نمایه نویسندگان

ا

 • اکبری، علی شناسایی و ارزیابی ریسکهای بحرانی در پروژه‌های HSR از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در کشورهای در حال توسعه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

ب

 • بهنیا، کامبیز شناسایی و ارزیابی ریسکهای بحرانی در پروژه‌های HSR از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در کشورهای در حال توسعه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

ح

 • حاجی محمّدی، بابک استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمان مطالعه موردی تهران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 50-60]

ر

 • رضویان امرئی، سید علی ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرکرد [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 19-26]
 • روح پرور، مهدی تخصیص کمی ریسک در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازی های همکارانه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 61-74]

ز

 • زارع بیدکی، رضا ارزیابی روش‌های پیشرفته تحلیل استاتیکی غیرخطی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-38]
 • زعفرانی، حمید استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمان مطالعه موردی تهران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 50-60]
 • زینلی راستابی، صفدر ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرکرد [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 19-26]

ش

 • شایانفر، محسنعلی ارزیابی روش‌های پیشرفته تحلیل استاتیکی غیرخطی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-38]

ق

 • قدرتی امیری، غلامرضا ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرکرد [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 19-26]
 • قلندرزاده، عباس استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمان مطالعه موردی تهران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 50-60]

م

 • مازندرانی زاده، حامد تخصیص کمی ریسک در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازی های همکارانه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 61-74]
 • مکی آبادی، سیدرضا شناسایی و ارزیابی ریسکهای بحرانی در پروژه‌های HSR از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در کشورهای در حال توسعه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]
 • موبدی، احسان اثرات اندرکنش و حرکت گهواره‌ای به سبب تسلیم شدن کف ستون ها بر روی پاسخ سازه های فولادی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 39-49]

ن

 • نصیرزاده، فرنا تخصیص کمی ریسک در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازی های همکارانه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 61-74]

ه

 • هوائی، غلامرضا فرست مطالب و سر مقاله [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-4]
 • هوائی، غلامرضا اثرات اندرکنش و حرکت گهواره‌ای به سبب تسلیم شدن کف ستون ها بر روی پاسخ سازه های فولادی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 39-49]