نمایه نویسندگان

ا

 • احسانی فر، محمد ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]
 • احمدی، حسین بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های میکرونیزه تکتوسیلیکاتی بر بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود سنتی کاهگل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • احمدی ندوشن، بهروز بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه پل با استفاده از روش های قابلیت اعتماد مرتبه اول و دوم [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 5-18]
 • اژدری مقدم، مهدی بررسی تأثیر نوع روکش میلگرد بر میزان خوردگی آن در بتن خود متراکم [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 172-185]
 • اسلامی، ابوالفضل ارزیابی لنگر خمشی و جابجایی سازه های نگهبان طره ای در گودبرداری های عمیق [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 28-41]
 • اسماعیل نیا عمران، محمد تخمین پاسخ ستون های بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار به روش تک درجه آزادی معادل و مقایسه ی آن با روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 81-90]
 • افخمی، وحیدرضا تحلیل استاتیکی غیرخطی قاب‌های فولادی با اتصال نیمه‌صلب با استفاده از مدل المان صلیبی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 98-117]
 • اکبری، محمود ارزیابی خواص مکانیکی بتن بازیافتی مسلح به الیاف؛ تأثیر ابعاد و میزان سنگدانه بازیافتی، نوع و میزان الیاف [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 138-150]
 • اکبری، محمود تخمین مقاومت برشی تیرهای بتن آرمه مسلح به الیاف پلیمری؛ مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و روابط آیین نامه ای [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 79-97]
 • امیدیان، پدرام ارزیابی رفتار لرزه ای پل های بتنی عرشه پیوسته با بیه های مختلف با استفاده از منحنی شکنندگی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 155-171]
 • امیرشاه کرمی، عبدالعظیم بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی رفتار غیرخطی دیوارهای مصالح بنایی تحت بار چرخه ای داخل صفحه با در نظر گرفتن اثر چیدمان آجرچینی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 19-32]
 • امیری، آزاده ارزیابی پاسخ دینامیکی سازه های بلند با توجه به مدلسازی دقیق اثرات اندرکنش خاک-پی-سازه و مقایسه آن با روش های تقریبی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 106-122]
 • ایمانی کله سر، هوشیار مطالعه پارامتری پاسخ‎های‎ طولی و عرضی دودکش‎های بتن‎آرمه بلند در برابر باد با تحلیل حوزه فرکانس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 148-160]

ب

 • بابائی نژاد، علی بررسی رفتار اتصال تیرفلزی با مقطع کاهش یافته به ستونهای بتن آرمه [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 148-166]
 • باتر، مسعود بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های میکرونیزه تکتوسیلیکاتی بر بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود سنتی کاهگل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • باقری، سینا بررسی اثر تحریک چند تکیه گاهی بر روی پاسخ لرزه ای پل های ترکه ای [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 58-69]
 • براتی، محمد پیش‌بینی مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده به روش NSM-FRP با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 16-28]
 • برخورداری، محمد صادق بررسی تراز پایه در ساختمان‌های مختلف و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 5-16]
 • برقیان، مجید یک روش کارآمد بروزرسانی مدل المان محدود سازه اسکله ساحلی در حالت عدم قطعیت اتصالات با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 19-32]
 • بیات، الیاس خرابی پیشرونده ناشی از اثر بار انفجار در ساختمان‌های بتن آرمه و روش های مقاوم‌سازی ستون‌ها [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 81-100]

پ

 • پاچیده، قاسم مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی بتن های حاوی الیاف های فولادی و پلی پروپیلن در دماهای بالا [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 167-179]
 • پروانه رو، پارسا بررسی اثر تحریک چند تکیه گاهی بر روی پاسخ لرزه ای پل های ترکه ای [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 58-69]
 • پهلوان، حسین ارزیابی احتمالاتی خسارات لرزه‌ای سازه های بتن آرمه شمال ایران با استفاده از منحنی‌های شکنندگی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 58-78]
 • پورحاتمی، بهادر اثر اندرکنش خاک-سازه در رفتار لرزه‌ای مجموعه‌ سازه پدستال آنتن‌های بشقابی بزرگ [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 118-135]
 • پولادوند، محمد حسین ریزپهنه بندی لرزه ای شهر تهران بر اساس تحلیل خطر قطعی و شاخص های لرزه ای مناطق همجوار گسل [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 109-128]

ت

 • تجملیان، حامد رفتار لرزه‌ای سازه‌های نامتقارن جداسازی شده با جداگرهای آونگی اصطکاکی سه‌گانه تحت اثر پالس‌های ساده شده زلزله‌های حوزه نزدیک [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 48-57]
 • تهرانی زاده، محسن بررسی تراز پایه در ساختمان‌های مختلف و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 5-16]

ج

 • جعفری، رحمان ارزیابی رفتار دیوارهای برشی مرکب (مطالعات پارامتریک) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 55-67]
 • جعفری دلیگانی، وحید تخمین مقاومت برشی تیرهای بتن آرمه مسلح به الیاف پلیمری؛ مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و روابط آیین نامه ای [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 79-97]
 • جمالی فر، امین بررسی اثرات فاصله هسته از بتن محصور کننده بر رفتار مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 51-62]
 • جمشیدیها، حمید رضا انتخاب سنجه شدت مناسب برای پیش‌بینی ظرفیت فروریزش سازه‌های فولادی کوتاه تا میان مرتبه با سیستم قاب خمشی ویژه [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 98-109]
 • جهان، سعید پایش سلامت سازه ای پل های فولادی بر اساس اطلاعات مودال شرایط بهره برداری به همراه ارزیابی عدم قطعیت [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 5-17]
 • جهان آبادی، مجتبی ارزیابی پالس معادل حرکات پالس گونه در تخمین پاسخ قاب های خمشی بتن آرمه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • جوهری، میثم بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه پل با استفاده از روش های قابلیت اعتماد مرتبه اول و دوم [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 5-18]

ح

 • حسن پور، حمید شبیه‌سازی شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 68-80]
 • حسین زاده، یوسف پایش سلامت سازه ای پل های فولادی بر اساس اطلاعات مودال شرایط بهره برداری به همراه ارزیابی عدم قطعیت [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 5-17]
 • حسینی، سید محمود اثر اندرکنش خاک-سازه در رفتار لرزه‌ای مجموعه‌ سازه پدستال آنتن‌های بشقابی بزرگ [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 118-135]
 • حسینی واعظ، سید روح الله پیش‌بینی مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده به روش NSM-FRP با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 16-28]
 • حسینی واعظ، سید روح الله ارزیابی پالس معادل حرکات پالس گونه در تخمین پاسخ قاب های خمشی بتن آرمه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • حقیقت، آزاده بررسی اتصال خمشی ترکیبی نوین تحت بارگذاری چرخه ای و اثر آن در قاب مرکب یک طبقه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 85-105]
 • حیدریان، نعمت الله بررسی اتصال خمشی ترکیبی نوین تحت بارگذاری چرخه ای و اثر آن در قاب مرکب یک طبقه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 85-105]
 • حیصمی، علیرضا مدل سازی میراگر ضربه ای در قاب های ساختمانی به کمک المان GAP [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 113-125]

خ

 • خادم الرسول، عبدالغفور شبیه‌سازی تأثیر مرزهای ناهمگن داخلی خطی و منحنی بر مسیر گسترش ترک در مود مرکب به کمک روش مجموعه تراز [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 42-54]
 • خانجانی، فرشید ارزیابی عملکرد لرزه‌ای مهاربندهای هم‌محور ضربدری مجهز به میراگر تسلیمی خمشی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 123-138]
 • خدائی، نهمت مطالعه پارامتری پاسخ‎های‎ طولی و عرضی دودکش‎های بتن‎آرمه بلند در برابر باد با تحلیل حوزه فرکانس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 148-160]
 • خدایاری، الهه ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]
 • خزائی، جهانگیر ارزیابی پاسخ دینامیکی سازه های بلند با توجه به مدلسازی دقیق اثرات اندرکنش خاک-پی-سازه و مقایسه آن با روش های تقریبی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 106-122]
 • خسروی، امیر اسماعیل رفتار پوسته‌های استوانه‌ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 26-34]
 • خلیلی، سامان عملکرد لرزه‌ای ساختارهای ترکیبی مقاوم بلند مرتبه دارای پیکربندی قاب خمشی [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 88-97]
 • خوشنودیان، فرامرز رفتار لرزه‌ای سازه‌های نامتقارن جداسازی شده با جداگرهای آونگی اصطکاکی سه‌گانه تحت اثر پالس‌های ساده شده زلزله‌های حوزه نزدیک [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 48-57]
 • خیرالدین، علی بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی رفتار غیرخطی دیوارهای مصالح بنایی تحت بار چرخه ای داخل صفحه با در نظر گرفتن اثر چیدمان آجرچینی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 19-32]

د

 • دباغ، هوشنگ تاثیر الیاف فولادی با هندسه ی متفاوت بر خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای حاوی سبک دانه ی اسکوریا [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 17-25]

ذ

 • ذاکری، امیرحسین بررسی مکانیسم شکست در اتصالات دو طرف فولادی متصل به کامپوزیت به‌وسیله پیچ و چسب [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 126-137]

ر

 • راه نورد، روح اله مقایسه عملکرد قاب خمشی و قاب خمشی با مهاربند هم محور در سازه های بلند فولادی در اثر خرابی پیشرونده [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 42-57]
 • رستمی، روح اله تأثیر رس‌های کلسینه شده و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 33-50]
 • رضائیان، عباس پاسخ ستون های فولادی با مقطع جعبه ای در شرایط آتش سوزی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 101-112]
 • رضائی فر، امید مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی بتن های حاوی الیاف های فولادی و پلی پروپیلن در دماهای بالا [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 167-179]
 • رضائی فر، امید مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار خمشی عمود بر صفحه دیوار پیش-ساخته نوین، ساخته‌شده از پلی استایرن روزنرانی شده [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 78-87]
 • رضایی، فاطمه ارزیابی قابلیت ‏اطمینان لرزه‏ای قاب‏های خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربندهای همگرا با مدل‏های احتمالاتی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 5-18]
 • رضایی فر، امید بررسی اثرات فاصله هسته از بتن محصور کننده بر رفتار مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 51-62]
 • رنجبر گل، مهدی ارزیابی رفتار دیوارهای برشی مرکب (مطالعات پارامتریک) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 55-67]
 • ریگی، محسن بررسی تأثیر نوع روکش میلگرد بر میزان خوردگی آن در بتن خود متراکم [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 172-185]

ز

 • زارع، علیرضا بررسی عددی پارامترهای تاثیرگذار در پاسخ سیستم های کنترل شده غیرفعال ویسکوز [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 35-47]
 • زمانی خوراسگانی، مهرداد ارزیابی رفتار سازه ای پایه های بتنی شبکه توزیع برق [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 29-41]
 • زهرائی، سید مهدی مدل سازی میراگر ضربه ای در قاب های ساختمانی به کمک المان GAP [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 113-125]
 • زینلیان، مهران ارزیابی رفتار سازه ای پایه های بتنی شبکه توزیع برق [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 29-41]
 • زینلیان، مهران بررسی ضریب رفتار سازه های قاب خمشی فولادی ترکیب شده با سازه های فولادی سرد نورد شده تحت الگوی بارگذاری جانبی مختلف با استفاده از تحلیل بارافزون [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 161-172]

س

 • ساجدی، سیدفتح اله یادداشت فنی: تحلیل موارد ادعا و اختلاف قراردادهای پروژه های عمرانی در صنعت نفت و گاز ایران و ارائه راهکارها [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 173-192]
 • سپهر موسوی، سید وحید بررسی تراز پایه در ساختمان‌های مختلف و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 5-16]
 • سرمست شوشتری، فرخ یادداشت فنی: تحلیل موارد ادعا و اختلاف قراردادهای پروژه های عمرانی در صنعت نفت و گاز ایران و ارائه راهکارها [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 173-192]
 • سعیدی، سیدمرتضی مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار خمشی عمود بر صفحه دیوار پیش-ساخته نوین، ساخته‌شده از پلی استایرن روزنرانی شده [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 78-87]
 • سلطانی، ابوالفضل تأثیر رس‌های کلسینه شده و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 33-50]
 • سلیمانی ایوری، سید علی شبیه‌سازی شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 68-80]
 • سلیم بهرامی، سید رضا بهبود عملکرد لرزه ای قاب های با مهاربندی واگرا با بکارگیری المان شکل پذیر [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 18-27]
 • سیاه پلو، نوید مقایسه عملکرد قاب خمشی و قاب خمشی با مهاربند هم محور در سازه های بلند فولادی در اثر خرابی پیشرونده [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 42-57]

ش

 • شامخی امیری، محمد شبیه‌سازی شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 68-80]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی اتصال خمشی ترکیبی نوین تحت بارگذاری چرخه ای و اثر آن در قاب مرکب یک طبقه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 85-105]
 • شریعتمدار، هاشم یادداشت فنی: شناسایی ریسک های مراحل طراحی، اجرا و ساخت در سازه های LSF [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 186-200]
 • شعبان زاده، احسان تاثیر میزان صلبیت اتصالات بر احتمال آسیب‌پذیری قابهای خمشی فولادی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 139-147]
 • شهابیان مقدم، فرزاد رفتار پوسته‌های استوانه‌ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 26-34]
 • شیرانی بیدآبادی، مهران ارزیابی خواص مکانیکی بتن بازیافتی مسلح به الیاف؛ تأثیر ابعاد و میزان سنگدانه بازیافتی، نوع و میزان الیاف [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 138-150]
 • شیراوند، محمودرضا بررسی اثر تحریک چند تکیه گاهی بر روی پاسخ لرزه ای پل های ترکه ای [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 58-69]
 • شیراوند، محمودرضا ارزیابی رفتار لرزه ای پل های بتنی عرشه پیوسته با بیه های مختلف با استفاده از منحنی شکنندگی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 155-171]

ص

 • صادقی، سیاوش بررسی ضریب رفتار سازه های قاب خمشی فولادی ترکیب شده با سازه های فولادی سرد نورد شده تحت الگوی بارگذاری جانبی مختلف با استفاده از تحلیل بارافزون [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 161-172]
 • صدر ممتازی، علی بررسی مرز سنگدانه- خمیر سیمان در بتن های حاوی دوده سیلیسی و خاکستربادی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 136-154]
 • صفائیان، مهدی پاسخ ستون های فولادی با مقطع جعبه ای در شرایط آتش سوزی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 101-112]
 • صفاری، حمید ریزپهنه بندی لرزه ای شهر تهران بر اساس تحلیل خطر قطعی و شاخص های لرزه ای مناطق همجوار گسل [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 109-128]

ط

 • طریقت، امیر تأثیر رس‌های کلسینه شده و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 33-50]
 • طهمورسی، بهزاد بررسی مرز سنگدانه- خمیر سیمان در بتن های حاوی دوده سیلیسی و خاکستربادی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 136-154]

ع

 • عابدی کوپایی، جهانگیر بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های میکرونیزه تکتوسیلیکاتی بر بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود سنتی کاهگل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • عباسیان جهرمی، حمیدرضا ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]
 • عبداله زاده، غلامرضا تاثیر میزان صلبیت اتصالات بر احتمال آسیب‌پذیری قابهای خمشی فولادی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 139-147]
 • عمادی، رحمت اله بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های میکرونیزه تکتوسیلیکاتی بر بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود سنتی کاهگل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]

ف

 • فدوی امیری، محمدرضا شبیه‌سازی شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 68-80]

ق

 • قدرتی امیری، غلامرضا ارزیابی احتمالاتی خسارات لرزه‌ای سازه های بتن آرمه شمال ایران با استفاده از منحنی‌های شکنندگی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 58-78]
 • قلهکی، مجید بررسی اثرات فاصله هسته از بتن محصور کننده بر رفتار مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 51-62]
 • قلهکی، مجید مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی بتن های حاوی الیاف های فولادی و پلی پروپیلن در دماهای بالا [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 167-179]
 • قلهکی، مجید مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار خمشی عمود بر صفحه دیوار پیش-ساخته نوین، ساخته‌شده از پلی استایرن روزنرانی شده [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 78-87]
 • قلیپور فیضی، مهدی یک روش کارآمد بروزرسانی مدل المان محدود سازه اسکله ساحلی در حالت عدم قطعیت اتصالات با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 19-32]

ک

 • کرم الدین، عباس ارزیابی احتمالاتی فروریزش تدریجی قابهای خمشی فولادی (معمولی، متوسط و ویژه) تحت زلزله [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 129-147]
 • کریمی، امیر حسین بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی رفتار غیرخطی دیوارهای مصالح بنایی تحت بار چرخه ای داخل صفحه با در نظر گرفتن اثر چیدمان آجرچینی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 19-32]
 • کریمی، محمد سعید بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی رفتار غیرخطی دیوارهای مصالح بنایی تحت بار چرخه ای داخل صفحه با در نظر گرفتن اثر چیدمان آجرچینی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 19-32]
 • کمالی، محمد طاهر تحلیل استاتیکی غیرخطی قاب‌های فولادی با اتصال نیمه‌صلب با استفاده از مدل المان صلیبی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 98-117]
 • کیخا، امیرحمزه تاثیر موقعیت قرار گیری CFRP بر رفتار محوری و خمشی ستون های فولادی توخالی تقویت شده با CFRP [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 33-46]
 • کیوانی، عبدالله بررسی رفتار اتصال تیرفلزی با مقطع کاهش یافته به ستونهای بتن آرمه [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 148-166]
 • کیوانی قمصری، جعفر عملکرد لرزه‌ای ساختارهای ترکیبی مقاوم بلند مرتبه دارای پیکربندی قاب خمشی [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 88-97]

گ

 • گرامی، محسن ارزیابی قابلیت ‏اطمینان لرزه‏ای قاب‏های خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربندهای همگرا با مدل‏های احتمالاتی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 5-18]
 • گرامی، محسن ارزیابی مدل های رفتاری مناسب جهت شبیه سازی عددی آلیاژ حافظه دارشکلی نوین پایه مس [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 5-15]
 • گلپایگانی، مهدی تأثیر بازتوزیع لنگر بر پایداری ساختمان های بتن آرمه قاب خمشی تحت اثر زمین لرزه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 68-84]

م

 • مجتهدی، علیرضا یک روش کارآمد بروزرسانی مدل المان محدود سازه اسکله ساحلی در حالت عدم قطعیت اتصالات با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 19-32]
 • مجتهدی، علیرضا پایش سلامت سازه ای پل های فولادی بر اساس اطلاعات مودال شرایط بهره برداری به همراه ارزیابی عدم قطعیت [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 5-17]
 • محبوبی، شیما ارزیابی رفتار لرزه ای پل های بتنی عرشه پیوسته با بیه های مختلف با استفاده از منحنی شکنندگی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 155-171]
 • محبی، بنیامین انتخاب سنجه شدت مناسب برای پیش‌بینی ظرفیت فروریزش سازه‌های فولادی کوتاه تا میان مرتبه با سیستم قاب خمشی ویژه [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 98-109]
 • محمددوست، هومن تاثیر الیاف فولادی با هندسه ی متفاوت بر خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای حاوی سبک دانه ی اسکوریا [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 17-25]
 • محمودزاده، امیر اثر اندرکنش خاک-سازه در رفتار لرزه‌ای مجموعه‌ سازه پدستال آنتن‌های بشقابی بزرگ [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 118-135]
 • محمودی صاحبی، موسی ارزیابی عملکرد لرزه‌ای مهاربندهای هم‌محور ضربدری مجهز به میراگر تسلیمی خمشی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 123-138]
 • مرتضایی، علیرضا تأثیر بازتوزیع لنگر بر پایداری ساختمان های بتن آرمه قاب خمشی تحت اثر زمین لرزه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 68-84]
 • مشکوه الدینی، افشین عملکرد لرزه‌ای ساختارهای ترکیبی مقاوم بلند مرتبه دارای پیکربندی قاب خمشی [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 88-97]
 • معدنی، سعید بررسی مکانیسم شکست در اتصالات دو طرف فولادی متصل به کامپوزیت به‌وسیله پیچ و چسب [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 126-137]
 • ملایی، سمیه تخمین پاسخ ستون های بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار به روش تک درجه آزادی معادل و مقایسه ی آن با روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 81-90]
 • مهدی زاده، کوروش ارزیابی احتمالاتی فروریزش تدریجی قابهای خمشی فولادی (معمولی، متوسط و ویژه) تحت زلزله [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 129-147]
 • میرزاحسینی، مهرسا ارزیابی مدل های رفتاری مناسب جهت شبیه سازی عددی آلیاژ حافظه دارشکلی نوین پایه مس [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 5-15]
 • میری، محمود بررسی تأثیر نوع روکش میلگرد بر میزان خوردگی آن در بتن خود متراکم [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 172-185]

ن

 • نادرپور، حسین ارزیابی قابلیت ‏اطمینان لرزه‏ای قاب‏های خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربندهای همگرا با مدل‏های احتمالاتی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 5-18]
 • نادرپور، حسین پیش‌بینی مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده به روش NSM-FRP با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 16-28]
 • ناصری، علی ارزیابی احتمالاتی خسارات لرزه‌ای سازه های بتن آرمه شمال ایران با استفاده از منحنی‌های شکنندگی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 58-78]
 • نظامی نیا، حمید تخمین مقاومت برشی تیرهای بتن آرمه مسلح به الیاف پلیمری؛ مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و روابط آیین نامه ای [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 79-97]
 • نقی پور، مرتضی بهبود عملکرد لرزه ای قاب های با مهاربندی واگرا با بکارگیری المان شکل پذیر [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 18-27]
 • نورانی، وحید یک روش کارآمد بروزرسانی مدل المان محدود سازه اسکله ساحلی در حالت عدم قطعیت اتصالات با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 19-32]
 • نوری، یونس رفتار پوسته‌های استوانه‌ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 26-34]
 • نیکخو، علی ارزیابی رفتار دیوارهای برشی مرکب (مطالعات پارامتریک) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 55-67]

و

 • وطنی اسکوئی، اصغر بررسی مکانیسم شکست در اتصالات دو طرف فولادی متصل به کامپوزیت به‌وسیله پیچ و چسب [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 126-137]

ه

 • هوائی، غلامرضا خرابی پیشرونده ناشی از اثر بار انفجار در ساختمان‌های بتن آرمه و روش های مقاوم‌سازی ستون‌ها [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 81-100]
 • هوائی، غلامرضا بررسی عددی پارامترهای تاثیرگذار در پاسخ سیستم های کنترل شده غیرفعال ویسکوز [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 35-47]
 • هویدایی، نادر بررسی رفتار اتصال تیرفلزی با مقطع کاهش یافته به ستونهای بتن آرمه [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 148-166]

ی

 • یثربی، سیدحمید ارزیابی لنگر خمشی و جابجایی سازه های نگهبان طره ای در گودبرداری های عمیق [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 28-41]
 • یحیایی، محمود پاسخ ستون های فولادی با مقطع جعبه ای در شرایط آتش سوزی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 101-112]
 • یخچالیان، منصور انتخاب سنجه شدت مناسب برای پیش‌بینی ظرفیت فروریزش سازه‌های فولادی کوتاه تا میان مرتبه با سیستم قاب خمشی ویژه [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 98-109]
 • یگانه، علی یادداشت فنی: شناسایی ریسک های مراحل طراحی، اجرا و ساخت در سازه های LSF [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 186-200]