شکل و مصالح پانل‌های‏‏ ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 39-52]
 • شیراوند، محمودرضا ارائه مدل سه درجه آزادی برای بررسی تاثیر پارامترهای جرمی بر زمان تناوب طولی پل‌های دارای جداگر لرزه‌ای [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 53-64]
 • شیراوند، محمودرضا بررسی تاثیر مقدار اصطکاک بین هسته فلزی و بتن محصورکننده در عملکرد لرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 5-22]
 • شیرپور، علیرضا ارزیابی تأثیر فاصله آزاد انتهایی و استفاده از سخت‌کننده‌ها در صفحه اتصال بر عملکرد فشاری مهاربندهای قطری [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 160-171]

ص

 • صادقی، وحید ارزیابی سطوح عملکرد و ضریب رفتار قاب‌های خمشی پیش‌تنیده به روش تحلیل غیر‌خطی بار‌افزون [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 57-79]
 • صارمی، عماد تعیین پارامترهای مدل رفتاری مواد الاستومری با استفاده از آزمایشات کشش تک محوره [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 65-81]
 • صالحی راد، فرهاد ارزیابی تحلیلی تأثیر میدانهای کششی بر لنگر پلاستیک تیرهای میانی در دیوارهای برشی ورق فولادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 160-171]
 • صدر ممتازی، علی تاثیرالیاف مختلف بر ترک های انقباضی سنین اولیه و مقاومت مکانیکی بتن پر مقاومت [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 145-159]
 • صفاری، حمید ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی منظم و نامنظم با استفاده از منحنی های خرابی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 124-144]
 • صفدری، محمد تقی ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی و تعیین سطح عملکرد ساختمان‏های بتنی با اهمیت خیلی زیاد (طراحی شده بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800) [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 172-189]

ط

 • طریقی، پیام بررسی ضابطه ستون قوی- تیر ضعیف در اتصالات از پیش تایید شده جوشی در قاب های خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 195-206]
 • طهمورسی، بهزاد تاثیرالیاف مختلف بر ترک های انقباضی سنین اولیه و مقاومت مکانیکی بتن پر مقاومت [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 145-159]
 • طهمورسی، بهزاد رفتار مکانیکی پوسته های استوانه ای جدار نازک کامپوزیت سیمانی مسلح به الیاف تحت بارگذاری داخلی یکنواخت [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 172-187]

ع

 • عبادی جامخانه، مهدی بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون های مختلط نیمه مدفون تحت بار محوری [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 58-72]
 • عبدویس، علیرضا اثر برخورد بر رفتار لرزه‌ای مخازن جداسازی شده توسط جداساز آونگ اصطکاکی [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 80-91]
 • عبیری، ایمان بررسی امکان استفاده از لوماشل به عنوان جایگزین مصالح سنگی در ساخت بتن غلتکی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 176-192]
 • علی پور، علی تحلیل دینامیکی مخازن مستطیلی بتنی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سیال- سازه- خاک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 189-209]
 • علیپور، علی ارزیابی سطوح عملکرد و ضریب رفتار قاب‌های خمشی پیش‌تنیده به روش تحلیل غیر‌خطی بار‌افزون [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 57-79]
 • علیدوست ابدی خواه، فرزام ارزیابی خطر پذیری لرزه‏ ای شهر مشهد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 128-150]
 • علیزاده الیزئی، محمد هادی مدلسازی عددی اثر انفجار بر خطوط لوله های مدفون انتقال نفت و گاز در خاکهای مختلف به روش اویلری-لاگرانژی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 88-108]
 • عمرانی، محسن تأثیر افزودنی میکروسیلیس بر روی مقاومت فشاری و جذب آب بتن سبک سازه‌ای [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 127-139]

غ

 • غلامپور دهکی، سیروس تاثیر اثر حذف ستون در خرابی پیش‌رونده بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی دوگانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 5-27]
 • غلام زاده چیتگر، عاطفه پیش‎بینی مقاومت فشاری بتن خودتراکم توسط شبکه عصبی مصنوعی المان همراه با دو مجموعه متفاوت از پارامترهای ورودی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 162-178]

ف

 • فخاریان، پویان پیش‏ بینی مقاومت پیچشی تیرهای بتن ‏آرمه تقویت شده با FRP با استفاده از شبکه‏ های عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 20-35]
 • فرامرززاده، وحید ارزیابی تحلیلی تأثیر میدانهای کششی بر لنگر پلاستیک تیرهای میانی در دیوارهای برشی ورق فولادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 160-171]
 • فراهانی، محمدرضا اثرات ناپیوستگی صفحه‌ای بر استحکام اتصالات چسبی ورق [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 172-183]
 • فردوسی، عادل ارزیابی تحلیلی تأثیر میدانهای کششی بر لنگر پلاستیک تیرهای میانی در دیوارهای برشی ورق فولادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 160-171]
 • فرشاد، ساناز کالبدشکافی منشأ دعاوی قراردادهای همسان خدمات مشاوره ایران و فیدیک [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 16-36]
 • فرهودی، ندا مطالعه موردی و ارزیابی دو سازه مهاربندی فولادی در زلزله بم‌ و روش‌های مقاوم‌سازی [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 120-138]
 • فیاض، محمد بررسی عددی اثر انفجار مواد منفجره قوی بر مخازن تحت‌فشار افقی، قائم و کروی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 60-75]
 • فیوض، علیرضا مدلسازی عددی اثر انفجار بر خطوط لوله های مدفون انتقال نفت و گاز در خاکهای مختلف به روش اویلری-لاگرانژی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 88-108]

ق

 • قابضی، پویان اثرات ناپیوستگی صفحه‌ای بر استحکام اتصالات چسبی ورق [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 172-183]
 • قاری قرآن، علی رضا بررسی عددی تاثیر وجود لایه آسفالت مخلوط گرم بر رفتار ناحیه انتقال پل‌های دهانه کوتاه خطوط ریلی بالاستی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 134-145]
 • قاسم زاده موسوی نژاد، سید حسین رفتار مکانیکی پوسته های استوانه ای جدار نازک کامپوزیت سیمانی مسلح به الیاف تحت بارگذاری داخلی یکنواخت [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 172-187]
 • قاسم زاده موسوی نژاد، سید حسین بکارگیری روش شبکه عصبی در تخمین مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف فولادی با استفاده از آزمایش break-off [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 41-56]
 • قانونی بقا، محمد اثرات خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 146-159]
 • قدرتی امیری، غلامرضا پهنه‌بندی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مناطق شهری با در نظر داشتن تأثیر وضعیت کالبدی به کمک تئوری منطق فازی: مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی 7 تهران [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 5-15]
 • قدیمی حمزه کلایی، آزاده پهنه‌بندی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مناطق شهری با در نظر داشتن تأثیر وضعیت کالبدی به کمک تئوری منطق فازی: مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی 7 تهران [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 5-15]
 • قراگوزلو، علیرضا پهنه‌بندی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مناطق شهری با در نظر داشتن تأثیر وضعیت کالبدی به کمک تئوری منطق فازی: مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی 7 تهران [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 5-15]
 • قرشی، سید روح الله پیاده سازی و استمرار ساخت ناب با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 93-111]
 • قلهکی، مجید تأثیر آب مغناطیسی و پوزولان‌های مختلف بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 5-19]
 • قلهکی، مجید مطالعه ی اثر اندازه زیر صفحه ها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 73-87]
 • قلهکی، مجید مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار مهاربند کمانش ناپذیر با غلاف ترکیبی فولادی و پلی آمید [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 88-108]
 • قنادی اصل، امین محاسبه ضریب رفتار سیستم های دیوار برشی مرکب با جفت ورق فولادی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 140-155]

ک

 • کافی، محمد علی بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون های مختلط نیمه مدفون تحت بار محوری [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 58-72]
 • کافی، محمد علی بررسی ضابطه ستون قوی- تیر ضعیف در اتصالات از پیش تایید شده جوشی در قاب های خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 195-206]
 • کامروا، علیرضا مدل سازی اجزا محدود پانل های آجرکار تقویت شده با رویه بتن الیافی تحت بارگذاری درون صفحه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]
 • کامل، سید محمد حسین مقایسه ی عملکرد قاب های خمشی بتنی طراحی شده بر اساس روش تغییر مکان و روش نیرو در برابر زلزله [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 37-56]
 • کرم الدین، عباس ارزیابی امکان رخداد گسیختگی پیشرونده در قابهای خمشی فولادی(معمولی، متوسط و ویژه) بر اثرحذف ستون [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 85-105]
 • کریمی، مهدی مطالعه ی اثر اندازه زیر صفحه ها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 73-87]
 • کشاورز، امین تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالاتی و تهیه طیف خطر یکنواخت استان بوشهر با فرض مدل هندسی خطی چشمه‌های لرز‌ه‌زا [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 127-142]
 • کیوانی قمصری، جعفر نگرش محاسباتی بر تغییرات جابجایی نسبی در تخمین تقاضای لرزه‌ای اسکلت های قاب محیطی خمشی میان مرتبه [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 20-38]

گ

 • گرامی، محسن مقایسه رفتار قاب‌‌های خمشی مرکب (RCS) و فولادی تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 217-234]
 • گرامی، محسن ارزیابی ضریب اصلاح طیفی برای طراحی سازه‌های قاب خمشی فولادی در حوزه‌ی نزدیک به گسل [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-87]
 • گرامی، محسن مطالعه اثر میرایی و شکل‌پذیری تغییرمکانی سازه بر طیف انرژی ورودی زلزله [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 5-21]
 • گرامی، محسن تأثیر پارامترهای مؤثر بر صلبیت کف بر روی ظرفیت دوران تیر در خرابی پیشرونده قاب‌های خمشی فولادی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 28-43]
 • گلابچی، محمود تعیین میزان تأثیر عوامل اتلاف هزینه در هزینه کل پروژه‌های ساخت آپارتمانهای مسکونی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 207-219]
 • گنجه خسروی، بنیامین بکارگیری روش شبکه عصبی در تخمین مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف فولادی با استفاده از آزمایش break-off [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 41-56]
 • گنجوی، بهنود اثر وابستگی سختی دینامیکی خاک به فرکانس زلزله و تأثیر پارامترهای اندرکنشی بر پاسخ ارتجاعی و غیرارتجاعی سیستم‌های خاک - سازه [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 57-75]

ل

 • لشگری، رحیم مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار مهاربند کمانش ناپذیر با غلاف ترکیبی فولادی و پلی آمید [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 88-108]

م

 • محبی فر، امیرحسین منافع و چالش های به کارگیری روش طراحی و ساخت مجازی (VDC) [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 139-152]
 • محسنیان، وحید رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی قالب‌تونلی با توزیع غیریکنواخت جرم در ارتفاع [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 5-21]
 • محمدی قاضی محله، مهدی تعیین میزان تأثیر عوامل اتلاف هزینه در هزینه کل پروژه‌های ساخت آپارتمانهای مسکونی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 207-219]
 • محمدی نیکو، مرضیه ارزیابی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای بنایی مسلح شده با المان‌های چوبی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 113-133]
 • محمودآبادی، مسعود بررسی نقش شرایط مرزی متفاوت در کمانش ستون های واقع بر بستر الاستیک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 143-156]
 • محمودآبادی، مسعود بررسی و مقایسه ضریب الاستیک نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی در روش های تحلیلی، اجزای محدود و فنرمعادل [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 108-119]
 • محمودی پاتی، یاسر ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای پل های چند دهانه در شمال ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 36-54]
 • محمودی صاحبی، موسی ارزیابی تأثیر فاصله آزاد انتهایی و استفاده از سخت‌کننده‌ها در صفحه اتصال بر عملکرد فشاری مهاربندهای قطری [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 160-171]
 • محمودی معظم، عادل ارزیابی لرزه ای پل‌های قوسی بتنی غیرمسلح راه‌آهن براساس مشخصات هندسی و مکانیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 184-202]
 • مداحی، مهدیه تأثیر پارامترهای مؤثر بر صلبیت کف بر روی ظرفیت دوران تیر در خرابی پیشرونده قاب‌های خمشی فولادی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 28-43]
 • مرتضایی، علیرضا اثر برخورد بر رفتار لرزه‌ای مخازن جداسازی شده توسط جداساز آونگ اصطکاکی [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 80-91]
 • مستوفی نژاد، داوود مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 82-94]
 • مشکوه الدینی، افشین نگرش محاسباتی بر تغییرات جابجایی نسبی در تخمین تقاضای لرزه‌ای اسکلت های قاب محیطی خمشی میان مرتبه [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 20-38]
 • معدنی، سعید مقایسه شکل پذیری دیوارهای برشی تسلیح شده با میلگردهای کامپوزیت پلیمری GFRP وفولادی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 188-199]
 • معینی کربکندی، علی بررسی عددی تاثیر وجود لایه آسفالت مخلوط گرم بر رفتار ناحیه انتقال پل‌های دهانه کوتاه خطوط ریلی بالاستی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 134-145]
 • منصوری مقدم، بتول تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالاتی و تهیه طیف خطر یکنواخت استان بوشهر با فرض مدل هندسی خطی چشمه‌های لرز‌ه‌زا [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 127-142]
 • مهدی زاده، کوروش ارزیابی امکان رخداد گسیختگی پیشرونده در قابهای خمشی فولادی(معمولی، متوسط و ویژه) بر اثرحذف ستون [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 85-105]
 • موسوی، سید رضا اثر وابستگی سختی دینامیکی خاک به فرکانس زلزله و تأثیر پارامترهای اندرکنشی بر پاسخ ارتجاعی و غیرارتجاعی سیستم‌های خاک - سازه [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 57-75]
 • مونسی، علی بررسی رفتار شکل پذیر بار افزون و چرخه ای سیستم دیواربرشی فولادی تقویت شده با سخت کننده و ستون های قوطی شکل پرشده با بتن [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 112-127]
 • میر، مصطفی مدلسازی ترکیبی در پروژه‌های ساخت با استفاده از ترکیب رویکردهای شبیه‌سازی پویایی سیستم و مدلسازی عامل‌محور [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 157-173]
 • میرابی مقدم، محمد حسن ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد بتن خودتراکم حاوی ذرات شیشه تحت شرایط مهاجم اسید سولفوریک [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 200-220]
 • میرزا گل تبار روشن، علیرضا ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای پل های چند دهانه در شمال ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 36-54]
 • میر صفی، سید محمد مطالعه تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت و نفوذپذیری بتن [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 109-126]
 • میر صفی، سید محمد بررسی تاثیر نوع عمل آوری بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 106-123]
 • میر طاهری، سید مسعود مطالعه موردی و ارزیابی دو سازه مهاربندی فولادی در زلزله بم‌ و روش‌های مقاوم‌سازی [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 120-138]
 • میری، محمود بررسی امکان استفاده از لوماشل به عنوان جایگزین مصالح سنگی در ساخت بتن غلتکی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 176-192]

ن

 • نادرپور، حسین پیش‏ بینی مقاومت پیچشی تیرهای بتن ‏آرمه تقویت شده با FRP با استفاده از شبکه‏ های عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 20-35]
 • نادری، محمود مطالعه تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت و نفوذپذیری بتن [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 109-126]
 • نادری، محمود بررسی تاثیر نوع عمل آوری بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 106-123]
 • نادری، محمود تاثیر مقاومت و جذب آب صخره بر مقاومت فشاری بتن [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 151-161]
 • ناصری، علی تاثیر اثر حذف ستون در خرابی پیش‌رونده بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی دوگانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 5-27]
 • ناصری، علی ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای پل های چند دهانه در شمال ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 36-54]
 • ناظریان، میثم مطالعه موردی و ارزیابی دو سازه مهاربندی فولادی در زلزله بم‌ و روش‌های مقاوم‌سازی [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 120-138]
 • نجفقلی پورحقیقی، محمدامیر مدل سازی اجزا محدود پانل های آجرکار تقویت شده با رویه بتن الیافی تحت بارگذاری درون صفحه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]
 • نصیرزاده، فرناد مدلسازی ترکیبی در پروژه‌های ساخت با استفاده از ترکیب رویکردهای شبیه‌سازی پویایی سیستم و مدلسازی عامل‌محور [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 157-173]
 • نظری، عباس مطالعه تحلیلی اثر نوع زلزله (دور و نزدیک) و سطح خطر آن بر الگوی بار توزیع یافته در ارتفاع در مقایسه با الگوی بار استاندارد 2800 ویرایش 4 [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 40-59]
 • نوروزی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده برای برش با CFRP به روش NSM [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 153-171]

و

 • واثقی امیری، جواد تاثیر اثر حذف ستون در خرابی پیش‌رونده بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی دوگانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 5-27]
 • واثقی نیا، محمد علی مطالعه اثر میرایی و شکل‌پذیری تغییرمکانی سازه بر طیف انرژی ورودی زلزله [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 5-21]
 • وطنی اسکوئی، اصغر مقایسه شکل پذیری دیوارهای برشی تسلیح شده با میلگردهای کامپوزیت پلیمری GFRP وفولادی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 188-199]
 • وطنی اسکوئی، علی اصغر بررسی امکان استفاده از لوماشل به عنوان جایگزین مصالح سنگی در ساخت بتن غلتکی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 176-192]
 • وفایی نژاد، علیرضا پهنه‌بندی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مناطق شهری با در نظر داشتن تأثیر وضعیت کالبدی به کمک تئوری منطق فازی: مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی 7 تهران [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 5-15]
 • ولی بیگی، رضوان مطالعه تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت و نفوذپذیری بتن [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 109-126]
 • ولی بیگی، رضوان بررسی تاثیر نوع عمل آوری بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 106-123]
 • ولی بیگی، رضوان تاثیر مقاومت و جذب آب صخره بر مقاومت فشاری بتن [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 151-161]
 • وهدانی، رضا ارزیابی ضریب اصلاح طیفی برای طراحی سازه‌های قاب خمشی فولادی در حوزه‌ی نزدیک به گسل [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-87]
 • وهدانی، رضا مطالعه اثر میرایی و شکل‌پذیری تغییرمکانی سازه بر طیف انرژی ورودی زلزله [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 5-21]
 • وهدانی، رضا ارزیابی رفتار لرزه‌ای سازه های قاب‌ خمشی فولادی دارای جداساز و نسبت لاغری یکسان با مدلسازی سه‌بعدی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 76-92]

ه

 • هاتفی، سید مرتضی ارزیابی پروژه های ساخت بر اساس فاکتورهای ریسک با استفاده از مدل یکپارچه فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش ویکور فازی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 156-175]
 • هاشمی، الهه السادات مطالعه سهم تاثیر مصالح بنایی، شبکه آرماتور و لایه بتنی در سطوح مختلف تغییرشکل چرخه ای دیوار بنایی مسلح شده با شاتکریت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 22-39]
 • هاشمی، سید امیرحسین مطالعه سهم تاثیر مصالح بنایی، شبکه آرماتور و لایه بتنی در سطوح مختلف تغییرشکل چرخه ای دیوار بنایی مسلح شده با شاتکریت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 22-39]
 • هاشمی، شمس الدین تحلیل دینامیکی مخازن مستطیلی بتنی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سیال- سازه- خاک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 189-209]
 • هاشمی، شمس الدین ارزیابی سطوح عملکرد و ضریب رفتار قاب‌های خمشی پیش‌تنیده به روش تحلیل غیر‌خطی بار‌افزون [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 57-79]
 • هویدایی، نادر بررسی ضریب رفتار قاب‌های خمشی فولادی با مهاربند واگرا و تیر مقطع کاهش‌یافته [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 210-227]

ی

 • یزدانی، مهدی ارزیابی لرزه ای پل‌های قوسی بتنی غیرمسلح راه‌آهن براساس مشخصات هندسی و مکانیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 184-202]
 • یگانه، علی استفاده از دیوار متال فوم به منظور پاسخ به ریسک سازه های قاب فولادی سبک ( ال اس اف ) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 203-218]
 • یوسفی، فیاض مقایسه شکل پذیری دیوارهای برشی تسلیح شده با میلگردهای کامپوزیت پلیمری GFRP وفولادی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 188-199]