نمایه نویسندگان

آ

 • آدابی، محسن بررسی استحکام کششی وصله های جوشی میلگرد های فولادی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 114-129]

ا

 • احسانی فر، محمد مکان یابی بهینه بیمارستان با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و GIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شهر اراک) [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 301-324]
 • احمدپور، مجید مدیریت طراحی و ساخت بهینه بر روی مدفن های ضایعات ساختمانی و اجرایی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 111-130]
 • احمدی، الله داد رفتارسازه ای پانهای ساندویچی بتنی پیش ساخته یک طرفه و دوطرفه با لایه تحتانی متفاوت و هسته بتن سبک تحت بارخمشی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 224-243]
 • احمدی، مسعود تخمین مقاومت برشی تیرهای بتنی مسلح به آرماتور FRP با استفاده از مدل GMDH-GA [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 24-42]
 • احمدی، نوید بررسی رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی کمانش تاب نامتقارن مجهز به ستون همبند [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 191-204]
 • احمدی ندوشن، بهروز مطالعه پارامتریک دیوار برشی مرکب با خرپای فولادی مدفون [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 191-203]
 • استاد، دلارام مقایسه روش‌های مدل‌‌سازی میان‌‌قاب‌‌های مصالح‌ بنایی با رویکرد تأثیر اندرکنش رفتار درون صفحه بر رفتار برون صفحه میان‌‌قاب‌‌ها [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 96-113]
 • اسحاقی، عطیه ارائه رابطه کاهندگی تابع شدت اریاس در فلات ایران با استفاده از الگوریتم هوشمند توسعه ژنی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 5-24]
 • اسدی، پیام ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای سازه فولادی مقاوم‌سازی شده با میراگر مشتق کسری با لحاظ متغیرهای غیرقطعی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 271-285]
 • اسفندیاری، جواد بررسی رفتار نمونه های بتنی ساخته شده با افزودنی های الیاف فلزی، میکروسیلیس،خاکستر بادی و الیاف هیبریدی تحت الگوهای مختلف بارگذاری [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 130-150]
 • اسماعیلی، علیرضا ارزیابی کاربرد روش "پیچش" برای تعیین مقاومت های فشاری و خمشی در جای بتن الیافی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 23-41]
 • اشتهاردیان، احسان اله مدیریت ضایعات حاصل از ساخت و تخریب در پروژه‌های صنعت ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 164-184]
 • اشرف پور، پویان بررسی استحکام کششی وصله های جوشی میلگرد های فولادی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 114-129]
 • اصلانی، فاطمه تحلیل هزینه سازه ای در چرخه عمر برای تغییرات ظرفیت خمشی تیرهای بتن آرمه در معرض خوردگی میلگرد [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 43-58]
 • افروزنیا، محمد بررسی عددی رفتار دال‌های ضعیف یک‌طرفه مقاوم‌سازی شده با استفاده از ورقه‌های بتن توانمند الیافی تحت بار انفجار [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 218-233]
 • افشار، رضا ارزیابی تاثیر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن های با سنگدانه های ریز بازیافتی بتنی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 82-96]
 • اکبری، رضا بررسی بارکمانش ارتجاعی ستون های یکنواخت و غیریکنواخت تحت بار محوری غیریکنواخت با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 141-158]
 • اکرمی، وحید توسعه مدل خرپایی برای تخمین ظرفیت برشی تیرهای دارای بازشوی لوبیایی در جان [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 179-197]
 • امیدی، محمدعلی بررسی سه بعدی تونل‌زنی به روش اتریشی در مجاورت فونداسیون‌های عمیق [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 65-82]
 • امیدی نسب، فریدون بررسی عددی رفتار دال‌های ضعیف یک‌طرفه مقاوم‌سازی شده با استفاده از ورقه‌های بتن توانمند الیافی تحت بار انفجار [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 218-233]
 • امیرشاه کرمی، عبدالعظیم تعیین ضریب ایمنی جزئی (γM) مربوط به مشخصات مصالح بنایی تاریخی ایرانی با لحاظ‌نمودن عدم قطعیت [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 315-332]
 • امیری، امیر محمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت مکانیکی و ضربه‌ای دال های کامپوزیتی خود تراکم [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 5-22]
 • امینی مقدم، سعیده ارزیابی کفایت فاصله جدایی بین قاب‌های ساختمانی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سازه-خاک-سازه و استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 154-168]
 • ایرانی، حمیدرضا ارزیابی قابلیت اعتماد قاب‌های خمشی سه‌بعدی طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های نسخه 87 و 92 فولاد ایران [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 173-190]
 • ایزدی زمان آبادی، اسماعیل توسعه منحنی های شکنندگی فروریزش با در نظرگرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از شبیه سازی LHS و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 59-80]
 • ایزدی فرد، رمضانعلی بررسی درصدهای مختلف الیاف فلزی جهت بهبود مشخصات مکانیکی و دوام بتن در دماهای بالا [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 159-176]
 • ایزدی نیا، محسن تحلیل اجزای محدود اتصالات پیچ کور ورقهای انتهایی توسعه یافته و هم تراز تیر فولادی به ستون با مقطع توخالی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 5-22]

ب

 • بادامچی، کریم بررسی یک مدل پیشنهادی برای میراگر جرمی با سختی غیرخطی هندسی نرم‌شونده [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 163-178]
 • بادامچی، کیا بررسی یک مدل پیشنهادی برای میراگر جرمی با سختی غیرخطی هندسی نرم‌شونده [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 163-178]
 • باقری، حامد پیشنهاد روش هایی برای اصلاح مشخصات مکانیکی سنگهای مصنوعی گرانیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-110]
 • باقری پوراصیل، میثم بررسی پاسخ ساختمان‌های فولادی مجهز به مهاربندهای کمانش ناپذیر در برابر خرابی پیشرونده [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 119-140]
 • باوندی، محمد تدوین شاخص کارایی قابهای خمشی فولادی دارای اتصالات مرکز گرا [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 62-81]
 • بحری، فرزاد معرفی و بررسی اتصال جدید ستون طبقه انتقالی در ساختمان های ترکیبی در ارتفاع [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 56-74]
 • برماه، جمال تأثیر آرایش‌های مختلف میلگردهای عرضی بر رفتار ستون‌های بتنی در بارگذاری ناگهانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 220-235]
 • بغدادی، مهدی الگوی سنجش ریسک پذیری و ریسک گریزی عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهرداری به منظور مدیریت بهینه پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: شهرداری کرج) [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 26-44]
 • بغلانی، عبدالحسین ارزیابی و تخمین ضخامت لایه‌های خاک با استفاده از تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی و منحنی پراکندگی امواج سطحی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 267-282]
 • بلوری بزاز، جعفر بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی رادیه شمع و مقایسه با نتایج مدل هایپربولیک اصلاح‌شده [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 307-326]
 • بهشتی، مریم ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای سازه فولادی مقاوم‌سازی شده با میراگر مشتق کسری با لحاظ متغیرهای غیرقطعی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 271-285]
 • بیات، حسین تحلیل دینامیکی دودکش های فولادی با احتساب مولفه های دورانی زمین لرزه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 201-223]
 • بیاری، محمدامین توسعه منحنی های شکنندگی فروریزش با در نظرگرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از شبیه سازی LHS و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 59-80]
 • بیطرف، علیرضا بررسی آزمایشگاهی مقاوم‌سازی خمشی تیرهای سراسری بتن‌آرمه با لمینیت پیش‌ساخته کامپوزیت الیافی توانمند [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 221-240]

پ

 • پروری، علی بررسی و اولویت بندی موانع و چالش های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی به روش مشارکت دولتی - خصوصی با استفاده از FMEA فازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 301-318]
 • پروری، علی ارائه یک مدل مدیریت بحران برای طراحی ابنیه امدادی بر اساس BIM و روش AHP [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 234-250]
 • پروری، علی بررسی پاسخ لرزه ای پایپ رک های مجهز به میراگر [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 81-96]
 • پژمرده، مسعود انتخاب روش ساخت ساختمانی بهینه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره آنتروپی شانون و ویکور فازی وخاکستری [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 334-349]
 • پهلوان، حسین تحلیل منحنی‌های شکنندگی پل‌ها در معرض زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل (مطالعه موردی پل بیل امرسون) [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 148-162]

ت

 • تاج الدینی، عباس مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد ساختمان انرژی صفر با استفاده از روش فازی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 241-262]
 • تاری نژاد، رضا ارزیابی رفتار دینامیکی مخازن استوانه ای فولادی تحت اثر زلزله های دور و نزدیک گسل [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 204-220]
 • ترکی، علی بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان آب حاوی میکرو نانو حباب و فوق روان کننده بر مشخصات زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات سیمان [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 205-217]
 • تقوی، امیرمحمد مطالعه عددی تأثیر قرارگیری جداسازهای لاستیکی با هسته سربی در حالت‌های جداسازی شده پایه و میان طبقه ای بر رفتار سازه‌های بتن آرمه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 42-61]
 • توتونچی، آرش رفتارسازه ای پانهای ساندویچی بتنی پیش ساخته یک طرفه و دوطرفه با لایه تحتانی متفاوت و هسته بتن سبک تحت بارخمشی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 224-243]
 • توسلیان، علی ارائه رابطه کاهندگی تابع شدت اریاس در فلات ایران با استفاده از الگوریتم هوشمند توسعه ژنی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 5-24]
 • توکلی، حمید رضا تحلیل حساسیت زمان گسیختگی قاب بتن‌آرمه در شرایط آتش‌سوزی پس از حذف ستون تحت خرابی پیش‌رونده [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 264-279]
 • تیزهوش سردرودی، حسین بررسی آزمایشگاهی و عددی میراگر لوله‌ای جدید دوسطحی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 75-95]
 • تیموری، احسان تحلیل دینامیکی دودکش های فولادی با احتساب مولفه های دورانی زمین لرزه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 201-223]

ج

 • جعفریه، امیر حسین تاثیر رفتار غیرخطی خاک و بلند شدن فونداسیون بر پاسخ لرزه ای سازه های تکدرجه آزادی غیرارتجاعی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 135-153]
 • جلائی فر، علی ارزیابی کارآیی میراگر ویسکوز فعّال در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 280-300]
 • جهانگیری، بهناز بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت مکانیکی و ضربه‌ای دال های کامپوزیتی خود تراکم [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 5-22]

ح

 • حاتمی، حسین بررسی آزمایشگاهی تاثیر بارگذاری دینامیکی بر پنل های مسلح مستطیلی ساخته شده با کامپوزیت سیمانی خود تراکم الیافی و ورق های مشبک [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 131-151]
 • حاجی زاده امینی، امین جانمایی بهینه حسگرها جهت پایش سلامت سازه‌‌ی پل‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 5-23]
 • حاجی کاظمی، حسن بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 188-200]
 • حبیبی پورزارع، بهادر مقایسه روش تحلیل استاتیکی غیر‌خطی استاندارد 2800 ایران با آیین‌نامه ASCE/SEI 41-13 آمریکا در ساختمان‌های بتن‌آرمه با سیستم قاب خمشی متوسط [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 193-219]
 • حسنی، سیدمحمدرضا بررسی بارکمانش ارتجاعی ستون های یکنواخت و غیریکنواخت تحت بار محوری غیریکنواخت با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 141-158]
 • حسین جانی، عزیزه ارزیابی رفتار دینامیکی مخازن استوانه ای فولادی تحت اثر زلزله های دور و نزدیک گسل [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 204-220]
 • حسینی لواسانی، سید حسین ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی محیطی مجهز به کمربند خرپایی با تحلیل نوین غیرخطی اصلاح شده فزاینده (IMPA) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 23-41]
 • حسینی لواسانی، سید حسین توسعه کاربرد طیف انرژی کرنشی در پایش سلامت سازه‌های با سیستم قاب خمشی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 238-250]
 • حکیمی، مجتبی مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد ساختمان انرژی صفر با استفاده از روش فازی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 241-262]
 • حمیدی، حامد بررسی تغییرات ضریب تغییرمکان غیرخطی تحت توالی لرزه‌ای [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 279-295]
 • حواران، امین شناسایی محل تغییر جرم در سازه با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 251-265]
 • حیدری، امید بررسی رفتار نمونه های بتنی ساخته شده با افزودنی های الیاف فلزی، میکروسیلیس،خاکستر بادی و الیاف هیبریدی تحت الگوهای مختلف بارگذاری [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 130-150]

خ

 • خان احمدی، محتشم عیب‌یابی صفحات فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی تبدیل موجک گسسته دو بعدی شکل مودهای اولیه و ثانویه [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 198-214]
 • خان سلطانی، الهه تحلیل پوش‌آور بر اساس برش و پیچش مودال طبقات برای سازه‌های نامنظم در پلان تحت اثر تحریک دو جهته همزمان [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 315-333]
 • خدائی، نهمت مطالعه پارامتری پاسخ عرضی ساختمان های بلند در برابر باد بر مبنای تحلیل حوزه فرکانس و ارتعاشات تصادفی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 87-105]
 • خداکرمی، محمدایمان ارزیابی کفایت فاصله جدایی بین قاب‌های ساختمانی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سازه-خاک-سازه و استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 154-168]
 • خداکرمی، محمدایمان بررسی رفتار لرزه‌ای قاب فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه تحت زلزله های متوالی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 66-86]
 • خزائی، جهانگیر مقایسه نیروی محوری میخ، تغییرشکل وسطوح گسیختگی ناشی از گودبرداری درخاک های ماسه ای و رسی با درنظرگرفتن اثر گوشه [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 251-266]
 • خزائی، محسن بررسی اثرات میراگر جرمی چندگانه در کاهش پارامترهای لرزه ای ساختمانهای بلند قاب خمشی فولادی منظم و دارای نامنظمی در پلان تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 244-263]
 • خسروی، فریدون مقایسه پاسخ سازه‌های فولادی با میراگرهای مختلف تحت بار انفجارو زلزله [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 110-129]
 • خلیل خلیلی، محمد بررسی یک مدل پیشنهادی برای میراگر جرمی با سختی غیرخطی هندسی نرم‌شونده [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 163-178]
 • خیرالدین، علی بررسی اثرات میراگر جرمی چندگانه در کاهش پارامترهای لرزه ای ساختمانهای بلند قاب خمشی فولادی منظم و دارای نامنظمی در پلان تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 244-263]
 • خیرالدین، علی معرفی و بررسی اتصال جدید ستون طبقه انتقالی در ساختمان های ترکیبی در ارتفاع [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 56-74]
 • خیرالدین، علی مطالعه آزمایشگاهی فیوز نوین کمانش‌ناپذیر کامپوزیتی برای مهاربندهای هم‌محور تحت بار چرخه‌ای [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 124-140]
 • خیرالدین، علی بررسی آزمایشگاهی مقاوم‌سازی خمشی تیرهای سراسری بتن‌آرمه با لمینیت پیش‌ساخته کامپوزیت الیافی توانمند [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 221-240]

د

 • دالوند، احمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر بارگذاری دینامیکی بر پنل های مسلح مستطیلی ساخته شده با کامپوزیت سیمانی خود تراکم الیافی و ورق های مشبک [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 131-151]
 • دالوند، احمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت مکانیکی و ضربه‌ای دال های کامپوزیتی خود تراکم [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 5-22]
 • دردائی، صادق پیشنهاد روش هایی برای اصلاح مشخصات مکانیکی سنگهای مصنوعی گرانیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-110]
 • درویشان، احسان بررسی استحکام کششی وصله های جوشی میلگرد های فولادی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 114-129]
 • دشتی رحمت آبادی، محمد علی بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 188-200]
 • دهستانی، مهدی تحلیل هزینه سازه ای در چرخه عمر برای تغییرات ظرفیت خمشی تیرهای بتن آرمه در معرض خوردگی میلگرد [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 43-58]
 • دیبایی بناب، محمدحسین ارزیابی قابلیت اعتماد قاب‌های خمشی سه‌بعدی طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های نسخه 87 و 92 فولاد ایران [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 173-190]
 • دیلمی پشتجوئی، صابر مطالعه‌ای بر مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی بتن‌های خودتراکم حاوی نانو مواد [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 256-270]

ر

 • رئیسی، نیلوفر بررسی عددی اثرات ساختگاه بر بزرگ‌نمایی امواج زلزله‌ی‌‌‌ منطقه‌‌ فولادی شهرستان سرپل‌ذهاب [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 97-113]
 • رحمانی فیروزجائی، علی بررسی تحلیلی اثرات ضربه تیرها در طبقات سازه با نگرشی بر تخریب پیش‌رونده [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 173-192]
 • رحیمی بندر آبادی، حسینعلی مطالعه پارامتریک دیوار برشی مرکب با خرپای فولادی مدفون [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 191-203]
 • رحیمی خواه، محمد صادق ارائه رابطه تحلیلی محاسبه مقاومت دیوارهای برشی فولادی مرکب به کمک نرم‌افزار ABAQUS [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 42-55]
 • رحیمی گلخندان، آیدا ارزیابی مکانیزم‌های حمایت‌ دولت از بخش خصوصی در مواجهه با ریسک درآمد در پروژه‌های راه مشارکت عمومی-خصوصی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 151-172]
 • رزاقی، احمد ارزیابی عددی روش انرژی اصلاح‌شده در تحلیل مسائل سازه‌ای با هندسه غیرخطی [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 83-109]
 • رستمی، بهزاد بررسی و اولویت بندی موانع و چالش های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی به روش مشارکت دولتی - خصوصی با استفاده از FMEA فازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 301-318]
 • رضائی فر، امید ارائه رابطه تحلیلی محاسبه مقاومت دیوارهای برشی فولادی مرکب به کمک نرم‌افزار ABAQUS [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 42-55]
 • رضائی فر، امید عیب‌یابی صفحات فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی تبدیل موجک گسسته دو بعدی شکل مودهای اولیه و ثانویه [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 198-214]
 • رضازاده عیدگاهی، دانیال تخمین مقاومت برشی تیرهای بتنی مسلح به آرماتور FRP با استفاده از مدل GMDH-GA [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 24-42]
 • رضویان امرئی، سید علی جانمایی بهینه حسگرها جهت پایش سلامت سازه‌‌ی پل‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 5-23]
 • رنجبر، ملک محمد ارزیابی زمان گیرش و مقاومت فشاری خمیر ژئوپلیمر حاوی سرباره کوره آهنگدازی و زئولیت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 177-187]
 • رهبری، رزا تخمین نفوذپذیری ورق های GFRP تقویت کننده بتن، تحت شرایط محیطی حاد به روش "محفظه استوانه ای" [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 263-279]
 • رهنما، حسین ارزیابی تأثیر محتوای فرکانسی بارهای لرزه‌ای به‌منظور شناسایی ناهنجاری‌های زیرسطحی با استفاده از امواج رایلی و طولی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 280-300]
 • رهنما، حسین ارزیابی و تخمین ضخامت لایه‌های خاک با استفاده از تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی و منحنی پراکندگی امواج سطحی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 267-282]
 • روحانی منش، محمد صادق ارزیابی عددی روش انرژی اصلاح‌شده در تحلیل مسائل سازه‌ای با هندسه غیرخطی [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 83-109]
 • رونق، حمیدرضا مطالعه آزمایشگاهی فیوز نوین کمانش‌ناپذیر کامپوزیتی برای مهاربندهای هم‌محور تحت بار چرخه‌ای [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 124-140]
 • ریاحی، نیما تحلیل اجزای محدود اتصالات پیچ کور ورقهای انتهایی توسعه یافته و هم تراز تیر فولادی به ستون با مقطع توخالی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 5-22]

ز

 • زارع، الناز بررسی رفتارچرخه ای قاب دارای مهاربند کمانش ناپذیر با پیکربندی خارج از مرکز در حالت برگشت پذیر [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 325-345]
 • زارع، عبدالرضا بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی همبسته طراحی‌شده بر اساس روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 283-298]
 • زایری بغلانی نژاد، امیر توسعه الگوریتم همپیچی منفرد گسسته جهت آنالیز ارتعاش آزاد دیوارهای برشی کوپله [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 296-314]
 • زمانی بیدختی، ابراهیم مطالعه عددی تأثیر قرارگیری جداسازهای لاستیکی با هسته سربی در حالت‌های جداسازی شده پایه و میان طبقه ای بر رفتار سازه‌های بتن آرمه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 42-61]

س

 • ساجدی، سیدفتح اله ارزیابی تاثیر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن های با سنگدانه های ریز بازیافتی بتنی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 82-96]
 • ساجدی، سیدفتح اله بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر خواص رئولوژی و مکانیکی بتن‌های سبک [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 281-299]
 • ساغروانی، فضل الله بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان آب حاوی میکرو نانو حباب و فوق روان کننده بر مشخصات زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات سیمان [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 205-217]
 • ساغری، محیا مکان یابی بهینه بیمارستان با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و GIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شهر اراک) [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 301-324]
 • سروقد مقدم، عبدالرضا تدوین شاخص کارایی قابهای خمشی فولادی دارای اتصالات مرکز گرا [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 62-81]
 • سروقد مقدم، عبدالرضا ارزیابی روش های طراحی سیستم قاب با ستون پیوند شده و بهبود رفتار لرزه ای آن با آرایش ستون پیوند دوتایی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 236-255]
 • سعادتی پور، امیر بررسی پدیده اثر اندازه بر روی مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس و پومیس‌تفتان [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 333-346]
 • سقای صاحب الزمان، محمد اثرات مدل سازی مفاصل پلاستیک اتصالات صلب بر مقاومت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 327-342]
 • سلطانی، معصومه تاثیر بستر الاستیک وینکلر بر ارتعاش آزاد تیر ماهیچه‌ای براساس تئوری الاستیسیته غیرمحلی [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 237-259]
 • سلماسی، علیرضا اثرات مدل سازی مفاصل پلاستیک اتصالات صلب بر مقاومت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 327-342]

ش

 • شابختی، ناصر توسعه منحنی های شکنندگی فروریزش با در نظرگرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از شبیه سازی LHS و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 59-80]
 • شاکری، کاظم تحلیل پوش‌آور بر اساس برش و پیچش مودال طبقات برای سازه‌های نامنظم در پلان تحت اثر تحریک دو جهته همزمان [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 315-333]
 • شامخی امیری، محمد ارائه رابطه کاهندگی تابع شدت اریاس در فلات ایران با استفاده از الگوریتم هوشمند توسعه ژنی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 5-24]
 • شاه محمدی، محمد مهدی تخمین نفوذپذیری ورق های GFRP تقویت کننده بتن، تحت شرایط محیطی حاد به روش "محفظه استوانه ای" [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 263-279]
 • شاه نظری اول، صابر بررسی پدیده اثر اندازه بر روی مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس و پومیس‌تفتان [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 333-346]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی آزمایشگاهی مقاوم‌سازی خمشی تیرهای سراسری بتن‌آرمه با لمینیت پیش‌ساخته کامپوزیت الیافی توانمند [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 221-240]
 • شربتدار، محمدکاظم بهینه سازی مکانیکی و اقتصادی بتن‌‌ها‌ی پر مقاومت حاوی زئولیت و نانوسیلیس [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 299-314]
 • شرفی، حسن بررسی عددی اثرات ساختگاه بر بزرگ‌نمایی امواج زلزله‌ی‌‌‌ منطقه‌‌ فولادی شهرستان سرپل‌ذهاب [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 97-113]
 • شفائی، جلیل مقایسه روش‌های مدل‌‌سازی میان‌‌قاب‌‌های مصالح‌ بنایی با رویکرد تأثیر اندرکنش رفتار درون صفحه بر رفتار برون صفحه میان‌‌قاب‌‌ها [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 96-113]
 • شفائی، جلیل بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان آب حاوی میکرو نانو حباب و فوق روان کننده بر مشخصات زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات سیمان [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 205-217]
 • شفیعی، ایمان مدیریت ضایعات حاصل از ساخت و تخریب در پروژه‌های صنعت ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 164-184]
 • شکراللهی، محمد توسعه الگوریتم همپیچی منفرد گسسته جهت آنالیز ارتعاش آزاد دیوارهای برشی کوپله [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 296-314]
 • شهابیان مقدم، فرزاد بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 188-200]
 • شهرابی، محمد توسعه کاربرد طیف انرژی کرنشی در پایش سلامت سازه‌های با سیستم قاب خمشی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 238-250]
 • شهرکی، محمد رضا انتخاب روش ساخت ساختمانی بهینه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره آنتروپی شانون و ویکور فازی وخاکستری [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 334-349]
 • شیدایی، محمد رضا اثرات مدل سازی مفاصل پلاستیک اتصالات صلب بر مقاومت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 327-342]
 • شیراوند، محمودرضا ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های نامنظم در پلان با استفاده از ترکیب جداگرهای لاستیکی هسته سربی و اصطکاکی پاندولی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 141-163]
 • شیرنگی، سید احسان الگوی سنجش ریسک پذیری و ریسک گریزی عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهرداری به منظور مدیریت بهینه پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: شهرداری کرج) [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 26-44]

ص

 • صابری، حمید بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در عملکرد محوری ستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 106-123]
 • صابری، وحید بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در عملکرد محوری ستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 106-123]
 • صابری ورزنه، علی ارزیابی کاربرد روش "پیچش" برای تعیین مقاومت های فشاری و خمشی در جای بتن الیافی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 23-41]
 • صابری ورزنه، علی بررسی تاثیر جمع‌شدگی بر چسبندگی ملات‌های اعمالی بر بتن بستر، با به کارگیری روش‌های "انتقال اصطکاک" و "کشش مستقیم" [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 49-64]
 • صادقی، ارژنگ مقایسه روش تحلیل استاتیکی غیر‌خطی استاندارد 2800 ایران با آیین‌نامه ASCE/SEI 41-13 آمریکا در ساختمان‌های بتن‌آرمه با سیستم قاب خمشی متوسط [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 193-219]
 • صادقی، عباسعلی بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی با مهاربند‌های زانویی تحت اثر برخورد وسایل نقلیه [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 215-236]
 • صبحیه، محمد حسین شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پیچیدگی محیطی پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی مطالعه موردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 114-134]
 • صیدی چگنی، آرزو بررسی آزمایشگاهی تاثیر بارگذاری دینامیکی بر پنل های مسلح مستطیلی ساخته شده با کامپوزیت سیمانی خود تراکم الیافی و ورق های مشبک [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 131-151]

ع

 • عباسی، فربد مقایسه پاسخ سازه‌های فولادی با میراگرهای مختلف تحت بار انفجارو زلزله [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 110-129]
 • عبداله زاده، غلامرضا تحلیل حساسیت زمان گسیختگی قاب بتن‌آرمه در شرایط آتش‌سوزی پس از حذف ستون تحت خرابی پیش‌رونده [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 264-279]
 • عبداله زاده، غلامرضا بررسی تغییرات ضریب تغییرمکان غیرخطی تحت توالی لرزه‌ای [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 279-295]
 • عبداله زاده درزی، غلامرضا بررسی تحلیلی اثرات ضربه تیرها در طبقات سازه با نگرشی بر تخریب پیش‌رونده [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 173-192]
 • عبدی مقدم، مهرداد بررسی درصدهای مختلف الیاف فلزی جهت بهبود مشخصات مکانیکی و دوام بتن در دماهای بالا [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 159-176]
 • عربزاده، ابوالفضل بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح دارای گشودگیهای دایروی تقویت شده با ورق های CFRP [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 45-65]
 • عزیزی، مجتبی مدیریت ضایعات حاصل از ساخت و تخریب در پروژه‌های صنعت ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 164-184]
 • عسگریان، بهروز تاثیر بستر الاستیک وینکلر بر ارتعاش آزاد تیر ماهیچه‌ای براساس تئوری الاستیسیته غیرمحلی [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 237-259]
 • عسگری مارنانی، جعفر ارزیابی عددی روش انرژی اصلاح‌شده در تحلیل مسائل سازه‌ای با هندسه غیرخطی [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 83-109]
 • عظیمی، پیمان بررسی رفتار پل‌های قدیمی راه‌آهن تحت اثر حرکت قطار پرسرعت پردیس [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 260-278]
 • عظیمی نژاد، آرمین تدوین شاخص کارایی قابهای خمشی فولادی دارای اتصالات مرکز گرا [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 62-81]
 • عظیمی نژاد، آرمین ارزیابی روش های طراحی سیستم قاب با ستون پیوند شده و بهبود رفتار لرزه ای آن با آرایش ستون پیوند دوتایی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 236-255]
 • علی نژاد، احمد پیشنهاد روش هایی برای اصلاح مشخصات مکانیکی سنگهای مصنوعی گرانیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-110]

غ

 • غلامپور، سیروس تاثیر میراگرTADAS در سازه های فولادی تحت زلزله حوزه دور و نزدیک گسل [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 152-172]
 • غلامی، محمد بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی همبسته طراحی‌شده بر اساس روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 283-298]
 • غلامی، محمد اثر اندرکنش دیوار و قاب در سیستم های دیوار برشی فولادی کنگره ای [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 24-48]
 • غلامی، محمد بررسی رفتارچرخه ای قاب دارای مهاربند کمانش ناپذیر با پیکربندی خارج از مرکز در حالت برگشت پذیر [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 325-345]
 • غلامی حیدرآبادی، حامد ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی محیطی مجهز به کمربند خرپایی با تحلیل نوین غیرخطی اصلاح شده فزاینده (IMPA) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 23-41]

ف

 • فخاریان، پویان تخمین مقاومت برشی تیرهای بتنی مسلح به آرماتور FRP با استفاده از مدل GMDH-GA [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 24-42]
 • فرجیان، مصطفی بررسی رفتار لرزه‌ای قاب فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه تحت زلزله های متوالی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 66-86]
 • فرزین، سعید بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ریزدانه و پودر دولومیت به صورت مجزا بر خواص فیزیکی بتن متخلخل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 106-118]
 • فلاحی، عبدالحسین مقایسه روش تحلیل استاتیکی غیر‌خطی استاندارد 2800 ایران با آیین‌نامه ASCE/SEI 41-13 آمریکا در ساختمان‌های بتن‌آرمه با سیستم قاب خمشی متوسط [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 193-219]
 • فیاض، محمد مقایسه پاسخ سازه‌های فولادی با میراگرهای مختلف تحت بار انفجارو زلزله [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 110-129]

ق

 • قاسمی، محمد بررسی اثر آب به سیمان و حجم الیاف فولادی در پارامترهای شکست بتن خودمتراکم حاوی الیاف فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 70-86]
 • قاسمی، محمد رضا بررسی اثر آب به سیمان و حجم الیاف فولادی در پارامترهای شکست بتن خودمتراکم حاوی الیاف فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 70-86]
 • قدرتی امیری، غلامرضا پهنه‌بندی نقاط مناسب برای اسکان موقت بعد از رخ‌داد زلزله در شهر کرج با استفاده از تئوری منطق فازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 44-55]
 • قدیمی حمزه کلایی، آزاده پهنه‌بندی نقاط مناسب برای اسکان موقت بعد از رخ‌داد زلزله در شهر کرج با استفاده از تئوری منطق فازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 44-55]
 • قلعه نوی، مونا بررسی اثر برخورد بر عملکرد قاب‌های فولادی جداسازی شده لرزه‌ای در جنبش‌های حوزه نزدیک [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 266-280]
 • قلهکی، مجید ارائه رابطه تحلیلی محاسبه مقاومت دیوارهای برشی فولادی مرکب به کمک نرم‌افزار ABAQUS [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 42-55]
 • قلهکی، مجید طراحی بر اساس عملکرد پلاستیک دیوار برشی فولادی در قاب بتن آرمه [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 214-237]
 • قلهکی، مجید عیب‌یابی صفحات فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی تبدیل موجک گسسته دو بعدی شکل مودهای اولیه و ثانویه [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 198-214]
 • قمری، مهرداد تعیین ضریب ایمنی جزئی (γM) مربوط به مشخصات مصالح بنایی تاریخی ایرانی با لحاظ‌نمودن عدم قطعیت [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 315-332]
 • قناد، محمد علی تاثیر رفتار غیرخطی خاک و بلند شدن فونداسیون بر پاسخ لرزه ای سازه های تکدرجه آزادی غیرارتجاعی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 135-153]
 • قهرمانی، علی مقایسه نیروی محوری میخ، تغییرشکل وسطوح گسیختگی ناشی از گودبرداری درخاک های ماسه ای و رسی با درنظرگرفتن اثر گوشه [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 251-266]
 • قیامت، رضا تحلیل و طراحی بهینه ی پل‌های بتنی جعبه‌ای قطعه‌ای پیش‌ساخته با اجرای طره‌ای متعادل، مطالعه موردی: پل استقلال اصفهان [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 5-25]

ک

 • کاردان، نازیلا ارزیابی اثر میراگرهای مایع تنظیم شده(TLD) و تنظیم شده ی اصلاحی(MTLD) بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 87-105]
 • کارگرفرد، کیمیا مطالعه مقاومت فشاری، نفوذپذیری و خوردگی میلگردها در نمونه‎های بتنی حاوی پوزولان‎های دوده سیلیسی، خاکستر بادی و زئولیت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 25-43]
 • کازرونیان، علیرضا مطالعه اثر مودهای بالای سازه بر نیازهای لرزه ای تیغه های آجری مجوف [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 286-306]
 • کاظمی، محمدتقی مطالعه اثر مودهای بالای سازه بر نیازهای لرزه ای تیغه های آجری مجوف [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 286-306]
 • کاظمینی، محمد جواد الگوی سنجش ریسک پذیری و ریسک گریزی عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهرداری به منظور مدیریت بهینه پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: شهرداری کرج) [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 26-44]
 • کاظمینی، محمد جواد مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد ساختمان انرژی صفر با استفاده از روش فازی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 241-262]
 • کافی، محمد علی معرفی و بررسی اتصال جدید ستون طبقه انتقالی در ساختمان های ترکیبی در ارتفاع [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 56-74]
 • کافی، محمد علی مطالعه آزمایشگاهی فیوز نوین کمانش‌ناپذیر کامپوزیتی برای مهاربندهای هم‌محور تحت بار چرخه‌ای [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 124-140]
 • کافی، محمد علی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه پره در میراگرهای تسلیمی شکافدار فولادی بر رفتار لرزه ای آنها و معرفی الگوی بهینه تحت بارگذاری چرخه ای [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 5-23]
 • کبودان، علیرضا مطالعه مقاومت فشاری، نفوذپذیری و خوردگی میلگردها در نمونه‎های بتنی حاوی پوزولان‎های دوده سیلیسی، خاکستر بادی و زئولیت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 25-43]
 • کتابداری، حسام ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های نامنظم در پلان با استفاده از ترکیب جداگرهای لاستیکی هسته سربی و اصطکاکی پاندولی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 141-163]
 • کچوئی، علی بررسی پاسخ مهاربندهای هم محور مجهز شده با فیوز موضعی مقید شده جانبی تحت بارگذاری سیکلی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 185-213]
 • کرک آبادی، علیرضا بررسی رفتار لرزه‌ای قاب فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه تحت زلزله های متوالی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 66-86]
 • کرم الدین، عباس بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرا فولادی بلندمرتبه تحت اثر بار آتش [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 177-190]
 • کرمی، حجت بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ریزدانه و پودر دولومیت به صورت مجزا بر خواص فیزیکی بتن متخلخل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 106-118]
 • کریمی، محمد سعید بهینه سازی مکانیکی و اقتصادی بتن‌‌ها‌ی پر مقاومت حاوی زئولیت و نانوسیلیس [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 299-314]
 • کریمی، محمد سعید تعیین ضریب ایمنی جزئی (γM) مربوط به مشخصات مصالح بنایی تاریخی ایرانی با لحاظ‌نمودن عدم قطعیت [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 315-332]
 • کریمی زاده، حمید بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح دارای گشودگیهای دایروی تقویت شده با ورق های CFRP [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 45-65]
 • کفاش بازاری، محمد رسول بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرا فولادی بلندمرتبه تحت اثر بار آتش [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 177-190]
 • کلات جاری، وحید رضا ارزیابی قابلیت اعتماد قاب‌های خمشی سه‌بعدی طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های نسخه 87 و 92 فولاد ایران [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 173-190]
 • کلمی زاده، وسام بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در عملکرد محوری ستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 106-123]
 • کوهستانیان، حامد مطالعه عددی تأثیر قرارگیری جداسازهای لاستیکی با هسته سربی در حالت‌های جداسازی شده پایه و میان طبقه ای بر رفتار سازه‌های بتن آرمه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 42-61]
 • کیانی، مهدی ارزیابی کارآیی میراگر ویسکوز فعّال در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 280-300]
 • کیوانی قمصری، جعفر ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی محیطی مجهز به کمربند خرپایی با تحلیل نوین غیرخطی اصلاح شده فزاینده (IMPA) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 23-41]

گ

 • گرامی، محسن تاثیر عدم‌قطعیت‌های سازه‌ای دیوار برشی فولادی بر عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی بهسازی‌شده [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 130-147]
 • گرجی بندپی، قاسم بررسی تحلیلی اثرات ضربه تیرها در طبقات سازه با نگرشی بر تخریب پیش‌رونده [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 173-192]
 • گلابچی، محمود ارزیابی مکانیزم‌های حمایت‌ دولت از بخش خصوصی در مواجهه با ریسک درآمد در پروژه‌های راه مشارکت عمومی-خصوصی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 151-172]

ل

 • لطفی اقلیم، امین بهینه سازی مکانیکی و اقتصادی بتن‌‌ها‌ی پر مقاومت حاوی زئولیت و نانوسیلیس [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 299-314]

م

 • متولی، غزاله تاثیر میراگرTADAS در سازه های فولادی تحت زلزله حوزه دور و نزدیک گسل [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 152-172]
 • محمد ابراهیم زاده سپاسگزار، صالح مدلسازی و بررسی رفتار ستونهای مرکب فولادی بتنی دوجداره با جداره داخلی دایره ای و جداره خارجی شش ضلعی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 56-69]
 • محمدی، مسعود مطالعه آزمایشگاهی فیوز نوین کمانش‌ناپذیر کامپوزیتی برای مهاربندهای هم‌محور تحت بار چرخه‌ای [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 124-140]
 • محمدی، معصومه تاثیر بستر الاستیک وینکلر بر ارتعاش آزاد تیر ماهیچه‌ای براساس تئوری الاستیسیته غیرمحلی [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 237-259]
 • محمدی، یعقوب بررسی پاسخ ساختمان‌های فولادی مجهز به مهاربندهای کمانش ناپذیر در برابر خرابی پیشرونده [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 119-140]
 • محمدی فتیده، مریم ارزیابی زمان گیرش و مقاومت فشاری خمیر ژئوپلیمر حاوی سرباره کوره آهنگدازی و زئولیت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 177-187]
 • محمودآبادی، مسعود بررسی بارکمانش ارتجاعی ستون های یکنواخت و غیریکنواخت تحت بار محوری غیریکنواخت با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 141-158]
 • محمودی صاحبی، موسی شناسایی محل تغییر جرم در سازه با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 251-265]
 • مختاری، امیر بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در عملکرد محوری ستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 106-123]
 • مختاری، یاسین بررسی پدیده اثر اندازه بر روی مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس و پومیس‌تفتان [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 333-346]
 • مداحی، مهدیه تاثیر عدم‌قطعیت‌های سازه‌ای دیوار برشی فولادی بر عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی بهسازی‌شده [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 130-147]
 • مدح خوان، مرتضی تحلیل و طراحی بهینه ی پل‌های بتنی جعبه‌ای قطعه‌ای پیش‌ساخته با اجرای طره‌ای متعادل، مطالعه موردی: پل استقلال اصفهان [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 5-25]
 • مدندوست، رحمت مطالعه‌ای بر مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی بتن‌های خودتراکم حاوی نانو مواد [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 256-270]
 • مرادلو، امیرجواد تحلیل دینامیکی دودکش های فولادی با احتساب مولفه های دورانی زمین لرزه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 201-223]
 • مرادی، مجید تحلیل حساسیت زمان گسیختگی قاب بتن‌آرمه در شرایط آتش‌سوزی پس از حذف ستون تحت خرابی پیش‌رونده [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 264-279]
 • مسعودی، مصطفی بررسی اثر برخورد بر عملکرد قاب‌های فولادی جداسازی شده لرزه‌ای در جنبش‌های حوزه نزدیک [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 266-280]
 • معروفی، الهام ارزیابی روش های طراحی سیستم قاب با ستون پیوند شده و بهبود رفتار لرزه ای آن با آرایش ستون پیوند دوتایی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 236-255]
 • معصومی، علی تأثیر آرایش‌های مختلف میلگردهای عرضی بر رفتار ستون‌های بتنی در بارگذاری ناگهانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 220-235]
 • معینی، سیاوش بررسی استحکام کششی وصله های جوشی میلگرد های فولادی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 114-129]
 • ملک خانی، محمد جمال بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی رادیه شمع و مقایسه با نتایج مدل هایپربولیک اصلاح‌شده [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 307-326]
 • منصوری، محمد رضا تدوین شاخص کارایی قابهای خمشی فولادی دارای اتصالات مرکز گرا [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 62-81]
 • منصوری، محمد رضا ارزیابی روش های طراحی سیستم قاب با ستون پیوند شده و بهبود رفتار لرزه ای آن با آرایش ستون پیوند دوتایی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 236-255]
 • منوچهری نیا، مهران بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ریزدانه و پودر دولومیت به صورت مجزا بر خواص فیزیکی بتن متخلخل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 106-118]
 • مهدوی شلمانی، سیده مائده مدلسازی و بررسی رفتار ستونهای مرکب فولادی بتنی دوجداره با جداره داخلی دایره ای و جداره خارجی شش ضلعی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 56-69]
 • مهدی زاده، کوروش بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی با مهاربند‌های زانویی تحت اثر برخورد وسایل نقلیه [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 215-236]
 • مودب، الهام بررسی آزمایشگاهی و عددی میراگر لوله‌ای جدید دوسطحی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 75-95]
 • موسوی، سید روح الله بررسی اثر آب به سیمان و حجم الیاف فولادی در پارامترهای شکست بتن خودمتراکم حاوی الیاف فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 70-86]
 • موسوی، سید روح الله بررسی پدیده اثر اندازه بر روی مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس و پومیس‌تفتان [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 333-346]
 • موسوی، فرهاد بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ریزدانه و پودر دولومیت به صورت مجزا بر خواص فیزیکی بتن متخلخل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 106-118]
 • میرابی مقدم، محمد حسن اثرشکل و میزان الیاف سیس نخل خرما بر مقاومت فشاری و کششی بتن [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 169-176]
 • میراثی، سهراب ارزیابی تأثیر محتوای فرکانسی بارهای لرزه‌ای به‌منظور شناسایی ناهنجاری‌های زیرسطحی با استفاده از امواج رایلی و طولی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 280-300]
 • میرزاپور، میثم ارزیابی اثر میراگرهای مایع تنظیم شده(TLD) و تنظیم شده ی اصلاحی(MTLD) بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 87-105]
 • میرزا گل تبار روشن، علیرضا تحلیل منحنی‌های شکنندگی پل‌ها در معرض زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل (مطالعه موردی پل بیل امرسون) [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 148-162]
 • میرمعزی، سید محمد مهدی شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پیچیدگی محیطی پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی مطالعه موردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 114-134]
 • میرمعینی، سحر مقایسه پاسخ سازه‌های فولادی با میراگرهای مختلف تحت بار انفجارو زلزله [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 110-129]
 • میرمعینی، سحر مطالعه پارامتریک دیوار برشی مرکب با خرپای فولادی مدفون [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 191-203]

ن

 • نادرپور، حسین تاثیر عدم‌قطعیت‌های سازه‌ای دیوار برشی فولادی بر عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی بهسازی‌شده [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 130-147]
 • نادرپور، حسین تخمین مقاومت برشی تیرهای بتنی مسلح به آرماتور FRP با استفاده از مدل GMDH-GA [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 24-42]
 • نادری، محمود مطالعه مقاومت فشاری، نفوذپذیری و خوردگی میلگردها در نمونه‎های بتنی حاوی پوزولان‎های دوده سیلیسی، خاکستر بادی و زئولیت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 25-43]
 • نادری، محمود ارزیابی کاربرد روش "پیچش" برای تعیین مقاومت های فشاری و خمشی در جای بتن الیافی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 23-41]
 • نادری، محمود بررسی تاثیر جمع‌شدگی بر چسبندگی ملات‌های اعمالی بر بتن بستر، با به کارگیری روش‌های "انتقال اصطکاک" و "کشش مستقیم" [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 49-64]
 • نادری، محمود تخمین نفوذپذیری ورق های GFRP تقویت کننده بتن، تحت شرایط محیطی حاد به روش "محفظه استوانه ای" [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 263-279]
 • ناصری، علی تاثیر میراگرTADAS در سازه های فولادی تحت زلزله حوزه دور و نزدیک گسل [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 152-172]
 • ناصری، علی تحلیل منحنی‌های شکنندگی پل‌ها در معرض زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل (مطالعه موردی پل بیل امرسون) [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 148-162]
 • نقی پور، مرتضی مدلسازی و بررسی رفتار ستونهای مرکب فولادی بتنی دوجداره با جداره داخلی دایره ای و جداره خارجی شش ضلعی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 56-69]
 • نوری، غلامرضا تأثیر آرایش‌های مختلف میلگردهای عرضی بر رفتار ستون‌های بتنی در بارگذاری ناگهانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 220-235]
 • نوری، غلامرضا توسعه کاربرد طیف انرژی کرنشی در پایش سلامت سازه‌های با سیستم قاب خمشی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 238-250]
 • نیک هوش، کیانوش مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه پره در میراگرهای تسلیمی شکافدار فولادی بر رفتار لرزه ای آنها و معرفی الگوی بهینه تحت بارگذاری چرخه ای [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 5-23]

و

 • واحدیان، وحید بررسی تغییرات ضریب تغییرمکان غیرخطی تحت توالی لرزه‌ای [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 279-295]
 • والی زاده، سودابه ارائه یک مدل مدیریت بحران برای طراحی ابنیه امدادی بر اساس BIM و روش AHP [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 234-250]
 • وزیری، احسان بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی همبسته طراحی‌شده بر اساس روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 283-298]
 • وزیری، احسان اثر اندرکنش دیوار و قاب در سیستم های دیوار برشی فولادی کنگره ای [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 24-48]
 • وفایی نژاد، علیرضا پهنه‌بندی نقاط مناسب برای اسکان موقت بعد از رخ‌داد زلزله در شهر کرج با استفاده از تئوری منطق فازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 44-55]
 • ولی زاده، حامد طراحی بر اساس عملکرد پلاستیک دیوار برشی فولادی در قاب بتن آرمه [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 214-237]
 • وهدانی، رضا بررسی اثرات میراگر جرمی چندگانه در کاهش پارامترهای لرزه ای ساختمانهای بلند قاب خمشی فولادی منظم و دارای نامنظمی در پلان تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 244-263]

ه

 • هاشمی، سیده وحیده بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی با مهاربند‌های زانویی تحت اثر برخورد وسایل نقلیه [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 215-236]
 • هاشمی، شمس الدین بررسی رفتارچرخه ای قاب دارای مهاربند کمانش ناپذیر با پیکربندی خارج از مرکز در حالت برگشت پذیر [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 325-345]
 • هاشمی جوکار، مهدی ارزیابی و تخمین ضخامت لایه‌های خاک با استفاده از تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی و منحنی پراکندگی امواج سطحی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 267-282]
 • هلاکویی، حمیدرضا بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر خواص رئولوژی و مکانیکی بتن‌های سبک [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 281-299]
 • همتا، نیما مکان یابی بهینه بیمارستان با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و GIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شهر اراک) [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 301-324]
 • هوائی، غلامرضا بررسی سه بعدی تونل‌زنی به روش اتریشی در مجاورت فونداسیون‌های عمیق [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 65-82]
 • هوشمند، محمدامین بررسی پاسخ لرزه ای پایپ رک های مجهز به میراگر [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 81-96]
 • هویدایی، نادر ارزیابی اثر میراگرهای مایع تنظیم شده(TLD) و تنظیم شده ی اصلاحی(MTLD) بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 87-105]
 • هویدایی، نادر بررسی رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی کمانش تاب نامتقارن مجهز به ستون همبند [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 191-204]

ی

 • یزدانی، مهدی بررسی رفتار پل‌های قدیمی راه‌آهن تحت اثر حرکت قطار پرسرعت پردیس [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 260-278]