نمایه نویسندگان

آ

 • آذرخش، سجاد طراحی ضربه گیر به کمک بررسی رفتار فروریزش محوری لوله های متقارن محوری [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 108-123]
 • آرزومندی، مهدی مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]
 • آرزومندی، مهدی راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن خودتراکم [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 172-183]
 • آرین مقدم، سالار ارزیابی کارایی سنجه‌های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قابهای خمشی بتنی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 169-185]
 • آقا باقری، محمدرضا مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]

ا

 • احسانی، رامین بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرهای دو دهانه بتن مسلح با جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 41-62]
 • احمدوند، مسعود ارزیابی عملکرد چرخه ای اتصالات پیچی با صفحه انتهایی بر اساس پارامترهای اتصال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 181-201]
 • احمدی، حسن ارزیابی ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت صنعتی کشور ایران (مطالعه موردی قراردادهای صنعت نفت) [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 141-155]
 • احمدی، حسن انتخاب مصالح نوین مناسب جهت اجرای دیوار غیرباربر در ساختمان‎ها به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 158-171]
 • اخلاصی، فرزان ارزیابی عملکرد چرخه ای اتصالات پیچی با صفحه انتهایی بر اساس پارامترهای اتصال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 181-201]
 • ادیب رمضانی، محمد رضا رفتار لرزه‌ای صفحات اتصال انتهایی در قاب‌های فولادی با مهاربندی همگرا [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 89-106]
 • اربابی، محمد اثر اندرکنش غیرخطی خاک-سازه بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های قاب خمشیِ ویژه‌‌ کوتاه تا بلند مرتبه فولادی [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 35-52]
 • ارجمندی، سید اصغر محاسبه شکل مدهای سیستم سازه – سیال به روش تکرار زیرفضا با انتقال تهاجمی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 74-88]
 • استادحسین، حسن مقایسه شاخص های خسارت در بررسی عملکردی قاب های خمشی ویژه بتنی [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 244-264]
 • اسماعیل تبار نشلی، پریسا مقایسه مدل ساده شده چند المان محوری با مدل فایبر در مدلسازی غیرخطی دیوار برشی بتنی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 126-140]
 • اسمعیل آبادی، رضا ارزیابی کارایی سنجه‌های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قابهای خمشی بتنی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 169-185]
 • اشتهاردیان، احسان اله به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 60-74]
 • اشتهاردیان، احسان اله بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 87-108]
 • اشراق نیا جهرمی، عبدالحمید بهینه‌سازی کیفیت پروژه‌های عمرانی از طریق تئوری پایایی سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌گان کمینه بیشینه بهبودیافته [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 53-73]
 • اشرفی، حمیدرضا معرفی یک روش بهینه برای مدلسازی ماکروی تحلیل دینامیکی غیرخطی در خرابی پیش‌رونده (مطالعۀ موردی نرم افزار OpenSees) [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 5-25]
 • اصفهانی، محمدرضا اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRP [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 88-107]
 • افتخار، غلامحسین ارزیابی عددی تأثیر شکل و محل بازشو بر رفتار دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 78-92]
 • افروغ، شیم ارزیابی شکنندگی لرزه‎ای سازه‎های فولادی جداسازی شده با جداگرهای آونگی اصطکاکی تحت زلزله‎های حوزه دور [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 95-114]
 • افشار، شقایق راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن خودتراکم [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 172-183]
 • امانی، اصغر بررسی چندفیزیکی سازه های محوری به روش پری دینامیک [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 116-131]
 • امیدی آشتیانی نژاد، محسن مقایسه شاخص های خسارت در بررسی عملکردی قاب های خمشی ویژه بتنی [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 244-264]
 • امین افشار، مجید مقایسه‌ی عملکرد بهینه‌ی مدل‌های ویسکوز و ویسکوالاستیک کلوین-وُیت در سیستم مهار بازویی میرا شده در ساختما‌ن‌های بلند تحت ارتعاش جانبی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 142-157]
 • اورک، میلاد مروری بر برخی از خواص مکانیکی و دوام بتن های خودتراکم توانمند [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 222-245]
 • ایثاری، محسن ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 186-198]
 • ایثاری، محسن تولید شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از یک شتاب نگاشت ثبت شده بر روی ساختگاه [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 193-213]
 • ایثاری، محسن توسعه تابع ارتباط روی ساختگاه برای تولید شتاب های غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصافی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 23-45]
 • ایزدی نیا، محسن تحلیل اتصال تیر فولادی به ستون توخالی به وسیله نبشی با پیچ کور به روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 5-19]
 • ایمانی کله سر، هوشیار بررسی اثر اندرکنش باد- سازه بر پاسخ طولی ساختمان‌های بلند [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 67-86]

ب

 • بابادایی سامانی، محمدرضا بهینه‌سازی مشخصه‌های میراگر غیرخطی ویسکوز به منظور کاهش پاسخ سازه ی بتنی با رفتار خطی و غیرخطی [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 145-166]
 • باراندوست، جلیل بررسی مشخصات مکانیکی، الکتریکی و ریز ساختار بتن فراتوانمند حاوی درصدهای مختلف دوده سیلیس و الیاف پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 244-259]
 • بدرلو، بیت اله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل و ابعاد نمونه و نوع سیمان مصرفی بر روی ضرایب تبدیل مقاومت فشاری نمونه های بتنی [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • برخورداری، محمد علی تأثیر آزاد کردن اتصال ورق از ستون‌ها در دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری‌های مختلف [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 257-272]
 • بمبائی چی، محسن تحلیل پایداری ناخطی قاب‌های فولادی ساده نامنشوری با تکیه‌گاه‌های کشسان و پیوند نیمه‌سخت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 239-258]
 • بهشتی، سعید مدل سازی آزمایشگاهی اثر سوراخ نمودن فیوز سازه ای زانویی بر عملکرد آن تحت بار متناوب در قابهای فولادی دارای مهاربند زانویی [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 114-128]

پ

 • پاچیده، قاسم بررسی تأثیر گام فنر بر عملکرد بتن حاوی فنر فولادی کم‌کربن بازیافتی [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 5-23]
 • پاسبان، قاسم تحلیل پایداری ناخطی قاب‌های فولادی ساده نامنشوری با تکیه‌گاه‌های کشسان و پیوند نیمه‌سخت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 239-258]
 • پاکباز، الهام مقایسه عملکرد سازه دارای قاب مهاربندی شورون با قاب مهاربندی زیپر [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 151-162]
 • پلاسی، مسعود بررسی تأثیر انواع مختلف سنگدانه بازیافتی بتنی بر روی خواص بتن [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 179-192]
 • پورحسن شهری، مسعود بررسی تأثیر شکل، ابعاد و موقعیت بازشو بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی متصل به تیر [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 53-66]
 • پورعبدل، امین بررسی عددی اثر وصله‌های کامپوزیتی بر ضرایب شدت تنش لوله‌های استوانه‌ای حاوی ترک محیطی کامل [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 240-254]
 • پیری زاده، محبوبه مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل و ابعاد نمونه و نوع سیمان مصرفی بر روی ضرایب تبدیل مقاومت فشاری نمونه های بتنی [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • پیش بین، مسعود اثر سخت‌کننده‌ها بر مشارکت قاب پیرامونی و رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی سخت‌شده [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 24-34]

ت

 • تاری نژاد، رضا ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 186-198]
 • تاری نژاد، رضا تولید شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از یک شتاب نگاشت ثبت شده بر روی ساختگاه [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 193-213]
 • تاری نژاد، رضا توسعه تابع ارتباط روی ساختگاه برای تولید شتاب های غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصافی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 23-45]
 • تجملیان، حامد ارزیابی شکنندگی لرزه‎ای سازه‎های فولادی جداسازی شده با جداگرهای آونگی اصطکاکی تحت زلزله‎های حوزه دور [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 95-114]
 • تحقیقی، حسین اثر اندرکنش غیرخطی خاک-سازه بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های قاب خمشیِ ویژه‌‌ کوتاه تا بلند مرتبه فولادی [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 35-52]
 • توکلی، حمید رضا ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 5-22]
 • تیموری، حامد تعیین محل و شدت آسیب در شبکه دولایه توسط روش انرژی کرنشی مودال و ترکیب اطلاعات [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 35-54]

ث

 • ثقفی، محمد حسین بررسی تحلیلی رفتارغیرخطی قاب‌های بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 214-238]

ج

 • جعفری، اعظم بررسی تأثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 129-147]
 • جعفریان، یاسر مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کاربرد زئولیت بر رفتار شالوده سطحی مستقر بر ماسه ساحل بابلسر [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 114-128]
 • جعفری دلیگانی، وحید تحلیل ناپایداری الاستیک و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو ساخته ‌شده از مواد مدرج تابعی با مقطع متغیر [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 185-202]
 • جمال امیدی، مجید بررسی عددی اثر وصله‌های کامپوزیتی بر ضرایب شدت تنش لوله‌های استوانه‌ای حاوی ترک محیطی کامل [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 240-254]
 • جمالی، سید میلاد مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت محلول‌های سیلیکات سدیم و پتاسیم هیدروکسید و دمای ساخت بر زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات ژئوپلیمری [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 141-161]
 • جواهری بارفروشی، مائده به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 60-74]
 • جواهری بارفروشی، مائده ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 75-94]
 • جواهری بارفروشی، مائده آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 62-77]
 • جوشنگ ریگی، محبوبه مطالعه آزمایشگاهی مقاوم سازی برشی تیرهای فولادی با استفاده از نوارهای CFRP [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 203-217]

چ

 • چابکی، حمیدرضا بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 82-99]
 • چوبکار، حسین بررسی آزمایشگاهی بهینه‌ترین طرح اختلاط بتن اسفنجی حاوی افزودنی ژل میکروسیلیس بر پایه بیشینه مقاومت فشاری و نفوذپذیری [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 42-61]

ح

 • حاجیان نیا، َالبرز مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کاربرد زئولیت بر رفتار شالوده سطحی مستقر بر ماسه ساحل بابلسر [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 114-128]
 • حاجی کاظمی، حسن بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 63-83]
 • حج فروش، محمد ارزیابی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی و زئولیت طبیعی [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 20-41]
 • حسن زاده، سیدعلی معرفی یک روش بهینه برای مدلسازی ماکروی تحلیل دینامیکی غیرخطی در خرابی پیش‌رونده (مطالعۀ موردی نرم افزار OpenSees) [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 5-25]
 • حسنی، ابوالفضل ارائه مدل تجربی تاثیر تغییرات ابعاد نمونه بتنی مسلح به الیاف ماکروسینتتیک بر انرژی شکست [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 72-87]
 • حسنی، سیدمحمدرضا تحلیل تقریبی سازه های بلند لوله قابی در برابر بارهای جانبی سهمی شکل استاتیکی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 227-241]
 • حسین زاده، سید علی اصغر تأثیر آزاد کردن اتصال ورق از ستون‌ها در دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری‌های مختلف [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 257-272]
 • حسینی، سید محمود بررسی تأثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 129-147]
 • حسینی، سید محمود توسعه توابع شکنندگی دو متغیره برای سیستم های لوله در مجتمع های صنعتی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 199-220]
 • حسینی، میرمحسن ارزیابی پاسخ اتصالات BFP و WFP تحت بار انفجار [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 64-81]
 • حقیقی، فرشیدرضا به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 60-74]
 • حقیقی، فرشیدرضا ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 75-94]
 • حقیقی، فرشیدرضا آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 62-77]
 • حقیقی، فرشیدرضا بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 87-108]
 • حنطه، مجتبی مقایسه شاخص های خسارت در بررسی عملکردی قاب های خمشی ویژه بتنی [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 244-264]
 • حیدرزاده، هیثم بهینه‌سازی مشخصه‌های میراگر غیرخطی ویسکوز به منظور کاهش پاسخ سازه ی بتنی با رفتار خطی و غیرخطی [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 145-166]

خ

 • خاتمی، مصطفی بررسی شاخص خسارت پارک- آنگ در برخورد دو قاب مجاور هم تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 184-198]
 • خادم الرسول، عبدالغفور اندرکنش دینامیکی گودبرداری عمیق – فونداسیون مستقر بر گروه شمع در خاک سست [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 148-169]
 • خالق نژاد، رهام بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 87-108]
 • خانلری، بهادر مقایسه‌ی عملکرد بهینه‌ی مدل‌های ویسکوز و ویسکوالاستیک کلوین-وُیت در سیستم مهار بازویی میرا شده در ساختما‌ن‌های بلند تحت ارتعاش جانبی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 142-157]
 • خدابنده لو، اشکان بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‏های مجاور با میراگرهای ویسکوز سیال [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 129-147]
 • خسروی، حر مقایسه مدل ساده شده چند المان محوری با مدل فایبر در مدلسازی غیرخطی دیوار برشی بتنی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 126-140]
 • خسروی، شایان بررسی آزمایشگاهی بهینه‌ترین طرح اختلاط بتن اسفنجی حاوی افزودنی ژل میکروسیلیس بر پایه بیشینه مقاومت فشاری و نفوذپذیری [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 42-61]
 • خطیبی نیا، محسن بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 82-99]
 • خمامی ابدی، مرتضی تحلیل مودال تیرهای بتن آرمه دارای ترک با استفاده از یک تکنیک جدید مبتنی بر روش اجزای محدود [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 5-30]
 • خورشیدی میانایی، حسین بررسی اثر ضخامت و نوع فولاد بر رفتار دیواربرشی فولادی تحت اثر بار انفجار [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 218-238]
 • خیرالدین، علی بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرهای دو دهانه بتن مسلح با جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 41-62]

د

 • دادک، محمد ایده‌ی نوآورانه به منظور افزایش ظرفیت باربری و شکل پذیری ستون‌های بتن مسلح با استفاده از آرماتورهای مارپیچ مستطیلی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 163-180]
 • دانائی فرد، حسن موانع تشریک مساعیِ مطلوب بخش دولتی و غیردولتی در پروژه های ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 109-129]
 • دانشجو، فرهاد بررسی تاثیر سیستم مدیریت ساختمان و عایق سازی در کاهش مصرف انرژی با استفاده از تحلیل انرژی ساختمان های مسکونی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 5-23]
 • دانشفر، محمد ارائه مدل تجربی تاثیر تغییرات ابعاد نمونه بتنی مسلح به الیاف ماکروسینتتیک بر انرژی شکست [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 72-87]
 • داودی، محمد رضا اثر نویز بر شناسایی سازه‌ای تیرها به روش خروجی-تنها [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 20-34]
 • داودی، محمد رضا تعیین محل و شدت آسیب در شبکه دولایه توسط روش انرژی کرنشی مودال و ترکیب اطلاعات [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 35-54]
 • دبیریان، شاهین مدلسازی پویایی توسعه منابع انسانی در پروژه های ساخت [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 246-266]
 • درمحمدی، منصوره تأثیرتثبیت مکانیکی و اصلاح دانه بندی خاک بر مقاومت فشاری خشت؛ تجربه ای برای بهبود رفتار فیزیکی خشت در منطقه اردکان یزد [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 132-151]
 • درویشان، احسان مدل سازی آزمایشگاهی اثر سوراخ نمودن فیوز سازه ای زانویی بر عملکرد آن تحت بار متناوب در قابهای فولادی دارای مهاربند زانویی [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 114-128]
 • درویشی، حسین ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 84-100]
 • دریکوند، زینب بررسی تاثیر طول و زاویه ترک بر رفتار سدهای وزنی بتنی: مطالعه موردی سد تنظیمی انحرافی گتوند [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 239-256]
 • دشتی رحمت آبادی، محمد علی بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 63-83]
 • دهستانی، مهدی ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 56-71]
 • دهستانی، مهدی توزیع بهینه ی میراگر ویسکوز در طراحی بر اساس جابجایی مستقیم سازه های کنترل شده [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 216-238]
 • دهقان، سیدمهدی ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 84-100]
 • دیانی، معین ارزیابی کارایی سنجه‌های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قابهای خمشی بتنی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 169-185]
 • دیلمی پشتجوئی، صابر ارزیابی مقاومت فشاری بتن خود تراکم حاوی نانو مواد با استفاده از روش اولتراسونیک [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 55-72]
 • دیوان دری، جسین مقایسه تاثیر نانو کربنات کلسیم و نانو سیلیس بر خواص بتن خودتراکم [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 187-201]

ذ

 • ذبیحی سامانی، مسعود روش تشخیص خرابی نوین با استفاده از تغییرات در شکل حالت انحنای مودی با وجود نویز برداشت اطلاعات و آسیب های جزئی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 115-129]

ر

 • راحت دهمرده، سامان ارزیابی اثرات مقدار و نحوه‌ی مدلسازی میرایی ذاتی بر پاسخ‌های غیرخطی قاب‌های خمشی فولادی کوتاه مرتبه [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 93-113]
 • راستی، جواد طراحی آسانسور با مکانیزم حرکتی بال‌اسکرو جهت کاربرد در صنعت ساختمان [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 262-275]
 • رحیم نیا، رضا تأثیرتثبیت مکانیکی و اصلاح دانه بندی خاک بر مقاومت فشاری خشت؛ تجربه ای برای بهبود رفتار فیزیکی خشت در منطقه اردکان یزد [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 132-151]
 • رزاقی، جواد تحلیل مودال تیرهای بتن آرمه دارای ترک با استفاده از یک تکنیک جدید مبتنی بر روش اجزای محدود [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 5-30]
 • رضائی فر، امید مطالعه ی رفتار سیستم قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده مبتنی بر عملکرد، تحت زلزله‌های حوزه ی دور و نزدیک [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 194-215]
 • رضایی، ابوالفضل ارزیابی تاثیر خاکستر بادی ، پودر زئولیت و الیاف شیشه بر رفتار خمشی تیرهای سبک سازه‌ای حاوی سنگدانه اسکوریا [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 5-21]
 • رضایی، ساعد محاسبه شکل مدهای سیستم سازه – سیال به روش تکرار زیرفضا با انتقال تهاجمی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 74-88]
 • رضایی بارونقی، حمیدرضا بررسی اثر ضخامت و نوع فولاد بر رفتار دیواربرشی فولادی تحت اثر بار انفجار [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 218-238]
 • رضایی بنا، بهرا میرایی دیوار برشی فولادی در طراحی مستقیم براساس تغییرمکان [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 46-63]
 • رضایی بنا، بهرام بررسی تأثیر حذف تغییرمکان ماندگار در زلزله‌های نزدیک گسل بر روی ساختمان-های چند طبقه [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 46-59]
 • رضایی پژند، محمد دو شیوه‎ی یافتن برش پایه‎ برای طرح خمیری قاب ها [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 162-185]
 • رضویان امرئی، سید امین اثرات همبستگی مولفه های لرزه ای حوزه نزدیک در تونل های دایروی شهری با پوشش بتنی غیرمسلح [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 165-178]
 • رضوی طوسی، وحید بررسی رفتار ستون های بتن مسلح ساخته شده از بتن با مقاومت بالا و محصور شده با غلاف GRP و دورپیچ FRPC [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 202-219]
 • رمضانیانپور، امیر محمد بررسی تأثیر انواع مختلف سنگدانه بازیافتی بتنی بر روی خواص بتن [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 179-192]

ز

 • زارع حسین زاده، علی شناسایی آسیب در پل‌های کابلی با استفاده از اطلاعات مودال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 24-45]
 • زنده دل، ماریه ارزیابی ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت صنعتی کشور ایران (مطالعه موردی قراردادهای صنعت نفت) [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 141-155]
 • زندی، یوسف ارزیابی تاثیر خاکستر بادی ، پودر زئولیت و الیاف شیشه بر رفتار خمشی تیرهای سبک سازه‌ای حاوی سنگدانه اسکوریا [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 5-21]
 • زنگنه نژاد، نگار اندرکنش دینامیکی گودبرداری عمیق – فونداسیون مستقر بر گروه شمع در خاک سست [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 148-169]

س

 • ساجدی، سیدفتح اله مروری بر برخی از خواص مکانیکی و دوام بتن های خودتراکم توانمند [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 222-245]
 • ساجدی، سیدفتح اله بررسی رفتار ستون های بتن مسلح ساخته شده از بتن با مقاومت بالا و محصور شده با غلاف GRP و دورپیچ FRPC [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 202-219]
 • سازجینی، محمد اثر انتخاب نگاشت زلزله بر انرژی هیسترزیس و شاخص خرابی پارک-انگ در قاب-های خمشی بتن مسلح [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 172-193]
 • سالم، افراسیاب بررسی رفتار سازه‌ای میراگر شکافدار در اتصال تیر به ستون فولادی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 26-40]
 • سخائی پور، فرشته بررسی عددی اثر شکل مقطع بر ظرفیت باربری نهایی ستون بتن مسلح تقویت شده باCFRP [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 107-125]
 • سریع الاطلاق فرد، سهند بررسی رفتاردینامیکی لوله های مدفون خم دار افقی به روش عددی و آزمایشگاهی تحت اثر گسل امتدادلغز [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 167-184]
 • سلامتپور، سینا مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کاربرد زئولیت بر رفتار شالوده سطحی مستقر بر ماسه ساحل بابلسر [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 114-128]
 • سلطانی، معصومه تحلیل ناپایداری الاستیک و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو ساخته ‌شده از مواد مدرج تابعی با مقطع متغیر [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 185-202]
 • سنگی، منیره ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 56-71]
 • سهرابی بیدار، عبداله تولید شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از یک شتاب نگاشت ثبت شده بر روی ساختگاه [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 193-213]
 • سهرابی بیدار، عبداله توسعه تابع ارتباط روی ساختگاه برای تولید شتاب های غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصافی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 23-45]
 • سید حسینی، سید احمد ارزیابی پاسخ اتصالات BFP و WFP تحت بار انفجار [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 64-81]
 • سید حسینی، سید احمد شبیه سازی موجشکن توده سنگی تحت انفجار زیرآب و بررسی مودهای خرابی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 152-171]
 • سید رزاقی، سید علی شناسایی آسیب در پل‌های کابلی با استفاده از اطلاعات مودال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 24-45]
 • سیفی بوشهری، سروش بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی با میانقاب بنایی هیبریدی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 31-52]

ش

 • شایانفر، محسنعلی بررسی تاثیر سیستم مدیریت ساختمان و عایق سازی در کاهش مصرف انرژی با استفاده از تحلیل انرژی ساختمان های مسکونی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 5-23]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی رفتار لرزه ای و مشخصات مفاصل سازه ای تیرها و قاب‌های کامپوزیت سیمانی مسلح توانمند HPFRCC [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 186-205]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرهای دو دهانه بتن مسلح با جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 41-62]
 • شریعت پناهی، زکیه سادات بررسی رفتار لرزه ای و مشخصات مفاصل سازه ای تیرها و قاب‌های کامپوزیت سیمانی مسلح توانمند HPFRCC [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 186-205]
 • شریعتمداری، محمد شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های ساخت پتروشیمی در ایران؛ مطالعه موردی: هلدینگ پتروشیمی باختر [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 101-123]
 • شفیعی نیا، محسن بررسی رفتار ستون های بتن مسلح ساخته شده از بتن با مقاومت بالا و محصور شده با غلاف GRP و دورپیچ FRPC [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 202-219]
 • شکری سلطان آبادی، رضا بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‏های مجاور با میراگرهای ویسکوز سیال [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 129-147]
 • شمس قارنه، ناصر بهینه‌سازی کیفیت پروژه‌های عمرانی از طریق تئوری پایایی سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌گان کمینه بیشینه بهبودیافته [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 53-73]
 • شهابیان مقدم، فرزاد بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 63-83]
 • شهبازی رازلیقی، یوسف موانع تشریک مساعیِ مطلوب بخش دولتی و غیردولتی در پروژه های ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 109-129]
 • شیراوند، محمودرضا بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی با میانقاب بنایی هیبریدی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 31-52]
 • شیرخانقاه، بهنام بررسی اثر اندرکنش باد- سازه بر پاسخ طولی ساختمان‌های بلند [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 67-86]

ص

 • صابری، حمید ارزیابی عملکرد چرخه ای اتصالات پیچی با صفحه انتهایی بر اساس پارامترهای اتصال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 181-201]
 • صابری، وحید ارزیابی عملکرد چرخه ای اتصالات پیچی با صفحه انتهایی بر اساس پارامترهای اتصال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 181-201]
 • صادق مغانلو، فرهاد بررسی چندفیزیکی سازه های محوری به روش پری دینامیک [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 116-131]
 • صافی، محمد مدل سازی آزمایشگاهی اثر سوراخ نمودن فیوز سازه ای زانویی بر عملکرد آن تحت بار متناوب در قابهای فولادی دارای مهاربند زانویی [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 114-128]
 • صبح خیز، رامتین ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 186-198]
 • صبحیه، محمد حسین موانع تشریک مساعیِ مطلوب بخش دولتی و غیردولتی در پروژه های ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 109-129]
 • صداقت شایگان، داود بررسی منحنی های شکنندگی در قاب های مهاربندی شورون و قطری با میراگر ویسکوز با استفاده از شتاب نگاشتهای مقیاس شده توسط یک الگوریتم فراابتکاری [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 100-115]
 • صدر ممتازی، علی بررسی و مقایسه مشخصات مکانیکی و پیوستگی بتن های پلیمری و پلیمری‌اصلاح‌شده به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 41-55]
 • صفاخواه، سروش بررسی تحلیلی رفتارغیرخطی قاب‌های بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 214-238]
 • صفاری، حمید بررسی عملکرد ساختمان های مرکب بتنی- فولادی با جداساز لرزه ای میان طبقه ای در حوزه نزدیک گسل [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 148-164]

ض

 • ضائفی، محمد تحلیل تقریبی سازه های بلند لوله قابی در برابر بارهای جانبی سهمی شکل استاتیکی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 227-241]

ط

 • طاهری، بهرام بررسی تاثیر نوع اتصال گیردار بر رفتار غیرخطی و ضریب اضافه مقاومت قاب‌های خمشی فولادی ویژه [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 242-261]
 • طاهری امیری، محمدجواد به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 60-74]
 • طاهری امیری، محمدجواد ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 75-94]
 • طاهری امیری، محمدجواد آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 62-77]
 • طاهری امیری، محمدجواد بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 87-108]
 • طراوت، محمد تحلیل اتصال تیر فولادی به ستون توخالی به وسیله نبشی با پیچ کور به روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 5-19]

ع

 • عبادی، پرویز اثر سخت‌کننده‌ها بر مشارکت قاب پیرامونی و رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی سخت‌شده [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 24-34]
 • عباس پور، سروش مدلسازی پویایی توسعه منابع انسانی در پروژه های ساخت [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 246-266]
 • عبداله زاده، غلامرضا ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 56-71]
 • عبداله زاده، غلامرضا آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 62-77]
 • عبداله زاده، غلامرضا اثر انتخاب نگاشت زلزله بر انرژی هیسترزیس و شاخص خرابی پارک-انگ در قاب-های خمشی بتن مسلح [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 172-193]
 • عجمی، مهدی شبیه سازی موجشکن توده سنگی تحت انفجار زیرآب و بررسی مودهای خرابی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 152-171]
 • عزیزی، پرنیان بهینه‌سازی کیفیت پروژه‌های عمرانی از طریق تئوری پایایی سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌گان کمینه بیشینه بهبودیافته [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 53-73]
 • عساکره، عادل پهنه بندی پارامترهای مقاومتی خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 22-40]
 • عسگریان، بهروز تحلیل ناپایداری الاستیک و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو ساخته ‌شده از مواد مدرج تابعی با مقطع متغیر [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 185-202]
 • عظیمی نژاد، آرمین ارزیابی اثرات مقدار و نحوه‌ی مدلسازی میرایی ذاتی بر پاسخ‌های غیرخطی قاب‌های خمشی فولادی کوتاه مرتبه [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 93-113]
 • عظیمی نژاد، آرمین بررسی رفتاردینامیکی لوله های مدفون خم دار افقی به روش عددی و آزمایشگاهی تحت اثر گسل امتدادلغز [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 167-184]
 • عقیلی لطف، میلاد بررسی تأثیر انواع مختلف سنگدانه بازیافتی بتنی بر روی خواص بتن [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 179-192]
 • علوی، سید امیر تولید شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از یک شتاب نگاشت ثبت شده بر روی ساختگاه [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 193-213]
 • علی جانی، علی تحلیل مودال تیرهای بتن آرمه دارای ترک با استفاده از یک تکنیک جدید مبتنی بر روش اجزای محدود [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 5-30]
 • علیخانی دهقی، محمد شناسایی آسیب در پل‌های کابلی با استفاده از اطلاعات مودال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 24-45]
 • علیزاده، هادی مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]
 • علیزاده الیزئی، محمد هادی انتخاب مصالح نوین مناسب جهت اجرای دیوار غیرباربر در ساختمان‎ها به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 158-171]
 • عموئی، مرتضی بررسی و مقایسه مشخصات مکانیکی و پیوستگی بتن های پلیمری و پلیمری‌اصلاح‌شده به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 41-55]
 • عموحسینی، امیرحسین مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]

غ

 • غلامی علم، ایرج مدل سازی آزمایشگاهی اثر سوراخ نمودن فیوز سازه ای زانویی بر عملکرد آن تحت بار متناوب در قابهای فولادی دارای مهاربند زانویی [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 114-128]
 • غنی زاده، اردلان بررسی مشخصات مکانیکی، الکتریکی و ریز ساختار بتن فراتوانمند حاوی درصدهای مختلف دوده سیلیس و الیاف پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 244-259]

ف

 • فانی، رافق بررسی اثر تیغه میراگر حلقوی بر رفتار دینامیکی مخازن هوایی ذخیره‌ سیال تحت بار انفجاری [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 202-221]
 • فتوحی اردکانی، محسن تأثیرتثبیت مکانیکی و اصلاح دانه بندی خاک بر مقاومت فشاری خشت؛ تجربه ای برای بهبود رفتار فیزیکی خشت در منطقه اردکان یزد [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 132-151]
 • فخریه، حامد توسعه طیفهای تغییرمکان طرح لرزه ای تونلهای مترو شهری با مقطع دایروی در خاک آبرفتی با لحاظ اندرکنش خاک و سازه تونل [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 170-186]
 • فرخ زاد، رضا مقایسه تاثیر نانو کربنات کلسیم و نانو سیلیس بر خواص بتن خودتراکم [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 187-201]
 • فروزان، فرنام مطالعه ی رفتار سیستم قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده مبتنی بر عملکرد، تحت زلزله‌های حوزه ی دور و نزدیک [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 194-215]
 • فضلوی، میثم بررسی اثر نانوسیلیس بر مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان تقویت‌شده با الیاف پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 73-91]
 • فلاح، امیر شبیه سازی موجشکن توده سنگی تحت انفجار زیرآب و بررسی مودهای خرابی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 152-171]

ق

 • قادری، محسن بررسی اثر خستگی کم‌چرخه شدید تحت بار سیکلی در قابهای خمشی فولادی با اتصالات تیربا مقطع کاهش‌یافته بروش رشد و بهم پیوستگی حفره ها [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 5-19]
 • قاسم زاده موسوی نژاد، سید حسین بررسی مشخصات مکانیکی، الکتریکی و ریز ساختار بتن فراتوانمند حاوی درصدهای مختلف دوده سیلیس و الیاف پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 244-259]
 • قامتلو، امیر بررسی اثرات رسوب در مخزن بر سطح آسیب لرزه ای سد بتنی وزنی تحت زمین لرزه‌های حوزه نزدیک و دور [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 130-150]
 • قانونی بقا، محمد روش تشخیص خرابی نوین با استفاده از تغییرات در شکل حالت انحنای مودی با وجود نویز برداشت اطلاعات و آسیب های جزئی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 115-129]
 • قدرتی امیری، غلامرضا شناسایی آسیب در پل‌های کابلی با استفاده از اطلاعات مودال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 24-45]
 • قدرتی امیری، غلامرضا اثرات همبستگی مولفه های لرزه ای حوزه نزدیک در تونل های دایروی شهری با پوشش بتنی غیرمسلح [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 165-178]
 • قلعه نوی، منصور بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 82-99]
 • قلهکی، مجید مطالعه ی رفتار سیستم قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده مبتنی بر عملکرد، تحت زلزله‌های حوزه ی دور و نزدیک [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 194-215]
 • قلهکی، مجید بررسی تأثیر گام فنر بر عملکرد بتن حاوی فنر فولادی کم‌کربن بازیافتی [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 5-23]
 • قلهکی، مجید تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه با استفاده از روش طرح پلاستیک [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 221-243]
 • قلیانی، احسان توسعه توابع شکنندگی دو متغیره برای سیستم های لوله در مجتمع های صنعتی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 199-220]
 • قلیچ خانی، علیرضا رفتار لرزه‌ای صفحات اتصال انتهایی در قاب‌های فولادی با مهاربندی همگرا [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 89-106]
 • قلیچی، مصطفی ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 5-22]

ک

 • کاظمی، علی تأثیر آزاد کردن اتصال ورق از ستون‌ها در دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری‌های مختلف [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 257-272]
 • کاظمی پوران بدر، سمانه بررسی تاثیر سیستم مدیریت ساختمان و عایق سازی در کاهش مصرف انرژی با استفاده از تحلیل انرژی ساختمان های مسکونی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 5-23]
 • کافی، محمد علی بهبود رفتار پس از کمانش مهاربندهای همگرا با استفاده از فیوز موضعی مقید شده برمبنای مطالعات آزمایشگاهی و عددی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 199-217]
 • کامگار، رضا بهینه‌سازی مشخصه‌های میراگر غیرخطی ویسکوز به منظور کاهش پاسخ سازه ی بتنی با رفتار خطی و غیرخطی [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 145-166]
 • کبودان، علیرضا مطالعه نفوذپذیری و مقاومت بتن‎های حاوی دوده سیلیسی، زئولیت و خاکستر بادی با استفاده از روش ”محفظه استوانه‎ای“ و استاندارد بریتانیا [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 92-113]
 • کچوئی، علی بهبود رفتار پس از کمانش مهاربندهای همگرا با استفاده از فیوز موضعی مقید شده برمبنای مطالعات آزمایشگاهی و عددی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 199-217]
 • کرم الدین، عباس ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 5-22]
 • کریمایی طبرستانی، مجتبی مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]
 • کریمیان، سمیه ارزیابی لرزه ای فروریزش پیش رونده در ساختمان های کوتاه مرتبه 3 طبقه بتن مسلح ناشی از حذف ستون میانی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 206-226]
 • کریمی پور، آرش بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 82-99]
 • کشتکار، محمدرضا مطالعه نفوذپذیری و مقاومت بتن‎های حاوی دوده سیلیسی، زئولیت و خاکستر بادی با استفاده از روش ”محفظه استوانه‎ای“ و استاندارد بریتانیا [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 92-113]
 • کلاته، فرهود بررسی اثرات رسوب در مخزن بر سطح آسیب لرزه ای سد بتنی وزنی تحت زمین لرزه‌های حوزه نزدیک و دور [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 130-150]
 • کلاته، فرهود بررسی اثر تیغه میراگر حلقوی بر رفتار دینامیکی مخازن هوایی ذخیره‌ سیال تحت بار انفجاری [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 202-221]
 • کماسی، مهدی بررسی آزمایشگاهی بهینه‌ترین طرح اختلاط بتن اسفنجی حاوی افزودنی ژل میکروسیلیس بر پایه بیشینه مقاومت فشاری و نفوذپذیری [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 42-61]
 • کهنه‌پوشی، امید بررسی رفتار سازه‌ای میراگر شکافدار در اتصال تیر به ستون فولادی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 26-40]
 • کهنی خشکبیجاری، رضا بررسی و مقایسه مشخصات مکانیکی و پیوستگی بتن های پلیمری و پلیمری‌اصلاح‌شده به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 41-55]
 • کیامنش، حسن بررسی تاثیر طول و زاویه ترک بر رفتار سدهای وزنی بتنی: مطالعه موردی سد تنظیمی انحرافی گتوند [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 239-256]
 • کیایی نژاد، سعید مطالعه اثرات جهت‌داری در رفتار لرزه‌ای اسکلت‌های ترکیبی دارای پیکربندی مهاربندی واگرا با دستک سخت کننده [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 124-140]

گ

 • گرامی، محسن بهبود رفتار پس از کمانش مهاربندهای همگرا با استفاده از فیوز موضعی مقید شده برمبنای مطالعات آزمایشگاهی و عددی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 199-217]
 • گرامی، محسن مقایسه عملکرد سازه دارای قاب مهاربندی شورون با قاب مهاربندی زیپر [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 151-162]
 • گرامی، محسن بررسی اثر خستگی کم‌چرخه شدید تحت بار سیکلی در قابهای خمشی فولادی با اتصالات تیربا مقطع کاهش‌یافته بروش رشد و بهم پیوستگی حفره ها [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 5-19]
 • گرامی، محسن اثرات همبستگی مولفه های لرزه ای حوزه نزدیک در تونل های دایروی شهری با پوشش بتنی غیرمسلح [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 165-178]
 • گرامی، محسن توسعه طیفهای تغییرمکان طرح لرزه ای تونلهای مترو شهری با مقطع دایروی در خاک آبرفتی با لحاظ اندرکنش خاک و سازه تونل [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 170-186]
 • گرامی، محسن بررسی شاخص خسارت پارک- آنگ در برخورد دو قاب مجاور هم تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 184-198]
 • گلابچی، محمود بررسی تأثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 129-147]
 • گل افشار، علی بررسی تحلیلی رفتارغیرخطی قاب‌های بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 214-238]
 • گنجوی، بهنود طراحی لرزه ای بهینه سازه های با میراگر پسماندی با در نظر گرفتن انعطاف پذیری خاک [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 124-141]

ل

 • لبیب زاده، مجتبی ایده‌ی نوآورانه به منظور افزایش ظرفیت باربری و شکل پذیری ستون‌های بتن مسلح با استفاده از آرماتورهای مارپیچ مستطیلی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 163-180]
 • لرک، علیرضا بررسی منحنی های شکنندگی در قاب های مهاربندی شورون و قطری با میراگر ویسکوز با استفاده از شتاب نگاشتهای مقیاس شده توسط یک الگوریتم فراابتکاری [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 100-115]
 • لطفی، مریم انتخاب مصالح نوین مناسب جهت اجرای دیوار غیرباربر در ساختمان‎ها به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 158-171]

م

 • ماهری، محمودرضا ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 84-100]
 • مبرقع، سید امید راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن خودتراکم [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 172-183]
 • محتاج خراسانی، امیرمحمد اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRP [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 88-107]
 • محجوب، حامد ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 186-198]
 • محقق زاده دوانی اصل، محمد صادق راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن خودتراکم [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 172-183]
 • محمودآبادی، مسعود بررسی عددی اثر شکل مقطع بر ظرفیت باربری نهایی ستون بتن مسلح تقویت شده باCFRP [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 107-125]
 • محمودآبادی، مسعود تحلیل تقریبی سازه های بلند لوله قابی در برابر بارهای جانبی سهمی شکل استاتیکی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 227-241]
 • مدندوست، رحمت ارزیابی مقاومت فشاری بتن خود تراکم حاوی نانو مواد با استفاده از روش اولتراسونیک [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 55-72]
 • مدندوست، رحمت ارزیابی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی و زئولیت طبیعی [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 20-41]
 • مدنی، رامین بررسی رفتار لرزه‌ای سیستم دوگانه کوتاه مرتبه قاب خمشی و پانل‌های مهاربندی شورون دارای ستون دوخت [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 218-239]
 • مرادپور، سولماز توزیع بهینه ی میراگر ویسکوز در طراحی بر اساس جابجایی مستقیم سازه های کنترل شده [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 216-238]
 • مرتضوی، سید علی بررسی رفتار لرزه‌ای سیستم دوگانه کوتاه مرتبه قاب خمشی و پانل‌های مهاربندی شورون دارای ستون دوخت [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 218-239]
 • مرتضوی، علی اصغر بررسی عملکرد ساختمان های مرکب بتنی- فولادی با جداساز لرزه ای میان طبقه ای در حوزه نزدیک گسل [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 148-164]
 • مشتاق، امین بررسی تأثیر گام فنر بر عملکرد بتن حاوی فنر فولادی کم‌کربن بازیافتی [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 5-23]
 • مشکوه الدینی، افشین مطالعه اثرات جهت‌داری در رفتار لرزه‌ای اسکلت‌های ترکیبی دارای پیکربندی مهاربندی واگرا با دستک سخت کننده [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 124-140]
 • مشکوه الدینی، افشین بررسی رفتار لرزه‌ای سیستم دوگانه کوتاه مرتبه قاب خمشی و پانل‌های مهاربندی شورون دارای ستون دوخت [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 218-239]
 • مصطفویان، سید امین اثر نویز بر شناسایی سازه‌ای تیرها به روش خروجی-تنها [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 20-34]
 • مصطفویان، سید امین تعیین محل و شدت آسیب در شبکه دولایه توسط روش انرژی کرنشی مودال و ترکیب اطلاعات [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 35-54]
 • مصفا، مسعود پهنه بندی پارامترهای مقاومتی خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 22-40]
 • معتمدی، مهرتاش ارزیابی اثرات مقدار و نحوه‌ی مدلسازی میرایی ذاتی بر پاسخ‌های غیرخطی قاب‌های خمشی فولادی کوتاه مرتبه [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 93-113]
 • معدنی، سعید بررسی اثر نانوسیلیس بر مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان تقویت‌شده با الیاف پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 73-91]
 • معرف‌زاده، محمدرضا نمایش احتمالاتی آسیب‌های ناشی از انفجار داخلی برسازه‌های بتن مسلح [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 220-243]
 • معصومی، علی مطالعه اثرات جهت‌داری در رفتار لرزه‌ای اسکلت‌های ترکیبی دارای پیکربندی مهاربندی واگرا با دستک سخت کننده [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 124-140]
 • معصومی حقیقی، علی بررسی تاثیر سیستم مدیریت ساختمان و عایق سازی در کاهش مصرف انرژی با استفاده از تحلیل انرژی ساختمان های مسکونی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 5-23]
 • معمارپور، محمد مهدی مقایسه‌ی عملکرد بهینه‌ی مدل‌های ویسکوز و ویسکوالاستیک کلوین-وُیت در سیستم مهار بازویی میرا شده در ساختما‌ن‌های بلند تحت ارتعاش جانبی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 142-157]
 • ملائیان، مهشید بررسی شاخص خسارت پارک- آنگ در برخورد دو قاب مجاور هم تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 184-198]
 • ملک پور، سینا نمایش احتمالاتی آسیب‌های ناشی از انفجار داخلی برسازه‌های بتن مسلح [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 220-243]
 • ملکی، پوریا بررسی عملکرد ساختمان های مرکب بتنی- فولادی با جداساز لرزه ای میان طبقه ای در حوزه نزدیک گسل [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 148-164]
 • ملکی خشکبیجاری، مهرداد بررسی و مقایسه مشخصات مکانیکی و پیوستگی بتن های پلیمری و پلیمری‌اصلاح‌شده به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 41-55]
 • منصوری، علی بررسی تأثیر شکل، ابعاد و موقعیت بازشو بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی متصل به تیر [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 53-66]
 • مهدیخانی، حسین بررسی اثر نانوسیلیس بر مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان تقویت‌شده با الیاف پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 73-91]
 • میرافضلی، الهام دو شیوه‎ی یافتن برش پایه‎ برای طرح خمیری قاب ها [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 162-185]
 • میرزاحسینی، مهرسا مقایسه عملکرد سازه دارای قاب مهاربندی شورون با قاب مهاربندی زیپر [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 151-162]
 • میرزا گل تبار روشن، علیرضا ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 5-22]
 • میرزایی، مهدی تأثیر آزاد کردن اتصال ورق از ستون‌ها در دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری‌های مختلف [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 257-272]
 • میر طاهری، سید مسعود بررسی اثر ضخامت و نوع فولاد بر رفتار دیواربرشی فولادی تحت اثر بار انفجار [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 218-238]
 • میرگذار لنگرودی، میرعلیمحمد بررسی مشخصات مکانیکی، الکتریکی و ریز ساختار بتن فراتوانمند حاوی درصدهای مختلف دوده سیلیس و الیاف پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 244-259]

ن

 • نادری، محمود مطالعه نفوذپذیری و مقاومت بتن‎های حاوی دوده سیلیسی، زئولیت و خاکستر بادی با استفاده از روش ”محفظه استوانه‎ای“ و استاندارد بریتانیا [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 92-113]
 • نبوی، سید مهدی بررسی عددی اثر وصله‌های کامپوزیتی بر ضرایب شدت تنش لوله‌های استوانه‌ای حاوی ترک محیطی کامل [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 240-254]
 • نبویان، سید رسول اثر نویز بر شناسایی سازه‌ای تیرها به روش خروجی-تنها [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 20-34]
 • نجفقلی پورحقیقی، محمدامیر ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 84-100]
 • نجفی زنگنه، سعید بهینه‌سازی کیفیت پروژه‌های عمرانی از طریق تئوری پایایی سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌گان کمینه بیشینه بهبودیافته [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 53-73]
 • نرماشیری، کامبیز مطالعه آزمایشگاهی مقاوم سازی برشی تیرهای فولادی با استفاده از نوارهای CFRP [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 203-217]
 • نظام‌آبادی، علی‌رضا طراحی ضربه گیر به کمک بررسی رفتار فروریزش محوری لوله های متقارن محوری [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 108-123]
 • نظرپور، هادی مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت محلول‌های سیلیکات سدیم و پتاسیم هیدروکسید و دمای ساخت بر زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات ژئوپلیمری [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 141-161]
 • نعمانی، نسرین انتخاب مجموعه مناسب حرکات زمین برای تحلیل تاریخچه زمانی با استفاده از طیف خطر یکنواخت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 130-144]
 • نکویی، مسعود بررسی رفتاردینامیکی لوله های مدفون خم دار افقی به روش عددی و آزمایشگاهی تحت اثر گسل امتدادلغز [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 167-184]
 • نهاوندی، نسیم شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های ساخت پتروشیمی در ایران؛ مطالعه موردی: هلدینگ پتروشیمی باختر [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 101-123]
 • نوایی نیا، بهرام اثر نویز بر شناسایی سازه‌ای تیرها به روش خروجی-تنها [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 20-34]
 • نوری، غلامرضا ارزیابی عددی تأثیر شکل و محل بازشو بر رفتار دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 78-92]
 • نوری ناورود، حامد ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 186-198]

و

 • واثقی امیری، جواد ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 56-71]
 • واثقی امیری، جواد مقایسه مدل ساده شده چند المان محوری با مدل فایبر در مدلسازی غیرخطی دیوار برشی بتنی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 126-140]
 • وطنی اسکوئی، اصغر بررسی رفتاردینامیکی لوله های مدفون خم دار افقی به روش عددی و آزمایشگاهی تحت اثر گسل امتدادلغز [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 167-184]
 • ولی زاده، حامد تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه با استفاده از روش طرح پلاستیک [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 221-243]
 • وهدانی، رضا بررسی اثر خستگی کم‌چرخه شدید تحت بار سیکلی در قابهای خمشی فولادی با اتصالات تیربا مقطع کاهش‌یافته بروش رشد و بهم پیوستگی حفره ها [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 5-19]
 • وهدانی، رضا اثرات همبستگی مولفه های لرزه ای حوزه نزدیک در تونل های دایروی شهری با پوشش بتنی غیرمسلح [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 165-178]
 • وهدانی، رضا بررسی شاخص خسارت پارک- آنگ در برخورد دو قاب مجاور هم تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 184-198]
 • وهدانی، سید رضا توسعه طیفهای تغییرمکان طرح لرزه ای تونلهای مترو شهری با مقطع دایروی در خاک آبرفتی با لحاظ اندرکنش خاک و سازه تونل [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 170-186]

ه

 • هاشمی، سید امیرحسین بررسی منحنی های شکنندگی در قاب های مهاربندی شورون و قطری با میراگر ویسکوز با استفاده از شتاب نگاشتهای مقیاس شده توسط یک الگوریتم فراابتکاری [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 100-115]
 • هدایت، امیراحمد بررسی تاثیر نوع اتصال گیردار بر رفتار غیرخطی و ضریب اضافه مقاومت قاب‌های خمشی فولادی ویژه [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399، صفحه 242-261]
 • هدایت، نجف بررسی تاثیر طول و زاویه ترک بر رفتار سدهای وزنی بتنی: مطالعه موردی سد تنظیمی انحرافی گتوند [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399، صفحه 239-256]
 • همتیان، میلاد به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 60-74]
 • همتیان، میلاد ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 75-94]
 • همتیان، میلاد بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 87-108]

ی

 • یحیی آبادی، علی اکبر انتخاب مجموعه مناسب حرکات زمین برای تحلیل تاریخچه زمانی با استفاده از طیف خطر یکنواخت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 130-144]
 • یزدیان، مهدی ارزیابی شکنندگی لرزه‎ای سازه‎های فولادی جداسازی شده با جداگرهای آونگی اصطکاکی تحت زلزله‎های حوزه دور [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 95-114]
 • یعقوب زاده، سولماز بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‏های مجاور با میراگرهای ویسکوز سیال [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 129-147]