نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم پور، هومن ارزیابی رفتار پیوستگی-لغزش در اتصالات تیر به ستون بتن مسلّح پیش‌ساخته با استفاده از مدل‌سازی اجزاء محدود [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 159-174]
 • احمدنژاد، فرزانه ارائه روش جدید محاسبه ضخامت ورق معادل جهت طراحی دیوارهای برشی فولادی دارای سخت‌کننده با استفاده از مدل اندر کنش ورق و قاب [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 132-148]
 • احمدی، جمال بررسی رفتار لوله های فولادی مدفون توزیع گاز در انواع خاک ها در اثر انتشار امواج لرزه ای [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 177-190]
 • احمدی، محسن ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سنگ‌دانه بازیافتی ناشی از ضایعات ساختمانی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 163-174]
 • احمدی ندوشن، بهروز بررسی تاثیر عملکرد تنش پوسته‌ها با استفاده از تئوری فنر معادل در بهینه سازی سوله‌های قوسی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 59-76]
 • اخوان سلماسی، مهران ارزیابی سازه‌های قاب خمشی فولادی دارای کابل‌های پیش‌تنیده در برابر توالی‌های لرزه‌ای دور از گسل [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 221-234]
 • اسرافیلی، حسین عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی شده همگرا با خروج از مرکزیت ورق اتصال بادبند [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 131-142]
 • اسفندیاری، اکبر شناسایی آسیب جداشدگی در ستون‌های فولادی پر شده با بتن بر اساس داده‌های مودال آزمایشگاهی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 93-106]
 • اسکندری نداف، حمید بهینه‌سازی عوامل مؤثر بر مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان در مجاورت محلول سدیم کلرید با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 187-198]
 • اسماعیل زاده شهری، رضا مطالعه عددی تاثیرات اندرکنش سازه-خاک-سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و اصلاح آن برای قاب خمشی فولادی ویژه [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 55-70]
 • اسمعلی زاده، سیامک مدل سازی عددی تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP انعطاف پذیر در دماهای بالا [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 71-88]
 • اسمعیلی فلک، مهزاد بهبود پارامترهای مکانیکی بتن حاصل از سیمان پوزولانی جهت استفاده در پروژه-های آبیاری و زهکشی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 43-58]
 • اشتهاردیان، احسان اله موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت‌های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 134-154]
 • اشرفیان، علی مدلسازی جریان اسلامپ بتن خودتراکم حاوی متاکائولن با استفاده از روش‌های محاسبات نرم [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]
 • اصغری، اباذر ارزیابی ضریب کاهش شکل‌پذیری مهاربندهای همگرا و به شکل 8 [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 175-190]
 • اصفهانی، محمدرضا تأثیر مقاومت بتن و ضخامت دال تخت بتنی بر جلوگیری از خرابی پیشرونده ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 24-40]
 • اصفهانی، محمدرضا کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 85-97]
 • اصفهانی، محمدرضا بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتن مسلح با میلگردهای فولادی و آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت تاثیربارهای چرخه ای [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 149-174]
 • اعتدادی علی آبادی، فرزاد بررسی رفتار لرزه‏ ای ساختمان‏های بلند لوله‏ ای با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 119-140]
 • اعلمی، محمدتقی بکارگیری معادلات فضای حالت در تعیین ابعاد دریچه‌ی تخلیه کننده سد دو مخزنی و هوشمند سازی آن [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 157-172]
 • افشانی، محمد رحیم بکارگیری معادلات فضای حالت در تعیین ابعاد دریچه‌ی تخلیه کننده سد دو مخزنی و هوشمند سازی آن [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 157-172]
 • الماسیان، فریبرز زمان‌بندی پروژه‌های ساخت با منابع محدود (MRCPSP) با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مدت فعالیت‌ها و تأخیرات [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 176-198]
 • امیدعلیزاده، میثم ارزیابی اثرات برش تیرها و ستون‌ها بر عملکرد لرزه‌ای سازههای بتن مسلح [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 114-133]
 • امیدیان، پدرام ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتنی عرشه پیوسته بر روی تیپ های مختلف خاک با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 175-192]
 • امیدیان، پدرام تولید منحنی های خرابی برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح با آلیاژ حافظه دار شکلی در حالات منظم، نامنظمی زیاد و نامنظمی شدید پیچشی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 125-146]
 • امیدی نسب، فریدون رفتار خمشی دال های چندلایه بتنی توانمند خودتراکم الیافی هیبریدی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 5-26]
 • ایرانپور، امین ارزیابی رفتار پیوستگی-لغزش در اتصالات تیر به ستون بتن مسلّح پیش‌ساخته با استفاده از مدل‌سازی اجزاء محدود [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 159-174]
 • ایزدی نیا، محسن ارزیابی رفتار برشی دیوارهای بنایی تقویت شده به وسیله الیاف پلیمری و شاتکریت [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 195-210]
 • ایزدی نیا، محسن تحلیل غیر خطی تیرهای بتنی پیش تنیده با ورق GFRP به روش اجزای محدود [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 5-17]
 • ایمانی کله سر، هوشیار کنترل ارتعاشات ناشی از باد برج‎های تلویزیونی بلند با به‎کارگیری بخشی از سازه اصلی به عنوان زیرسازه جاذب ارتعاش [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 109-126]

ب

 • بابائی زاده، پریسا ارزیابی ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 141-156]
 • باقری، سامان مطالعه پارامتریک رفتار دینامیکی مخازن ذخیره مایعات تحت تحریکات پالس‌گونه [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 75-86]
 • بحیرایی، محمد بررسی ومقایسه چند روش در بهسازی نامتقارن اتصالات قاب خمشی فولادی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 71-94]
 • بینا، کیوان اولویت بندی ترمیم و بازسازی پل های بتنی شبکه راه های استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 93-108]

پ

 • پاچناری، زهرا اثر نشست تفاضلی فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتنی با لحاظ نمودن شرایط تکیه گاهی متفاوت [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 173-186]
 • پاچناری، علیرضا اثر نشست تفاضلی فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتنی با لحاظ نمودن شرایط تکیه گاهی متفاوت [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 173-186]
 • پاچیده، قاسم بررسی تأثیر افزایش دما بر روی بتن های حاوی فنر فلزی بازیافتی و مقایسه با الیاف های رایج [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 141-156]
 • پاچیده، قاسم تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA) [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 211-224]
 • پاچیده، قاسم تأثیر مقدار و نوع الیاف و فنر فلزی بازیافتی بر خصوصیات بتن معمولی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 231-247]
 • پاچیده، قاسم تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بارافزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 221-244]
 • پارسا، حکیمه ارزیابی تأثیر تقویت ساختمان های بتن مسلح چند طبقه با FRP بر خواص عملکرد لرزه ای دینامیکی سازه‌ها [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 225-244]
 • پاسبانی خیاوی، مجید بررسی تاثیر سختی بتن فونداسیون و مخزن بر پاسخ لرزه‌ای مخازن مرتفع با استفاده از تحلیل احتمالاتی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • پاسبانی خیاوی، مجید بررسی احتمالاتی تاثیر تراز مخزن بر عملکرد لرزه‌ای سد بتنی وزنی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 263-277]
 • پاینده ثانی، مهدی به فرمان آوری قاب های دو بعدی با شبکه ی عصبی سازگارشونده [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 191-210]
 • پوراحمدی صفت عربانی، حامد ارزیابی عملی استفاده از بتن های سبک خودتراکم در احداث سازه های بتن آرمه [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 193-204]
 • پورجعفری، رحمت الله ارزیابی رفتار برشی دیوارهای بنایی تقویت شده به وسیله الیاف پلیمری و شاتکریت [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 195-210]
 • پیراسته، علی اکبر ارزیابی اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله بر عملکرد لرزه ای قاب خمشی سوله های با دهانه عریض مستقر بر بسترصلب و انعطاف پذیر بکمک تحلیل IDA [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 18-37]
 • پیراینده، الهه اثر نشست تفاضلی فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتنی با لحاظ نمودن شرایط تکیه گاهی متفاوت [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 173-186]
 • پیروزنیا، امیر بهسازی لرزه‌ای سد بتنی وزنی تقویت‌شده با حائل نگهدارنده آسفالتی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 127-148]

ت

 • تاجداران، احمد تاثیر پارامتر های هندسی بر کمانش الاستوپلاستیک مخازن فلزی استوانه‌ایی زمینی با درنظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 143-161]
 • تجملیان، حامد مقایسه رفتار سازه‎های جداسازی شده بر روی انواع جداگرهای اصطکاکی تحت زلزله‎های حوزه نزدیک [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 205-220]
 • تقی خواجه، مازیار مطالعه پارامتریک عملکرد لرزه ای پایه پل های فولادی تقویت شده با اتصال مرکب [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 98-113]

ج

 • جلالی فر، فهیمه کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 85-97]
 • جلیلی صدرآباد، محمد کاربرد روش انرژی اصلاح‌شده در تحلیل رفتار غیرخطی چرخه‌ای سازه‌ها [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 137-158]
 • جلیلی فر، حسن مروری بر عوامل موثر بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 25-44]
 • جلیلی فر، حسن ارزیابی و مقایسه تاثیر پوزولان های زئولیت، میکروسیلیس و خاکستربادی بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی ساخته شده از صد درصد درشت دانه های بازیافتی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 165-180]
 • جمعه منظری، رضا پاسخ دینامیکی غیر‌خطی هندسی صفحه‌های هدفمند فلزی - سرامیکی تحت بار‌گذاری انفجار [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 147-164]
 • جهانگیر، هاشم نقش عامل‌های هندسی بر رفتار مهاربند‌های کمانش‌ناپذیر با هسته شکاف‌دار [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 75-94]
 • جهانگیر، هاشم ارزیابی خسارت ستون‌های بتن‌آرمه تقویت‌شده با کامپوزیت‌های نوین الیافی تحت اثر بارهای انفجاری به کمک نمودارهای فشار - ضربه [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 181-204]

ح

 • حاتمی، شهاب الدین تاثیر نانورس بر دوام تیرهای بتن مسلح تحت بارهای بهره‌برداری و تهاجم کلراید [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 103-118]
 • حاجی صفری، میثم مقایسه ظرفیت باربری محوری شمع‌های استوانه‌ای، مخروطی و نیمه‌مخروطی در ماسه به روش اجزای محدود [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 162-175]
 • حسنی، نعمت تأثیر تغییرات طولی ساختار خاک در رفتار لرزه ای لوله های مدفون [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 23-37]
 • حسنی پور، اکبر مطالعه پارامتریک عملکرد لرزه ای پایه پل های فولادی تقویت شده با اتصال مرکب [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 98-113]
 • حقیقی، فرشیدرضا موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت‌های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 134-154]
 • حقیقی، فرشیدرضا مدلسازی جریان اسلامپ بتن خودتراکم حاوی متاکائولن با استفاده از روش‌های محاسبات نرم [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]
 • حیاتی‌راد، حسین مطالعه پارامتریک رفتار دینامیکی مخازن ذخیره مایعات تحت تحریکات پالس‌گونه [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 75-86]
 • حیدری تفرشی، امیرمهدی ارزیابی سازه‌های قاب خمشی فولادی دارای کابل‌های پیش‌تنیده در برابر توالی‌های لرزه‌ای دور از گسل [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 221-234]

خ

 • خدائی، نهمت کنترل ارتعاشات ناشی از باد برج‎های تلویزیونی بلند با به‎کارگیری بخشی از سازه اصلی به عنوان زیرسازه جاذب ارتعاش [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 109-126]
 • خداداد سریزدی، مهدی بررسی رفتار پیچشی بتن خودتراکم الیافی تحت بارهای سیکلی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-54]
 • خدایی اردبیلی، احمد علی اثر مدلسازی اتصالات تیر – ستون و خاک بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی متوسط [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 57-74]
 • خزائی، جهانگیر مطالعه اندرکنش گودبرداری دائمی و ساختمان مجاور تحت زلزله (مطالعه موردی: رمپ قطار شهری و ساختمان همیاری شهرداری های کرمانشاه) [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 57-70]
 • خزایی راد، پارسا نمود تحلیلی پالس‌های سرعت بر رفتار لرزه‌ای سیستم میان مرتبه ترکیبی قاب خمشی فولادی و پانل‌های مهاربندی‌ واگرا [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 95-112]
 • خسروجردی، روشنک بهینه‌سازی عوامل مؤثر بر مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان در مجاورت محلول سدیم کلرید با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 187-198]
 • خسروی خور، عاطفه مطالعه اثر آلیاژ حافظه‌دار شکلی Ni-Ti در شکل‌پذیری دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 205-220]
 • خیرالدین، علی بررسی عملکرد لرزه‌ای غیرخطی سازه‌های بتن مسلح دوبلکسی به روش طیف ظرفیت [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 155-171]
 • خیرالدین، علی ارزیابی ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 141-156]
 • خیرالدین، علی بررسی آزمایشگاهی رفتار دال های بتن آرمه دوطرفه تقویت شده با روکش های پیش ساخته کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 245-262]

د

 • دادک، محمد تعیین ظرفیت باربری محوری ستون های بتنی مسلح شده با آرماتورهای طولی مارپیچ با استفاده از روش اجزای محدود و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 157-176]
 • دالوند، احمد رفتار خمشی دال های چندلایه بتنی توانمند خودتراکم الیافی هیبریدی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 5-26]
 • دانشور خرم، محمدحسن نقش عامل‌های هندسی بر رفتار مهاربند‌های کمانش‌ناپذیر با هسته شکاف‌دار [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 75-94]
 • دهقان، سیدمهدی بررسی تطبیقی آیین نامه های متداول طراحی با دستورالعمل های بهسازی لرزه ای در ارزیابی عملکرد قاب های خمشی فولادی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 21-38]
 • دهقانفرد، داریا بررسی اثر فاصله ورق پوششی ضربدری تا دیوار برشی فولادی و ورق های اتصال دهنده آن تحت بار لرزه ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 38-57]
 • دهقانفرد، داریا بررسی ضخامت ورق پوششی ضربدری و عرض آن در تقویت دیوار برشی فولادی تحت بار لرزه ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 58-74]
 • دوست محمدی، مهسا بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 5-16]

ذ

 • ذبیحی سامانی، مسعود بررسی عملکرد میراگر شکافدار و تیر با سطح مقطع کاهش یافته تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 209-222]

ر

 • رادکیا، سحر پاسخ لرزه ای سازه لغزشی نامتقارن فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 105-120]
 • رادکیا، سحر ارزیابی اثر انواع جداگرهای لرزه ای بر رفتار سازه لغزشی نامتقارن فولادی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 213-230]
 • رازانی، رضا ارزیابی مقاوم‌سازی گنبد ارچین امامزاده جعفر بروجرد با اندود بتن مسلح (شاتکریت) داخلی تحت زلزله 1385 سیلاخور [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 222-237]
 • راستی اردکانی، رضا بررسی رفتار لوله های فولادی مدفون توزیع گاز در انواع خاک ها در اثر انتشار امواج لرزه ای [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 177-190]
 • راه نورد، روح اله مطالعه پارامتریک عملکرد لرزه ای پایه پل های فولادی تقویت شده با اتصال مرکب [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 98-113]
 • راه نورد، روح اله پاسخ لرزه ای سازه لغزشی نامتقارن فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 105-120]
 • راه نورد، روح اله ارزیابی اثر انواع جداگرهای لرزه ای بر رفتار سازه لغزشی نامتقارن فولادی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 213-230]
 • ربیعی، حامد بررسی رفتار پیچشی بتن خودتراکم الیافی تحت بارهای سیکلی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-54]
 • رجبی، محمدرضا مطالعه ضریب رفتار و تغییر مکان های نسبی ماندگار ساختمان بتنی مسلح شده با آلیاژ حافظه دار سوپر الاستیک [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 121-136]
 • رحمانی، حمید تاثیر نانورس بر دوام تیرهای بتن مسلح تحت بارهای بهره‌برداری و تهاجم کلراید [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 103-118]
 • رحمن شکرگزار، حامد اثر مدلسازی اتصالات تیر – ستون و خاک بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی متوسط [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 57-74]
 • رحمن شکرگزار، حامد عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی شده همگرا با خروج از مرکزیت ورق اتصال بادبند [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 131-142]
 • رحیمی بندر آبادی، حسینعلی بررسی تاثیر عملکرد تنش پوسته‌ها با استفاده از تئوری فنر معادل در بهینه سازی سوله‌های قوسی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 59-76]
 • رسول پور، سپهر اثر محتوای فرکانسی زلزله بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی مستطیلی با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 87-102]
 • رضائی فر، امید تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA) [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 211-224]
 • رضائی فر، امید ارائه روش جدید محاسبه ضخامت ورق معادل جهت طراحی دیوارهای برشی فولادی دارای سخت‌کننده با استفاده از مدل اندر کنش ورق و قاب [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 132-148]
 • رضائی فر، امید بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 5-16]
 • رضائی فر، امید شناسایی آسیب جداشدگی در ستون‌های فولادی پر شده با بتن بر اساس داده‌های مودال آزمایشگاهی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 93-106]
 • رضائی فر، امید مطالعه اثر آلیاژ حافظه‌دار شکلی Ni-Ti در شکل‌پذیری دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 205-220]
 • رضایی آذریانی، حسین بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتن مسلح با میلگردهای فولادی و آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت تاثیربارهای چرخه ای [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 149-174]
 • رضایی پژند، محمد به فرمان آوری قاب های دو بعدی با شبکه ی عصبی سازگارشونده [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 191-210]
 • رمزی، لیلا بررسی تاثیر سختی بتن فونداسیون و مخزن بر پاسخ لرزه‌ای مخازن مرتفع با استفاده از تحلیل احتمالاتی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • رهبر دهقان، میلاد ارزیابی عملکرد توابع چندجمله‌یی متعامد مُفسر مرزی در مقایسه باروش اجزاء محدود در تحلیل صفحات نازک مستطیلی دارای بازشو [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 175-194]
 • رهدار، حسینعلی رفتار پس از ترک خوردگی نمونه های کششی ساخته شده از بتن فوق توانمند، مسلح شده با میلگرد GFRP [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 172-201]
 • رهگذر، رضا ارزیابی رفتار پیوستگی-لغزش در اتصالات تیر به ستون بتن مسلّح پیش‌ساخته با استفاده از مدل‌سازی اجزاء محدود [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 159-174]
 • رودیان، طالب تاثیر نانورس بر دوام تیرهای بتن مسلح تحت بارهای بهره‌برداری و تهاجم کلراید [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 103-118]

ز

 • زارع آقبلاغ، مریم اثر مدلسازی اتصالات تیر – ستون و خاک بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی متوسط [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 57-74]
 • زارعی، امیرحسین تأثیر پدیده ی خستگی کم چرخه بر روی قاب های خمشی فولادی با اتصالات صلب از پیش تأیید شده ی فلنجی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 149-162]
 • زمانی، علی بررسی و تعیین مقاومت ضربه‌ای جوش‌های‌ شیاری و مقایسه آن با ضوابط لرزه‌ای اتصالات جوشی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 81-92]
 • زندی، یوسف بررسی مقایسه‌ای سیمان پوزولانی اردبیل و سیمان تیپ 2 صوفیان از دیدگاه مقاومت فشاری و ارائه راهکار بهبود [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 95-110]

س

 • سابوته، احسان مقایسه ظرفیت باربری محوری شمع‌های استوانه‌ای، مخروطی و نیمه‌مخروطی در ماسه به روش اجزای محدود [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 162-175]
 • ساجدی، سیدفتح اله مروری بر عوامل موثر بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 25-44]
 • ساجدی، سیدفتح اله ارزیابی و مقایسه تاثیر پوزولان های زئولیت، میکروسیلیس و خاکستربادی بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی ساخته شده از صد درصد درشت دانه های بازیافتی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 165-180]
 • ساعدی داریان، امیر تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بارافزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 221-244]
 • سراجی، محمود بررسی اثر فاصله ورق پوششی ضربدری تا دیوار برشی فولادی و ورق های اتصال دهنده آن تحت بار لرزه ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 38-57]
 • سراجی، محمود بررسی ضخامت ورق پوششی ضربدری و عرض آن در تقویت دیوار برشی فولادی تحت بار لرزه ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 58-74]
 • سلیمانی، عاطفه تأثیر مقاومت بتن و ضخامت دال تخت بتنی بر جلوگیری از خرابی پیشرونده ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 24-40]
 • سهرابی، اشکان بررسی متغیرهای ضریب تضعیف خطی و مقاومت فشاری بتن سنگین با سنگدانه ی باریتی حاوی پودر بیسموت و پودر میکروسیلیس در برابر اشعه گاما [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 63-80]
 • سواری پور، عظیم مقاوم‌سازی تیرهای بتنی توسط الیاف پلیمری شیشه‌ای [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 27-42]
 • سیاه پلو، نوید بررسی تاثیر مقاومت و مشخصات نبشی بر رفتار اتصال فولادی پس کشیده با نبشی های فوقانی و تحتانی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 191-208]
 • سیاه پلو، نوید ارزیابی اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله بر عملکرد لرزه ای قاب خمشی سوله های با دهانه عریض مستقر بر بسترصلب و انعطاف پذیر بکمک تحلیل IDA [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 18-37]
 • سیاهپلو، نوید مطالعه پارامتریک عملکرد لرزه ای پایه پل های فولادی تقویت شده با اتصال مرکب [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 98-113]
 • سیوندی پور، عباس مطالعه تحلیلی تاثیر ورق های تقویتی در بهبود عملکرد لرزه ای غیر خطی اتصال خمشی تیر پیوند به ستون در قاب های مهاربندی واگرا [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 77-94]

ش

 • شاه پوری ارانی، افسانه بررسی تاثیر عملکرد تنش پوسته‌ها با استفاده از تئوری فنر معادل در بهینه سازی سوله‌های قوسی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 59-76]
 • شاه ملک پور، پونه ارائه روشی جهت پیش‌بینی اسلامپ بتن مبتنی بر مدل نروفازی تطبیقی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 127-140]
 • شایانفر، جواد ارزیابی اثرات برش تیرها و ستون‌ها بر عملکرد لرزه‌ای سازههای بتن مسلح [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 114-133]
 • شربتدار، محمد کاظم ارزیابی تأثیر تقویت ساختمان های بتن مسلح چند طبقه با FRP بر خواص عملکرد لرزه ای دینامیکی سازه‌ها [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 225-244]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی آزمایشگاهی رفتار دال های بتن آرمه دوطرفه تقویت شده با روکش های پیش ساخته کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 245-262]
 • شریعتمدار، هاشم بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتن مسلح با میلگردهای فولادی و آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت تاثیربارهای چرخه ای [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 149-174]
 • شریعتمدار، هاشم بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 107-124]
 • شریفی قلعه نویی، محمدسینا تحلیل غیر خطی تیرهای بتنی پیش تنیده با ورق GFRP به روش اجزای محدود [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 5-17]
 • شعبان زاده، احسان ارزیابی تاثیر درصد صلبیت اتصال بر توزیع برش قائم مقطع تیر در اتصالات تیرهای I شکل فولادی با توجه به طول دهانه تیر [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 17-40]
 • شهابیان، فرزاد ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-84]
 • شهابیان مقدم، فرزاد کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 85-97]
 • شهابیان مقدم، فرزاد پاسخ دینامیکی غیر‌خطی هندسی صفحه‌های هدفمند فلزی - سرامیکی تحت بار‌گذاری انفجار [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 147-164]
 • شهرابی، بهنام تحلیل عددی تغییر شکل تیرهای نورد شده در معرض صاف‌کاری حرارتی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 38-54]
 • شوکتی اسکوئی، علیرضا بررسی و تعیین مقاومت ضربه‌ای جوش‌های‌ شیاری و مقایسه آن با ضوابط لرزه‌ای اتصالات جوشی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 81-92]

ص

 • صابری، حمید ارزیابی تأثیر اعمال هم‌زمان مؤلفه افقی و قائم زلزله بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 113-126]
 • صابری، وحید ارزیابی تأثیر اعمال هم‌زمان مؤلفه افقی و قائم زلزله بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 113-126]
 • صافی، محمد اثر محتوای فرکانسی زلزله بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی مستطیلی با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 87-102]
 • صحرایی مقدم، امیرحسین رفتار خمشی دال های چندلایه بتنی توانمند خودتراکم الیافی هیبریدی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 5-26]
 • صداق، محمدحسن تاثیر پارامتر های هندسی بر کمانش الاستوپلاستیک مخازن فلزی استوانه‌ایی زمینی با درنظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 143-161]
 • صداقت، محمد مهدی ارزیابی مقاوم‌سازی گنبد ارچین امامزاده جعفر بروجرد با اندود بتن مسلح (شاتکریت) داخلی تحت زلزله 1385 سیلاخور [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 222-237]
 • صدر ممتازی، علی ارزیابی عملی استفاده از بتن های سبک خودتراکم در احداث سازه های بتن آرمه [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 193-204]
 • صدر ممتازی، علی مقایسه روش های پول آف، پوش اوت و منشور شکافت برای تعیین چسبندگی بتن خودتراکم الیافی به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی. [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 199-212]
 • صفاری، حامد مطالعه تحلیلی تاثیر ورق های تقویتی در بهبود عملکرد لرزه ای غیر خطی اتصال خمشی تیر پیوند به ستون در قاب های مهاربندی واگرا [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 77-94]
 • صفاری، حمید ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتنی عرشه پیوسته بر روی تیپ های مختلف خاک با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 175-192]
 • صفاری، حمید تأثیر تغییرات طولی ساختار خاک در رفتار لرزه ای لوله های مدفون [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 23-37]
 • صفاری، حمید تولید منحنی های خرابی برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح با آلیاژ حافظه دار شکلی در حالات منظم، نامنظمی زیاد و نامنظمی شدید پیچشی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 125-146]

ط

 • طالب زاده زاویه، مهرداد ارزیابی تأثیر اعمال هم‌زمان مؤلفه افقی و قائم زلزله بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 113-126]
 • طاهری امیری، محمدجواد موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت‌های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 134-154]
 • طاهری امیری، محمدجواد مدلسازی جریان اسلامپ بتن خودتراکم حاوی متاکائولن با استفاده از روش‌های محاسبات نرم [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]
 • طاهری امیری، محمدجواد ارائه روش حل دقیق و فراابتکاری برای مسئله کمینه سازی زمان تکمیل پروژه با در نظر گرفتن محدودیت بودجه [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 41-56]
 • طریقی، پیام بررسی عملکرد میراگر شکافدار و تیر با سطح مقطع کاهش یافته تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 209-222]

ع

 • عابدابراهیمی، محمدحسین بررسی عملکرد میراگر شکافدار و تیر با سطح مقطع کاهش یافته تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 209-222]
 • عابسی، عزیر موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت‌های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 134-154]
 • عباس گندمکار، فرهاد پاسخ لرزه ای سازه لغزشی نامتقارن فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 105-120]
 • عباس گندمکار، فرهاد ارزیابی اثر انواع جداگرهای لرزه ای بر رفتار سازه لغزشی نامتقارن فولادی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 213-230]
 • عبداله زاده، غلامرضا ارزیابی تاثیر درصد صلبیت اتصال بر توزیع برش قائم مقطع تیر در اتصالات تیرهای I شکل فولادی با توجه به طول دهانه تیر [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 17-40]
 • عسکریانی، سید سعید ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-84]
 • عظیم زاده، علی بررسی عددی تأثیر جزئیات چشمه اتصال در عملکرد اتصالات تیر فولادی به ستون بتنی در ستونهای گوشه [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 5-22]
 • عفتی، میثم ارائه روشی جهت پیش‌بینی اسلامپ بتن مبتنی بر مدل نروفازی تطبیقی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 127-140]
 • علایی، مهدی بررسی مقایسه‌ای سیمان پوزولانی اردبیل و سیمان تیپ 2 صوفیان از دیدگاه مقاومت فشاری و ارائه راهکار بهبود [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 95-110]
 • عموشاهی، حسین تحلیل استاتیکی ورق‌ها و مقاطع فولادی تقویت شده با ورق‌های FRP به کمک مدل‌سازی اجزاء محدود [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 107-131]
 • عمویی سراجاری، مرتضی ارزیابی عملی استفاده از بتن های سبک خودتراکم در احداث سازه های بتن آرمه [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 193-204]

غ

 • غرایبی، یدالله بررسی خواص تازه و سخت شده بتن خود تراکم الیافی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 43-61]

ف

 • فاروقی مهر، سید محمد رضا رفتار چرخه‌ای اتصالات خمشی تیر به ستون جعبه‌ای مقاوم‌سازی شده با ورق سخت‌کننده مثلثی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 5-23]
 • فدایی، فرناز تأثیر تغییرات طولی ساختار خاک در رفتار لرزه ای لوله های مدفون [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 23-37]
 • فرازنده، علی ارزیابی عملکرد توابع چندجمله‌یی متعامد مُفسر مرزی در مقایسه باروش اجزاء محدود در تحلیل صفحات نازک مستطیلی دارای بازشو [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 175-194]
 • فرخ زاد، رضا بررسی متغیرهای ضریب تضعیف خطی و مقاومت فشاری بتن سنگین با سنگدانه ی باریتی حاوی پودر بیسموت و پودر میکروسیلیس در برابر اشعه گاما [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 63-80]
 • فرزین، سعید بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 5-16]
 • فرزین، سعید ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سنگ‌دانه بازیافتی ناشی از ضایعات ساختمانی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 163-174]
 • فرشته پور، احسان اولویت بندی ترمیم و بازسازی پل های بتنی شبکه راه های استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 93-108]
 • فرودی جهرمی، محمدرضا بررسی اثر فاصله ورق پوششی ضربدری تا دیوار برشی فولادی و ورق های اتصال دهنده آن تحت بار لرزه ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 38-57]
 • فرودی جهرمی، محمدرضا بررسی ضخامت ورق پوششی ضربدری و عرض آن در تقویت دیوار برشی فولادی تحت بار لرزه ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 58-74]
 • فلاح بافقی، محمد مهدی بررسی آزمایشگاهی رفتار دال های بتن آرمه دوطرفه تقویت شده با روکش های پیش ساخته کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 245-262]
 • فیضی، اتابک بررسی تاثیر سختی بتن فونداسیون و مخزن بر پاسخ لرزه‌ای مخازن مرتفع با استفاده از تحلیل احتمالاتی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]

ق

 • قائد رحمتی، آرش بررسی احتمالاتی تاثیر تراز مخزن بر عملکرد لرزه‌ای سد بتنی وزنی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 263-277]
 • قادری، محسن تأثیر پدیده ی خستگی کم چرخه بر روی قاب های خمشی فولادی با اتصالات صلب از پیش تأیید شده ی فلنجی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 149-162]
 • قاسمی تبار، محمد تحلیل استاتیکی ورق‌ها و مقاطع فولادی تقویت شده با ورق‌های FRP به کمک مدل‌سازی اجزاء محدود [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 107-131]
 • قامتلو، امیر بررسی تاثیر آپلیفت برآسیب لرزه‌ای سد بتنی وزنی در زلزله‌های حوزه دور ونزدیک: مطالعه موردی سد شفارود [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 202-221]
 • قبادی، محمد سهیل رفتار چرخه‌ای اتصالات خمشی تیر به ستون جعبه‌ای مقاوم‌سازی شده با ورق سخت‌کننده مثلثی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 5-23]
 • قبادی، مهدی بررسی خواص تازه و سخت شده بتن خود تراکم الیافی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 43-61]
 • قبادیان، افشین مطالعه اندرکنش گودبرداری دائمی و ساختمان مجاور تحت زلزله (مطالعه موردی: رمپ قطار شهری و ساختمان همیاری شهرداری های کرمانشاه) [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 57-70]
 • قدوسیان، اویس مقایسه روش های پول آف، پوش اوت و منشور شکافت برای تعیین چسبندگی بتن خودتراکم الیافی به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی. [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 199-212]
 • قره، سهیل اولویت بندی ترمیم و بازسازی پل های بتنی شبکه راه های استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 93-108]
 • قزوینی، سجاد تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA) [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 211-224]
 • قلعه نوی، منصور رفتار پس از ترک خوردگی نمونه های کششی ساخته شده از بتن فوق توانمند، مسلح شده با میلگرد GFRP [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 172-201]
 • قلعه نوی، منصور نقش عامل‌های هندسی بر رفتار مهاربند‌های کمانش‌ناپذیر با هسته شکاف‌دار [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 75-94]
 • قلهکی، مجید ارزیابی ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 141-156]
 • قلهکی، مجید بررسی تأثیر افزایش دما بر روی بتن های حاوی فنر فلزی بازیافتی و مقایسه با الیاف های رایج [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 141-156]
 • قلهکی، مجید تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA) [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 211-224]
 • قلهکی، مجید ارائه روش جدید محاسبه ضخامت ورق معادل جهت طراحی دیوارهای برشی فولادی دارای سخت‌کننده با استفاده از مدل اندر کنش ورق و قاب [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 132-148]
 • قلهکی، مجید تأثیر مقدار و نوع الیاف و فنر فلزی بازیافتی بر خصوصیات بتن معمولی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 231-247]
 • قلهکی، مجید شناسایی آسیب جداشدگی در ستون‌های فولادی پر شده با بتن بر اساس داده‌های مودال آزمایشگاهی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 93-106]
 • قلهکی، مجید مطالعه اثر آلیاژ حافظه‌دار شکلی Ni-Ti در شکل‌پذیری دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 205-220]
 • قلهکی، مجید تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بارافزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 221-244]
 • قنادی اصل، امین ارزیابی تاثیر ضریب نامعینی بر روی عملکرد لرزه ای ساختمان های قاب خمشی بتنی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 199-216]
 • قنادی اصل، امین عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی شده همگرا با خروج از مرکزیت ورق اتصال بادبند [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 131-142]
 • قناعت، امید ارائه روش حل دقیق و فراابتکاری برای مسئله کمینه سازی زمان تکمیل پروژه با در نظر گرفتن محدودیت بودجه [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 41-56]
 • قیاسی، واحد مقایسه ظرفیت باربری محوری شمع‌های استوانه‌ای، مخروطی و نیمه‌مخروطی در ماسه به روش اجزای محدود [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 162-175]

ک

 • کاتبی، علی زمان‌بندی پروژه‌های ساخت با منابع محدود (MRCPSP) با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مدت فعالیت‌ها و تأخیرات [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 176-198]
 • کارگران، علی بررسی عملکرد لرزه‌ای غیرخطی سازه‌های بتن مسلح دوبلکسی به روش طیف ظرفیت [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 155-171]
 • کاظمی، حامد بررسی عددی تیر‌های بتنی دارای خاموت دورپیچ مستطیلی تحت بارگذاری پیچشی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 211-228]
 • کاظمیان، سینا بررسی اثر مواد افزودنی سیلیکات سدیم ، کائولینیت، سیمان و آّب بر روی خواص رئولوژیکی و فیزیکی گروتهای پایه سیمان در مهندسی ساختمان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 55-68]
 • کرم الدین، عباس بررسی تاثیر عدم قطعیت پارامترهای مدل ایبار-مدینا-کراوینکلر بر ظرفیت فروریزش لرزه ای قابهای خمشی فولادی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 45-62]
 • کرم الدین، عباس مطالعه عددی تاثیرات اندرکنش سازه-خاک-سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و اصلاح آن برای قاب خمشی فولادی ویژه [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 55-70]
 • کرمی، حجت بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 5-16]
 • کریمی، عبدالرضا ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سنگ‌دانه بازیافتی ناشی از ضایعات ساختمانی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 163-174]
 • کلاته، فرهود بررسی تاثیر آپلیفت برآسیب لرزه‌ای سد بتنی وزنی در زلزله‌های حوزه دور ونزدیک: مطالعه موردی سد شفارود [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 202-221]
 • کهنی خشکبیجاری، رضا ارزیابی عملی استفاده از بتن های سبک خودتراکم در احداث سازه های بتن آرمه [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 193-204]
 • کوشکی، رعنا بهینه‌سازی عوامل مؤثر بر مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان در مجاورت محلول سدیم کلرید با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 187-198]
 • کیانی، مهدی بررسی اثر میرایی هیسترتیک آلیاژهای هوشمند بر عملکرد لرزه ای میراگر جرمی تنظیم شده [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 5-24]
 • کیوانی، عبدالله بررسی عددی تأثیر جزئیات چشمه اتصال در عملکرد اتصالات تیر فولادی به ستون بتنی در ستونهای گوشه [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 5-22]

گ

 • گرامی، محسن تأثیر پدیده ی خستگی کم چرخه بر روی قاب های خمشی فولادی با اتصالات صلب از پیش تأیید شده ی فلنجی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 149-162]
 • گرامی، محسن ارزیابی سازه‌های قاب خمشی فولادی دارای کابل‌های پیش‌تنیده در برابر توالی‌های لرزه‌ای دور از گسل [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 221-234]
 • گرامی، محسن بررسی ومقایسه چند روش در بهسازی نامتقارن اتصالات قاب خمشی فولادی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 71-94]
 • گوهررخی، علی بررسی رفتار لوله های فولادی مدفون توزیع گاز در انواع خاک ها در اثر انتشار امواج لرزه ای [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 177-190]

ل

 • لبیب زاده، مجتبی تعیین ظرفیت باربری محوری ستون های بتنی مسلح شده با آرماتورهای طولی مارپیچ با استفاده از روش اجزای محدود و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 157-176]
 • لطف اللهی یقین، محمد علی بکارگیری معادلات فضای حالت در تعیین ابعاد دریچه‌ی تخلیه کننده سد دو مخزنی و هوشمند سازی آن [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 157-172]
 • لطفی اقلیم، امین بهبود پارامترهای مکانیکی بتن حاصل از سیمان پوزولانی جهت استفاده در پروژه-های آبیاری و زهکشی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 43-58]

م

 • متین پور، محمد حسین بررسی و تعیین مقاومت ضربه‌ای جوش‌های‌ شیاری و مقایسه آن با ضوابط لرزه‌ای اتصالات جوشی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 81-92]
 • محسنی، حسن ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های BOT با استفاده از معادلات ساختاری و مدل یکپارچه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و TOPSIS فازی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 111-130]
 • محصولی، مجتبی تخمین عدم‌قطعیت در مدل‌سازی سازه‌های فولادی توسط تیر تیموشنکو [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 27-42]
 • محمودی سرخونی، رضا مقایسه رفتار سازه‎های جداسازی شده بر روی انواع جداگرهای اصطکاکی تحت زلزله‎های حوزه نزدیک [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 205-220]
 • محمودی صاحبی، موسی کاربرد روش انرژی اصلاح‌شده در تحلیل رفتار غیرخطی چرخه‌ای سازه‌ها [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 137-158]
 • مرادلو، امیر جواد بهسازی لرزه‌ای سد بتنی وزنی تقویت‌شده با حائل نگهدارنده آسفالتی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 127-148]
 • مرتضوی، سعید ارزیابی تاثیر ضریب نامعینی بر روی عملکرد لرزه ای ساختمان های قاب خمشی بتنی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 199-216]
 • مرتضوی، سید علی نمود تحلیلی پالس‌های سرعت بر رفتار لرزه‌ای سیستم میان مرتبه ترکیبی قاب خمشی فولادی و پانل‌های مهاربندی‌ واگرا [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 95-112]
 • مرشد، رضا بررسی رفتار پیچشی بتن خودتراکم الیافی تحت بارهای سیکلی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-54]
 • مشتاق، امین ارزیابی تأثیر اعمال هم‌زمان مؤلفه افقی و قائم زلزله بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 113-126]
 • مشتاق، امین تأثیر مقدار و نوع الیاف و فنر فلزی بازیافتی بر خصوصیات بتن معمولی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 231-247]
 • مشکوه الدینی، افشین نمود تحلیلی پالس‌های سرعت بر رفتار لرزه‌ای سیستم میان مرتبه ترکیبی قاب خمشی فولادی و پانل‌های مهاربندی‌ واگرا [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 95-112]
 • مظلوم، موسی بررسی عددی تیر‌های بتنی دارای خاموت دورپیچ مستطیلی تحت بارگذاری پیچشی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 211-228]
 • مظلوم، موسی مقاوم‌سازی تیرهای بتنی توسط الیاف پلیمری شیشه‌ای [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 27-42]
 • معتقد، ساسان بررسی خواص تازه و سخت شده بتن خود تراکم الیافی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 43-61]
 • معرف‌زاده، محمدرضا ارزیابی خسارت ستون‌های بتن‌آرمه تقویت‌شده با کامپوزیت‌های نوین الیافی تحت اثر بارهای انفجاری به کمک نمودارهای فشار - ضربه [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 181-204]
 • معمارپور، محمد مهدی بررسی رفتار لرزه‏ ای ساختمان‏های بلند لوله‏ ای با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 119-140]
 • ملاپور اصل، رضا کاربرد روش انرژی اصلاح‌شده در تحلیل رفتار غیرخطی چرخه‌ای سازه‌ها [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 137-158]
 • ملک جمشیدی، شهریار بررسی تطبیقی آیین نامه های متداول طراحی با دستورالعمل های بهسازی لرزه ای در ارزیابی عملکرد قاب های خمشی فولادی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 21-38]
 • ملکی زاده، محمد ارزیابی اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله بر عملکرد لرزه ای قاب خمشی سوله های با دهانه عریض مستقر بر بسترصلب و انعطاف پذیر بکمک تحلیل IDA [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 18-37]
 • مهدوی، ایرج ارائه روش حل دقیق و فراابتکاری برای مسئله کمینه سازی زمان تکمیل پروژه با در نظر گرفتن محدودیت بودجه [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 41-56]
 • مهدویان، عباس اثر محتوای فرکانسی زلزله بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی مستطیلی با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 87-102]
 • مهدی زاده، کوروش بررسی تاثیر عدم قطعیت پارامترهای مدل ایبار-مدینا-کراوینکلر بر ظرفیت فروریزش لرزه ای قابهای خمشی فولادی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 45-62]
 • مهروند، مرتضی مقاوم‌سازی تیرهای بتنی توسط الیاف پلیمری شیشه‌ای [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 27-42]
 • موسوی، سید روح الله بررسی اثر سخت کننده قائم در اتصالات صلب شکاف‌دار تحت بارهای چرخه‌ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 95-106]
 • موسوی، سید فرهاد بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 5-16]
 • مولایی، الناز مطالعه تحلیلی تاثیر ورق های تقویتی در بهبود عملکرد لرزه ای غیر خطی اتصال خمشی تیر پیوند به ستون در قاب های مهاربندی واگرا [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 77-94]
 • میرزایی علی آبادی، محبوبه بررسی خواص تازه و سخت شده بتن خود تراکم الیافی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 43-61]
 • میرزایی فرد، حمید مطالعه ضریب رفتار و تغییر مکان های نسبی ماندگار ساختمان بتنی مسلح شده با آلیاژ حافظه دار سوپر الاستیک [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 121-136]
 • میرشکار، حمید بررسی اثر سخت کننده قائم در اتصالات صلب شکاف‌دار تحت بارهای چرخه‌ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 95-106]
 • میر طاهری، سید مسعود مطالعه ضریب رفتار و تغییر مکان های نسبی ماندگار ساختمان بتنی مسلح شده با آلیاژ حافظه دار سوپر الاستیک [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 121-136]
 • میرگذار لنگرودی، میرعلیمحمد ارزیابی عملی استفاده از بتن های سبک خودتراکم در احداث سازه های بتن آرمه [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 193-204]

ن

 • نادری، محمود مدل سازی عددی تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP انعطاف پذیر در دماهای بالا [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 71-88]
 • نادری، مهدی تخمین عدم‌قطعیت در مدل‌سازی سازه‌های فولادی توسط تیر تیموشنکو [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 27-42]
 • ناصری، سید ابوالفضل تاثیر مدت زمان حرکت قوی زمین بر ضربه بین دو سازه قاب خمشی فولادی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 39-56]
 • ناظریان، میثم مطالعه ضریب رفتار و تغییر مکان های نسبی ماندگار ساختمان بتنی مسلح شده با آلیاژ حافظه دار سوپر الاستیک [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 121-136]
 • نامجو، محبوبه بررسی عددی رفتار اتصال نبشی بالا و پایین پیچی و جوشی در خرابی پیشرونده ی سازه های فولادی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 5-26]
 • نانکلی، علی بررسی رفتار لوله های فولادی مدفون توزیع گاز در انواع خاک ها در اثر انتشار امواج لرزه ای [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 177-190]
 • نجفقلی پورحقیقی، محمدامیر بررسی تطبیقی آیین نامه های متداول طراحی با دستورالعمل های بهسازی لرزه ای در ارزیابی عملکرد قاب های خمشی فولادی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 21-38]
 • نظیفی، احمد بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 107-124]
 • نعمت زاده، سمیرا بهبود پارامترهای مکانیکی بتن حاصل از سیمان پوزولانی جهت استفاده در پروژه-های آبیاری و زهکشی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 43-58]
 • نعمت زاده، مهدی ارزیابی اثرات برش تیرها و ستون‌ها بر عملکرد لرزه‌ای سازههای بتن مسلح [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 114-133]
 • نقی پور، مرتضی ارزیابی تاثیر درصد صلبیت اتصال بر توزیع برش قائم مقطع تیر در اتصالات تیرهای I شکل فولادی با توجه به طول دهانه تیر [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 17-40]
 • نیکخو، علی ارزیابی عملکرد توابع چندجمله‌یی متعامد مُفسر مرزی در مقایسه باروش اجزاء محدود در تحلیل صفحات نازک مستطیلی دارای بازشو [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 175-194]

و

 • واثقی امیری، جواد تاثیر مدت زمان حرکت قوی زمین بر ضربه بین دو سازه قاب خمشی فولادی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 39-56]
 • واثقی امیری، جواد بررسی اثر میرایی هیسترتیک آلیاژهای هوشمند بر عملکرد لرزه ای میراگر جرمی تنظیم شده [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 5-24]
 • وفایی پور، رامین بررسی و تعیین مقاومت ضربه‌ای جوش‌های‌ شیاری و مقایسه آن با ضوابط لرزه‌ای اتصالات جوشی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 81-92]

ه

 • هاتفی، سید مرتضی ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های BOT با استفاده از معادلات ساختاری و مدل یکپارچه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و TOPSIS فازی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 111-130]
 • هادیان فرد، محمد علی بررسی عددی رفتار اتصال نبشی بالا و پایین پیچی و جوشی در خرابی پیشرونده ی سازه های فولادی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 5-26]
 • هادیان فرد، محمدعلی بررسی تطبیقی آیین نامه های متداول طراحی با دستورالعمل های بهسازی لرزه ای در ارزیابی عملکرد قاب های خمشی فولادی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 21-38]
 • هداوند، بهاره ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سنگ‌دانه بازیافتی ناشی از ضایعات ساختمانی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 163-174]
 • همامی، پیمان زمان‌بندی پروژه‌های ساخت با منابع محدود (MRCPSP) با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مدت فعالیت‌ها و تأخیرات [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 176-198]
 • همتی، سید جلال تحلیل عددی تغییر شکل تیرهای نورد شده در معرض صاف‌کاری حرارتی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 38-54]
 • همتیان، میلاد ارائه روش حل دقیق و فراابتکاری برای مسئله کمینه سازی زمان تکمیل پروژه با در نظر گرفتن محدودیت بودجه [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 41-56]
 • هوائی، غلامرضا بررسی آزمایشگاهی و عددی تأثیر استفاده از اتصال جاری‏ شونده در قاب خمشی فولادی و میان‌قاب 3D panel بتنی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 62-92]
 • هویدایی، نادر بررسی عددی تأثیر جزئیات چشمه اتصال در عملکرد اتصالات تیر فولادی به ستون بتنی در ستونهای گوشه [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 5-22]

ی

 • یونسی، عادل شناسایی آسیب جداشدگی در ستون‌های فولادی پر شده با بتن بر اساس داده‌های مودال آزمایشگاهی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 93-106]