نمایه نویسندگان

آ

 • آقایاری، رضا بررسی تاثیر استفاده از توف سبز شاهین دژ بر مشخصات مکانیکی بتن های غلتکی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 97-111]

ا

 • اثنی عشری، علی یادداشت پژوهشی: ارزیابی تاثیر صلبیت ورق اتصال مهاربند در رفتار لرزه ای قاب‌های مهاربندی ویژه [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 128-142]
 • احمدی، محمدتقی تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت حرکت نرمال ریزگسل ساختگاه [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 133-155]
 • احمدی ندوشن، بهروز بررسی تاثیر آجرچینی بر روی مقاومت برشی دیوار مصالح بنایی در مقیاس مزو [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 30-41]
 • اسحاقیان، محسن بررسی آزمایشگاهی و عددی ستون پروفیل کامپوزیت GFRP بتنی محصورشده با FRP [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 139-147]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی عددی استفاده از پیش دال‌های بتنی در ناحیه انتقال خطوط بالاستی به آبروهای بتنی خطوط راه آهن سریع السیر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 112-128]
 • اصغری، اباذر مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره‌ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 73-85]
 • افشاری، سپیده مدل ارزیابی پیچیدگی پروژه‌های ساخت‌ و ساز بزرگ در ایران - رویکرد ANP فازی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 101-112]
 • اکبری، جلال ارزیابی شاخص ایمنی و کالیبراسیون ضرایب بار و مقاومت تیرهای بتنی مسلح تحت اثر تلاش‌های خمشی، برشی و پیچشی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 49-64]
 • امیرذهنی، حسن مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره‌ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 73-85]
 • امیرشاه کرمی، عبدالعظیم مدل سازی غیر خطی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 21-34]
 • ایمانی کله سر، هوشیار مقایسه کارایی میراگرهای جرمی و سیال تنظیم شونده در سازه های بلند تحت زلزله‌ حوزه نزدیک و دور [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 105-119]

ب

 • باقری، عطیه جزئیات اجرایی نوآورانه در اتصالات گیردار تیر به ستونهای صلیبی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 65-78]
 • بهشتی‌اول، سیدبهرام مدل احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های ساختمان بتنی قالب‌تونلی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 42-57]
 • بیطرفان، مجید اثر اندرکنش خاک و سازه بر ارزیابی عملکرد شاخص خرابی تجمعی انرژی در قاب های بتن مسلح [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 16-29]

ج

 • جانعلی زاده، عسکر مطالعه آزمایشگاهی و صحرایی عملکرد شمع های پیچی در خاک ماسه ای [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 5-15]
 • جعفری، فائزه ارزیابی شاخص ایمنی و کالیبراسیون ضرایب بار و مقاومت تیرهای بتنی مسلح تحت اثر تلاش‌های خمشی، برشی و پیچشی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 49-64]
 • جهانپور، علیرضا ارزیابی شاخص ایمنی و کالیبراسیون ضرایب بار و مقاومت تیرهای بتنی مسلح تحت اثر تلاش‌های خمشی، برشی و پیچشی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 49-64]

ح

 • حسنوند، پویا مقایسه طراحی سیستم قاب ساده فولادی و مهاربند هم محور در مقابل انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و سطوح عملکردی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 112-127]
 • حسینی، عبدالله بهینه‌سازی ظرفیت باربری و نشست تفاضلی گروه شمع قائم با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • حسینی، مجتبی مقایسه طراحی سیستم قاب ساده فولادی و مهاربند هم محور در مقابل انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و سطوح عملکردی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 112-127]
 • حسینی واعظ، سید روح الله شناسایی موقعیت و شدت ترک‌های چندگانه در تیر طره‌ی بتن‌آرمه با استفاده از تحلیل مودال و آنالیز موجک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 72-83]
 • حیدری تفرشی، امیرمهدی ارزیابی آسیب پذیری سازه های فولادی با دیوار برشی فولادی جدار نازک بر اساس توسعه منحنی های شکنندگی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 5-20]
 • حیدری نوقابی، حمیدرضا بررسی عددی استفاده از پیش دال‌های بتنی در ناحیه انتقال خطوط بالاستی به آبروهای بتنی خطوط راه آهن سریع السیر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 112-128]

خ

 • خادمیان، فاطمه تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن‌آرمه با استفاده از تبدیل‌های ریاضیاتی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 79-96]
 • خداکرمی، محمد ایمان اثر اندرکنش خاک و سازه بر ارزیابی عملکرد شاخص خرابی تجمعی انرژی در قاب های بتن مسلح [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 16-29]
 • خلیل زاده وحیدی، ابراهیم بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو رس و خاکستر بادی بر مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 38-48]
 • خیرالدین، علی بررسی خرابی پیشرونده در قاب‌های خمشی فولادی با پلان L شکل به کمک آنالیز حساسیت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 73-85]
 • خیرالدین، علی بررسی اثر مهار بازویی-کلاهک خرپایی بر رفتار سازه‌های بلند فولادی با هسته بتنی و پلان دایره ای [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 84-98]
 • خیرالدین، علی مدل سازی غیر خطی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 21-34]

د

 • دردائی، صادق بررسی تاثیر استفاده از توف سبز شاهین دژ بر مشخصات مکانیکی بتن های غلتکی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 97-111]
 • دلاوریان عباس آبادی، اویس ارزیابی رفتار دینامیکی انواع پل های کابلی ایستا در برابر نیروی زلزله [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 58-72]

ذ

 • ذاکری، جبارعلی بررسی میدانی تأثیر صفحات لاستیکی زیر تراورس در مقاومت جانبی خطوط راه آهن [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 14-26]

ر

 • رافضی، بهزاد تاثیر بار محوری قائم بر ارتعاش آزاد سازه‌های قابی متقارن با روش سیستم پیوسته [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 86-100]
 • رحمن شکرگزار، حامد مقایسه کارایی میراگرهای جرمی و سیال تنظیم شونده در سازه های بلند تحت زلزله‌ حوزه نزدیک و دور [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 105-119]
 • رحیمی بندرآبادی، حسینعلی بررسی تاثیر آجرچینی بر روی مقاومت برشی دیوار مصالح بنایی در مقیاس مزو [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 30-41]
 • رسول آبادی، محمد حیدری مقایسه طراحی سیستم قاب ساده فولادی و مهاربند هم محور در مقابل انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و سطوح عملکردی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 112-127]
 • رشیدی نیا، وحید آسیب پذیری لرزه ای شهر یزد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 5-13]
 • رضویان امرئی، سید علی آسیب پذیری لرزه ای شهر یزد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 5-13]
 • رهدار، حسین‌علی ویژگی های بتن فوق توانمند و رفتار ترک‌خوردگی نمونه های کششی بتن مسلح [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 42-58]
 • رهگذر، رضا بررسی عددی و آزمایشگاهی ستون های فولادی توخالی مقاوم سازی شده با کامپوزیت های مسلح به الیاف کربن [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]

س

 • سپهری نیا، معصومه بررسی تاثیر آجرچینی بر روی مقاومت برشی دیوار مصالح بنایی در مقیاس مزو [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 30-41]
 • سروقد مقدم، عبدالرضا مقایسه طراحی سیستم قاب ساده فولادی و مهاربند هم محور در مقابل انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و سطوح عملکردی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 112-127]
 • سیاه پلو، نوید ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی بر اساس FEMAP695 تحت زلزله‌های نزدیک گسل دوران داده شده [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 59-72]

ش

 • شافعی، عرفان مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره‌ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 73-85]
 • شاهرخی نسب، اسماعیل بررسی میدانی تأثیر صفحات لاستیکی زیر تراورس در مقاومت جانبی خطوط راه آهن [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 14-26]
 • شربتدار، محمد کاظم تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن‌آرمه با استفاده از تبدیل‌های ریاضیاتی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 79-96]
 • شیرزاد شهریور، میثم بررسی اندرکنش خاک و سازه های مدفون در خاک با استفاده از مدلسازی بر اساس تحلیل المان محدود [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 97-104]

ط

 • طریقی، پیام بررسی استفاده از ورق‌های لچکی به عنوان ورق‌های پیوستگی ستون قوطی در اتصالات از پیش تایید شده جوشی تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 120-138]

ع

 • عارف زاده، طاهره شناسایی موقعیت و شدت ترک‌های چندگانه در تیر طره‌ی بتن‌آرمه با استفاده از تحلیل مودال و آنالیز موجک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 72-83]
 • عباسی، امید شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکاران جزء در شرکت های پیمانکاری ساختمانی با رویکرد نوین استفاده از مدل کانو [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 19-29]
 • عباسیان جهرمی، حمیدرضا شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکاران جزء در شرکت های پیمانکاری ساختمانی با رویکرد نوین استفاده از مدل کانو [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 19-29]
 • عزالدین، امیر شناسایی موقعیت و شدت ترک‌های چندگانه در تیر طره‌ی بتن‌آرمه با استفاده از تحلیل مودال و آنالیز موجک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 72-83]
 • علیجانی اردشیر، مهدی تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت حرکت نرمال ریزگسل ساختگاه [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 133-155]
 • عمرانی، ربابه بررسی اثر مهار بازویی-کلاهک خرپایی بر رفتار سازه‌های بلند فولادی با هسته بتنی و پلان دایره ای [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 84-98]

غ

 • غفارپور جهرمی، سعید بهینه‌سازی ظرفیت باربری و نشست تفاضلی گروه شمع قائم با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • غفاری، سعید ارزیابی آسیب پذیری سازه های فولادی با دیوار برشی فولادی جدار نازک بر اساس توسعه منحنی های شکنندگی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 5-20]

ف

 • فریدوند، رامین ضرایب شدت تنش و مسیر انتشار ترک تحت شرایط مد مرکب [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 86-96]

ق

 • قبادی، محمد سهیل جزئیات اجرایی نوآورانه در اتصالات گیردار تیر به ستونهای صلیبی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 65-78]
 • قدرتی امیری، غلامرضا آسیب پذیری لرزه ای شهر یزد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 5-13]
 • قربانی، فرید برآورد تقریبی شتاب جانبی در سازه‌های بلند با روش تیر طره برشی-خمشی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 27-37]
 • قلعه نوی، منصور ویژگی های بتن فوق توانمند و رفتار ترک‌خوردگی نمونه های کششی بتن مسلح [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 42-58]
 • قلی زاد، امین بررسی اندرکنش خاک و سازه های مدفون در خاک با استفاده از مدلسازی بر اساس تحلیل المان محدود [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 97-104]
 • قندی، الهام تاثیر بار محوری قائم بر ارتعاش آزاد سازه‌های قابی متقارن با روش سیستم پیوسته [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 86-100]

ک

 • کاظمی، حسین طراحی مستقیم دیوارهای برشی بتن‌آرمه ویژه مرکب با اجزای مرزی فولادی بر مبنای تغییرمکان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 99-111]
 • کاظمی، عالیه مدل ارزیابی پیچیدگی پروژه‌های ساخت‌ و ساز بزرگ در ایران - رویکرد ANP فازی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 101-112]
 • کاظمی، محمدتقی ضرایب شدت تنش و مسیر انتشار ترک تحت شرایط مد مرکب [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 86-96]
 • کافی، محمد علی بررسی استفاده از ورق‌های لچکی به عنوان ورق‌های پیوستگی ستون قوطی در اتصالات از پیش تایید شده جوشی تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 120-138]
 • کرامتی، ابوالقاسم بررسی آزمایشگاهی و عددی ستون پروفیل کامپوزیت GFRP بتنی محصورشده با FRP [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 139-147]
 • کریمی، امیرحسین مدل سازی غیر خطی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 21-34]
 • کریمی، محمد سعید مدل سازی غیر خطی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 21-34]
 • کمالی، مهدی بررسی عددی استفاده از پیش دال‌های بتنی در ناحیه انتقال خطوط بالاستی به آبروهای بتنی خطوط راه آهن سریع السیر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 112-128]
 • کیخا، امیرحمزه بررسی عددی و آزمایشگاهی ستون های فولادی توخالی مقاوم سازی شده با کامپوزیت های مسلح به الیاف کربن [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]

گ

 • گرامی، محسن ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی بر اساس FEMAP695 تحت زلزله‌های نزدیک گسل دوران داده شده [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 59-72]
 • گرامی، محسن ارزیابی آسیب پذیری سازه های فولادی با دیوار برشی فولادی جدار نازک بر اساس توسعه منحنی های شکنندگی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 5-20]

م

 • مؤیدی، سید امیرحسین ارزیابی تأثیر جداساز لرزه‌ای اصطکاکی-لاستیکی در خرابی پیش‌رونده پل‌ها [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 113-132]
 • محب خواه، امین یادداشت پژوهشی: ارزیابی تاثیر صلبیت ورق اتصال مهاربند در رفتار لرزه ای قاب‌های مهاربندی ویژه [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 128-142]
 • محبخواه، امین طراحی مستقیم دیوارهای برشی بتن‌آرمه ویژه مرکب با اجزای مرزی فولادی بر مبنای تغییرمکان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 99-111]
 • محسنیان، وحید مدل احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های ساختمان بتنی قالب‌تونلی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 42-57]
 • محمودی صاحبی، موسی ارزیابی عملکرد لرزه‌ای مهاربندهای زانویی مجهز به آلیاژهای حافظه‌دار شکلی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 5-18]
 • محمودی صاحبی، موسی ارزیابی عملکرد انواع اتصالات خمشی در جلوگیری از خرابی پیشرونده‌ی قابهای خمشی فولادی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 35-48]
 • مداحی، مهدیه بررسی خرابی پیشرونده در قاب‌های خمشی فولادی با پلان L شکل به کمک آنالیز حساسیت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 73-85]
 • مرادی، نوذر بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو رس و خاکستر بادی بر مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 38-48]
 • مسعودی، مصطفی برآورد تقریبی شتاب جانبی در سازه‌های بلند با روش تیر طره برشی-خمشی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 27-37]
 • مشایخی، امیرحسام ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی بر اساس FEMAP695 تحت زلزله‌های نزدیک گسل دوران داده شده [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 59-72]
 • مظلوم، موسی اثر آب مغناطیسی بر روی مقاومت و روانی بتن های توانمند [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 30-41]
 • منتظری، سجاد ارزیابی عملکرد لرزه‌ای مهاربندهای زانویی مجهز به آلیاژهای حافظه‌دار شکلی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 5-18]
 • منیر عباسی، آرمین بررسی میدانی تأثیر صفحات لاستیکی زیر تراورس در مقاومت جانبی خطوط راه آهن [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 14-26]
 • میرزا گل تبار روشن، علیرضا ارزیابی رفتار دینامیکی انواع پل های کابلی ایستا در برابر نیروی زلزله [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 58-72]
 • میری، سید مجتبی اثر آب مغناطیسی بر روی مقاومت و روانی بتن های توانمند [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 30-41]

ن

 • نادرپور، حسین شناسایی موقعیت و شدت ترک‌های چندگانه در تیر طره‌ی بتن‌آرمه با استفاده از تحلیل مودال و آنالیز موجک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 72-83]
 • نادرپور، حسین تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن‌آرمه با استفاده از تبدیل‌های ریاضیاتی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 79-96]
 • نبی زاده، سید فرهاد مطالعه آزمایشگاهی و صحرایی عملکرد شمع های پیچی در خاک ماسه ای [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 5-15]
 • نعیم، کبری مقایسه کارایی میراگرهای جرمی و سیال تنظیم شونده در سازه های بلند تحت زلزله‌ حوزه نزدیک و دور [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 105-119]
 • نکویی، مسعود بررسی عددی و آزمایشگاهی ستون های فولادی توخالی مقاوم سازی شده با کامپوزیت های مسلح به الیاف کربن [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]
 • نوایی نیا، بهرام تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت حرکت نرمال ریزگسل ساختگاه [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 133-155]
 • نوروزیان، فرهاد شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکاران جزء در شرکت های پیمانکاری ساختمانی با رویکرد نوین استفاده از مدل کانو [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 19-29]
 • نیک نیا، بابک بررسی تاثیر استفاده از توف سبز شاهین دژ بر مشخصات مکانیکی بتن های غلتکی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 97-111]

و

 • واثقی امیری، جواد ارزیابی رفتار دینامیکی انواع پل های کابلی ایستا در برابر نیروی زلزله [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 58-72]
 • ورمقانی، صادق ارزیابی عملکرد انواع اتصالات خمشی در جلوگیری از خرابی پیشرونده‌ی قابهای خمشی فولادی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 35-48]
 • وهدانی، رضا اثر اندرکنش خاک و سازه بر ارزیابی عملکرد شاخص خرابی تجمعی انرژی در قاب های بتن مسلح [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 16-29]

ه

 • هوائی، غلامرضا فهرست مطالب و سر مقاله [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-4]
 • هوائی، غلامرضا ارزیابی تأثیر جداساز لرزه‌ای اصطکاکی-لاستیکی در خرابی پیش‌رونده پل‌ها [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 113-132]
 • هوائی، غلامرضا فهرست مطالب و سر مقاله [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-4]

ی

 • یحیایی، محمود برآورد تقریبی شتاب جانبی در سازه‌های بلند با روش تیر طره برشی-خمشی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 27-37]