نمایه نویسندگان

آ

 • آدابی، محسن بررسی استحکام کششی وصله های جوشی میلگرد های فولادی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 114-129]
 • آدرسی، مصطفی بررسی عملکرد حسگر فشارسنج بتنی با قابلیت خود تشخیصی در پایش سطح سلامت عضو سازه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • آذرباد، فاضل ارزیابی رفتار لرزه‌ای سازه های قاب‌ خمشی فولادی دارای جداساز و نسبت لاغری یکسان با مدلسازی سه‌بعدی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 76-92]
 • آذرخش، سجاد طراحی ضربه گیر به کمک بررسی رفتار فروریزش محوری لوله های متقارن محوری [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 108-123]
 • آرزومند، مهدی الگوی بازتوزیع بارها در یک قاب خمشی بتن آرمه در اثر اعمال پروفیل های نشست سه بعدی ناشی از گودبرداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرزومندی، مهدی مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]
 • آرزومندی، مهدی راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن خودتراکم [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 172-183]
 • آرمان، حسین رتبه‌بندی طرح‌های‌‌ اختلاط بتن پودری واکنشی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش SAW، TOPSIS و VIKOR [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرین مقدم، سالار ارزیابی کارایی سنجه‌های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قابهای خمشی بتنی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 169-185]
 • آقا باقری، محمدرضا مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]
 • آقا بیک، کیوان یادداشت فنی: شرایط و مخاطرات ژئوتکنیکی تونل های بلند شهری در تهران، مطالعه موردی تونل متوسلیان [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 221-234]
 • آقایاری، رضا بررسی تاثیر استفاده از توف سبز شاهین دژ بر مشخصات مکانیکی بتن های غلتکی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 97-111]
 • آقایاری، رضا بررسی آزمایشگاهی عملکرد میراگر جرمی کوک شده در سازه فولادی تحت زلزله های مقیاس شده و تخمین پارامترهای مودال میراگر و سازه [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایان، ایمان بررسی خرابی پیشرونده در ساختمانهای مهاربندی شده همگرا و واگرا با استفاده از تحلیل غیر خطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمره، فاطمه بررسی پارامتری رفتار میراگر پانل برشی تسلیمی سوراخ دار به عنوان تیر پیوند قائم در قاب فولادی با مهاربند به شکل 8 تحت بار چرخه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراهیم پور، هومن ارزیابی رفتار پیوستگی-لغزش در اتصالات تیر به ستون بتن مسلّح پیش‌ساخته با استفاده از مدل‌سازی اجزاء محدود [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 159-174]
 • اتفاق، میرمحمد شناسایی عیوب لوله‌های حامل سیال با استفاده از روش ردگیری اندرکنش دینامیکی بار متحرک خارجی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 76-89]
 • اثنی عشری، علی یادداشت پژوهشی: ارزیابی تاثیر صلبیت ورق اتصال مهاربند در رفتار لرزه ای قاب‌های مهاربندی ویژه [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 128-142]
 • احتشامی، عاطفه مطالعه رفتار دینامیکی مخازن انعطاف‌پذیر بتنی استوانه‌ای هوایی و زمینی با پایه جداسازی شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • احسانی، رامین بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرهای دو دهانه بتن مسلح با جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • احسانی، رامین بررسی عددی سازوکار خرابی پیش رونده قاب های فولادی دارای ستون های جعبه ای پر شده با بتن (CFST) [(مقالات آماده انتشار)]
 • احسانی فر، محمد ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]
 • احسانی فر، محمد مکان یابی بهینه بیمارستان با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و GIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شهر اراک) [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 301-324]
 • احمدپور، طهمز یادداشت فنی: شرایط و مخاطرات ژئوتکنیکی تونل های بلند شهری در تهران، مطالعه موردی تونل متوسلیان [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 221-234]
 • احمدپور، مجید مدیریت طراحی و ساخت بهینه بر روی مدفن های ضایعات ساختمانی و اجرایی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 111-130]
 • احمدنژاد، فرزانه ارائه روش جدید محاسبه ضخامت ورق معادل جهت طراحی دیوارهای برشی فولادی دارای سخت‌کننده با استفاده از مدل اندر کنش ورق و قاب [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 132-148]
 • احمدنژاد، محسن مطالعه آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده برای برش با CFRP به روش NSM [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 153-171]
 • احمدوند، مسعود ارزیابی عملکرد چرخه ای اتصالات پیچی با صفحه انتهایی بر اساس پارامترهای اتصال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 181-201]
 • احمدی، الله داد یادداشت فنی: طراحی بهینه سقف سبک نوین پانلی از نوع ساندویچی پیش ساخته با رویه های مقاوم و هسته بتن سبک [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 210-229]
 • احمدی، الله داد رفتارسازه ای پانهای ساندویچی بتنی پیش ساخته یک طرفه و دوطرفه با لایه تحتانی متفاوت و هسته بتن سبک تحت بارخمشی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 224-243]
 • احمدی، جمال بررسی رفتار لوله های فولادی مدفون توزیع گاز در انواع خاک ها در اثر انتشار امواج لرزه ای [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 177-190]
 • احمدی، حسن ارزیابی ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت صنعتی کشور ایران (مطالعه موردی قراردادهای صنعت نفت) [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 141-155]
 • احمدی، حسن انتخاب مصالح نوین مناسب جهت اجرای دیوار غیرباربر در ساختمان‎ها به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • احمدی، حسین بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های میکرونیزه تکتوسیلیکاتی بر بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود سنتی کاهگل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • احمدی، محسن ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سنگ‌دانه بازیافتی ناشی از ضایعات ساختمانی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 163-174]
 • احمدی، محسن ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد سرباره کارخانه فولاد اهواز در تثبیت بستر مسیر شرق پل ششم اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، محمدتقی تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت حرکت نرمال ریزگسل ساختگاه [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 133-155]
 • احمدی، محمد مهدی بررسی عددی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه دارای آرماتورخمیده [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، مسعود ارزیابی تاثیر نوع اتصال دیوار برشی فولادی مرکب با بازشوی دایروی به المان های مرزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، مسعود مدل جدید برای تعیین سهم ورقه‌های U-شکل FRP در ظرفیت برشی تیرهای بتنی مقاوم سازی شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، مسعود بررسی اثر استفاده از ضایعات صنعت سنگ استان لرستان بر عملکرد بتن خودتراکم مقاومت بالا [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، مسعود تخمین مقاومت برشی تیرهای بتنی مسلح به آرماتور FRP با استفاده از مدل GMDH-GA [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 24-42]
 • احمدی، نوید بررسی رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی کمانش تاب نامتقارن مجهز به ستون همبند [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 191-204]
 • احمدی جزنی، روح اله بررسی تاثیرات اندازه فاصله میان سوراخ های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه ای اتصال DFC [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 52-66]
 • احمدی طالشیان، حامد نقش میراگر لزج بر بهبود رفتار و کاهش ضربه ساختمانها تحت ورودی لرزه ای تصادفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی ندوشن، بهروز بررسی تاثیر آجرچینی بر روی مقاومت برشی دیوار مصالح بنایی در مقیاس مزو [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 30-41]
 • احمدی ندوشن، بهروز بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه پل با استفاده از روش های قابلیت اعتماد مرتبه اول و دوم [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 5-18]
 • احمدی ندوشن، بهروز بررسی تاثیر عملکرد تنش پوسته‌ها با استفاده از تئوری فنر معادل در بهینه سازی سوله‌های قوسی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 59-76]
 • احمدی ندوشن، بهروز بررسی عملکرد الگوریتم فراکاوشی ژنتیک پارتو نیچ در ارزیابی آسیب سازه ها [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 179-194]
 • احمدی ندوشن، بهروز مطالعه پارامتریک دیوار برشی مرکب با خرپای فولادی مدفون [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 191-203]
 • اخلاصی، فرزان ارزیابی عملکرد چرخه ای اتصالات پیچی با صفحه انتهایی بر اساس پارامترهای اتصال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 181-201]
 • اخوان سلماسی، مهران ارزیابی سازه‌های قاب خمشی فولادی دارای کابل‌های پیش‌تنیده در برابر توالی‌های لرزه‌ای دور از گسل [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 221-234]
 • اخویسی، امیرهوشنگ ارزیابی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای بنایی مسلح شده با المان‌های چوبی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 113-133]
 • ادیب رمضانی، محمد رضا رفتار لرزه‌ای صفحات اتصال انتهایی در قاب‌های فولادی با مهاربندی همگرا [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • ادیبی، مهدی ارائه مدل غیرخطی برای رفتار اتصالات خارجی تیر به ستون در ساختمان‌های پیش‌ساخته بتنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اربابی، محمد اثر اندرکنش غیرخطی خاک-سازه بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های قاب خمشیِ ویژه‌‌ کوتاه تا بلند مرتبه فولادی [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 35-52]
 • ارجمندی، سید اصغر محاسبه شکل مدهای سیستم سازه – سیال به روش تکرار زیرفضا با انتقال تهاجمی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • اردشیر، عبداله طراحی مدل ارزیابی ریسک مالی پروژه‌های راه‌سازی ایران درروش تأمین مالی "مشارکت عمومی – خصوصی" [(مقالات آماده انتشار)]
 • اردکانی، علیرضا مقایسه اثر زلزله‌های حوزه نزدیک و زلزله‌های حوزه دور بر پاسخ لرزه‌ای سیستم ‌خاک-شمع-سازه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 117-130]
 • اژدری مقدم، مهدی بررسی تأثیر نوع روکش میلگرد بر میزان خوردگی آن در بتن خود متراکم [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 172-185]
 • استاد، دلارام مقایسه روش‌های مدل‌‌سازی میان‌‌قاب‌‌های مصالح‌ بنایی با رویکرد تأثیر اندرکنش رفتار درون صفحه بر رفتار برون صفحه میان‌‌قاب‌‌ها [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 96-113]
 • استادحسین، حسن مقایسه ی عملکرد قاب های خمشی بتنی طراحی شده بر اساس روش تغییر مکان و روش نیرو در برابر زلزله [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 37-56]
 • استادحسین، حسن مقایسه شاخص های خسارت در بررسی عملکردی قاب های خمشی ویژه بتنی [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 244-264]
 • استکانچی، همایون تاثیرات اندرکنش دینامیکی بین تجهیزات متصل پست های برق بر پاسخ لرزه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسحاقی، عطیه ارائه رابطه کاهندگی تابع شدت اریاس در فلات ایران با استفاده از الگوریتم هوشمند توسعه ژنی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 5-24]
 • اسحاقیان، محسن بررسی آزمایشگاهی و عددی ستون پروفیل کامپوزیت GFRP بتنی محصورشده با FRP [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 139-147]
 • اسدی، پیام ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای سازه فولادی مقاوم‌سازی شده با میراگر مشتق کسری با لحاظ متغیرهای غیرقطعی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 271-285]
 • اسدیان قهفرخی، محمد مطالعه عددی و آزمایشگاهی شناسایی محل و شدت آسیب در اسکله های شمع و عرشه به روش انرژی کرنشی مودال بهبود یافته-مطالعه موردی: اسکله صادرات LPG پارس عسلویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی زینالی، امین بهینه‌یابی میزان مصرف الیاف ماکرو سینتتیک درهم تنیده برای بهبود ویژگی‌های مکانیکی بتن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسرافیلی، حسین عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی شده همگرا با خروج از مرکزیت ورق اتصال بادبند [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 131-142]
 • اسعدی، آزیتا بررسی لرزه‌ای چیدمان دیوار برشی فولادی موج‌دار با استفاده از منحنی‌های شکنندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسفندیاری، اکبر شناسایی آسیب جداشدگی در ستون‌های فولادی پر شده با بتن بر اساس داده‌های مودال آزمایشگاهی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 93-106]
 • اسفندیاری، جواد بررسی رفتار نمونه های بتنی ساخته شده با افزودنی های الیاف فلزی، میکروسیلیس،خاکستر بادی و الیاف هیبریدی تحت الگوهای مختلف بارگذاری [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 130-150]
 • اسکندری، عباس بررسی تاثیر انواع الیاف در بهبود رفتار خمشی تیرهای بتنی بازیافتی در نواحی الاستیک و پلاستیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکندری نداف، حمید بهینه‌سازی عوامل مؤثر بر مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان در مجاورت محلول سدیم کلرید با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 187-198]
 • اسلامی، ابوالفضل ارزیابی لنگر خمشی و جابجایی سازه های نگهبان طره ای در گودبرداری های عمیق [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 28-41]
 • اسلامی، ابوالفضل مطالعه آزمایشگاهی اثر بارگذاری در حالت رفت و برگشت بر شمع های پیچشی پره ای درمدل فیزیکی FCV [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی، ابوالفضل مقایسه رفتار شمع های جابجایی-جایگزینی به صورت آزمایشگاهی و میدانی (مطالعه موردی؛ ماسه انزلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی، ابوالفضل بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی، شادی تحلیل رفتار سازه و تشخیص آسیب پذیری در ساختارهای تاریخی؛ تجربه ای برای اقدامات پیشگیرانه در برج ‌کوچک سمیران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیل تبار نشلی، پریسا مقایسه مدل ساده شده چند المان محوری با مدل فایبر در مدلسازی غیرخطی دیوار برشی بتنی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • اسماعیل زاده شهری، رضا مطالعه عددی تاثیرات اندرکنش سازه-خاک-سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و اصلاح آن برای قاب خمشی فولادی ویژه [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 55-70]
 • اسماعیل نیا عمران، محمد تخمین پاسخ ستون های بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار به روش تک درجه آزادی معادل و مقایسه ی آن با روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 81-90]
 • اسماعیلی، علیرضا ارزیابی کاربرد روش "پیچش" برای تعیین مقاومت های فشاری و خمشی در جای بتن الیافی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 23-41]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی عددی استفاده از پیش دال‌های بتنی در ناحیه انتقال خطوط بالاستی به آبروهای بتنی خطوط راه آهن سریع السیر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 112-128]
 • اسماعیلی، نوید ارزیابی عوامل موثر بر ظرفیت باربری نشست گروه شمع مرکب تحت بار قائم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 5-12]
 • اسماعیلی نیاری، شیرین بررسی رفتار کمانشی ستون‌های فولادی سرد نورد شده با مقطع مرکب تحت اثر آتش [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی نیاری، شیرین بررسی عددی رفتار ستون های فولادی سرد نورد شده جزئی پر شده با بتن تحت اثر بارگذاری همزمان بار محوری فشاری استاتیکی و بار ضربه ای محوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسمعلی زاده، سیامک مدل سازی عددی تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP انعطاف پذیر در دماهای بالا [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 71-88]
 • اسمعیل آبادی، رضا بهبود عملکرد روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان با اصلاح تخمین تغییرمکان تسلیم در قاب‌های خمشی فولادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 76-92]
 • اسمعیل آبادی، رضا ارزیابی کارایی سنجه‌های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قابهای خمشی بتنی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 169-185]
 • اسمعیلی فلک، مهزاد بهبود پارامترهای مکانیکی بتن حاصل از سیمان پوزولانی جهت استفاده در پروژه-های آبیاری و زهکشی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 43-58]
 • اسور، کیهان مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار قابهای خمشی فولادی دارای دیوارهای میانقاب بنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشتهاردیان، احسان اله موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت‌های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 134-154]
 • اشتهاردیان، احسان اله به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 60-74]
 • اشتهاردیان، احسان اله بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 87-108]
 • اشتهاردیان، احسان اله مدیریت ضایعات حاصل از ساخت و تخریب در پروژه‌های صنعت ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 164-184]
 • اشراق نیا جهرمی، عبدالحمید بهینه‌سازی کیفیت پروژه‌های عمرانی از طریق تئوری پایایی سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌گان کمینه بیشینه بهبودیافته [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • اشرف پور، پویان بررسی استحکام کششی وصله های جوشی میلگرد های فولادی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 114-129]
 • اشرفی، حمیدرضا بررسی خرابی پیش رونده در قاب های بتن آرمه با درنظرگرفتن نواحی صلب انتهایی و انواع مختلف سناریوهای حذف زمانی ستون [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 66-84]
 • اشرفی، حمیدرضا معرفی یک روش بهینه برای مدلسازی ماکروی تحلیل دینامیکی غیرخطی در خرابی پیش‌رونده (مطالعۀ موردی نرم افزار OpenSees) [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 5-25]
 • اشرفیان، علی مدلسازی جریان اسلامپ بتن خودتراکم حاوی متاکائولن با استفاده از روش‌های محاسبات نرم [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]
 • اشرفیان، علی برآورد هزینه های ساختمان با روش های هوشمند داده مبنا و مشخص کردن عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌های ساخت ( مطالعه موردی شرق استان تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشرفیان، علی ارزیابی پارامتریک طرح اختلاط در مدل مقاومت کششی مبتنی بر روش های هوشمند رگرسیونی در بتن تولید شده با ضایعات ساختمانی بازیافت شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشعاری، علی ارزیابی آزمایشگاهی قاب های بتن آرمه آسیب دیده تقویت شده در نواحی بحرانی با ورق های کامپوزیتی مسلح پلیمری CFRP [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 22-35]
 • اصغری، آرمان انتخاب بهینه پروژه‌های ساخت با استفاده از روش‌های بهترین-بدترین، ویکور و برنامه‌ریزی ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری، اباذر مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره‌ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 73-85]
 • اصغری، اباذر ارزیابی ضریب کاهش شکل‌پذیری مهاربندهای همگرا و به شکل 8 [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 175-190]
 • اصغری سهرون، رضا بررسی ضریب رفتار قاب‌های خمشی فولادی با مهاربند واگرا و تیر مقطع کاهش‌یافته [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 210-227]
 • اصفهانی، محمدرضا رابطه‌سازی کرنش کامپوزیت‌های نوین الیافی در آزمون‌های خمشی [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 92-107]
 • اصفهانی، محمدرضا تأثیر مقاومت بتن و ضخامت دال تخت بتنی بر جلوگیری از خرابی پیشرونده ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 24-40]
 • اصفهانی، محمدرضا کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 85-97]
 • اصفهانی، محمدرضا بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتن مسلح با میلگردهای فولادی و آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت تاثیربارهای چرخه ای [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 149-174]
 • اصفهانی، محمدرضا اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRP [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 88-107]
 • اصلانی، فاطمه تحلیل هزینه سازه ای در چرخه عمر برای تغییرات ظرفیت خمشی تیرهای بتن آرمه در معرض خوردگی میلگرد [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 43-58]
 • اعتدادی علی آبادی، فرزاد بررسی رفتار لرزه‏ ای ساختمان‏های بلند لوله‏ ای با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 119-140]
 • اعتمادی، علی تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی در صنعت ساخت و ساز جهت ارتقاء ایمنی پروژه با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعلمی، محمدتقی بکارگیری معادلات فضای حالت در تعیین ابعاد دریچه‌ی تخلیه کننده سد دو مخزنی و هوشمند سازی آن [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 157-172]
 • افتخار، غلامحسین ارزیابی عددی تأثیر شکل و محل بازشو بر رفتار دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 78-92]
 • افتخار، محمد رضا مطالعه آزمایشگاهی و پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن پرمقاومت حاوی پودر کاشی ضایعاتی با استفاده از روش برنامه‌نویسی بیان ژن [(مقالات آماده انتشار)]
 • افخمی، وحیدرضا تحلیل استاتیکی غیرخطی قاب‌های فولادی با اتصال نیمه‌صلب با استفاده از مدل المان صلیبی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 98-117]
 • افروزنیا، محمد بررسی عددی رفتار دال‌های ضعیف یک‌طرفه مقاوم‌سازی شده با استفاده از ورقه‌های بتن توانمند الیافی تحت بار انفجار [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 218-233]
 • افروغ، شیم ارزیابی شکنندگی لرزه‎ای سازه‎های فولادی جداسازی شده با جداگرهای آونگی اصطکاکی تحت زلزله‎های حوزه دور [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 95-114]
 • افشار، رضا ارزیابی تاثیر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن های با سنگدانه های ریز بازیافتی بتنی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 82-96]
 • افشار، شقایق راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن خودتراکم [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 172-183]
 • افشاری، سپیده مدل ارزیابی پیچیدگی پروژه‌های ساخت‌ و ساز بزرگ در ایران - رویکرد ANP فازی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 101-112]
 • افشانی، محمد رحیم بکارگیری معادلات فضای حالت در تعیین ابعاد دریچه‌ی تخلیه کننده سد دو مخزنی و هوشمند سازی آن [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 157-172]
 • افشین، حسن بررسی تأثیرات استفاده از نیتروژن مایع بر خواص بتن در بتن ریزی هوای گرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • افضلی، فرید بررسی مشخصات مکانیکی بتن سبک خودتراکم حاوی سرباره مس [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرپور نیک قلب، عباس کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 67-81]
 • اکبرزاده بنگر، حبیب مطالعه آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده برای برش با CFRP به روش NSM [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 153-171]
 • اکبرلو، احمد بررسی رفتار عرشه پل های ساخته شده با سازه های فضاکار [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-55]
 • اکبری، جلال ارزیابی شاخص ایمنی و کالیبراسیون ضرایب بار و مقاومت تیرهای بتنی مسلح تحت اثر تلاش‌های خمشی، برشی و پیچشی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 49-64]
 • اکبری، رضا بررسی بارکمانش ارتجاعی ستون های یکنواخت و غیریکنواخت تحت بار محوری غیریکنواخت با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 141-158]
 • اکبری، رضا رفتار کمانشی شبکه های دو لایه فضاکار تخت مختلط [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، علی شناسایی و ارزیابی ریسکهای بحرانی در پروژه‌های HSR از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در کشورهای در حال توسعه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]
 • اکبری، محمود ارزیابی خواص مکانیکی بتن بازیافتی مسلح به الیاف؛ تأثیر ابعاد و میزان سنگدانه بازیافتی، نوع و میزان الیاف [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 138-150]
 • اکبری، محمود تخمین مقاومت برشی تیرهای بتن آرمه مسلح به الیاف پلیمری؛ مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و روابط آیین نامه ای [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 79-97]
 • اکبری جمکرانی، محمد بررسی تاثیر نانوسیلیس بر مشخصات مکانیکی کامپوزیت ‌های سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری جمکرانی، محمد بررسی مشخصات مکانیکی بتن سبک خودتراکم حاوی سرباره مس [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکرمی، مجتبی بررسی رفتار لرزه ای اتصالات مهاربندی بر اساس فاصله آزاد [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 190-209]
 • اکرمی، وحید توسعه مدل خرپایی برای تخمین ظرفیت برشی تیرهای دارای بازشوی لوبیایی در جان [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 179-197]
 • القاصی، عرفان بررسی نمود فرآیند خرابی پیشرونده در سازه بلند مرتبه قاب خمشی مدولار با پیکربندی سلول‌های صلب دسته شده تحت زوایای تابش رکوردهای حوزه نزدیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • الله ویسی، محمد شاهو بررسی عددی عملکرد سیستم دیوار برشی فولادی کنگره‌دار دارای چندین بازشوی مستطیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الماسیان، فریبرز زمان‌بندی پروژه‌های ساخت با منابع محدود (MRCPSP) با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مدت فعالیت‌ها و تأخیرات [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 176-198]
 • امامزاده، سیدشهاب تحلیل عددی برش بلوکی در ورق گاست اتصالات کششی تک و دوبل فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامزاده، سیدشهاب تحلیل عددی سازه نگهبان تیرک مایل و سازه خرپایی در پایدارسازی گود برمبنای شاخص پتانسیل خرابیDPI [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی، حجت ارزیابی ترک خوردگی سدهای بتنی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری و روش‌ شبکه ی عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی، سمیه ارزیابی ترک خوردگی سدهای بتنی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری و روش‌ شبکه ی عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی، سمیه بهینه سازی مقطع سدهای بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری انتخابات [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی، فرشته ارزیابی پاسخ لرزه ای پلهای بتنی مستقیم با سه روش کنترل غیر فعال: میراگر K شکل، میراگر جرمی تنظیم شونده و جداساز لاستیکی با هسته سربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی، فرشته تأثیر موقعیت، اندازه و شکل هندسی بازشو بدون سخت‌کننده و با سخت‌کننده بر پارامترهای لرزه‌ای دیوار برشی فولادی موجدار ذوزنقه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • امان آبادی، جواد تحلیل دینامیکی سد بتنی قوسی در محدوده فرکانس با استفاده از شرط مرزی انقطاعی عدد موج [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 5-15]
 • امانی، اصغر بررسی چندفیزیکی سازه های محوری به روش پری دینامیک [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 116-131]
 • امانی، نیما پیاده سازی چهارچوب استاندارد مدیریت دعاوی در پروژه های سدلاستیکی با قراردادهای فهرست بهایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امانی، نیما مدیریت راهبردهای عملیاتی جهت استاندارد سازی تصمیمات پیمانکاران در پروژه‌های ساخت [(مقالات آماده انتشار)]
 • امانی داشلجه، اصغر بررسی ارتعاش سیستم‌های پیوسته تحت بارهای هارمونیکی با تحلیل ایزوژئومتریک [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیدعلیزاده، میثم ارزیابی اثرات برش تیرها و ستون‌ها بر عملکرد لرزه‌ای سازههای بتن مسلح [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 114-133]
 • امیدی، فاطمه مطالعه رفتار تونل های مترو برای سیستم حفاری چند مرحله ای (مطالعه موردی: مترو قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیدی، محمدعلی مطالعه رفتار تونل های مترو برای سیستم حفاری چند مرحله ای (مطالعه موردی: مترو قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیدی، محمدعلی بررسی سه بعدی تونل‌زنی به روش اتریشی در مجاورت فونداسیون‌های عمیق [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 65-82]
 • امیدی، هاشم محاسبه ضریب رفتار سیستم های دیوار برشی مرکب با جفت ورق فولادی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 140-155]
 • امیدی آشتیانی نژاد، محسن مقایسه شاخص های خسارت در بررسی عملکردی قاب های خمشی ویژه بتنی [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 244-264]
 • امیدیان، پدرام ارزیابی رفتار لرزه ای پل های بتنی عرشه پیوسته با بیه های مختلف با استفاده از منحنی شکنندگی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 155-171]
 • امیدیان، پدرام ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی منظم و نامنظم با استفاده از منحنی های خرابی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 124-144]
 • امیدیان، پدرام ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتنی عرشه پیوسته بر روی تیپ های مختلف خاک با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 175-192]
 • امیدیان، پدرام تولید منحنی های خرابی برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح با آلیاژ حافظه دار شکلی در حالات منظم، نامنظمی زیاد و نامنظمی شدید پیچشی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 125-146]
 • امیدی‌نسب، فریدون بررسی تاثیر انواع الیاف در بهبود رفتار خمشی تیرهای بتنی بازیافتی در نواحی الاستیک و پلاستیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیدی نسب، فریدون رفتار خمشی دال های چندلایه بتنی توانمند خودتراکم الیافی هیبریدی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 5-26]
 • امیدی نسب، فریدون بررسی عددی رفتار دال‌های ضعیف یک‌طرفه مقاوم‌سازی شده با استفاده از ورقه‌های بتن توانمند الیافی تحت بار انفجار [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 218-233]
 • امیدی نسب، فریدون بررسی آزمایشگاهی تاثیر درجه حرارت‌های بالا بر خصوصیات مکانیکی و جذب انرژی بتن مبتنی بر سیمان کلسیم آلومینات مسلح شده با الیاف ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیرذهنی، حسن مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره‌ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 73-85]
 • امیرشاه کرمی، عبدالعظیم مدل سازی غیر خطی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 21-34]
 • امیرشاه کرمی، عبدالعظیم بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی رفتار غیرخطی دیوارهای مصالح بنایی تحت بار چرخه ای داخل صفحه با در نظر گرفتن اثر چیدمان آجرچینی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 19-32]
 • امیرشاه کرمی، عبدالعظیم تعیین ضریب ایمنی جزئی (γM) مربوط به مشخصات مصالح بنایی تاریخی ایرانی با لحاظ‌نمودن عدم قطعیت [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 315-332]
 • امیرشاه کرمی، عبدالعظیم بررسی اثر تغییرات مشخصات هندسی، قیودات جانبی و پیش‌فشار بر روی ظرفیت جابجایی دیوارهای برشی بنایی تاریخی ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری، آزاده ارزیابی پاسخ دینامیکی سازه های بلند با توجه به مدلسازی دقیق اثرات اندرکنش خاک-پی-سازه و مقایسه آن با روش های تقریبی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 106-122]
 • امیری، امیر محمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت مکانیکی و ضربه‌ای دال های کامپوزیتی خود تراکم [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 5-22]
 • امیری، حمیدرضا تاثیر ترک روی رفتار کمانشی ستون ضعیف شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • امین افشار، مجید مقایسه‌ی عملکرد بهینه‌ی مدل‌های ویسکوز و ویسکوالاستیک کلوین-وُیت در سیستم مهار بازویی میرا شده در ساختما‌ن‌های بلند تحت ارتعاش جانبی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • امین نژاد، بابک مدلسازی عددی اثر انفجار بر خطوط لوله های مدفون انتقال نفت و گاز در خاکهای مختلف به روش اویلری-لاگرانژی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 88-108]
 • امین نژاد، بابک تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی در صنعت ساخت و ساز جهت ارتقاء ایمنی پروژه با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امین نژاد، بابک پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری مدارس بر اساس مدل مبتنی بر معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، مصطفی مطالعه پارامترهای موثر در شبیه سازی میان مقیاس بتن [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی مقدم، سعیده ارزیابی کفایت فاصله جدایی بین قاب‌های ساختمانی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سازه-خاک-سازه و استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 154-168]
 • اورک، میلاد مروری بر برخی از خواص مکانیکی و دوام بتن های خودتراکم توانمند [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 222-245]
 • ایازی، امیر کاهش تمرکز تنش در اتصالات خمشی با جان لوله ای توسعه یافته در تیرهای نیمه عمیق [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایثاری، محسن ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 186-198]
 • ایثاری، محسن تولید شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از یک شتاب نگاشت ثبت شده بر روی ساختگاه [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 193-213]
 • ایثاری، محسن توسعه تابع ارتباط روی ساختگاه برای تولید شتاب های غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصافی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 23-45]
 • ایرانپور، امین ارزیابی رفتار پیوستگی-لغزش در اتصالات تیر به ستون بتن مسلّح پیش‌ساخته با استفاده از مدل‌سازی اجزاء محدود [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 159-174]
 • ایرانی، حمیدرضا ارزیابی قابلیت اعتماد قاب‌های خمشی سه‌بعدی طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های نسخه 87 و 92 فولاد ایران [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 173-190]
 • ایزدی، محمد کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 67-81]
 • ایزدی، مهدی کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 67-81]
 • ایزدی زمان آبادی، اسماعیل توسعه منحنی های شکنندگی فروریزش با در نظرگرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از شبیه سازی LHS و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 59-80]
 • ایزدی زمان آبادی، اسماعیل بررسی اثرات انتخاب شتابنگاشت و شکل طیف زمین لرزه بر ظرفیت فروریزش سازه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزدی زمان ابادی، اسماعیل ارزیابی ضوابط لرزه‌ای دستورالعمل DBD12 در طراحی قاب‌های خمشی بتن‌آرمه با درنظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزدی فرد، رمضانعلی بررسی درصدهای مختلف الیاف فلزی جهت بهبود مشخصات مکانیکی و دوام بتن در دماهای بالا [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 159-176]
 • ایزدی فرد، رمضانعلی بهبود شاخص شناسایی آسیب در صفحات برپایه‌ی اطلاعات شکل مودی با در نظر گرفتن ممان پیچشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزدی نیا، محسن ارزیابی رفتار برشی دیوارهای بنایی تقویت شده به وسیله الیاف پلیمری و شاتکریت [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 195-210]
 • ایزدی نیا، محسن تحلیل غیر خطی تیرهای بتنی پیش تنیده با ورق GFRP به روش اجزای محدود [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 5-17]
 • ایزدی نیا، محسن تحلیل اتصال تیر فولادی به ستون توخالی به وسیله نبشی با پیچ کور به روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 5-19]
 • ایزدی نیا، محسن تحلیل اجزای محدود اتصالات پیچ کور ورقهای انتهایی توسعه یافته و هم تراز تیر فولادی به ستون با مقطع توخالی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 5-22]
 • ایمانی کله سر، هوشیار مقایسه کارایی میراگرهای جرمی و سیال تنظیم شونده در سازه های بلند تحت زلزله‌ حوزه نزدیک و دور [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 105-119]
 • ایمانی کله سر، هوشیار مطالعه پارامتری پاسخ‎های‎ طولی و عرضی دودکش‎های بتن‎آرمه بلند در برابر باد با تحلیل حوزه فرکانس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 148-160]
 • ایمانی کله سر، هوشیار کنترل ارتعاشات ناشی از باد برج‎های تلویزیونی بلند با به‎کارگیری بخشی از سازه اصلی به عنوان زیرسازه جاذب ارتعاش [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 109-126]
 • ایمانی کله سر، هوشیار بررسی اثر اندرکنش باد- سازه بر پاسخ طولی ساختمان‌های بلند [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 67-86]
 • ایمانی کله سر، هوشیار بررسی عددی آثار همجواری دو ساختمان بلند با مقطع مستطیلی بر پاسخ آئرودینامیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایوبی نژاد، جلال بررسی پدیده خستگی و تغییرات تنش با به کارگیری میلگردهای داول کامپوزیتی FRP با قطرهای متداول در روسازی های بتنی به روش شبیه سازی المان محدود [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • بابائی زاده، پریسا ارزیابی ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 141-156]
 • بابائی نژاد، علی بررسی رفتار اتصال تیرفلزی با مقطع کاهش یافته به ستونهای بتن آرمه [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 148-166]
 • بابادایی سامانی، محمدرضا بهینه‌سازی مشخصه‌های میراگر غیرخطی ویسکوز به منظور کاهش پاسخ سازه ی بتنی با رفتار خطی و غیرخطی [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 145-166]
 • بابانگار، مجتبی بررسی اثر نامنظمی‌های قطع سیستم باربر جانبی و طبقه‌ خیلی نرم ‌بر عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی همگرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • بابایی، محمد روش جدید برآورد فرکانس طبیعی ساختمان‌های بلند هرمی برای سیستم لوله در لوله و لوله با دیوار برشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باتر، مسعود بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های میکرونیزه تکتوسیلیکاتی بر بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود سنتی کاهگل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • بادامچی، کریم بررسی یک مدل پیشنهادی برای میراگر جرمی با سختی غیرخطی هندسی نرم‌شونده [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 163-178]
 • بادامچی، کیا بررسی یک مدل پیشنهادی برای میراگر جرمی با سختی غیرخطی هندسی نرم‌شونده [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 163-178]
 • بادامکی، مهتاب طراحی لرزه‌ای بهینه برپایه‌ی عملکرد قاب‌ خمشی فولادی با به‌کارگیری تحلیل دینامیکی غیرخطی و الگوریتم بهینه‌یابی اجتماع ذرات [(مقالات آماده انتشار)]
 • باراندوست، جلیل بررسی مشخصات مکانیکی، الکتریکی و ریز ساختار بتن فراتوانمند حاوی درصدهای مختلف دوده سیلیس و الیاف پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 244-259]
 • بازرگان، جلال مقایسه ضریب ثابت انحلال مصالح ژیپس و انیدریت در جریان های سطحی با استفاده از نتایج مدلهای آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باصری، علی اکبر خلیلی بررسی کمانش موضعی ورق‌های فولادی در ستون‌هایCFT مستطیلی دارای میل مهار تحت فشار محوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، حامد پیشنهاد روش هایی برای اصلاح مشخصات مکانیکی سنگهای مصنوعی گرانیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-110]
 • باقری، حامد بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع سنگدانه های پلیمری بازیافتی بر مشخصات مکانیکی بتن [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، سامان مطالعه پارامتریک رفتار دینامیکی مخازن ذخیره مایعات تحت تحریکات پالس‌گونه [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 75-86]
 • باقری، سینا بررسی اثر تحریک چند تکیه گاهی بر روی پاسخ لرزه ای پل های ترکه ای [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 58-69]
 • باقری، عطیه جزئیات اجرایی نوآورانه در اتصالات گیردار تیر به ستونهای صلیبی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 65-78]
 • باقری، منصور ارزیابی مقاومت فشاری بتن در اثر جایگزینی خاکستر مخروط کاج با سیمان [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 5-19]
 • باقری پوراصیل، میثم بررسی پاسخ ساختمان‌های فولادی مجهز به مهاربندهای کمانش ناپذیر در برابر خرابی پیشرونده [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 119-140]
 • بالو، میثم تحلیل شکنندگی لرزه ای پل های قوسی بتنی چند قابی جداسازی شده با جداگر لرزه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • بانشی، وحید معرفی بلوک در هم قفل شونده نوین و بررسی آزمایشگاهی رفتار و مقاومت درون صفحه و برون صفحه نمونه‌های منشوری آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بانشی، وحید بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع آجر و ملات بر مشخصات مکانیکی منشورهای بنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باوندی، محمد تدوین شاخص کارایی قابهای خمشی فولادی دارای اتصالات مرکز گرا [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 62-81]
 • بحرپیما، عبدالحمید بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 34-45]
 • بحری، فرزاد معرفی و بررسی اتصال جدید ستون طبقه انتقالی در ساختمان های ترکیبی در ارتفاع [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 56-74]
 • بحیرایی، محمد بررسی ومقایسه چند روش در بهسازی نامتقارن اتصالات قاب خمشی فولادی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 71-94]
 • بخشایش اقبالی، نسرین بررسی عددی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه دارای آرماتورخمیده [(مقالات آماده انتشار)]
 • بدرلو، بیت اله ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی و تعیین سطح عملکرد ساختمان‏های بتنی با اهمیت خیلی زیاد (طراحی شده بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800) [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 172-189]
 • بدرلو، بیت اله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل و ابعاد نمونه و نوع سیمان مصرفی بر روی ضرایب تبدیل مقاومت فشاری نمونه های بتنی [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • بدرلو، بیت اله ارزیابی عملکرد و بررسی خطرپذیری لرزه ای سازه های ورزشگاهی (مطالعه موردی: سازه غیرمسقف ورزشگاه فوتبال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بذرافکن، آرین ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن با پودر سنگ مرمر کردستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • براتی، محمد پیش‌بینی مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده به روش NSM-FRP با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 16-28]
 • برخورداری، محمد صادق بررسی تراز پایه در ساختمان‌های مختلف و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 5-16]
 • برخورداری، محمد علی تأثیر آزاد کردن اتصال ورق از ستون‌ها در دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری‌های مختلف [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • برزین، آرمین بهبود عملکرد میانقاب‌های بنایی تقویت شده با وال-پست فولادی تحت اثر فواصل و جرم‌های مختلف بارگذاری انفجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • برقیان، مجید یک روش کارآمد بروزرسانی مدل المان محدود سازه اسکله ساحلی در حالت عدم قطعیت اتصالات با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 19-32]
 • برماه، جمال تأثیر آرایش‌های مختلف میلگردهای عرضی بر رفتار ستون‌های بتنی در بارگذاری ناگهانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 220-235]
 • برنجیان، جواد پیش‎بینی مقاومت فشاری بتن خودتراکم توسط شبکه عصبی مصنوعی المان همراه با دو مجموعه متفاوت از پارامترهای ورودی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 162-178]
 • بشیری، آرش تحلیل تجربی ، تئوری و شبیه‌سازی‌ عددی ‌ورق‌های ‌فلزی ‌AL3105، st12، ck45 با لایه چینی متقابل تحت ضربه سقوط آزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • بصیرت، شمسا تأثیر افزودنی میکروسیلیس بر روی مقاومت فشاری و جذب آب بتن سبک سازه‌ای [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 127-139]
 • بغدادی، مهدی الگوی سنجش ریسک پذیری و ریسک گریزی عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهرداری به منظور مدیریت بهینه پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: شهرداری کرج) [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 26-44]
 • بغلانی، عبدالحسین ارزیابی و تخمین ضخامت لایه‌های خاک با استفاده از تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی و منحنی پراکندگی امواج سطحی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 267-282]
 • بلوری بزاز، جعفر بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی رادیه شمع و مقایسه با نتایج مدل هایپربولیک اصلاح‌شده [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 307-326]
 • بمانیان، رضا ارزیابی رفتار غیرخطی سیستم دوگانه قاب-دیوار برشی فولادی تحت گروهی از زلزله‌های واقعی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 5-17]
 • بمبائی چی، محسن تحلیل پایداری ناخطی قاب‌های فولادی ساده نامنشوری با تکیه‌گاه‌های کشسان و پیوند نیمه‌سخت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 239-258]
 • بنی جمالی، سید مهدی ارزیابی عملکرد اتصال فلنجی تیر به ستون فولادی با بکارگیری ورق موج‌دار در جان مقاطع I شکل و فناوری نانو در مصالح [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهار، امید بهبود عملکرد روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان با اصلاح تخمین تغییرمکان تسلیم در قاب‌های خمشی فولادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 76-92]
 • بهداروندی شیخی، بابک تأثیر موقعیت، اندازه و شکل هندسی بازشو بدون سخت‌کننده و با سخت‌کننده بر پارامترهای لرزه‌ای دیوار برشی فولادی موجدار ذوزنقه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهرامی راد، افشین کنترل پیش بین مبتنی بر فیلتر کالمن و ملاحظه اثر اشباع عملگر در کنترل فعال ساختمان نه طبقه مبنای SAC [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهروش، علاءالدین بررسی رفتار عرشه پل های ساخته شده با سازه های فضاکار [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-55]
 • بهشتی، سعید مدل سازی آزمایشگاهی اثر سوراخ نمودن فیوز سازه ای زانویی بر عملکرد آن تحت بار متناوب در قابهای فولادی دارای مهاربند زانویی [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 114-128]
 • بهشتی، مریم ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای سازه فولادی مقاوم‌سازی شده با میراگر مشتق کسری با لحاظ متغیرهای غیرقطعی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 271-285]
 • بهشتی‌اول، سیدبهرام مدل احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های ساختمان بتنی قالب‌تونلی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 42-57]
 • بهشتی اول، سید بهرام رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی قالب‌تونلی با توزیع غیریکنواخت جرم در ارتفاع [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 5-21]
 • بهفروز، بابک تأثیر افزودنی میکروسیلیس بر روی مقاومت فشاری و جذب آب بتن سبک سازه‌ای [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 127-139]
 • بهفروز، بابک مطالعه آزمایشگاهی و پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن پرمقاومت حاوی پودر کاشی ضایعاتی با استفاده از روش برنامه‌نویسی بیان ژن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهمن پور، امین مطالعه آزمایشگاهی اثر بارگذاری در حالت رفت و برگشت بر شمع های پیچشی پره ای درمدل فیزیکی FCV [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهمنی، محمد مقایسه کارایی الگوریتم ازدحام ذرات و شبیه سازی تبرید در برازش ارتباط بین شکل پذیری تیر پیوند و شکل پذیری کلی در قاب های مهاربندی واگرا تحت اثر زلزله های دارای جهت پذیری پیشرونده [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهنیا، کامبیز شناسایی و ارزیابی ریسکهای بحرانی در پروژه‌های HSR از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در کشورهای در حال توسعه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]
 • بویاغچی فیروزی، افشین طراحی مدل ارزیابی ریسک مالی پروژه‌های راه‌سازی ایران درروش تأمین مالی "مشارکت عمومی – خصوصی" [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیات، الیاس خرابی پیشرونده ناشی از اثر بار انفجار در ساختمان‌های بتن آرمه و روش های مقاوم‌سازی ستون‌ها [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 81-100]
 • بیات، حسین تحلیل دینامیکی دودکش های فولادی با احتساب مولفه های دورانی زمین لرزه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 201-223]
 • بیاری، محمدامین توسعه منحنی های شکنندگی فروریزش با در نظرگرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از شبیه سازی LHS و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 59-80]
 • بیاری، محمدامین بررسی اثرات انتخاب شتابنگاشت و شکل طیف زمین لرزه بر ظرفیت فروریزش سازه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیرقی، حمید بررسی رفتار ساختمان های بلند دارای هسته بتن مسلح با امکان مفصل دوگانه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 19-33]
 • بیرقی، سارا بررسی پایداری سازه ای ‌فضاکار تک‌لایه‌ی آسمانه چینی خانهِ‌ی مقبره‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیطرف، علیرضا بررسی آزمایشگاهی مقاوم‌سازی خمشی تیرهای سراسری بتن‌آرمه با لمینیت پیش‌ساخته کامپوزیت الیافی توانمند [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 221-240]
 • بیطرفان، مجید اثر اندرکنش خاک و سازه بر ارزیابی عملکرد شاخص خرابی تجمعی انرژی در قاب های بتن مسلح [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 16-29]
 • بیک لریان، مرتضی بررسی تاثیر حرارت بر خواص مکانیکی بتن ژئوپلیمر سرباره ای حاوی نانوسیلیس و الیاف پلی اُلفین [(مقالات آماده انتشار)]
 • بینا، کیوان اولویت بندی ترمیم و بازسازی پل های بتنی شبکه راه های استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 93-108]

پ

 • پاچناری، زهرا اثر نشست تفاضلی فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتنی با لحاظ نمودن شرایط تکیه گاهی متفاوت [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 173-186]
 • پاچناری، علیرضا اثر نشست تفاضلی فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتنی با لحاظ نمودن شرایط تکیه گاهی متفاوت [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 173-186]
 • پاچناری، علیرضا الگوی بازتوزیع بارها در یک قاب خمشی بتن آرمه در اثر اعمال پروفیل های نشست سه بعدی ناشی از گودبرداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاچیده، قاسم مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی بتن های حاوی الیاف های فولادی و پلی پروپیلن در دماهای بالا [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 167-179]
 • پاچیده، قاسم مطالعه ی اثر اندازه زیر صفحه ها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 73-87]
 • پاچیده، قاسم مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار مهاربند کمانش ناپذیر با غلاف ترکیبی فولادی و پلی آمید [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 88-108]
 • پاچیده، قاسم بررسی تأثیر افزایش دما بر روی بتن های حاوی فنر فلزی بازیافتی و مقایسه با الیاف های رایج [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 141-156]
 • پاچیده، قاسم تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA) [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 211-224]
 • پاچیده، قاسم تأثیر مقدار و نوع الیاف و فنر فلزی بازیافتی بر خصوصیات بتن معمولی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 231-247]
 • پاچیده، قاسم تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بارافزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 221-244]
 • پاچیده، قاسم بررسی تأثیر گام فنر بر عملکرد بتن حاوی فنر فولادی کم‌کربن بازیافتی [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 5-23]
 • پاچیده، قاسم مطالعه رفتار لرزه‌ای و توسعه منحنی های شکنندگی قاب‌های مهاربندی‌شده واگرا تحت اثر زلزله‌های متوالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاچیده، قاسم مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر دماهای بالا بر عملکرد بتن سبک پلاستیک حاوی الیاف‌های فولادی، پلی‌پروپیلن و شیشه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارسا، جواد ارزیابی ترک خوردگی سدهای بتنی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری و روش‌ شبکه ی عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارسا، جواد بهینه سازی مقطع سدهای بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری انتخابات [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارسا، حکیمه ارزیابی تأثیر تقویت ساختمان های بتن مسلح چند طبقه با FRP بر خواص عملکرد لرزه ای دینامیکی سازه‌ها [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 225-244]
 • پارسافر، سعید رفتار دینامیکی دیوار برشی بتن مسلح با اتصالات تعویض پذیر تحت اثر بار انفجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاسبان، قاسم تحلیل پایداری ناخطی قاب‌های فولادی ساده نامنشوری با تکیه‌گاه‌های کشسان و پیوند نیمه‌سخت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 239-258]
 • پاسبانی خیاوی، مجید بررسی تاثیر سختی بتن فونداسیون و مخزن بر پاسخ لرزه‌ای مخازن مرتفع با استفاده از تحلیل احتمالاتی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • پاسبانی خیاوی، مجید بررسی احتمالاتی تاثیر تراز مخزن بر عملکرد لرزه‌ای سد بتنی وزنی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 263-277]
 • پاسبانی خیاوی، مجید تحلیل حساسیت رفتار لرزه‌ای سد بتن غلتکی نسبت به سختی بدنه با روش مونت‌کارلو [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاشایی تقلیداباد، علی تحقیقات آزمایشگاهی و عددی تاثیر پارامترهای هندسی در ظرفیت کمانشی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی جدار نازک تحت بارگذاری فشار خارجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاکباز، الهام مقایسه عملکرد سازه دارای قاب مهاربندی شورون با قاب مهاربندی زیپر [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 151-162]
 • پاکدامن، جعفر ارزیابی و مقایسه رفتار ساختمان های بلند با سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 174-188]
 • پاینده ثانی، مهدی به فرمان آوری قاب های دو بعدی با شبکه ی عصبی سازگارشونده [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 191-210]
 • پرچمی جلال، مجید کالبدشکافی منشأ دعاوی قراردادهای همسان خدمات مشاوره ایران و فیدیک [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 16-36]
 • پرهیزگارشریف، عبدالرسول یک روش تلفیقی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره جدید جهت رتبه بندی موقعیت های تسهیلات کارگاهی در پروژهای ساخت [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروانه رو، پارسا بررسی اثر تحریک چند تکیه گاهی بر روی پاسخ لرزه ای پل های ترکه ای [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 58-69]
 • پروری، علی بررسی و اولویت بندی موانع و چالش های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی به روش مشارکت دولتی - خصوصی با استفاده از FMEA فازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 301-318]
 • پروری، علی ارائه یک مدل مدیریت بحران برای طراحی ابنیه امدادی بر اساس BIM و روش AHP [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 234-250]
 • پروری، علی بررسی پاسخ لرزه ای پایپ رک های مجهز به میراگر [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 81-96]
 • پروری، علی ارائه‌ مدل ساختاری تاثیر عوامل سازمانی بر عوامل جو ایمنی زمینه‌ساز ایمنی رفتاری کارکنان پروژه‌های عمرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروری، علی اولویت‌بندی عوامل افزایش ریسک ایمنی در پروژه‌های ساخت نیروگاه‌های حرارتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرویز، محسن مدلسازی عددی اثر انفجار بر خطوط لوله های مدفون انتقال نفت و گاز در خاکهای مختلف به روش اویلری-لاگرانژی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 88-108]
 • پروینی ثانی، حسین بررسی رفتار غیر خطی قاب های خمشی بتنی تقویت شده با دستک فلزی در خرابی پیش رونده [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروینی ثانی، حسین بررسی ظرفیت باربری سیستم پیشنهادی مهاربندی جانبی دایره‌ای شکل با اتصال نشسته اصطکاکی با ستون [(مقالات آماده انتشار)]
 • پژمرده، مسعود انتخاب روش ساخت ساختمانی بهینه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره آنتروپی شانون و ویکور فازی وخاکستری [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 334-349]
 • پلاسی، مسعود بررسی تأثیر انواع مختلف سنگدانه بازیافتی بتنی بر روی خواص بتن [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 179-192]
 • پناه، غلامرضا مطالعه رفتار تونل های مترو برای سیستم حفاری چند مرحله ای (مطالعه موردی: مترو قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوان، حسین ارزیابی احتمالاتی خسارات لرزه‌ای سازه های بتن آرمه شمال ایران با استفاده از منحنی‌های شکنندگی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 58-78]
 • پهلوان، حسین تحلیل منحنی‌های شکنندگی پل‌ها در معرض زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل (مطالعه موردی پل بیل امرسون) [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 148-162]
 • پهلوان، حسین برآورد هزینه های ساختمان با روش های هوشمند داده مبنا و مشخص کردن عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌های ساخت ( مطالعه موردی شرق استان تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوان، حسین ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان های بلند با سیستم قاب خمشی ویژه مجهز به مهاربندهای کمانش ناپذیر توسط منحنی‌های شکنندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوان، حسین اثر شعاع انحنا بر ارزیابی احتمالاتی لرزه ای پل های قوسی عرشه باکس بتن آرمه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو تحت تحریکات سه جهته زلزله های نزدیک گسل [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوان، حسین ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی دارای نامنظمی پیچشی زیاد در پلان تحت اثر توالی زلزله و پس‌لرزه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوان، حسین بهینه یابی تک هدفه و چند هدفه قاب خمشی خرپایی ویژه با استفاده ازالگوریتم ژنتیک جزیره ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوان، حسین تحلیل شکنندگی لرزه ای پل های قوسی بتنی چند قابی جداسازی شده با جداگر لرزه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوان، حسین ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای احتمالاتی ساختمان‌های بلند مرتبه منظم با سیستم قاب خمشی بتن آرمه ویژه تحت زلزله‌های با زمان تناوب بلند [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوراحمدی صفت عربانی، حامد ارزیابی عملی استفاده از بتن های سبک خودتراکم در احداث سازه های بتن آرمه [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 193-204]
 • پورامینیان، مجید ارزیابی احتمالاتی ظرفیت فروریزش لرزه‌ای قاب های مهاربند ی کمانش تاب مجهز به آلیاژ های حافظه‌دار شکلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورامینیان، مجید توسعه منحنی شکنندگی لرزه ای قاب های دارای مهاربند کمانش‌تاب مجهز به مصالح هوشمند تحت توالی زلزله اصلی و پس لرزه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوربخشیان، سمیه ارزیابی احتمالاتی ظرفیت فروریزش لرزه‌ای قاب های مهاربند ی کمانش تاب مجهز به آلیاژ های حافظه‌دار شکلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورجعفری، رحمت الله ارزیابی رفتار برشی دیوارهای بنایی تقویت شده به وسیله الیاف پلیمری و شاتکریت [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 195-210]
 • پورحاتمی، بهادر اثر اندرکنش خاک-سازه در رفتار لرزه‌ای مجموعه‌ سازه پدستال آنتن‌های بشقابی بزرگ [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 118-135]
 • پورحسن شهری، مسعود بررسی تأثیر شکل، ابعاد و موقعیت بازشو بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی متصل به تیر [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 53-66]
 • پورعبدل، امین بررسی عددی اثر وصله‌های کامپوزیتی بر ضرایب شدت تنش لوله‌های استوانه‌ای حاوی ترک محیطی کامل [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 240-254]
 • پورنقی کیکله، مریم استفاده از روش های جستجو به منظور تلفیق سه مفهوم توسعه پایدار، ساخت و ساز ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پولادوند، محمد حسین ریزپهنه بندی لرزه ای شهر تهران بر اساس تحلیل خطر قطعی و شاخص های لرزه ای مناطق همجوار گسل [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 109-128]
 • پیراسته، علی اکبر ارزیابی اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله بر عملکرد لرزه ای قاب خمشی سوله های با دهانه عریض مستقر بر بسترصلب و انعطاف پذیر بکمک تحلیل IDA [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 18-37]
 • پیراینده، الهه اثر نشست تفاضلی فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتنی با لحاظ نمودن شرایط تکیه گاهی متفاوت [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 173-186]
 • پیروزنیا، امیر بهسازی لرزه‌ای سد بتنی وزنی تقویت‌شده با حائل نگهدارنده آسفالتی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 127-148]
 • پیریایی، محمدرضا بررسی دوام و مقاومت فشاری بتن با استفاده از افزودنی‌های الیاف پلی‌پروپیلن، پلی-کربوکسیلات اتر و ‌ E205 [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیری زاده، محبوبه مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل و ابعاد نمونه و نوع سیمان مصرفی بر روی ضرایب تبدیل مقاومت فشاری نمونه های بتنی [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • پیری زاده، محبوبه ارزیابی عملکرد و بررسی خطرپذیری لرزه ای سازه های ورزشگاهی (مطالعه موردی: سازه غیرمسقف ورزشگاه فوتبال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیش بین، مسعود اثر سخت‌کننده‌ها بر مشارکت قاب پیرامونی و رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی سخت‌شده [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 24-34]
 • پیمان، فرشاد ترکیب مدل‌های شبکه عصبی برای پیش‌بینی مقاومت چسبندگی میلگردهای پلیمری با الیاف شیشه به بتن [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تاج الدینی، عباس مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد ساختمان انرژی صفر با استفاده از روش فازی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 241-262]
 • تاجداران، احمد تاثیر پارامتر های هندسی بر کمانش الاستوپلاستیک مخازن فلزی استوانه‌ایی زمینی با درنظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 143-161]
 • تاری نژاد، رضا ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 186-198]
 • تاری نژاد، رضا تولید شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از یک شتاب نگاشت ثبت شده بر روی ساختگاه [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 193-213]
 • تاری نژاد، رضا توسعه تابع ارتباط روی ساختگاه برای تولید شتاب های غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصافی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 23-45]
 • تاری نژاد، رضا ارزیابی رفتار دینامیکی مخازن استوانه ای فولادی تحت اثر زلزله های دور و نزدیک گسل [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 204-220]
 • تاریوردیلو، سعید مطالعه آزمایشگاهی و عددی ابزار محدود کننده نیرو- سیستم لوله در لوله [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاریوردیلو، سعید تاثیر وصله آرماتور بر روی توزیع کرنشی آرماتور و کمانش برون صفحه‌ای المان‌های مرزی دیوارهای برشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاریوردیلو، سعید بهبود رفتار خرابی گنبدهای دولایه فضاکار صدفی با استفاده از ابزار محدودکننده نیروی لوله در لوله [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجملیان، حامد رفتار لرزه‌ای سازه‌های نامتقارن جداسازی شده با جداگرهای آونگی اصطکاکی سه‌گانه تحت اثر پالس‌های ساده شده زلزله‌های حوزه نزدیک [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 48-57]
 • تجملیان، حامد مقایسه رفتار سازه‎های جداسازی شده بر روی انواع جداگرهای اصطکاکی تحت زلزله‎های حوزه نزدیک [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 205-220]
 • تجملیان، حامد ارزیابی شکنندگی لرزه‎ای سازه‎های فولادی جداسازی شده با جداگرهای آونگی اصطکاکی تحت زلزله‎های حوزه دور [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 95-114]
 • تجملیان، حامد بررسی لرزه‌ای چیدمان دیوار برشی فولادی موج‌دار با استفاده از منحنی‌های شکنندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحقیقی، حسین اثر اندرکنش غیرخطی خاک-سازه بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های قاب خمشیِ ویژه‌‌ کوتاه تا بلند مرتبه فولادی [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 35-52]
 • تحملی رودسری، مهرزاد مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار قابهای خمشی فولادی دارای دیوارهای میانقاب بنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحملی رودسری، مهرزاد ارزیابی مشخصات لرزه ای مقاوم سازی قاب خمشی بتن‌مسلح با شبکه اعضای کششی قطری و دیوار برشی فولادی سخت نشده- مطالعه آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحملی رودسری، مهرزاد ارائه دیتایل اتصال صلب با ورق انتهایی بدون استفاده از جوشکاری در ستون [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترابی، اشکان یادداشت فنی: طراحی بهینه سقف سبک نوین پانلی از نوع ساندویچی پیش ساخته با رویه های مقاوم و هسته بتن سبک [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 210-229]
 • ترابی، محمدصادق پایش سلامت پل ها با استفاده از داده‌های موجود بر مبنای یادگیری عمیق [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترکمان، مرتضی مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار قابهای خمشی فولادی دارای دیوارهای میانقاب بنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترکی، علی بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان آب حاوی میکرو نانو حباب و فوق روان کننده بر مشخصات زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات سیمان [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 205-217]
 • تقوی، امیرمحمد مطالعه عددی تأثیر قرارگیری جداسازهای لاستیکی با هسته سربی در حالت‌های جداسازی شده پایه و میان طبقه ای بر رفتار سازه‌های بتن آرمه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 42-61]
 • تقی خواجه، مازیار مطالعه پارامتریک عملکرد لرزه ای پایه پل های فولادی تقویت شده با اتصال مرکب [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 98-113]
 • تقی زاده، محمدحسین بررسی رفتار عرشه پل های ساخته شده با سازه های فضاکار [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-55]
 • تکین، کامبیز بررسی تأثیر روان کننده پایه کربوکسیلاتی بر رفتار بتن ساخته‌شده با مصالح سنگی بازیافتی از بتن خود تراکم [(مقالات آماده انتشار)]
 • تلوری، عبدالرسول یک روش تلفیقی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره جدید جهت رتبه بندی موقعیت های تسهیلات کارگاهی در پروژهای ساخت [(مقالات آماده انتشار)]
 • تهرانی زاده، محسن بررسی تراز پایه در ساختمان‌های مختلف و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 5-16]
 • توانا، علیرضا بررسی اثر بار انفجاری بر لنگر خمشی در اتصالات خمشی فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توپچی نژاد، حمید تعیین پارامترهای مدل رفتاری مواد الاستومری با استفاده از آزمایشات کشش تک محوره [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 65-81]
 • توتونچی، آرش رفتارسازه ای پانهای ساندویچی بتنی پیش ساخته یک طرفه و دوطرفه با لایه تحتانی متفاوت و هسته بتن سبک تحت بارخمشی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 224-243]
 • توسلیان، علی ارائه رابطه کاهندگی تابع شدت اریاس در فلات ایران با استفاده از الگوریتم هوشمند توسعه ژنی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 5-24]
 • توکلی، حمید رضا ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 5-22]
 • توکلی، حمید رضا تحلیل حساسیت زمان گسیختگی قاب بتن‌آرمه در شرایط آتش‌سوزی پس از حذف ستون تحت خرابی پیش‌رونده [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 264-279]
 • توکلی، حمید رضا بررسی آزمایشگاهی زوال چرخه‌ای تیر بتن‌آرمه سبک تحت بارگذاری تناوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی، حمید رضا ارزیابی عملکرد سازه فولادی ده طبقه دارای جداساز لرزه‌ای تحت بارهای انفجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی، داود اثر همزمان بار ضربه و آتش‌سوزی بر قاب‌های خمشی فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیراندازیان، مهران تأثیر مشخصات لایه خاک روانگرا در اندرکنش خاک-تک شمع - سازه توربین‌های بادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیزهوش سردرودی، حسین بررسی آزمایشگاهی و عددی میراگر لوله‌ای جدید دوسطحی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 75-95]
 • تیموری، احسان تحلیل دینامیکی دودکش های فولادی با احتساب مولفه های دورانی زمین لرزه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 201-223]
 • تیموری، احسان تأثیر سخت کننده‌ها و نحوه‌ی چینش آن‌ها بر پاسخ فرکانسی و لرزه‌ای برج آبگیر در حین ساخت [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیموری، حامد تعیین محل و شدت آسیب در شبکه دولایه توسط روش انرژی کرنشی مودال و ترکیب اطلاعات [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 35-54]

ث

 • ثقفی، محمد حسین بررسی تحلیلی رفتارغیرخطی قاب‌های بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 214-238]
 • ثقفی، محمد حسین اثر ورق میانی پرکننده و مهار جانبی در رفتار سیکلی قابهای مهاربندی واگرا با تیر پیوند قائم جفت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ثمالی، بیژن بررسی آزمایشگاهی عملکرد میراگر جرمی کوک شده در سازه فولادی تحت زلزله های مقیاس شده و تخمین پارامترهای مودال میراگر و سازه [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جانعلی زاده، عسکر مطالعه آزمایشگاهی و صحرایی عملکرد شمع های پیچی در خاک ماسه ای [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 5-15]
 • جانی، رسول پهنه بندی فضایی اسکان موقت با تحلیل سلسله مراتبی فازی و همپوشانی وزنی (مطالعه موردی: شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جباری سلمی، زهره ارزیابی ضوابط لرزه‌ای دستورالعمل DBD12 در طراحی قاب‌های خمشی بتن‌آرمه با درنظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفرزاده، حامد مطالعه آزمایشگاهی مدول الاستیسیته ستون‌های کوتاه فولادی محصورشده در بتن مسلح حاوی الیاف فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، اعظم بررسی تأثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 129-147]
 • جعفری، رامین ارزیابی خطر پذیری لرزه‏ ای شهر مشهد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 128-150]
 • جعفری، رحمان ارزیابی رفتار دیوارهای برشی مرکب (مطالعات پارامتریک) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 55-67]
 • جعفری، فائزه ارزیابی شاخص ایمنی و کالیبراسیون ضرایب بار و مقاومت تیرهای بتنی مسلح تحت اثر تلاش‌های خمشی، برشی و پیچشی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 49-64]
 • جعفریان، محمدرضا طراحی مدل ارزیابی ریسک مالی پروژه‌های راه‌سازی ایران درروش تأمین مالی "مشارکت عمومی – خصوصی" [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفریان، یاسر مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کاربرد زئولیت بر رفتار شالوده سطحی مستقر بر ماسه ساحل بابلسر [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 114-128]
 • جعفری دلیگانی، وحید تخمین مقاومت برشی تیرهای بتن آرمه مسلح به الیاف پلیمری؛ مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و روابط آیین نامه ای [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 79-97]
 • جعفری دلیگانی، وحید تحلیل ناپایداری الاستیک و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو ساخته ‌شده از مواد مدرج تابعی با مقطع متغیر [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 185-202]
 • جعفریه، امیر حسین تاثیر رفتار غیرخطی خاک و بلند شدن فونداسیون بر پاسخ لرزه ای سازه های تکدرجه آزادی غیرارتجاعی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 135-153]
 • جلائی فر، علی ارزیابی کارآیی میراگر ویسکوز فعّال در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 280-300]
 • جلالی فر، فهیمه کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 85-97]
 • جلالی لاریجانی، رضا بررسی خرابی پیشرونده در ساختمانهای مهاربندی شده همگرا و واگرا با استفاده از تحلیل غیر خطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلالی مینا آباد، محمد تحلیل حساسیت رفتار لرزه‌ای سد بتن غلتکی نسبت به سختی بدنه با روش مونت‌کارلو [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیلی، سحر ارزیابی رفتار لرزه‌ای پی سطحی مجاور شیب به کمک شبیه سازی های عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیلی صدرآباد، محمد کاربرد روش انرژی اصلاح‌شده در تحلیل رفتار غیرخطی چرخه‌ای سازه‌ها [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 137-158]
 • جلیلی فر، حسن بررسی و مقایسه تاثیر زئولیت طبیعی و میکروسیلیس بر رفتار مکانیکی بتن های بازیافتی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 109-126]
 • جلیلی فر، حسن مروری بر عوامل موثر بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 25-44]
 • جلیلی فر، حسن ارزیابی و مقایسه تاثیر پوزولان های زئولیت، میکروسیلیس و خاکستربادی بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی ساخته شده از صد درصد درشت دانه های بازیافتی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 165-180]
 • جمال امیدی، مجید بررسی عددی اثر وصله‌های کامپوزیتی بر ضرایب شدت تنش لوله‌های استوانه‌ای حاوی ترک محیطی کامل [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 240-254]
 • جمالی، سید میلاد مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت محلول‌های سیلیکات سدیم و پتاسیم هیدروکسید و دمای ساخت بر زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات ژئوپلیمری [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • جمالی، مهدی انتخاب پیمانکار عمرانی با استفاده از روش سوارا و کوپراس: مطالعه موردی شرکت زاگرس جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمالی الموتی، حمیدرضا تشخیص مکان آسیب در عرشه‌ی بتنی پل‌ با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال اصلاح ‌شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمالی فر، امین بررسی اثرات فاصله هسته از بتن محصور کننده بر رفتار مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 51-62]
 • جمشیدی، علی بررسی تأثیر بعد سوم (طول مدل) در مقادیر انحراف دیواره و نشست های مجاور یک گود قائم با استفاده از مدل سازی فیزیکی کوچک مقیاس [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمشیدیها، حمید رضا انتخاب سنجه شدت مناسب برای پیش‌بینی ظرفیت فروریزش سازه‌های فولادی کوتاه تا میان مرتبه با سیستم قاب خمشی ویژه [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 98-109]
 • جمع دار، مهشاد بررسی نمود فرآیند خرابی پیشرونده در سازه بلند مرتبه قاب خمشی مدولار با پیکربندی سلول‌های صلب دسته شده تحت زوایای تابش رکوردهای حوزه نزدیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمعه منظری، رضا پاسخ دینامیکی غیر‌خطی هندسی صفحه‌های هدفمند فلزی - سرامیکی تحت بار‌گذاری انفجار [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 147-164]
 • جهان، سعید پایش سلامت سازه ای پل های فولادی بر اساس اطلاعات مودال شرایط بهره برداری به همراه ارزیابی عدم قطعیت [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 5-17]
 • جهان آبادی، مجتبی ارزیابی پالس معادل حرکات پالس گونه در تخمین پاسخ قاب های خمشی بتن آرمه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • جهانپور، علیرضا ارزیابی شاخص ایمنی و کالیبراسیون ضرایب بار و مقاومت تیرهای بتنی مسلح تحت اثر تلاش‌های خمشی، برشی و پیچشی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 49-64]
 • جهانگیر، هاشم رابطه‌سازی کرنش کامپوزیت‌های نوین الیافی در آزمون‌های خمشی [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 92-107]
 • جهانگیر، هاشم نقش عامل‌های هندسی بر رفتار مهاربند‌های کمانش‌ناپذیر با هسته شکاف‌دار [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 75-94]
 • جهانگیر، هاشم ارزیابی خسارت ستون‌های بتن‌آرمه تقویت‌شده با کامپوزیت‌های نوین الیافی تحت اثر بارهای انفجاری به کمک نمودارهای فشار - ضربه [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 181-204]
 • جهانگیر، هاشم ارزیابی مقاومت فشاری بتن در اثر جایگزینی خاکستر مخروط کاج با سیمان [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 5-19]
 • جهانگیری، بهناز بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت مکانیکی و ضربه‌ای دال های کامپوزیتی خود تراکم [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 5-22]
 • جهانگیری، میلاد بررسی عملکرد الگوریتم فراکاوشی ژنتیک پارتو نیچ در ارزیابی آسیب سازه ها [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 179-194]
 • جهانی، احسان ارزیابی و مقایسه رفتار ساختمان های بلند با سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 174-188]
 • جوادی، پاشا مطالعه آزمایشگاهی اتصال RBS با استفاده از پیوند قابل تعویض قوطی شکل در محل تشکیل مفصل [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوان، صادق بررسی تأثیر تعداد، جنس و چیدمان پیچ‌ها بر عملکرد اتصالات صلب پیچی تحت آتش [(مقالات آماده انتشار)]
 • جواهری بارفروشی، مائده به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 60-74]
 • جواهری بارفروشی، مائده ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 75-94]
 • جواهری بارفروشی، مائده آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 62-77]
 • جواهری کوپائی، حسین ارزیابی رفتار لرزه‌ای پی سطحی مجاور شیب به کمک شبیه سازی های عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوشنگ ریگی، محبوبه مطالعه آزمایشگاهی مقاوم سازی برشی تیرهای فولادی با استفاده از نوارهای CFRP [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 203-217]
 • جوهری، میثم بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه پل با استفاده از روش های قابلیت اعتماد مرتبه اول و دوم [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 5-18]

چ

 • چابکی، حمیدرضا بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 82-99]
 • چاوشانی، پوریا بررسی تاثیر افزایش طول دهانه و ارتفاع طبقه بر خرابی پیشرونده قاب‌های بتن مسلح دارای درصدهای مختلف بازشو در میانقاب بنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چترآذر، مصطفی مطالعه تحلیلی تاثیر ایجاد شیار و ورق‌های پلیمری تقویت شده در بهبود عملکرد لرزه ای دیواربرشی فولادی جدار نازک [(مقالات آماده انتشار)]
 • چرختاب بسیم، محمد بررسی تأثیرات استفاده از نیتروژن مایع بر خواص بتن در بتن ریزی هوای گرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • چمن لاله، علی مطالعه پارامترهای موثر در شبیه سازی میان مقیاس بتن [(مقالات آماده انتشار)]
 • چوبداریان، ریزان ارزیابی رفتار اعضای سازه‌ای بتن‌آرمه تحت اثر بارهای یکنواخت با استفاده از مدل خرپایی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 31-47]
 • چوبکار، حسین بررسی آزمایشگاهی بهینه‌ترین طرح اختلاط بتن اسفنجی حاوی افزودنی ژل میکروسیلیس بر پایه بیشینه مقاومت فشاری و نفوذپذیری [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 42-61]

ح

 • حاتمی، حسین بررسی آزمایشگاهی تاثیر بارگذاری دینامیکی بر پنل های مسلح مستطیلی ساخته شده با کامپوزیت سیمانی خود تراکم الیافی و ورق های مشبک [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 131-151]
 • حاتمی، حسین تحلیل تجربی ، تئوری و شبیه‌سازی‌ عددی ‌ورق‌های ‌فلزی ‌AL3105، st12، ck45 با لایه چینی متقابل تحت ضربه سقوط آزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاتمی، شهاب الدین تاثیر نانورس بر دوام تیرهای بتن مسلح تحت بارهای بهره‌برداری و تهاجم کلراید [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 103-118]
 • حاتمی، شهاب الدین بررسی کمانش موضعی ورق‌های فولادی در ستون‌هایCFT مستطیلی دارای میل مهار تحت فشار محوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجیان نیا، َالبرز مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کاربرد زئولیت بر رفتار شالوده سطحی مستقر بر ماسه ساحل بابلسر [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 114-128]
 • حاجی زاده امینی، امین جانمایی بهینه حسگرها جهت پایش سلامت سازه‌‌ی پل‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 5-23]
 • حاجی صفری، میثم مقایسه ظرفیت باربری محوری شمع‌های استوانه‌ای، مخروطی و نیمه‌مخروطی در ماسه به روش اجزای محدود [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 162-175]
 • حاجی کاظمی، حسن بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • حاجی کاظمی، حسن بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 188-200]
 • حاجی کاظمی، حسن اثر پارامترهای هندسی میان قاب بر برش مقاوم قاب های میانپر [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی محمّدی، بابک استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمان مطالعه موردی تهران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 50-60]
 • حامدنژاد، محمد بررسی آزمایشگاهی خصوصیات تازه و سخت شده بتن خودتراکم حاوی سنگدانه درشت و ریز سرباره کوره قوس الکتریکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیب زاده، ساعد ارزیابی عملکرد دیوار برشی فولادی مجوف با اشکال و آرایش مختلف سوراخ‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبی، علیرضا ارزیابی دقت تحلیل استاتیکی غیرخطی در تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی بتن مسلح [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 13-22]
 • حبیبی، علیرضا ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن با پودر سنگ مرمر کردستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبی، نبرد مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 82-94]
 • حبیبی پورزارع، بهادر مقایسه روش تحلیل استاتیکی غیر‌خطی استاندارد 2800 ایران با آیین‌نامه ASCE/SEI 41-13 آمریکا در ساختمان‌های بتن‌آرمه با سیستم قاب خمشی متوسط [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 193-219]
 • حجازی، مهرداد رفتار خارج از صفحه‌ دیوارهای میانقاب آجری دارای بازشو تقویت شده با نوارهای FRP در قاب‌های بتن مسلح تحت بار چرخه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجازی، مهرداد بررسی پارامتری رفتار میراگر پانل برشی تسلیمی سوراخ دار به عنوان تیر پیوند قائم در قاب فولادی با مهاربند به شکل 8 تحت بار چرخه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجازی راد، سعید مقایسه رفتار شمع های جابجایی-جایگزینی به صورت آزمایشگاهی و میدانی (مطالعه موردی؛ ماسه انزلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجازی راد، سعید بررسی اثر بار انفجاری بر لنگر خمشی در اتصالات خمشی فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجازی راد، سعید مطالعه رفتار تونل های مترو برای سیستم حفاری چند مرحله ای (مطالعه موردی: مترو قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجازی راد، سعید ارزیابی رفتار سه بعدی شیب های خاکی تحت تاثیر اضافه فشار آب حفره ای با نرم افزار رُساس [(مقالات آماده انتشار)]
 • حج فروش، محمد تأثیر آب مغناطیسی و پوزولان‌های مختلف بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 5-19]
 • حج فروش، محمد ارزیابی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی و زئولیت طبیعی [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 20-41]
 • حسن پور، حمید شبیه‌سازی شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 68-80]
 • حسن زاده، سید علی بررسی خرابی پیش رونده در قاب های بتن آرمه با درنظرگرفتن نواحی صلب انتهایی و انواع مختلف سناریوهای حذف زمانی ستون [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 66-84]
 • حسن زاده، سیدعلی معرفی یک روش بهینه برای مدلسازی ماکروی تحلیل دینامیکی غیرخطی در خرابی پیش‌رونده (مطالعۀ موردی نرم افزار OpenSees) [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 5-25]
 • حسن زاده، سیده فائزه ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی برمبنای ارائه یک مدل احتمالاتی و انجام تحلیل‌های قابلیت‌اعتماد همراه با بررسی اهمیت نسبی عدم قطعیت پارامترهای مدل [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنوند، پویا مقایسه طراحی سیستم قاب ساده فولادی و مهاربند هم محور در مقابل انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و سطوح عملکردی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 112-127]
 • حسنوند، پویا ارزیابی رفتار سیستم توام قاب خمشی و دیوار برشی بتنی نیمه مدفون تحت اثر بارگذاری انفجاری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 55-70]
 • حسنی، ابوالفضل ارائه مدل تجربی تاثیر تغییرات ابعاد نمونه بتنی مسلح به الیاف ماکروسینتتیک بر انرژی شکست [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 72-87]
 • حسنی، سیدمحمدرضا بررسی نقش شرایط مرزی متفاوت در کمانش ستون های واقع بر بستر الاستیک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 143-156]
 • حسنی، سیدمحمدرضا بررسی و مقایسه ضریب الاستیک نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی در روش های تحلیلی، اجزای محدود و فنرمعادل [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 108-119]
 • حسنی، سیدمحمدرضا تحلیل تقریبی سازه های بلند لوله قابی در برابر بارهای جانبی سهمی شکل استاتیکی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • حسنی، سیدمحمدرضا بررسی بارکمانش ارتجاعی ستون های یکنواخت و غیریکنواخت تحت بار محوری غیریکنواخت با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 141-158]
 • حسنی، علی پیاده سازی مهندسی ارزش در اجرای بدنه سدهای خاکی مطالعه موردی سد سیکان دره شهر- ایلام [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 48-56]
 • حسنی، نعمت ارزیابی لرزه ای پل‌های قوسی بتنی غیرمسلح راه‌آهن براساس مشخصات هندسی و مکانیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 184-202]
 • حسنی، نعمت تأثیر تغییرات طولی ساختار خاک در رفتار لرزه ای لوله های مدفون [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 23-37]
 • حسنی پور، اکبر مطالعه تحلیلی اثر نوع زلزله (دور و نزدیک) و سطح خطر آن بر الگوی بار توزیع یافته در ارتفاع در مقایسه با الگوی بار استاندارد 2800 ویرایش 4 [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 40-59]
 • حسنی پور، اکبر مطالعه پارامتریک عملکرد لرزه ای پایه پل های فولادی تقویت شده با اتصال مرکب [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 98-113]
 • حسنی جلیلیان، مصیب مطالعه‌ی عددی رفتار حرارتی ستون های فولادی پر شده با بتن به همراه پوشش حرارتی منبسط شونده IFC [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین جانی، عزیزه ارزیابی رفتار دینامیکی مخازن استوانه ای فولادی تحت اثر زلزله های دور و نزدیک گسل [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 204-220]
 • حسین زاده، سید علی اصغر تأثیر آزاد کردن اتصال ورق از ستون‌ها در دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری‌های مختلف [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • حسین زاده، محمد بررسی عددی سه بعدی عملکرد لرزه ای اتصال خمشی با استفاده از ورق در صفحه ی جان ستون [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین زاده، محمد بررسی عددی رفتار دیوار برشی فولادی نازک به همراه ورق اتصال جاذب انرژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین زاده، یوسف پایش سلامت سازه ای پل های فولادی بر اساس اطلاعات مودال شرایط بهره برداری به همراه ارزیابی عدم قطعیت [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 5-17]
 • حسینعلی بیگی، حمیدرضا تاثیر میکروسیلیس و زئولیت بر رفتار میان مدت بتن خودمتراکم منبسط شونده [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینعلی پور، سید مجتبی منافع و چالش های به کارگیری روش طراحی و ساخت مجازی (VDC) [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 139-152]
 • حسینی، خسرو تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر تلاطم و لنگر پایه مخازن هوایی مخروطی به کمک روش های عددی و آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید احمد ارائه رابطه جدید برای محاسبه ضریب کاهشی موج انفجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید امیرحسین انتخاب سیستم ساختمانی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش AHP, SAW,TOPSIS [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 16-27]
 • حسینی، سیدمحمدحسین مدلسازی فیزیکی دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی بعنوان کوله‌ی پل‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید محمود اثر اندرکنش خاک-سازه در رفتار لرزه‌ای مجموعه‌ سازه پدستال آنتن‌های بشقابی بزرگ [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 118-135]
 • حسینی، سید محمود بررسی تأثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 129-147]
 • حسینی، سید محمود توسعه توابع شکنندگی دو متغیره برای سیستم های لوله در مجتمع های صنعتی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 199-220]
 • حسینی، سید محمود تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر تلاطم و لنگر پایه مخازن هوایی مخروطی به کمک روش های عددی و آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، عبدالله بهینه‌سازی ظرفیت باربری و نشست تفاضلی گروه شمع قائم با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • حسینی، عبدالله ارزیابی آزمایشگاهی جزئیات جدید برای اتصال دال تخت پیش‌تنیده به ستون فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، مجتبی مقایسه طراحی سیستم قاب ساده فولادی و مهاربند هم محور در مقابل انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و سطوح عملکردی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 112-127]
 • حسینی، مجتبی ارزیابی رفتار سیستم توام قاب خمشی و دیوار برشی بتنی نیمه مدفون تحت اثر بارگذاری انفجاری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 55-70]
 • حسینی، مجتبی تحلیل تجربی ، تئوری و شبیه‌سازی‌ عددی ‌ورق‌های ‌فلزی ‌AL3105، st12، ck45 با لایه چینی متقابل تحت ضربه سقوط آزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، محمد تاثیر وصله آرماتور بر روی توزیع کرنشی آرماتور و کمانش برون صفحه‌ای المان‌های مرزی دیوارهای برشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، مهرداد ارزیابی عملکرد دیوار برشی فولادی مجوف با اشکال و آرایش مختلف سوراخ‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، میرمحسن ارزیابی پاسخ اتصالات BFP و WFP تحت بار انفجار [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 64-81]
 • حسینی لواسانی، سید حسین ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی محیطی مجهز به کمربند خرپایی با تحلیل نوین غیرخطی اصلاح شده فزاینده (IMPA) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 23-41]
 • حسینی لواسانی، سید حسین توسعه کاربرد طیف انرژی کرنشی در پایش سلامت سازه‌های با سیستم قاب خمشی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 238-250]
 • حسینی لواسانی، سیدحسین تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ‌های لرزه‌ای طولی پل‌های معلق کنترل شده با میراگر بهینه جرمی تنظیم شونده [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی هاشمی، بهرخ ارائه دیتایل اتصال صلب با ورق انتهایی بدون استفاده از جوشکاری در ستون [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی واعظ، سید روح الله شناسایی موقعیت و شدت ترک‌های چندگانه در تیر طره‌ی بتن‌آرمه با استفاده از تحلیل مودال و آنالیز موجک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 72-83]
 • حسینی واعظ، سید روح الله پیش‌بینی مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده به روش NSM-FRP با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 16-28]
 • حسینی واعظ، سید روح الله ارزیابی پالس معادل حرکات پالس گونه در تخمین پاسخ قاب های خمشی بتن آرمه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • حسینی واعظ، سید روح الله ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان قاب خمشی فولادی کوتاه‌مرتبه برمبنای سطوح عملکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • حفظی، افشین پاسخ برشگیر پل‌های واقع بر خاک‌های غیرچسبنده تحت اثر زلزله‌های با محتوای فرکانسی متفاوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقت، آزاده بررسی اتصال خمشی ترکیبی نوین تحت بارگذاری چرخه ای و اثر آن در قاب مرکب یک طبقه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 85-105]
 • حقیقی، فرشیدرضا موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت‌های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 134-154]
 • حقیقی، فرشیدرضا مدلسازی جریان اسلامپ بتن خودتراکم حاوی متاکائولن با استفاده از روش‌های محاسبات نرم [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]
 • حقیقی، فرشیدرضا به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 60-74]
 • حقیقی، فرشیدرضا ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 75-94]
 • حقیقی، فرشیدرضا آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 62-77]
 • حقیقی، فرشیدرضا بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 87-108]
 • حکم الهی، مهدی ارائه ی مدل سرمایه گذاری پروژه های انبوه سازی سازه های ال اس اف [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکیمی، علیرضا بکارگیری روش اجزای محدود تطابقی در مسائل گسترش ترک با تخمین خطای ضریب شدت تنش [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 57-68]
 • حکیمی، مجتبی مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد ساختمان انرژی صفر با استفاده از روش فازی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 241-262]
 • حمیدی، حامد ارزیابی و مقایسه رفتار ساختمان های بلند با سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 174-188]
 • حمیدی، حامد بررسی تغییرات ضریب تغییرمکان غیرخطی تحت توالی لرزه‌ای [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 279-295]
 • حنطه، مجتبی مقایسه ی عملکرد قاب های خمشی بتنی طراحی شده بر اساس روش تغییر مکان و روش نیرو در برابر زلزله [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 37-56]
 • حنطه، مجتبی مقایسه شاخص های خسارت در بررسی عملکردی قاب های خمشی ویژه بتنی [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 244-264]
 • حواران، امین شناسایی محل تغییر جرم در سازه با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 251-265]
 • حیاتی‌راد، حسین مطالعه پارامتریک رفتار دینامیکی مخازن ذخیره مایعات تحت تحریکات پالس‌گونه [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 75-86]
 • حیدرزاده، هیثم بهینه‌سازی مشخصه‌های میراگر غیرخطی ویسکوز به منظور کاهش پاسخ سازه ی بتنی با رفتار خطی و غیرخطی [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 145-166]
 • حیدری، امید بررسی رفتار نمونه های بتنی ساخته شده با افزودنی های الیاف فلزی، میکروسیلیس،خاکستر بادی و الیاف هیبریدی تحت الگوهای مختلف بارگذاری [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 130-150]
 • حیدری، علی ارزیابی پروژه های ساخت بر اساس فاکتورهای ریسک با استفاده از مدل یکپارچه فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش ویکور فازی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 156-175]
 • حیدریان، نعمت الله بررسی اتصال خمشی ترکیبی نوین تحت بارگذاری چرخه ای و اثر آن در قاب مرکب یک طبقه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 85-105]
 • حیدری تفرشی، امیرمهدی ارزیابی آسیب پذیری سازه های فولادی با دیوار برشی فولادی جدار نازک بر اساس توسعه منحنی های شکنندگی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 5-20]
 • حیدری تفرشی، امیرمهدی ارزیابی سازه‌های قاب خمشی فولادی دارای کابل‌های پیش‌تنیده در برابر توالی‌های لرزه‌ای دور از گسل [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 221-234]
 • حیدری کمررودی، سروش تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر تلاطم و لنگر پایه مخازن هوایی مخروطی به کمک روش های عددی و آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری نوقابی، حمیدرضا بررسی عددی استفاده از پیش دال‌های بتنی در ناحیه انتقال خطوط بالاستی به آبروهای بتنی خطوط راه آهن سریع السیر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 112-128]
 • حیدری نوقابی، حمیدرضا بررسی عددی تاثیر وجود لایه آسفالت مخلوط گرم بر رفتار ناحیه انتقال پل‌های دهانه کوتاه خطوط ریلی بالاستی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 134-145]
 • حیصمی، علیرضا مدل سازی میراگر ضربه ای در قاب های ساختمانی به کمک المان GAP [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 113-125]

خ

 • خاتمی، مصطفی بررسی شاخص خسارت پارک- آنگ در برخورد دو قاب مجاور هم تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 184-198]
 • خادم الرسول، عبدالغفور شبیه‌سازی تأثیر مرزهای ناهمگن داخلی خطی و منحنی بر مسیر گسترش ترک در مود مرکب به کمک روش مجموعه تراز [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 42-54]
 • خادم الرسول، عبدالغفور اندرکنش دینامیکی گودبرداری عمیق – فونداسیون مستقر بر گروه شمع در خاک سست [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 148-169]
 • خادمیان، فاطمه تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن‌آرمه با استفاده از تبدیل‌های ریاضیاتی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 79-96]
 • خاکسفیدی، سمانه ارزیابی اثر نوع بتن و قطر میلگرد بر مقاومت پیوستگی در سازه‌های بتن‌آرمه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خالق نژاد، رهام بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 87-108]
 • خان احمدی، محتشم عیب‌یابی صفحات فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی تبدیل موجک گسسته دو بعدی شکل مودهای اولیه و ثانویه [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 198-214]
 • خان احمدی، محتشم عیب‌یابی دیوارهای پیش‌ساخته (صفحات 3D پانل) مبتنی بر الگوریتم شناسایی تبدیل موجک [(مقالات آماده انتشار)]
 • خان احمدی، محتشم مطالعه مقایسه‌ای آشکارسازی خرابی تیرهای فولادی مبتنی بر تبدیلات موجک پیوسته و گسسته پاسخ‌های استاتیکی و دینامیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانجانی، فرشید ارزیابی عملکرد لرزه‌ای مهاربندهای هم‌محور ضربدری مجهز به میراگر تسلیمی خمشی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 123-138]
 • خانزادی، مصطفی ارزیابی اقتصادی پروژه‌های BOT با یکپارچه‌سازی روش‌های شبیه‌سازی پویایی سیستم و منطق فازی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 90-103]
 • خانزادی، مصطفی مدلسازی ترکیبی در پروژه‌های ساخت با استفاده از ترکیب رویکردهای شبیه‌سازی پویایی سیستم و مدلسازی عامل‌محور [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 157-173]
 • خان سلطانی، الهه تحلیل پوش‌آور بر اساس برش و پیچش مودال طبقات برای سازه‌های نامنظم در پلان تحت اثر تحریک دو جهته همزمان [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 315-333]
 • خانلری، بهادر مقایسه‌ی عملکرد بهینه‌ی مدل‌های ویسکوز و ویسکوالاستیک کلوین-وُیت در سیستم مهار بازویی میرا شده در ساختما‌ن‌های بلند تحت ارتعاش جانبی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • خانلری، کارن طراحی سیستم کنترلی غیرفعال در سازه های مجهز به میراگرهای اصطکاکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدائی، نهمت مطالعه پارامتری پاسخ‎های‎ طولی و عرضی دودکش‎های بتن‎آرمه بلند در برابر باد با تحلیل حوزه فرکانس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 148-160]
 • خدائی، نهمت کنترل ارتعاشات ناشی از باد برج‎های تلویزیونی بلند با به‎کارگیری بخشی از سازه اصلی به عنوان زیرسازه جاذب ارتعاش [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 109-126]
 • خدائی، نهمت مطالعه پارامتری پاسخ عرضی ساختمان های بلند در برابر باد بر مبنای تحلیل حوزه فرکانس و ارتعاشات تصادفی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 87-105]
 • خدابنده لو، اشکان بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‏های مجاور با میراگرهای ویسکوز سیال [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 129-147]
 • خدابنده لو، اشکان بهینه‌یابی میزان مصرف الیاف ماکرو سینتتیک درهم تنیده برای بهبود ویژگی‌های مکانیکی بتن [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدابنده لو، اشکان بهره‌جویی از راه‌کارهای فرا ابتکاری بر پایه‌ی الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی تعداد تقسیم‌ها، زاویه‌ و ساختار سامانه‌های شبکه‌ای قطری [(مقالات آماده انتشار)]
 • خداداد سریزدی، مهدی بررسی رفتار پیچشی بتن خودتراکم الیافی تحت بارهای سیکلی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-54]
 • خداکرمی، محمد ایمان اثر اندرکنش خاک و سازه بر ارزیابی عملکرد شاخص خرابی تجمعی انرژی در قاب های بتن مسلح [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 16-29]
 • خداکرمی، محمدایمان بررسی تحلیلی اثرات توپوگرافی زمین بر میزان اضافه فشار حاصل از امواج انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 56-67]
 • خداکرمی، محمدایمان ارزیابی رفتار لرزه‌ای سازه های قاب‌ خمشی فولادی دارای جداساز و نسبت لاغری یکسان با مدلسازی سه‌بعدی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 76-92]
 • خداکرمی، محمدایمان ارزیابی کفایت فاصله جدایی بین قاب‌های ساختمانی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سازه-خاک-سازه و استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 154-168]
 • خداکرمی، محمدایمان بررسی رفتار لرزه‌ای قاب فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه تحت زلزله های متوالی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 66-86]
 • خداکرمی، محمدایمان ارزیابی ضوابط لرزه‌ای دستورالعمل DBD12 در طراحی قاب‌های خمشی بتن‌آرمه با درنظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدام، علی اثرات خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 146-159]
 • خدام، علی طراحی بهینه بر مبنای قابلیت اعتماد سازه ها با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدام، علی رفتار لرزه ای سازه‌های قاب خمشی بتن‌آرمه 3 و7 طبقه تحت اثر خوردگی آرماتور [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدایاری، الهه ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]
 • خدایی اردبیلی، احمد علی اثر مدلسازی اتصالات تیر – ستون و خاک بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی متوسط [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 57-74]
 • خراسانی، فرشته مقایسه رفتار قاب‌‌های خمشی مرکب (RCS) و فولادی تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 217-234]
 • خردرنجبر، محمد ارزیابی کارآئی سیستم نگهداری و تعمیر ساختمان‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • خرمی نژاد، امیر بررسی تاثیر مقدار اصطکاک بین هسته فلزی و بتن محصورکننده در عملکرد لرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 5-22]
 • خزائی، جهانگیر ارزیابی پاسخ دینامیکی سازه های بلند با توجه به مدلسازی دقیق اثرات اندرکنش خاک-پی-سازه و مقایسه آن با روش های تقریبی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 106-122]
 • خزائی، جهانگیر مطالعه اندرکنش گودبرداری دائمی و ساختمان مجاور تحت زلزله (مطالعه موردی: رمپ قطار شهری و ساختمان همیاری شهرداری های کرمانشاه) [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 57-70]
 • خزائی، جهانگیر مقایسه نیروی محوری میخ، تغییرشکل وسطوح گسیختگی ناشی از گودبرداری درخاک های ماسه ای و رسی با درنظرگرفتن اثر گوشه [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 251-266]
 • خزائی، محسن بررسی اثرات میراگر جرمی چندگانه در کاهش پارامترهای لرزه ای ساختمانهای بلند قاب خمشی فولادی منظم و دارای نامنظمی در پلان تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 244-263]
 • خزائی، محسن تعیین موقعیت بهینه میراگرهای جرمی تنظیم شده چندگانه در ساختمانهای فولادی منظم و نامنظم در پلان تحت زلزله های دور و نزدیک گسل [(مقالات آماده انتشار)]
 • خزایی راد، پارسا نمود تحلیلی پالس‌های سرعت بر رفتار لرزه‌ای سیستم میان مرتبه ترکیبی قاب خمشی فولادی و پانل‌های مهاربندی‌ واگرا [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 95-112]
 • خسروجردی، روشنک بهینه‌سازی عوامل مؤثر بر مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان در مجاورت محلول سدیم کلرید با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 187-198]
 • خسروی، امیر اسماعیل رفتار پوسته‌های استوانه‌ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 26-34]
 • خسروی، حر مقایسه مدل ساده شده چند المان محوری با مدل فایبر در مدلسازی غیرخطی دیوار برشی بتنی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • خسروی، شایان بررسی آزمایشگاهی بهینه‌ترین طرح اختلاط بتن اسفنجی حاوی افزودنی ژل میکروسیلیس بر پایه بیشینه مقاومت فشاری و نفوذپذیری [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 42-61]
 • خسروی، فریدون بررسی عددی اثر انفجار مواد منفجره قوی بر مخازن تحت‌فشار افقی، قائم و کروی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 60-75]
 • خسروی، فریدون مقایسه پاسخ سازه‌های فولادی با میراگرهای مختلف تحت بار انفجارو زلزله [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 110-129]
 • خسروی خور، عاطفه مطالعه اثر آلیاژ حافظه‌دار شکلی Ni-Ti در شکل‌پذیری دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 205-220]
 • خطیبی نیا، محسن بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 82-99]
 • خلیقی، مسعود بررسی عددی عملکرد سیستم دیوار برشی فولادی کنگره‌دار دارای چندین بازشوی مستطیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیل پور، سید حامد بررسی عددی اثر انفجار مواد منفجره قوی بر مخازن تحت‌فشار افقی، قائم و کروی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 60-75]
 • خلیل خلیلی، محمد بررسی یک مدل پیشنهادی برای میراگر جرمی با سختی غیرخطی هندسی نرم‌شونده [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 163-178]
 • خلیل زاده وحیدی، ابراهیم بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو رس و خاکستر بادی بر مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 38-48]
 • خلیل زاده وحیدی، ابراهیم بررسی تاثیر افزایش طول دهانه و ارتفاع طبقه بر خرابی پیشرونده قاب‌های بتن مسلح دارای درصدهای مختلف بازشو در میانقاب بنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیل زاده وحیدی، ابراهیم مطالعه‌ی عددی رفتار حرارتی ستون های فولادی پر شده با بتن به همراه پوشش حرارتی منبسط شونده IFC [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیل زاده وحیدی، ابراهیم مطالعه آزمایشگاهی اثر کامپوزیت‌های سیمانی مهندسی حاوی نانوالیاف کربن بر اتصال بتنی تیر- ستون [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیلی، سامان عملکرد لرزه‌ای ساختارهای ترکیبی مقاوم بلند مرتبه دارای پیکربندی قاب خمشی [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 88-97]
 • خلیلی، سامان نگرش محاسباتی بر تغییرات جابجایی نسبی در تخمین تقاضای لرزه‌ای اسکلت های قاب محیطی خمشی میان مرتبه [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 20-38]
 • خلیلی، مرتضی مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر دماهای بالا بر عملکرد بتن سبک پلاستیک حاوی الیاف‌های فولادی، پلی‌پروپیلن و شیشه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خمامی ابدی، مرتضی تحلیل مودال تیرهای بتن آرمه دارای ترک با استفاده از یک تکنیک جدید مبتنی بر روش اجزای محدود [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • خنجری میانه، میلاد تحلیل رفتار سازه و تشخیص آسیب پذیری در ساختارهای تاریخی؛ تجربه ای برای اقدامات پیشگیرانه در برج ‌کوچک سمیران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه احمد عطاری، نادر مطالعه سهم تاثیر مصالح بنایی، شبکه آرماتور و لایه بتنی در سطوح مختلف تغییرشکل چرخه ای دیوار بنایی مسلح شده با شاتکریت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 22-39]
 • خوبانی، مهرداد تحلیل دینامیکی مخازن مستطیلی بتنی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سیال- سازه- خاک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 189-209]
 • خورشیدی میانایی، حسین بررسی اثر ضخامت و نوع فولاد بر رفتار دیواربرشی فولادی تحت اثر بار انفجار [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 218-238]
 • خوشکلام سلیماندارابی، سیده فاطمه مقایسه کاربرد دی اکسید تیتانیوم و نانوسیلیس و سیلیکافیوم در خاصیت خودتمیزشوندگی نمای بتنی برای توسعه پایدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوشنودیان، فرامرز رفتار لرزه‌ای سازه‌های نامتقارن جداسازی شده با جداگرهای آونگی اصطکاکی سه‌گانه تحت اثر پالس‌های ساده شده زلزله‌های حوزه نزدیک [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 48-57]
 • خیرالدین، علی بررسی خرابی پیشرونده در قاب‌های خمشی فولادی با پلان L شکل به کمک آنالیز حساسیت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 73-85]
 • خیرالدین، علی بررسی اثر مهار بازویی-کلاهک خرپایی بر رفتار سازه‌های بلند فولادی با هسته بتنی و پلان دایره ای [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 84-98]
 • خیرالدین، علی بررسی رفتار ساختمان های بلند دارای هسته بتن مسلح با امکان مفصل دوگانه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 19-33]
 • خیرالدین، علی مدل سازی غیر خطی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 21-34]
 • خیرالدین، علی بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی رفتار غیرخطی دیوارهای مصالح بنایی تحت بار چرخه ای داخل صفحه با در نظر گرفتن اثر چیدمان آجرچینی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 19-32]
 • خیرالدین، علی تأثیر آب مغناطیسی و پوزولان‌های مختلف بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 5-19]
 • خیرالدین، علی مقایسه رفتار قاب‌‌های خمشی مرکب (RCS) و فولادی تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 217-234]
 • خیرالدین، علی تحلیل خرابی پیشرونده در ساختمان های بتن آرمه با پلان L شکل [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 44-65]
 • خیرالدین، علی ارزیابی آزمایشگاهی قاب های بتن آرمه آسیب دیده تقویت شده در نواحی بحرانی با ورق های کامپوزیتی مسلح پلیمری CFRP [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 22-35]
 • خیرالدین، علی بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون های مختلط نیمه مدفون تحت بار محوری [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 58-72]
 • خیرالدین، علی بررسی عملکرد لرزه‌ای غیرخطی سازه‌های بتن مسلح دوبلکسی به روش طیف ظرفیت [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 155-171]
 • خیرالدین، علی ارزیابی ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 141-156]
 • خیرالدین، علی بررسی آزمایشگاهی رفتار دال های بتن آرمه دوطرفه تقویت شده با روکش های پیش ساخته کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 245-262]
 • خیرالدین، علی بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرهای دو دهانه بتن مسلح با جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • خیرالدین، علی بررسی اثرات میراگر جرمی چندگانه در کاهش پارامترهای لرزه ای ساختمانهای بلند قاب خمشی فولادی منظم و دارای نامنظمی در پلان تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 244-263]
 • خیرالدین، علی معرفی و بررسی اتصال جدید ستون طبقه انتقالی در ساختمان های ترکیبی در ارتفاع [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 56-74]
 • خیرالدین، علی مطالعه آزمایشگاهی فیوز نوین کمانش‌ناپذیر کامپوزیتی برای مهاربندهای هم‌محور تحت بار چرخه‌ای [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 124-140]
 • خیرالدین، علی تعیین ضریب رفتار قاب های بتن آرمه تقویت شده با سیستم قاب ستون پیوند شده فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیرالدین، علی بررسی آزمایشگاهی مقاوم‌سازی خمشی تیرهای سراسری بتن‌آرمه با لمینیت پیش‌ساخته کامپوزیت الیافی توانمند [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 221-240]
 • خیرالدین، علی تعیین موقعیت بهینه میراگرهای جرمی تنظیم شده چندگانه در ساختمانهای فولادی منظم و نامنظم در پلان تحت زلزله های دور و نزدیک گسل [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیرالدین، علی بررسی و مقایسه عملکرد سازه‌ای قاب‌های بتن‌آرمه مقاوم‌سازی شده با میراگر شکاف‌دار و دستک با حلقه شکل‌پذیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیرالدین، علی ارزیابی و مقایسه عملکرد مهاربندهای واگرا و همگرا در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی بتن آرمه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیرالدین، علی تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی سنگدانه‌های کوارتز با بهره‌گیری از آزمایش Pullout [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیزآب، بهاران بررسی عملکرد سیستم های دوگانه ی قاب خمشی با دیوار برشی فولادی تحت اثر انفجار [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دادپور، علیرضا بررسی آزمایشگاهی خصوصیات تازه و سخت شده بتن خودتراکم حاوی سنگدانه درشت و ریز سرباره کوره قوس الکتریکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دادپور، علیرضا بررسی آزمایشگاهی خصوصیات تازه و سخت شده بتن ژئوپلیمر خودتراکم و مقایسه آن با سایر بتن ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • دادک، محمد تعیین ظرفیت باربری محوری ستون های بتنی مسلح شده با آرماتورهای طولی مارپیچ با استفاده از روش اجزای محدود و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 157-176]
 • دادک، محمد ایده‌ی نوآورانه به منظور افزایش ظرفیت باربری و شکل پذیری ستون‌های بتن مسلح با استفاده از آرماتورهای مارپیچ مستطیلی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 163-180]
 • داستان دیزناب، محمد علی مدل خرپایی جهت تخمین مقاومت برشی اتصالات تیر به ستون خارجی بتن مسلح فاقد آرماتور عرضی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دالوند، احمد رفتار خمشی دال های چندلایه بتنی توانمند خودتراکم الیافی هیبریدی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 5-26]
 • دالوند، احمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر بارگذاری دینامیکی بر پنل های مسلح مستطیلی ساخته شده با کامپوزیت سیمانی خود تراکم الیافی و ورق های مشبک [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 131-151]
 • دالوند، احمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت مکانیکی و ضربه‌ای دال های کامپوزیتی خود تراکم [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 5-22]
 • دالوند، احمد بررسی اثر استفاده از ضایعات صنعت سنگ استان لرستان بر عملکرد بتن خودتراکم مقاومت بالا [(مقالات آماده انتشار)]
 • دالوند، احمد بررسی تاثیر انواع الیاف در بهبود رفتار خمشی تیرهای بتنی بازیافتی در نواحی الاستیک و پلاستیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانائی فرد، حسن موانع تشریک مساعیِ مطلوب بخش دولتی و غیردولتی در پروژه های ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 109-129]
 • دانایی، رسول بررسی نقش شرایط مرزی متفاوت در کمانش ستون های واقع بر بستر الاستیک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 143-156]
 • دانشجو، فرهاد بررسی تاثیر سیستم مدیریت ساختمان و عایق سازی در کاهش مصرف انرژی با استفاده از تحلیل انرژی ساختمان های مسکونی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 5-23]
 • دانشفر، محمد ارائه مدل تجربی تاثیر تغییرات ابعاد نمونه بتنی مسلح به الیاف ماکروسینتتیک بر انرژی شکست [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 72-87]
 • دانشور خرم، محمدحسن نقش عامل‌های هندسی بر رفتار مهاربند‌های کمانش‌ناپذیر با هسته شکاف‌دار [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 75-94]
 • داودی، محمد رضا اثر نویز بر شناسایی سازه‌ای تیرها به روش خروجی-تنها [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 20-34]
 • داودی، محمد رضا تعیین محل و شدت آسیب در شبکه دولایه توسط روش انرژی کرنشی مودال و ترکیب اطلاعات [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 35-54]
 • داودی، محمد رضا تشخیص مکان آسیب در عرشه‌ی بتنی پل‌ با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال اصلاح ‌شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • داوری، ولی اله بررسی و تحلیل اثرات اصطکاک وابسته به سرعت در سازه مجهز به میراگر اصطکاکی تحت تحریک زلزله [(مقالات آماده انتشار)]
 • دباغ، هوشنگ ارزیابی رفتار اعضای سازه‌ای بتن‌آرمه تحت اثر بارهای یکنواخت با استفاده از مدل خرپایی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 31-47]
 • دباغ، هوشنگ تاثیر الیاف فولادی با هندسه ی متفاوت بر خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای حاوی سبک دانه ی اسکوریا [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 17-25]
 • دبیری، احسان بررسی ارتعاش سیستم‌های پیوسته تحت بارهای هارمونیکی با تحلیل ایزوژئومتریک [(مقالات آماده انتشار)]
 • دبیریان، شاهین مدلسازی پویایی توسعه منابع انسانی در پروژه های ساخت [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 246-266]
 • دبیریان، شاهین پیاده سازی و استمرار ساخت ناب با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 93-111]
 • دبیریان، شاهین پیش بینی اثر انگیزش نیروی انسانی بر عملکرد پروژه های ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [(مقالات آماده انتشار)]
 • دردائی، رحیم بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی، کارایی و نفوذ‌پذیری بتن خودتراکم ساخته شده با پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • دردائی، صادق بررسی تاثیر استفاده از توف سبز شاهین دژ بر مشخصات مکانیکی بتن های غلتکی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 97-111]
 • دردائی، صادق پیشنهاد روش هایی برای اصلاح مشخصات مکانیکی سنگهای مصنوعی گرانیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-110]
 • دردائی، صادق بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع سنگدانه های پلیمری بازیافتی بر مشخصات مکانیکی بتن [(مقالات آماده انتشار)]
 • دردائی، صادق بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی، کارایی و نفوذ‌پذیری بتن خودتراکم ساخته شده با پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • درزه کنانی، پوریا بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع سنگدانه های پلیمری بازیافتی بر مشخصات مکانیکی بتن [(مقالات آماده انتشار)]
 • درفشی، مازیار پیاده سازی چهارچوب استاندارد مدیریت دعاوی در پروژه های سدلاستیکی با قراردادهای فهرست بهایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درمحمدی، منصوره تأثیرتثبیت مکانیکی و اصلاح دانه بندی خاک بر مقاومت فشاری خشت؛ تجربه ای برای بهبود رفتار فیزیکی خشت در منطقه اردکان یزد [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 132-151]
 • درویشان، احسان پایش سلامت ارزان قیمت پل های کابلی با استفاده از تبدیل موجک فشرده و آنالیز مولفه های اصلی غیرخطی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 193-216]
 • درویشان، احسان مدل سازی آزمایشگاهی اثر سوراخ نمودن فیوز سازه ای زانویی بر عملکرد آن تحت بار متناوب در قابهای فولادی دارای مهاربند زانویی [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 114-128]
 • درویشان، احسان بررسی استحکام کششی وصله های جوشی میلگرد های فولادی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 114-129]
 • درویشان، احسان پایش سلامت پل ها با استفاده از داده‌های موجود بر مبنای یادگیری عمیق [(مقالات آماده انتشار)]
 • درویشی، حسین ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • دریکوند، زینب بررسی تاثیر طول و زاویه ترک بر رفتار سدهای وزنی بتنی: مطالعه موردی سد تنظیمی انحرافی گتوند [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • دشتی، هادی پاسخ برشگیر پل‌های واقع بر خاک‌های غیرچسبنده تحت اثر زلزله‌های با محتوای فرکانسی متفاوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • دشتی رحمت آبادی، محمد علی بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • دشتی رحمت آبادی، محمد علی بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 188-200]
 • دشتی رحمت آبادی، محمد علی رتبه‌بندی طرح‌های‌‌ اختلاط بتن پودری واکنشی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش SAW، TOPSIS و VIKOR [(مقالات آماده انتشار)]
 • دشتی ناصر آبادی، حیدر بررسی خرابی پیشرونده در ساختمانهای مهاربندی شده همگرا و واگرا با استفاده از تحلیل غیر خطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دشتی ناصرآبادی، حیدر تعیین دوره تعمیر و نگهداری بهینه به منظور حداقل‌سازی هزینه چرخه عمر و حداکثرسازی شاخص‌های عملکردی و قابلیت اطمینان پل [(مقالات آماده انتشار)]
 • دشتی ناصرآبادی، حیدر ارائه یک مدل بهینه‌سازی چند هدفه زمان-هزینه-کیفیت برای مسئله برنامه‌ریزی پروژه و تخصیص نیروی انسانی با در نظر گرفتن شایستگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلاوری، سید محمد جواد ارزیابی مقاومت فشاری بتن در اثر جایگزینی خاکستر مخروط کاج با سیمان [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 5-19]
 • دلاوریان عباس آبادی، اویس ارزیابی رفتار دینامیکی انواع پل های کابلی ایستا در برابر نیروی زلزله [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 58-72]
 • دلنواز، علی بهبود فرآیند مدیریت پلهای بتنی جاده ای از طریق تعیین کارایی آنها با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده هاDEA (مطالعه موردی استان زنجان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهستانی، مهدی ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 56-71]
 • دهستانی، مهدی توزیع بهینه ی میراگر ویسکوز در طراحی بر اساس جابجایی مستقیم سازه های کنترل شده [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • دهستانی، مهدی تحلیل هزینه سازه ای در چرخه عمر برای تغییرات ظرفیت خمشی تیرهای بتن آرمه در معرض خوردگی میلگرد [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 43-58]
 • دهستانی، مهدی بررسی آزمایشگاهی تاثیر درجه حرارت‌های بالا بر خصوصیات مکانیکی و جذب انرژی بتن مبتنی بر سیمان کلسیم آلومینات مسلح شده با الیاف ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان، سید مهدی معرفی بلوک در هم قفل شونده نوین و بررسی آزمایشگاهی رفتار و مقاومت درون صفحه و برون صفحه نمونه‌های منشوری آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان، سید مهدی بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع آجر و ملات بر مشخصات مکانیکی منشورهای بنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان، سیدمهدی مدل سازی اجزا محدود پانل های آجرکار تقویت شده با رویه بتن الیافی تحت بارگذاری درون صفحه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]
 • دهقان، سیدمهدی بررسی تطبیقی آیین نامه های متداول طراحی با دستورالعمل های بهسازی لرزه ای در ارزیابی عملکرد قاب های خمشی فولادی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 21-38]
 • دهقان، سیدمهدی ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • دهقانفرد، داریا بررسی اثر فاصله ورق پوششی ضربدری تا دیوار برشی فولادی و ورق های اتصال دهنده آن تحت بار لرزه ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 38-57]
 • دهقانفرد، داریا بررسی ضخامت ورق پوششی ضربدری و عرض آن در تقویت دیوار برشی فولادی تحت بار لرزه ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 58-74]
 • دهقان منشادی، هادی تاثیر ترک روی رفتار کمانشی ستون ضعیف شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی، احسان بررسی رفتار لرزه ای اتصالات مهاربندی بر اساس فاصله آزاد [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 190-209]
 • دهقانی، احسان بررسی رفتار لرزه ای مخازن بیضوی رو زمینی چهارقلو [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی، حمزه مطالعه تحلیلی تاثیر ایجاد شیار و ورق‌های پلیمری تقویت شده در بهبود عملکرد لرزه ای دیواربرشی فولادی جدار نازک [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوست محمدی، مهسا بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 5-16]
 • دولتیاری، بهروز مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار قابهای خمشی فولادی دارای دیوارهای میانقاب بنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیانی، معین ارزیابی کارایی سنجه‌های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قابهای خمشی بتنی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 169-185]
 • دیبایی بناب، محمدحسین ارزیابی قابلیت اعتماد قاب‌های خمشی سه‌بعدی طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های نسخه 87 و 92 فولاد ایران [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 173-190]
 • دیده ور، نسیم منافع و چالش های به کارگیری روش طراحی و ساخت مجازی (VDC) [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 139-152]
 • دیلمی پشتجوئی، صابر ارزیابی مقاومت فشاری بتن خود تراکم حاوی نانو مواد با استفاده از روش اولتراسونیک [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 55-72]
 • دیلمی پشتجوئی، صابر مطالعه‌ای بر مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی بتن‌های خودتراکم حاوی نانو مواد [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 256-270]
 • دیوان دری، جسین مقایسه تاثیر نانو کربنات کلسیم و نانو سیلیس بر خواص بتن خودتراکم [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 187-201]

ذ

 • ذاکری، امیرحسین بررسی مکانیسم شکست در اتصالات دو طرف فولادی متصل به کامپوزیت به‌وسیله پیچ و چسب [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 126-137]
 • ذاکری، جبارعلی بررسی میدانی تأثیر صفحات لاستیکی زیر تراورس در مقاومت جانبی خطوط راه آهن [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 14-26]
 • ذبیحی، صللاح الدین بررسی تئوری رفتار پانل میانی دیوار برشی فولادی دارای دو بازشوی مستطیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذبیحی سامانی، مسعود بررسی عملکرد میراگر شکافدار و تیر با سطح مقطع کاهش یافته تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 209-222]
 • ذبیحی سامانی، مسعود روش تشخیص خرابی نوین با استفاده از تغییرات در شکل حالت انحنای مودی با وجود نویز برداشت اطلاعات و آسیب های جزئی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 115-129]
 • ذبیحی سامانی، مسعود ارزیابی تاثیر نسل های مختلف توابع تحریک زمان‌دوام در ساختمان‌های فولادی مجهز به میراگرهای جدید اصطکاکی دورانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذبیحی سامانی، مسعود ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر ویسکوز با استفاده از روش زمان دوام [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذره بینی، محمد مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 82-94]

ر

 • رئیسی، علیرضا ارزیابی لرزه ای میراگر هیسترزیس پوسته ای تودرتو [(مقالات آماده انتشار)]
 • رئیسی، نیلوفر بررسی عددی اثرات ساختگاه بر بزرگ‌نمایی امواج زلزله‌ی‌‌‌ منطقه‌‌ فولادی شهرستان سرپل‌ذهاب [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 97-113]
 • راحت دهمرده، سامان ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد بتن خودتراکم حاوی ذرات شیشه تحت شرایط مهاجم اسید سولفوریک [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 200-220]
 • راحت دهمرده، سامان ارزیابی اثرات مقدار و نحوه‌ی مدلسازی میرایی ذاتی بر پاسخ‌های غیرخطی قاب‌های خمشی فولادی کوتاه مرتبه [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 93-113]
 • رادکیا، سحر پاسخ لرزه ای سازه لغزشی نامتقارن فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 105-120]
 • رادکیا، سحر ارزیابی اثر انواع جداگرهای لرزه ای بر رفتار سازه لغزشی نامتقارن فولادی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 213-230]
 • رازانی، رضا ارزیابی مقاوم‌سازی گنبد ارچین امامزاده جعفر بروجرد با اندود بتن مسلح (شاتکریت) داخلی تحت زلزله 1385 سیلاخور [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 222-237]
 • راستی، جواد طراحی آسانسور با مکانیزم حرکتی بال‌اسکرو جهت کاربرد در صنعت ساختمان [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • راستی اردکانی، رضا بررسی رفتار لوله های فولادی مدفون توزیع گاز در انواع خاک ها در اثر انتشار امواج لرزه ای [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 177-190]
 • راضی، مرتضی ارزیابی ضریب اصلاح طیفی برای طراحی سازه‌های قاب خمشی فولادی در حوزه‌ی نزدیک به گسل [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-87]
 • رافضی، بهزاد تاثیر بار محوری قائم بر ارتعاش آزاد سازه‌های قابی متقارن با روش سیستم پیوسته [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 86-100]
 • راه نورد، روح اله مقایسه عملکرد قاب خمشی و قاب خمشی با مهاربند هم محور در سازه های بلند فولادی در اثر خرابی پیشرونده [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 42-57]
 • راه نورد، روح اله مطالعه پارامتریک عملکرد لرزه ای پایه پل های فولادی تقویت شده با اتصال مرکب [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 98-113]
 • راه نورد، روح اله پاسخ لرزه ای سازه لغزشی نامتقارن فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 105-120]
 • راه نورد، روح اله ارزیابی اثر انواع جداگرهای لرزه ای بر رفتار سازه لغزشی نامتقارن فولادی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 213-230]
 • ربیعی، حامد بررسی رفتار پیچشی بتن خودتراکم الیافی تحت بارهای سیکلی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-54]
 • رجب نزاد، حمید ارزیابی و مقایسه رفتار ساختمان های بلند با سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 174-188]
 • رجبی، محمدرضا مطالعه ضریب رفتار و تغییر مکان های نسبی ماندگار ساختمان بتنی مسلح شده با آلیاژ حافظه دار سوپر الاستیک [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 121-136]
 • رحمانی، بهروز مطالعه رفتار دینامیکی مخازن انعطاف‌پذیر بتنی استوانه‌ای هوایی و زمینی با پایه جداسازی شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، حمید تاثیر نانورس بر دوام تیرهای بتن مسلح تحت بارهای بهره‌برداری و تهاجم کلراید [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 103-118]
 • رحمانی، فهیمه بهبود شاخص شناسایی آسیب در صفحات برپایه‌ی اطلاعات شکل مودی با در نظر گرفتن ممان پیچشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی فیروزجائی، علی بررسی تحلیلی اثرات ضربه تیرها در طبقات سازه با نگرشی بر تخریب پیش‌رونده [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 173-192]
 • رحمتی، جواد پهنه بندی فضایی اسکان موقت با تحلیل سلسله مراتبی فازی و همپوشانی وزنی (مطالعه موردی: شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمن شکرگزار، حامد مقایسه کارایی میراگرهای جرمی و سیال تنظیم شونده در سازه های بلند تحت زلزله‌ حوزه نزدیک و دور [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 105-119]
 • رحمن شکرگزار، حامد محاسبه ضریب رفتار سیستم های دیوار برشی مرکب با جفت ورق فولادی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 140-155]
 • رحمن شکرگزار، حامد اثر مدلسازی اتصالات تیر – ستون و خاک بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی متوسط [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 57-74]
 • رحمن شکرگزار، حامد عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی شده همگرا با خروج از مرکزیت ورق اتصال بادبند [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 131-142]
 • رحیم زاده، نگار ضریب رفتار سازه‌ی مجهز به میراگر پال و دورانی، تحت اثر نگاشت‌های دور و نزدیک گسل [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیم زاده، نگار بررسی تاثیر میراگر لزجی بر ضریب رفتار سازه های بتن مسلح [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیم نیا، رضا تأثیرتثبیت مکانیکی و اصلاح دانه بندی خاک بر مقاومت فشاری خشت؛ تجربه ای برای بهبود رفتار فیزیکی خشت در منطقه اردکان یزد [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 132-151]
 • رحیم نیا، رضا تحلیل رفتار سازه و تشخیص آسیب پذیری در ساختارهای تاریخی؛ تجربه ای برای اقدامات پیشگیرانه در برج ‌کوچک سمیران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، سپیده بررسی عددی سه بعدی عملکرد لرزه ای اتصال خمشی با استفاده از ورق در صفحه ی جان ستون [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، سپیده بررسی عددی رفتار دیوار برشی فولادی نازک به همراه ورق اتصال جاذب انرژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، فاطمه بررسی آزمایشگاهی عملکرد میراگر جرمی کوک شده در سازه فولادی تحت زلزله های مقیاس شده و تخمین پارامترهای مودال میراگر و سازه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی بندر آبادی، حسینعلی بررسی تاثیر عملکرد تنش پوسته‌ها با استفاده از تئوری فنر معادل در بهینه سازی سوله‌های قوسی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 59-76]
 • رحیمی بندر آبادی، حسینعلی مطالعه پارامتریک دیوار برشی مرکب با خرپای فولادی مدفون [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 191-203]
 • رحیمی بندرآبادی، حسینعلی بررسی تاثیر آجرچینی بر روی مقاومت برشی دیوار مصالح بنایی در مقیاس مزو [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 30-41]
 • رحیمی خواه، محمد صادق ارائه رابطه تحلیلی محاسبه مقاومت دیوارهای برشی فولادی مرکب به کمک نرم‌افزار ABAQUS [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 42-55]
 • رحیمی گلخندان، آیدا ارزیابی مکانیزم‌های حمایت‌ دولت از بخش خصوصی در مواجهه با ریسک درآمد در پروژه‌های راه مشارکت عمومی-خصوصی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 151-172]
 • رزاقی، احمد ارزیابی عددی روش انرژی اصلاح‌شده در تحلیل مسائل سازه‌ای با هندسه غیرخطی [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 83-109]
 • رزاقی، جواد تحلیل مودال تیرهای بتن آرمه دارای ترک با استفاده از یک تکنیک جدید مبتنی بر روش اجزای محدود [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • رزاقی، جواد بکارگیری روش شبکه عصبی در تخمین مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف فولادی با استفاده از آزمایش break-off [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 41-56]
 • رزمخواه، محمد حسین ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی دارای نامنظمی پیچشی زیاد در پلان تحت اثر توالی زلزله و پس‌لرزه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، بهزاد بررسی و اولویت بندی موانع و چالش های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی به روش مشارکت دولتی - خصوصی با استفاده از FMEA فازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 301-318]
 • رستمی، راحله مقایسه کاربرد دی اکسید تیتانیوم و نانوسیلیس و سیلیکافیوم در خاصیت خودتمیزشوندگی نمای بتنی برای توسعه پایدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، روح اله تأثیر رس‌های کلسینه شده و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 33-50]
 • رستمی، روح اله مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 82-94]
 • رسول آبادی، محمد حیدری مقایسه طراحی سیستم قاب ساده فولادی و مهاربند هم محور در مقابل انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و سطوح عملکردی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 112-127]
 • رسول آبادی، محمد حیدری ارزیابی رفتار سیستم توام قاب خمشی و دیوار برشی بتنی نیمه مدفون تحت اثر بارگذاری انفجاری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 55-70]
 • رسول پور، سپهر اثر محتوای فرکانسی زلزله بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی مستطیلی با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 87-102]
 • رسولی، مهسا ارائه مدل سه درجه آزادی برای بررسی تاثیر پارامترهای جرمی بر زمان تناوب طولی پل‌های دارای جداگر لرزه‌ای [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 53-64]
 • رسولی زاده، فضل‌اله اثر همزمان بار ضربه و آتش‌سوزی بر قاب‌های خمشی فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشوند، پوریا بهبود فرآیند مدیریت پلهای بتنی جاده ای از طریق تعیین کارایی آنها با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده هاDEA (مطالعه موردی استان زنجان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشوند، پوریا مدل کاربردی ارزیابی شایستگی‌های رفتاری مدیر پروژه در پروژه‌های ساختمان‌سازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدی نیا، وحید آسیب پذیری لرزه ای شهر یزد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 5-13]
 • رضائی، محمد مطالعه آزمایشگاهی اثر کامپوزیت‌های سیمانی مهندسی حاوی نانوالیاف کربن بر اتصال بتنی تیر- ستون [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائیان، عباس عملکرد اتصال پیچی لینک به دستک در قاب های خمشی درختی تحت اثر آتش سوزی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 23-33]
 • رضائیان، عباس پاسخ ستون های فولادی با مقطع جعبه ای در شرایط آتش سوزی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 101-112]
 • رضائی فر، امید مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی بتن های حاوی الیاف های فولادی و پلی پروپیلن در دماهای بالا [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 167-179]
 • رضائی فر، امید مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار خمشی عمود بر صفحه دیوار پیش-ساخته نوین، ساخته‌شده از پلی استایرن روزنرانی شده [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 78-87]
 • رضائی فر، امید مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار مهاربند کمانش ناپذیر با غلاف ترکیبی فولادی و پلی آمید [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 88-108]
 • رضائی فر، امید تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA) [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 211-224]
 • رضائی فر، امید ارائه روش جدید محاسبه ضخامت ورق معادل جهت طراحی دیوارهای برشی فولادی دارای سخت‌کننده با استفاده از مدل اندر کنش ورق و قاب [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 132-148]
 • رضائی فر، امید بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 5-16]
 • رضائی فر، امید شناسایی آسیب جداشدگی در ستون‌های فولادی پر شده با بتن بر اساس داده‌های مودال آزمایشگاهی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 93-106]
 • رضائی فر، امید مطالعه اثر آلیاژ حافظه‌دار شکلی Ni-Ti در شکل‌پذیری دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 205-220]
 • رضائی فر، امید مطالعه ی رفتار سیستم قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده مبتنی بر عملکرد، تحت زلزله‌های حوزه ی دور و نزدیک [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • رضائی فر، امید ارائه رابطه تحلیلی محاسبه مقاومت دیوارهای برشی فولادی مرکب به کمک نرم‌افزار ABAQUS [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 42-55]
 • رضائی فر، امید عیب‌یابی صفحات فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی تبدیل موجک گسسته دو بعدی شکل مودهای اولیه و ثانویه [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 198-214]
 • رضائی فر، امید عیب‌یابی دیوارهای پیش‌ساخته (صفحات 3D پانل) مبتنی بر الگوریتم شناسایی تبدیل موجک [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائی فر، امید مطالعه مقایسه‌ای آشکارسازی خرابی تیرهای فولادی مبتنی بر تبدیلات موجک پیوسته و گسسته پاسخ‌های استاتیکی و دینامیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائی فر، امید بررسی آزمایشگاهی تأثیر بنتونیت در جایگزینی بخشی از سیمان بر خصوصیات مکانیکی بتن [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائی فر، امید توسعه روش اندازه‌گیری ویدویی برای تعیین مشخصات دینامیکی پانل‌های ساندویچی سه بعدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائی فر، امید تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی سنگدانه‌های کوارتز با بهره‌گیری از آزمایش Pullout [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضازاده عیدگاهی، دانیال تخمین مقاومت برشی تیرهای بتنی مسلح به آرماتور FRP با استفاده از مدل GMDH-GA [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 24-42]
 • رضایی، ابوالفضل ارزیابی تاثیر خاکستر بادی ، پودر زئولیت و الیاف شیشه بر رفتار خمشی تیرهای سبک سازه‌ای حاوی سنگدانه اسکوریا [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • رضایی، ساعد محاسبه شکل مدهای سیستم سازه – سیال به روش تکرار زیرفضا با انتقال تهاجمی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • رضایی، سینا تاثیر اثر حذف ستون در خرابی پیش‌رونده بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی دوگانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 5-27]
 • رضایی، فاطمه ارزیابی قابلیت ‏اطمینان لرزه‏ای قاب‏های خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربندهای همگرا با مدل‏های احتمالاتی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 5-18]
 • رضایی آذریانی، حسین بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتن مسلح با میلگردهای فولادی و آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت تاثیربارهای چرخه ای [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 149-174]
 • رضاییان، علیرضا انتخاب سیستم ساختمانی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش AHP, SAW,TOPSIS [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 16-27]
 • رضایی بارونقی، حمیدرضا بررسی اثر ضخامت و نوع فولاد بر رفتار دیواربرشی فولادی تحت اثر بار انفجار [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 218-238]
 • رضایی بنا، بهرا میرایی دیوار برشی فولادی در طراحی مستقیم براساس تغییرمکان [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 46-63]
 • رضایی بنا، بهرام بررسی تأثیر حذف تغییرمکان ماندگار در زلزله‌های نزدیک گسل بر روی ساختمان-های چند طبقه [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 46-59]
 • رضایی پژند، آزاده بررسی تاثیر میراگر لزجی بر ضریب رفتار سازه های بتن مسلح [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی پژند، محمد به فرمان آوری قاب های دو بعدی با شبکه ی عصبی سازگارشونده [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 191-210]
 • رضایی پژند، محمد دو شیوه‎ی یافتن برش پایه‎ برای طرح خمیری قاب ها [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • رضایی فر، امید بررسی اثرات فاصله هسته از بتن محصور کننده بر رفتار مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 51-62]
 • رضایی کرماجانی، محمد مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار قابهای خمشی فولادی دارای دیوارهای میانقاب بنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی، سیدعبدالنبی استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات و شبیه سازی تبرید در برآورد ضریب رفتار سازه‌ فولادی با مهاربندی واگرا تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل پالسگونه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی، سیدعبدالنبی مقایسه کارایی الگوریتم ازدحام ذرات و شبیه سازی تبرید در برازش ارتباط بین شکل پذیری تیر پیوند و شکل پذیری کلی در قاب های مهاربندی واگرا تحت اثر زلزله های دارای جهت پذیری پیشرونده [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی، سیدمحمدحسین تاثیر میکروسیلیس و زئولیت بر رفتار میان مدت بتن خودمتراکم منبسط شونده [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضویان امرئی، سید امین اثرات همبستگی مولفه های لرزه ای حوزه نزدیک در تونل های دایروی شهری با پوشش بتنی غیرمسلح [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 165-178]
 • رضویان امرئی، سید علی آسیب پذیری لرزه ای شهر یزد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 5-13]
 • رضویان امرئی، سید علی ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرکرد [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 19-26]
 • رضویان امرئی، سید علی تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]
 • رضویان امرئی، سید علی ارزیابی خطر پذیری لرزه‏ ای شهر مشهد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 128-150]
 • رضویان امرئی، سید علی جانمایی بهینه حسگرها جهت پایش سلامت سازه‌‌ی پل‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 5-23]
 • رضوی طوسی، سید وحید بهبود عملکرد میانقاب‌های بنایی تقویت شده با وال-پست فولادی تحت اثر فواصل و جرم‌های مختلف بارگذاری انفجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی طوسی، سید وحید رفتار دینامیکی دیوار برشی بتن مسلح با اتصالات تعویض پذیر تحت اثر بار انفجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی طوسی، وحید بررسی رفتار ستون های بتن مسلح ساخته شده از بتن با مقاومت بالا و محصور شده با غلاف GRP و دورپیچ FRPC [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 202-219]
 • رفیعی، سهند ارزیابی آزمایشگاهی جزئیات جدید برای اتصال دال تخت پیش‌تنیده به ستون فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفیعی، شاهین ارزیابی کارآئی سیستم نگهداری و تعمیر ساختمان‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفیعی، فهیمه تحلیل شکنندگی لرزه ای پل های قوسی بتنی چند قابی جداسازی شده با جداگر لرزه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفیعی، فهیمه ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای احتمالاتی ساختمان‌های بلند مرتبه منظم با سیستم قاب خمشی بتن آرمه ویژه تحت زلزله‌های با زمان تناوب بلند [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمزی، لیلا بررسی تاثیر سختی بتن فونداسیون و مخزن بر پاسخ لرزه‌ای مخازن مرتفع با استفاده از تحلیل احتمالاتی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • رمضانیانپور، امیر محمد بررسی تأثیر انواع مختلف سنگدانه بازیافتی بتنی بر روی خواص بتن [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 179-192]
 • رنجبر، ملک محمد ارزیابی زمان گیرش و مقاومت فشاری خمیر ژئوپلیمر حاوی سرباره کوره آهنگدازی و زئولیت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 177-187]
 • رنجبر گل، مهدی ارزیابی رفتار دیوارهای برشی مرکب (مطالعات پارامتریک) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 55-67]
 • رهبر دهقان، میلاد ارزیابی عملکرد توابع چندجمله‌یی متعامد مُفسر مرزی در مقایسه باروش اجزاء محدود در تحلیل صفحات نازک مستطیلی دارای بازشو [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 175-194]
 • رهبری، رزا تخمین نفوذپذیری ورق های GFRP تقویت کننده بتن، تحت شرایط محیطی حاد به روش "محفظه استوانه ای" [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 263-279]
 • رهبری، رزا تاثیر پوشش محافظ بر مقاومت چسبندگی ورق های CFRP در بعضی شرایط محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهدار، حسین‌علی ویژگی های بتن فوق توانمند و رفتار ترک‌خوردگی نمونه های کششی بتن مسلح [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 42-58]
 • رهدار، حسینعلی رفتار پس از ترک خوردگی نمونه های کششی ساخته شده از بتن فوق توانمند، مسلح شده با میلگرد GFRP [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 172-201]
 • رهگذر، رضا بررسی عددی و آزمایشگاهی ستون های فولادی توخالی مقاوم سازی شده با کامپوزیت های مسلح به الیاف کربن [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]
 • رهگذر، رضا ارزیابی رفتار پیوستگی-لغزش در اتصالات تیر به ستون بتن مسلّح پیش‌ساخته با استفاده از مدل‌سازی اجزاء محدود [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 159-174]
 • رهگذر، محمد علی ارزیابی لرزه ای میراگر هیسترزیس پوسته ای تودرتو [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهگذر، نوید نسبت تغییرمکان غیرالاستیک سازه‌های دارای حرکت گهواره‌ای در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک به گسل پالس‌گونه [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 36-57]
 • رهگذر، نوید پیشنهاد ضرایب طراحی لرزه‌ای برای قاب فولادی مهاربندی دارای حرکت گهواره‌ای [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 23-40]
 • رهنما، حسین ارزیابی تأثیر محتوای فرکانسی بارهای لرزه‌ای به‌منظور شناسایی ناهنجاری‌های زیرسطحی با استفاده از امواج رایلی و طولی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 280-300]
 • رهنما، حسین ارزیابی و تخمین ضخامت لایه‌های خاک با استفاده از تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی و منحنی پراکندگی امواج سطحی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 267-282]
 • روانشادنیا، مهدی استفاده از روش های جستجو به منظور تلفیق سه مفهوم توسعه پایدار، ساخت و ساز ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • روحانی منش، محمد صادق ارزیابی عددی روش انرژی اصلاح‌شده در تحلیل مسائل سازه‌ای با هندسه غیرخطی [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 83-109]
 • روح پرور، مهدی تخصیص کمی ریسک در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازی های همکارانه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 61-74]
 • روحی، حمزه تحلیل خرابی پیشرونده در ساختمان های بتن آرمه با پلان L شکل [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 44-65]
 • رودیان، طالب تاثیر نانورس بر دوام تیرهای بتن مسلح تحت بارهای بهره‌برداری و تهاجم کلراید [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 103-118]
 • روستا، علی محمد بررسی اثر نوع زلزله بر رفتار سازه با میراگر مایع با پره قابل تنظیم تحت کنترل نیمه فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • روشن بخت، کریم یادداشت فنی: شرایط و مخاطرات ژئوتکنیکی تونل های بلند شهری در تهران، مطالعه موردی تونل متوسلیان [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 221-234]
 • رونق، حمیدرضا مطالعه آزمایشگاهی فیوز نوین کمانش‌ناپذیر کامپوزیتی برای مهاربندهای هم‌محور تحت بار چرخه‌ای [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 124-140]
 • ریاحی، نیما تحلیل اجزای محدود اتصالات پیچ کور ورقهای انتهایی توسعه یافته و هم تراز تیر فولادی به ستون با مقطع توخالی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 5-22]
 • ریگی، محسن بررسی تأثیر نوع روکش میلگرد بر میزان خوردگی آن در بتن خود متراکم [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 172-185]

ز

 • زارع، الناز بررسی رفتارچرخه ای قاب دارای مهاربند کمانش ناپذیر با پیکربندی خارج از مرکز در حالت برگشت پذیر [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 325-345]
 • زارع، عبدالرضا بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی همبسته طراحی‌شده بر اساس روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 283-298]
 • زارع، علیرضا بررسی عددی پارامترهای تاثیرگذار در پاسخ سیستم های کنترل شده غیرفعال ویسکوز [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 35-47]
 • زارع آقبلاغ، مریم اثر مدلسازی اتصالات تیر – ستون و خاک بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی متوسط [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 57-74]
 • زارع بیدکی، رضا ارزیابی روش‌های پیشرفته تحلیل استاتیکی غیرخطی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-38]
 • زارع حسین زاده، علی پهنه‌بندی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مناطق شهری با در نظر داشتن تأثیر وضعیت کالبدی به کمک تئوری منطق فازی: مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی 7 تهران [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 5-15]
 • زارع حسین زاده، علی شناسایی آسیب در پل‌های کابلی با استفاده از اطلاعات مودال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 24-45]
 • زارع زاده، آرش ارزیابی تأثیر فاصله آزاد انتهایی و استفاده از سخت‌کننده‌ها در صفحه اتصال بر عملکرد فشاری مهاربندهای قطری [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 160-171]
 • زارعی، امیرحسین تأثیر پدیده ی خستگی کم چرخه بر روی قاب های خمشی فولادی با اتصالات صلب از پیش تأیید شده ی فلنجی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 149-162]
 • زایری بغلانی نژاد، امیر توسعه الگوریتم همپیچی منفرد گسسته جهت آنالیز ارتعاش آزاد دیوارهای برشی کوپله [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 296-314]
 • زرفام، پنام مطالعه آزمایشگاهی اتصال RBS با استفاده از پیوند قابل تعویض قوطی شکل در محل تشکیل مفصل [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرقانی، محسن تحلیل لرزه ای انواع قوس های سنتی با استفاده از مدلسازی عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زعفرانی، حمید استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمان مطالعه موردی تهران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 50-60]
 • زعفرانی، حمید بررسی مشخصات چشمه لرزه‌ای زلزله‌های رودبار و منجیل با استفاده از شبیه‌سازی ترکیبی به روش گسل محدود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 5-18]
 • زکیان، پویا طراحی لرزه‌ای بهینه برپایه‌ی عملکرد قاب‌ خمشی فولادی با به‌کارگیری تحلیل دینامیکی غیرخطی و الگوریتم بهینه‌یابی اجتماع ذرات [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانی، امیرمسعود ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای احتمالاتی ساختمان‌های بلند مرتبه منظم با سیستم قاب خمشی بتن آرمه ویژه تحت زلزله‌های با زمان تناوب بلند [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانی، علی بررسی و تعیین مقاومت ضربه‌ای جوش‌های‌ شیاری و مقایسه آن با ضوابط لرزه‌ای اتصالات جوشی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 81-92]
 • زمانیان، مصطفی مدلسازی فیزیکی دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی بعنوان کوله‌ی پل‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانی اهری، غلامرضا بررسی و مقایسه قابلیت روش های المان محدود و المان مجزا برای پیش بینی رفتار داخل صفحه‌ی دیوار بنایی غیر مسلح [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانی بیدختی، ابراهیم مطالعه عددی تأثیر قرارگیری جداسازهای لاستیکی با هسته سربی در حالت‌های جداسازی شده پایه و میان طبقه ای بر رفتار سازه‌های بتن آرمه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 42-61]
 • زمانی خوراسگانی، مهرداد ارزیابی رفتار سازه ای پایه های بتنی شبکه توزیع برق [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 29-41]
 • زنده دل، ماریه ارزیابی ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت صنعتی کشور ایران (مطالعه موردی قراردادهای صنعت نفت) [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 141-155]
 • زندی، یوسف بررسی مقایسه‌ای سیمان پوزولانی اردبیل و سیمان تیپ 2 صوفیان از دیدگاه مقاومت فشاری و ارائه راهکار بهبود [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 95-110]
 • زندی، یوسف ارزیابی تاثیر خاکستر بادی ، پودر زئولیت و الیاف شیشه بر رفتار خمشی تیرهای سبک سازه‌ای حاوی سنگدانه اسکوریا [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • زندی، یوسف ارزیابی تاثیر آب مغناطیسی بر روی دوام بتن‌های ساخته شده با سرباره ذوب آهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • زندی، یوسف پهنه بندی فضایی اسکان موقت با تحلیل سلسله مراتبی فازی و همپوشانی وزنی (مطالعه موردی: شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زندیه وکیلی، مهدی پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری مدارس بر اساس مدل مبتنی بر معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنگنه نژاد، نگار اندرکنش دینامیکی گودبرداری عمیق – فونداسیون مستقر بر گروه شمع در خاک سست [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 148-169]
 • زهرائی، سید مهدی مدل سازی میراگر ضربه ای در قاب های ساختمانی به کمک المان GAP [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 113-125]
 • زیبایی علی آباد، رسول بررسی عددی سازوکار خرابی پیش رونده قاب های فولادی دارای ستون های جعبه ای پر شده با بتن (CFST) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زینلیان، مهران ارزیابی رفتار سازه ای پایه های بتنی شبکه توزیع برق [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 29-41]
 • زینلیان، مهران بررسی ضریب رفتار سازه های قاب خمشی فولادی ترکیب شده با سازه های فولادی سرد نورد شده تحت الگوی بارگذاری جانبی مختلف با استفاده از تحلیل بارافزون [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 161-172]
 • زینلی راستابی، صفدر ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرکرد [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 19-26]

س

 • سابوته، احسان مقایسه ظرفیت باربری محوری شمع‌های استوانه‌ای، مخروطی و نیمه‌مخروطی در ماسه به روش اجزای محدود [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 162-175]
 • ساجدی، سیدفتح اله یادداشت فنی: تحلیل موارد ادعا و اختلاف قراردادهای پروژه های عمرانی در صنعت نفت و گاز ایران و ارائه راهکارها [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 173-192]
 • ساجدی، سیدفتح اله بررسی و مقایسه تاثیر زئولیت طبیعی و میکروسیلیس بر رفتار مکانیکی بتن های بازیافتی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 109-126]
 • ساجدی، سیدفتح اله مروری بر عوامل موثر بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 25-44]
 • ساجدی، سیدفتح اله ارزیابی و مقایسه تاثیر پوزولان های زئولیت، میکروسیلیس و خاکستربادی بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی ساخته شده از صد درصد درشت دانه های بازیافتی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 165-180]
 • ساجدی، سیدفتح اله مروری بر برخی از خواص مکانیکی و دوام بتن های خودتراکم توانمند [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 222-245]
 • ساجدی، سیدفتح اله بررسی رفتار ستون های بتن مسلح ساخته شده از بتن با مقاومت بالا و محصور شده با غلاف GRP و دورپیچ FRPC [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 202-219]
 • ساجدی، سیدفتح اله ارزیابی تاثیر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن های با سنگدانه های ریز بازیافتی بتنی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 82-96]
 • ساجدی، سیدفتح اله بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر خواص رئولوژی و مکانیکی بتن‌های سبک [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 281-299]
 • ساجدی، سیدفتح اله ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد سرباره کارخانه فولاد اهواز در تثبیت بستر مسیر شرق پل ششم اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازجینی، محمد اثر انتخاب نگاشت زلزله بر انرژی هیسترزیس و شاخص خرابی پارک-انگ در قاب-های خمشی بتن مسلح [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • ساعدی داریان، امیر تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بارافزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 221-244]
 • ساغروانی، فضل الله بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان آب حاوی میکرو نانو حباب و فوق روان کننده بر مشخصات زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات سیمان [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 205-217]
 • ساغری، محیا مکان یابی بهینه بیمارستان با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و GIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شهر اراک) [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 301-324]
 • سالم، افراسیاب بررسی رفتار سازه‌ای میراگر شکافدار در اتصال تیر به ستون فولادی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 26-40]
 • ساوج، حمید رضا اثرات خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 146-159]
 • سبزواری، سهیل انتخاب بهینه شکل و مصالح پانل‌های‏‏ ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 39-52]
 • سپهر موسوی، سید وحید بررسی تراز پایه در ساختمان‌های مختلف و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 5-16]
 • سپهری نیا، معصومه بررسی تاثیر آجرچینی بر روی مقاومت برشی دیوار مصالح بنایی در مقیاس مزو [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 30-41]
 • ستاری، حسن بررسی پایداری سازه ای ‌فضاکار تک‌لایه‌ی آسمانه چینی خانهِ‌ی مقبره‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سجادی نژاد، فهیمه تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر از جنس مواد مدرج تابعی تحت شرایط مرزی مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • سخائی پور، فرشته بررسی عددی اثر شکل مقطع بر ظرفیت باربری نهایی ستون بتن مسلح تقویت شده باCFRP [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • سراجی، محمود بررسی اثر فاصله ورق پوششی ضربدری تا دیوار برشی فولادی و ورق های اتصال دهنده آن تحت بار لرزه ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 38-57]
 • سراجی، محمود بررسی ضخامت ورق پوششی ضربدری و عرض آن در تقویت دیوار برشی فولادی تحت بار لرزه ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 58-74]
 • سرادار، اشکان تاثیرالیاف مختلف بر ترک های انقباضی سنین اولیه و مقاومت مکانیکی بتن پر مقاومت [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 145-159]
 • سرادار، اشکان رفتار مکانیکی پوسته های استوانه ای جدار نازک کامپوزیت سیمانی مسلح به الیاف تحت بارگذاری داخلی یکنواخت [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 172-187]
 • سربلند، بابک تحقیقات آزمایشگاهی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای جدار نازک از جنس مصالحGFRP با مشخصات هندسی متفاوت تحت اثر باردندانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرکرده، حامد تحلیل لرزه ای انواع قوس های سنتی با استفاده از مدلسازی عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرگزی مقدم، محمد صالح ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد بتن خودتراکم حاوی ذرات شیشه تحت شرایط مهاجم اسید سولفوریک [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 200-220]
 • سرگزی مقدم، محمد صالح بررسی تاثیر خرده لاستیک های بازیافتی بر مقاومت در برابر سولفات رویه های بتنی راه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمست شوشتری، فرخ یادداشت فنی: تحلیل موارد ادعا و اختلاف قراردادهای پروژه های عمرانی در صنعت نفت و گاز ایران و ارائه راهکارها [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 173-192]
 • سروقد مقدم، عبدالرضا مقایسه طراحی سیستم قاب ساده فولادی و مهاربند هم محور در مقابل انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و سطوح عملکردی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 112-127]
 • سروقد مقدم، عبدالرضا تدوین شاخص کارایی قابهای خمشی فولادی دارای اتصالات مرکز گرا [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 62-81]
 • سروقد مقدم، عبدالرضا ارزیابی روش های طراحی سیستم قاب با ستون پیوند شده و بهبود رفتار لرزه ای آن با آرایش ستون پیوند دوتایی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 236-255]
 • سروقد مقدم، عبدالرضا تأثیر تعداد و موقعیت دهانه‌های مهاربندی بر نامعینی سیستم دوگانة قاب خمشی و مهاربند برون‌محور فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سروقد مقدم، عبدالزضا ارزیابی رفتار سیستم توام قاب خمشی و دیوار برشی بتنی نیمه مدفون تحت اثر بارگذاری انفجاری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 55-70]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا مطالعه سهم تاثیر مصالح بنایی، شبکه آرماتور و لایه بتنی در سطوح مختلف تغییرشکل چرخه ای دیوار بنایی مسلح شده با شاتکریت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 22-39]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی قالب‌تونلی با توزیع غیریکنواخت جرم در ارتفاع [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 5-21]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا نسبت تغییرمکان غیرالاستیک سازه‌های دارای حرکت گهواره‌ای در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک به گسل پالس‌گونه [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 36-57]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا پیشنهاد ضرایب طراحی لرزه‌ای برای قاب فولادی مهاربندی دارای حرکت گهواره‌ای [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 23-40]
 • سریع الاطلاق فرد، سهند بررسی رفتاردینامیکی لوله های مدفون خم دار افقی به روش عددی و آزمایشگاهی تحت اثر گسل امتدادلغز [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 167-184]
 • سعادتی پور، امیر بررسی پدیده اثر اندازه بر روی مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس و پومیس‌تفتان [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 333-346]
 • سعید منیر، حبیب آنالیز اقتصادی چلیک‌های دولایه فضاکار درفرم، مدولاسیون‌ و نسبت خیز به دهانه‌ها‌ی متفاوت. [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعیدی، سیدمرتضی مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار خمشی عمود بر صفحه دیوار پیش-ساخته نوین، ساخته‌شده از پلی استایرن روزنرانی شده [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 78-87]
 • سقای صاحب الزمان، محمد اثرات مدل سازی مفاصل پلاستیک اتصالات صلب بر مقاومت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 327-342]
 • سلامتپور، سینا مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کاربرد زئولیت بر رفتار شالوده سطحی مستقر بر ماسه ساحل بابلسر [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 114-128]
 • سلطانی، ابوالفضل تأثیر رس‌های کلسینه شده و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 33-50]
 • سلطانی، معصومه تحلیل ناپایداری الاستیک و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو ساخته ‌شده از مواد مدرج تابعی با مقطع متغیر [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 185-202]
 • سلطانی، معصومه تاثیر بستر الاستیک وینکلر بر ارتعاش آزاد تیر ماهیچه‌ای براساس تئوری الاستیسیته غیرمحلی [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 237-259]
 • سلطانی، معصومه تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر از جنس مواد مدرج تابعی تحت شرایط مرزی مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطانی محمدی، مسعود ارزیابی آزمایشگاهی رفتار غیرخطی دیوارهای بنایی غیر مسلح مقاوم‌سازی شده به روش تسلیح مغزه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلماسی، علیرضا اثرات مدل سازی مفاصل پلاستیک اتصالات صلب بر مقاومت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 327-342]
 • سلیمانی، عاطفه تأثیر مقاومت بتن و ضخامت دال تخت بتنی بر جلوگیری از خرابی پیشرونده ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 24-40]
 • سلیمانی، محمد حسین بررسی آزمایشگاهی خصوصیات تازه و سخت شده بتن ژئوپلیمر خودتراکم و مقایسه آن با سایر بتن ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانی، مهدی تحلیل کمانش استوانه‌های هیبرید کامپوزیت – فلز تحت فشار هیدرواستاتیک با انتهای بسته و شرایط مرزی گیردار [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانی، ناهید بررسی عددی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه دارای آرماتورخمیده [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانی ایوری، سید علی شبیه‌سازی شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 68-80]
 • سلیم بهرامی، سید رضا بهبود عملکرد لرزه ای قاب های با مهاربندی واگرا با بکارگیری المان شکل پذیر [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 18-27]
 • سلیمی، سید مرتضی بررسی عددی سه بعدی عملکرد لرزه ای اتصال خمشی با استفاده از ورق در صفحه ی جان ستون [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمی، سید مرتضی بررسی عددی رفتار دیوار برشی فولادی نازک به همراه ورق اتصال جاذب انرژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمی مظفرآبادی، حسین ارائه رابطه جدید برای محاسبه ضریب کاهشی موج انفجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمی مقدم، شادی بررسی اثر مودهای بالا و نیاز شکل‌پذیری در تحلیل استاتیکی معادل قاب‌های فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سمائی، سید رضا مطالعه عددی و آزمایشگاهی شناسایی محل و شدت آسیب در اسکله های شمع و عرشه به روش انرژی کرنشی مودال بهبود یافته-مطالعه موردی: اسکله صادرات LPG پارس عسلویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سمیعی، پریسا بررسی رفتار کمانشی ستون‌های فولادی سرد نورد شده با مقطع مرکب تحت اثر آتش [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنگی، منیره ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 56-71]
 • سنگین آبادی، خالد مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 82-94]
 • سهرابی، اشکان بررسی متغیرهای ضریب تضعیف خطی و مقاومت فشاری بتن سنگین با سنگدانه ی باریتی حاوی پودر بیسموت و پودر میکروسیلیس در برابر اشعه گاما [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 63-80]
 • سهرابی بیدار، عبداله تولید شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از یک شتاب نگاشت ثبت شده بر روی ساختگاه [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 193-213]
 • سهرابی بیدار، عبداله توسعه تابع ارتباط روی ساختگاه برای تولید شتاب های غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصافی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 23-45]
 • سواری پور، عظیم مقاوم‌سازی تیرهای بتنی توسط الیاف پلیمری شیشه‌ای [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 27-42]
 • سوینی، نصره مطالعه تأثیر پارامترهای هندسه تیر پیوند برشی پیچی قابل تعویض با اتصال به جان در برابر بارگذاری چرخه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاری، آرش ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن با پودر سنگ مرمر کردستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاه پلو، نوید ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی بر اساس FEMAP695 تحت زلزله‌های نزدیک گسل دوران داده شده [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 59-72]
 • سیاه پلو، نوید برآورد ضرایب عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی فولادی به کمک تحلیل بار افزون مرسوم و پیشرفته با نگاه به اثر مودهای بالاتر و زلزله نزدیک گسل پالس‌گونه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 131-145]
 • سیاه پلو، نوید مقایسه عملکرد قاب خمشی و قاب خمشی با مهاربند هم محور در سازه های بلند فولادی در اثر خرابی پیشرونده [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 42-57]
 • سیاه پلو، نوید مطالعه تحلیلی اثر نوع زلزله (دور و نزدیک) و سطح خطر آن بر الگوی بار توزیع یافته در ارتفاع در مقایسه با الگوی بار استاندارد 2800 ویرایش 4 [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 40-59]
 • سیاه پلو، نوید بررسی تاثیر مقاومت و مشخصات نبشی بر رفتار اتصال فولادی پس کشیده با نبشی های فوقانی و تحتانی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 191-208]
 • سیاه پلو، نوید ارزیابی اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله بر عملکرد لرزه ای قاب خمشی سوله های با دهانه عریض مستقر بر بسترصلب و انعطاف پذیر بکمک تحلیل IDA [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 18-37]
 • سیاه پلو، نوید مطالعه تأثیر پارامترهای هندسه تیر پیوند برشی پیچی قابل تعویض با اتصال به جان در برابر بارگذاری چرخه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاه پلو، نوید استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات و شبیه سازی تبرید در برآورد ضریب رفتار سازه‌ فولادی با مهاربندی واگرا تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل پالسگونه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاه پلو، نوید مقایسه کارایی الگوریتم ازدحام ذرات و شبیه سازی تبرید در برازش ارتباط بین شکل پذیری تیر پیوند و شکل پذیری کلی در قاب های مهاربندی واگرا تحت اثر زلزله های دارای جهت پذیری پیشرونده [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاهپلو، نوید مطالعه پارامتریک عملکرد لرزه ای پایه پل های فولادی تقویت شده با اتصال مرکب [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 98-113]
 • سید حسینی، سید احمد ارزیابی پاسخ اتصالات BFP و WFP تحت بار انفجار [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 64-81]
 • سید حسینی، سید احمد شبیه سازی موجشکن توده سنگی تحت انفجار زیرآب و بررسی مودهای خرابی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 152-171]
 • سید رزاقی، سید علی شناسایی آسیب در پل‌های کابلی با استفاده از اطلاعات مودال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 24-45]
 • سیفی اسگ شهر، محمدرضا بهینه‌سازی طراحی قاب بتن‌آرمه خورده شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیفی بوشهری، سروش بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی با میانقاب بنایی هیبریدی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • سیوندی پور، عباس مطالعه تحلیلی تاثیر ورق های تقویتی در بهبود عملکرد لرزه ای غیر خطی اتصال خمشی تیر پیوند به ستون در قاب های مهاربندی واگرا [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 77-94]

ش

 • شابختی، ناصر توسعه منحنی های شکنندگی فروریزش با در نظرگرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از شبیه سازی LHS و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 59-80]
 • شابختی، ناصر بررسی اثرات انتخاب شتابنگاشت و شکل طیف زمین لرزه بر ظرفیت فروریزش سازه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شافعی، عرفان مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره‌ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 73-85]
 • شاکری، کاظم تحلیل پوش‌آور بر اساس برش و پیچش مودال طبقات برای سازه‌های نامنظم در پلان تحت اثر تحریک دو جهته همزمان [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 315-333]
 • شاکری، کاظم مطالعه پایداری قاب های خمشی فولادی در برابر آتش سوزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شامخی امیری، محمد شبیه‌سازی شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 68-80]
 • شامخی امیری، محمد ارائه رابطه کاهندگی تابع شدت اریاس در فلات ایران با استفاده از الگوریتم هوشمند توسعه ژنی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 5-24]
 • شامخی امیری، محمد ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان های بلند با سیستم قاب خمشی ویژه مجهز به مهاربندهای کمانش ناپذیر توسط منحنی‌های شکنندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شامخی امیری، محمد ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی دارای نامنظمی پیچشی زیاد در پلان تحت اثر توالی زلزله و پس‌لرزه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شامخی امیری، محمد ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای احتمالاتی ساختمان‌های بلند مرتبه منظم با سیستم قاب خمشی بتن آرمه ویژه تحت زلزله‌های با زمان تناوب بلند [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهبازی، ناصرالدین بررسی ارتعاش سیستم‌های پیوسته تحت بارهای هارمونیکی با تحلیل ایزوژئومتریک [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاه پوری ارانی، افسانه بررسی تاثیر عملکرد تنش پوسته‌ها با استفاده از تئوری فنر معادل در بهینه سازی سوله‌های قوسی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 59-76]
 • شاهرخی نسب، اسماعیل بررسی میدانی تأثیر صفحات لاستیکی زیر تراورس در مقاومت جانبی خطوط راه آهن [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 14-26]
 • شاه محمدی، محمد مهدی تخمین نفوذپذیری ورق های GFRP تقویت کننده بتن، تحت شرایط محیطی حاد به روش "محفظه استوانه ای" [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 263-279]
 • شاه ملک پور، پونه ارائه روشی جهت پیش‌بینی اسلامپ بتن مبتنی بر مدل نروفازی تطبیقی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 127-140]
 • شاه نظری اول، صابر بررسی پدیده اثر اندازه بر روی مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس و پومیس‌تفتان [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 333-346]
 • شایانفر، جواد ارزیابی اثرات برش تیرها و ستون‌ها بر عملکرد لرزه‌ای سازههای بتن مسلح [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 114-133]
 • شایانفر، محسنعلی ارزیابی روش‌های پیشرفته تحلیل استاتیکی غیرخطی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-38]
 • شایانفر، محسنعلی اثرات خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 146-159]
 • شایانفر، محسنعلی بررسی تاثیر سیستم مدیریت ساختمان و عایق سازی در کاهش مصرف انرژی با استفاده از تحلیل انرژی ساختمان های مسکونی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 5-23]
 • شایانفر، محسنعلی طراحی بهینه بر مبنای قابلیت اعتماد سازه ها با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • شایانفر، محسنعلی بررسی رفتار اتصالات جوش شده فولادی نیمه گیردار بر رفتار لرزه ای قاب‌های فولادی سه بعدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شایانفر، محسنعلی ارزیابی اثرات خرابی فزاینده در برج های فولادی با بکار گیری روش طراحی بر اساس عملکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • شایانفر، محسنعلی رفتار لرزه ای سازه‌های قاب خمشی بتن‌آرمه 3 و7 طبقه تحت اثر خوردگی آرماتور [(مقالات آماده انتشار)]
 • شجاعی، ابراهیم بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شجاعی، بهمن ارائه یک مدل بهینه‌سازی چند هدفه زمان-هزینه-کیفیت برای مسئله برنامه‌ریزی پروژه و تخصیص نیروی انسانی با در نظر گرفتن شایستگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شجاعی، فریدون تعیین دوره تعمیر و نگهداری بهینه به منظور حداقل‌سازی هزینه چرخه عمر و حداکثرسازی شاخص‌های عملکردی و قابلیت اطمینان پل [(مقالات آماده انتشار)]
 • شربتدار، محمد کاظم تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن‌آرمه با استفاده از تبدیل‌های ریاضیاتی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 79-96]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی اتصال خمشی ترکیبی نوین تحت بارگذاری چرخه ای و اثر آن در قاب مرکب یک طبقه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 85-105]
 • شربتدار، محمد کاظم ارزیابی آزمایشگاهی قاب های بتن آرمه آسیب دیده تقویت شده در نواحی بحرانی با ورق های کامپوزیتی مسلح پلیمری CFRP [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 22-35]
 • شربتدار، محمد کاظم ارزیابی تأثیر تقویت ساختمان های بتن مسلح چند طبقه با FRP بر خواص عملکرد لرزه ای دینامیکی سازه‌ها [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 225-244]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی آزمایشگاهی رفتار دال های بتن آرمه دوطرفه تقویت شده با روکش های پیش ساخته کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 245-262]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی رفتار لرزه ای و مشخصات مفاصل سازه ای تیرها و قاب‌های کامپوزیت سیمانی مسلح توانمند HPFRCC [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرهای دو دهانه بتن مسلح با جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی رفتار شکل پذیر بار افزون و چرخه ای سیستم دیواربرشی فولادی تقویت شده با سخت کننده و ستون های قوطی شکل پرشده با بتن [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 112-127]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی آزمایشگاهی مقاوم‌سازی خمشی تیرهای سراسری بتن‌آرمه با لمینیت پیش‌ساخته کامپوزیت الیافی توانمند [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 221-240]
 • شربتدار، محمدکاظم بهینه سازی مکانیکی و اقتصادی بتن‌‌ها‌ی پر مقاومت حاوی زئولیت و نانوسیلیس [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 299-314]
 • شرفی، حسن بررسی عددی اثرات ساختگاه بر بزرگ‌نمایی امواج زلزله‌ی‌‌‌ منطقه‌‌ فولادی شهرستان سرپل‌ذهاب [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 97-113]
 • شرفی، حسن ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی برمبنای ارائه یک مدل احتمالاتی و انجام تحلیل‌های قابلیت‌اعتماد همراه با بررسی اهمیت نسبی عدم قطعیت پارامترهای مدل [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرفی، حسن ارزیابی رفتار لرزه‌ای پی سطحی مجاور شیب به کمک شبیه سازی های عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریعت پناهی، زکیه سادات بررسی رفتار لرزه ای و مشخصات مفاصل سازه ای تیرها و قاب‌های کامپوزیت سیمانی مسلح توانمند HPFRCC [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • شریعتمدار، هاشم یادداشت فنی: شناسایی ریسک های مراحل طراحی، اجرا و ساخت در سازه های LSF [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 186-200]
 • شریعتمدار، هاشم استفاده از دیوار متال فوم به منظور پاسخ به ریسک سازه های قاب فولادی سبک ( ال اس اف ) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 203-218]
 • شریعتمدار، هاشم بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتن مسلح با میلگردهای فولادی و آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت تاثیربارهای چرخه ای [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 149-174]
 • شریعتمدار، هاشم بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 107-124]
 • شریعتمدار، هاشم ارائه ی مدل سرمایه گذاری پروژه های انبوه سازی سازه های ال اس اف [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریعتمدار، هاشم ضریب رفتار سازه‌ی مجهز به میراگر پال و دورانی، تحت اثر نگاشت‌های دور و نزدیک گسل [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریعتمدار، هاشم بررسی تاثیر میراگر لزجی بر ضریب رفتار سازه های بتن مسلح [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریعتمداری، محمد شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های ساخت پتروشیمی در ایران؛ مطالعه موردی: هلدینگ پتروشیمی باختر [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • شریفی پور، محمد بررسی تأثیر بعد سوم (طول مدل) در مقادیر انحراف دیواره و نشست های مجاور یک گود قائم با استفاده از مدل سازی فیزیکی کوچک مقیاس [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی قلعه نویی، محمدسینا تحلیل غیر خطی تیرهای بتنی پیش تنیده با ورق GFRP به روش اجزای محدود [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 5-17]
 • شعبان زاده، احسان تاثیر میزان صلبیت اتصالات بر احتمال آسیب‌پذیری قابهای خمشی فولادی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 139-147]
 • شعبان زاده، احسان ارزیابی تاثیر درصد صلبیت اتصال بر توزیع برش قائم مقطع تیر در اتصالات تیرهای I شکل فولادی با توجه به طول دهانه تیر [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 17-40]
 • شفائی، جلیل مقایسه روش‌های مدل‌‌سازی میان‌‌قاب‌‌های مصالح‌ بنایی با رویکرد تأثیر اندرکنش رفتار درون صفحه بر رفتار برون صفحه میان‌‌قاب‌‌ها [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 96-113]
 • شفائی، جلیل بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان آب حاوی میکرو نانو حباب و فوق روان کننده بر مشخصات زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات سیمان [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 205-217]
 • شفیعی، ایمان مدیریت ضایعات حاصل از ساخت و تخریب در پروژه‌های صنعت ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 164-184]
 • شفیعی نیا، محسن بررسی رفتار ستون های بتن مسلح ساخته شده از بتن با مقاومت بالا و محصور شده با غلاف GRP و دورپیچ FRPC [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 202-219]
 • شکراللهی، محمد توسعه الگوریتم همپیچی منفرد گسسته جهت آنالیز ارتعاش آزاد دیوارهای برشی کوپله [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 296-314]
 • شکری سلطان آبادی، رضا بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‏های مجاور با میراگرهای ویسکوز سیال [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 129-147]
 • شکیب، حمزه ارزیابی رفتار غیرخطی سیستم دوگانه قاب-دیوار برشی فولادی تحت گروهی از زلزله‌های واقعی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 5-17]
 • شکیبایی، رامین اثر ورق میانی پرکننده و مهار جانبی در رفتار سیکلی قابهای مهاربندی واگرا با تیر پیوند قائم جفت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکیبایی، مهدی مدل کاربردی ارزیابی شایستگی‌های رفتاری مدیر پروژه در پروژه‌های ساختمان‌سازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمس قارنه، ناصر بهینه‌سازی کیفیت پروژه‌های عمرانی از طریق تئوری پایایی سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌گان کمینه بیشینه بهبودیافته [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • شمسی، آیدین بررسی تاثیر مقدار اصطکاک بین هسته فلزی و بتن محصورکننده در عملکرد لرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 5-22]
 • شهابیان، فرزاد ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-84]
 • شهابیان مقدم، فرزاد رفتار پوسته‌های استوانه‌ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 26-34]
 • شهابیان مقدم، فرزاد کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 85-97]
 • شهابیان مقدم، فرزاد پاسخ دینامیکی غیر‌خطی هندسی صفحه‌های هدفمند فلزی - سرامیکی تحت بار‌گذاری انفجار [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 147-164]
 • شهابیان مقدم، فرزاد انتخاب بهینه شکل و مصالح پانل‌های‏‏ ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 39-52]
 • شهابیان مقدم، فرزاد بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • شهابیان مقدم، فرزاد بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 188-200]
 • شهبازی رازلیقی، یوسف موانع تشریک مساعیِ مطلوب بخش دولتی و غیردولتی در پروژه های ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 109-129]
 • شهبازی روشتی، پرویز رفتار کمانشی شبکه های دو لایه فضاکار تخت مختلط [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرابی، بهنام تحلیل عددی تغییر شکل تیرهای نورد شده در معرض صاف‌کاری حرارتی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 38-54]
 • شهرابی، محمد توسعه کاربرد طیف انرژی کرنشی در پایش سلامت سازه‌های با سیستم قاب خمشی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 238-250]
 • شهرکی، محمد رضا انتخاب روش ساخت ساختمانی بهینه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره آنتروپی شانون و ویکور فازی وخاکستری [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 334-349]
 • شهرکی، محمد رضا ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک پروژه‌های عمرانی با رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (مطالعه موردی: پروژه آب‌رسانی دشت سیستان-هامون 2) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهری، علی ارزیابی آزمایشگاهی رفتار غیرخطی دیوارهای بنایی غیر مسلح مقاوم‌سازی شده به روش تسلیح مغزه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شوکتی، حسین تحقیقات آزمایشگاهی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای جدار نازک از جنس مصالحGFRP با مشخصات هندسی متفاوت تحت اثر باردندانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • شوکتی، حسین تحقیقات آزمایشگاهی و عددی تاثیر پارامترهای هندسی در ظرفیت کمانشی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی جدار نازک تحت بارگذاری فشار خارجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شوکتی اسکوئی، علیرضا بررسی و تعیین مقاومت ضربه‌ای جوش‌های‌ شیاری و مقایسه آن با ضوابط لرزه‌ای اتصالات جوشی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 81-92]
 • شیدایی، محمد رضا اثرات مدل سازی مفاصل پلاستیک اتصالات صلب بر مقاومت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 327-342]
 • شیدایی، محمد رضا مطالعه آزمایشگاهی و عددی ابزار محدود کننده نیرو- سیستم لوله در لوله [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیدایی، محمد رضا بهبود رفتار خرابی گنبدهای دولایه فضاکار صدفی با استفاده از ابزار محدودکننده نیروی لوله در لوله [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرانی بیدآبادی، مهران ارزیابی خواص مکانیکی بتن بازیافتی مسلح به الیاف؛ تأثیر ابعاد و میزان سنگدانه بازیافتی، نوع و میزان الیاف [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 138-150]
 • شیراوند، محمودرضا بررسی اثر تحریک چند تکیه گاهی بر روی پاسخ لرزه ای پل های ترکه ای [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 58-69]
 • شیراوند، محمودرضا ارزیابی رفتار لرزه ای پل های بتنی عرشه پیوسته با بیه های مختلف با استفاده از منحنی شکنندگی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 155-171]
 • شیراوند، محمودرضا ارائه مدل سه درجه آزادی برای بررسی تاثیر پارامترهای جرمی بر زمان تناوب طولی پل‌های دارای جداگر لرزه‌ای [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 53-64]
 • شیراوند، محمودرضا بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی با میانقاب بنایی هیبریدی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • شیراوند، محمودرضا بررسی تاثیر مقدار اصطکاک بین هسته فلزی و بتن محصورکننده در عملکرد لرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 5-22]
 • شیراوند، محمودرضا ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های نامنظم در پلان با استفاده از ترکیب جداگرهای لاستیکی هسته سربی و اصطکاکی پاندولی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 141-163]
 • شیرپور، علیرضا ارزیابی تأثیر فاصله آزاد انتهایی و استفاده از سخت‌کننده‌ها در صفحه اتصال بر عملکرد فشاری مهاربندهای قطری [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 160-171]
 • شیرخانقاه، بهنام بررسی اثر اندرکنش باد- سازه بر پاسخ طولی ساختمان‌های بلند [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 67-86]
 • شیرزاد شهریور، میثم بررسی اندرکنش خاک و سازه های مدفون در خاک با استفاده از مدلسازی بر اساس تحلیل المان محدود [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 97-104]
 • شیرزاده گرمی، میثم بررسی عددی آثار همجواری دو ساختمان بلند با مقطع مستطیلی بر پاسخ آئرودینامیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرنگی، سید احسان الگوی سنجش ریسک پذیری و ریسک گریزی عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهرداری به منظور مدیریت بهینه پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: شهرداری کرج) [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 26-44]
 • شیروانی هرندی، وحیده نگرش تحلیلی بر تاثیر هندسه پیکربندی سازه سه بعدی قاب خمشی برای محاسبه فاکتورهای لرزه ای ضریب رفتار [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیری، بابک بررسی تأثیر نسبت توخالی و سخت کننده بر رفتار ستون های دوجداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 34-47]

ص

 • صابر نیکوپسند، فرنود ارزیابی عملکرد و بررسی خطرپذیری لرزه ای سازه های ورزشگاهی (مطالعه موردی: سازه غیرمسقف ورزشگاه فوتبال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابری، حمید ارزیابی تأثیر اعمال هم‌زمان مؤلفه افقی و قائم زلزله بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 113-126]
 • صابری، حمید ارزیابی عملکرد چرخه ای اتصالات پیچی با صفحه انتهایی بر اساس پارامترهای اتصال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 181-201]
 • صابری، حمید بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در عملکرد محوری ستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 106-123]
 • صابری، حمید ارزیابی عملکرد دیوار برشی فولادی مجوف با اشکال و آرایش مختلف سوراخ‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابری، حمید بررسی و مقایسه عملکرد سازه‌ای قاب‌های بتن‌آرمه مقاوم‌سازی شده با میراگر شکاف‌دار و دستک با حلقه شکل‌پذیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابری، حمید بررسی اثر نامنظمی‌های قطع سیستم باربر جانبی و طبقه‌ خیلی نرم ‌بر عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی همگرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابری، حمید مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر دماهای بالا بر عملکرد بتن سبک پلاستیک حاوی الیاف‌های فولادی، پلی‌پروپیلن و شیشه [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابری، حمید بررسی تأثیر تعداد، جنس و چیدمان پیچ‌ها بر عملکرد اتصالات صلب پیچی تحت آتش [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابری، وحید ارزیابی تأثیر اعمال هم‌زمان مؤلفه افقی و قائم زلزله بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 113-126]
 • صابری، وحید ارزیابی عملکرد چرخه ای اتصالات پیچی با صفحه انتهایی بر اساس پارامترهای اتصال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 181-201]
 • صابری، وحید بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در عملکرد محوری ستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 106-123]
 • صابری، وحید ارزیابی عملکرد دیوار برشی فولادی مجوف با اشکال و آرایش مختلف سوراخ‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابری، وحید بررسی و مقایسه عملکرد سازه‌ای قاب‌های بتن‌آرمه مقاوم‌سازی شده با میراگر شکاف‌دار و دستک با حلقه شکل‌پذیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابری، وحید بررسی اثر نامنظمی‌های قطع سیستم باربر جانبی و طبقه‌ خیلی نرم ‌بر عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی همگرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابری، وحید مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر دماهای بالا بر عملکرد بتن سبک پلاستیک حاوی الیاف‌های فولادی، پلی‌پروپیلن و شیشه [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابری، وحید بررسی تأثیر تعداد، جنس و چیدمان پیچ‌ها بر عملکرد اتصالات صلب پیچی تحت آتش [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابری ورزنه، علی ارزیابی کاربرد روش "پیچش" برای تعیین مقاومت های فشاری و خمشی در جای بتن الیافی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 23-41]
 • صابری ورزنه، علی بررسی تاثیر جمع‌شدگی بر چسبندگی ملات‌های اعمالی بر بتن بستر، با به کارگیری روش‌های "انتقال اصطکاک" و "کشش مستقیم" [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 49-64]
 • صابری ورزنه، علی بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر جمع شدگی، رفتار فشاری و مقاومت چسبندگی برشی و کششی ملات های تعمیری بر بستر بتنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادق پور، محدثه بهینه یابی تک هدفه و چند هدفه قاب خمشی خرپایی ویژه با استفاده ازالگوریتم ژنتیک جزیره ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادق مغانلو، فرهاد بررسی چندفیزیکی سازه های محوری به روش پری دینامیک [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 116-131]
 • صادقی، ارژنگ مقایسه روش تحلیل استاتیکی غیر‌خطی استاندارد 2800 ایران با آیین‌نامه ASCE/SEI 41-13 آمریکا در ساختمان‌های بتن‌آرمه با سیستم قاب خمشی متوسط [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 193-219]
 • صادقی، سیاوش بررسی ضریب رفتار سازه های قاب خمشی فولادی ترکیب شده با سازه های فولادی سرد نورد شده تحت الگوی بارگذاری جانبی مختلف با استفاده از تحلیل بارافزون [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 161-172]
 • صادقی، عباسعلی بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی با مهاربند‌های زانویی تحت اثر برخورد وسایل نقلیه [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 215-236]
 • صادقی، عباسعلی بررسی احتمالاتی ظرفیت فروریزش لرزه ای سازه های سه بعدی قاب خمشی فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، عباسعلی ارزیابی احتمالاتی ظرفیت فروریزش لرزه‌ای قاب های مهاربند ی کمانش تاب مجهز به آلیاژ های حافظه‌دار شکلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، عباسعلی بررسی عملکرد سیستم های دوگانه ی قاب خمشی با دیوار برشی فولادی تحت اثر انفجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، عباسعلی توسعه منحنی شکنندگی لرزه ای قاب های دارای مهاربند کمانش‌تاب مجهز به مصالح هوشمند تحت توالی زلزله اصلی و پس لرزه [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، عباسعلی بررسی اثر نامنظمی‌های قطع سیستم باربر جانبی و طبقه‌ خیلی نرم ‌بر عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی همگرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، عباسعلی مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر دماهای بالا بر عملکرد بتن سبک پلاستیک حاوی الیاف‌های فولادی، پلی‌پروپیلن و شیشه [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، عباسعلی بررسی تأثیر تعداد، جنس و چیدمان پیچ‌ها بر عملکرد اتصالات صلب پیچی تحت آتش [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، وحید ارزیابی سطوح عملکرد و ضریب رفتار قاب‌های خمشی پیش‌تنیده به روش تحلیل غیر‌خطی بار‌افزون [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 57-79]
 • صارمی، عماد تعیین پارامترهای مدل رفتاری مواد الاستومری با استفاده از آزمایشات کشش تک محوره [دوره 5، شماره ویژه 2، 1397، صفحه 65-81]
 • صافی، محمد اثر محتوای فرکانسی زلزله بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی مستطیلی با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 87-102]
 • صافی، محمد مدل سازی آزمایشگاهی اثر سوراخ نمودن فیوز سازه ای زانویی بر عملکرد آن تحت بار متناوب در قابهای فولادی دارای مهاربند زانویی [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 114-128]
 • صالح، ابوذر کاهش تمرکز تنش در اتصالات خمشی با جان لوله ای توسعه یافته در تیرهای نیمه عمیق [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی، حسن آنالیز اقتصادی چلیک‌های دولایه فضاکار درفرم، مدولاسیون‌ و نسبت خیز به دهانه‌ها‌ی متفاوت. [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی راد، فرهاد ارزیابی تحلیلی تأثیر میدانهای کششی بر لنگر پلاستیک تیرهای میانی در دیوارهای برشی ورق فولادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 160-171]
 • صبح خیز، رامتین ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 186-198]
 • صبحیه، محمد حسین موانع تشریک مساعیِ مطلوب بخش دولتی و غیردولتی در پروژه های ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 109-129]
 • صبحیه، محمد حسین شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پیچیدگی محیطی پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی مطالعه موردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 114-134]
 • صحرایی مقدم، امیرحسین رفتار خمشی دال های چندلایه بتنی توانمند خودتراکم الیافی هیبریدی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 5-26]
 • صحرایی مقدم، امیرحسین بررسی تاثیر انواع الیاف در بهبود رفتار خمشی تیرهای بتنی بازیافتی در نواحی الاستیک و پلاستیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • صحفی، محسن ارزیابی تاثیر نسل های مختلف توابع تحریک زمان‌دوام در ساختمان‌های فولادی مجهز به میراگرهای جدید اصطکاکی دورانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صداق، محمدحسن تاثیر پارامتر های هندسی بر کمانش الاستوپلاستیک مخازن فلزی استوانه‌ایی زمینی با درنظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 143-161]
 • صداقت، محمد مهدی ارزیابی مقاوم‌سازی گنبد ارچین امامزاده جعفر بروجرد با اندود بتن مسلح (شاتکریت) داخلی تحت زلزله 1385 سیلاخور [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 222-237]
 • صداقت شایگان، داود بررسی منحنی های شکنندگی در قاب های مهاربندی شورون و قطری با میراگر ویسکوز با استفاده از شتاب نگاشتهای مقیاس شده توسط یک الگوریتم فراابتکاری [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 100-115]
 • صداقتی، پرشان بررسی تأثیرمدل نیازاحتمالاتی پس‌لرزه در شکنندگی فروریزش پل‌های آسیب دیدۀ چند‌دهانه ساده با شاهتیرهای بتنی تحت اثر پس‌لرزه [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدر ممتازی، علی بررسی مرز سنگدانه- خمیر سیمان در بتن های حاوی دوده سیلیسی و خاکستربادی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 136-154]
 • صدر ممتازی، علی تاثیرالیاف مختلف بر ترک های انقباضی سنین اولیه و مقاومت مکانیکی بتن پر مقاومت [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 145-159]
 • صدر ممتازی، علی ارزیابی عملی استفاده از بتن های سبک خودتراکم در احداث سازه های بتن آرمه [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 193-204]
 • صدر ممتازی، علی مقایسه روش های پول آف، پوش اوت و منشور شکافت برای تعیین چسبندگی بتن خودتراکم الیافی به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی. [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 199-212]
 • صدر ممتازی، علی بررسی و مقایسه مشخصات مکانیکی و پیوستگی بتن های پلیمری و پلیمری‌اصلاح‌شده به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 41-55]
 • صفائی، عبدالستار تاثیر میکروسیلیس و زئولیت بر رفتار میان مدت بتن خودمتراکم منبسط شونده [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفائیان، مهدی پاسخ ستون های فولادی با مقطع جعبه ای در شرایط آتش سوزی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 101-112]
 • صفاخواه، سروش بررسی تحلیلی رفتارغیرخطی قاب‌های بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 214-238]
 • صفاری، حامد مطالعه تحلیلی تاثیر ورق های تقویتی در بهبود عملکرد لرزه ای غیر خطی اتصال خمشی تیر پیوند به ستون در قاب های مهاربندی واگرا [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 77-94]
 • صفاری، حمید ریزپهنه بندی لرزه ای شهر تهران بر اساس تحلیل خطر قطعی و شاخص های لرزه ای مناطق همجوار گسل [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 109-128]
 • صفاری، حمید ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی منظم و نامنظم با استفاده از منحنی های خرابی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 124-144]
 • صفاری، حمید ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتنی عرشه پیوسته بر روی تیپ های مختلف خاک با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 175-192]
 • صفاری، حمید تأثیر تغییرات طولی ساختار خاک در رفتار لرزه ای لوله های مدفون [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 23-37]
 • صفاری، حمید تولید منحنی های خرابی برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح با آلیاژ حافظه دار شکلی در حالات منظم، نامنظمی زیاد و نامنظمی شدید پیچشی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 125-146]
 • صفاری، حمید بررسی عملکرد ساختمان های مرکب بتنی- فولادی با جداساز لرزه ای میان طبقه ای در حوزه نزدیک گسل [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 148-164]
 • صفدری، محمد تقی ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی و تعیین سطح عملکرد ساختمان‏های بتنی با اهمیت خیلی زیاد (طراحی شده بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800) [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 172-189]
 • صفرخانی، مهنا مطالعه آزمایشگاهی تأثیر نانو ذرات گرافن‌اکساید بر روی رفتار مکانیکی کامپوزیت‌های سیمانی و مشخصه‌‌های انتقال آب در بتن [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفری زاد، بهروز مطالعه آزمایشگاهی اتصال RBS با استفاده از پیوند قابل تعویض قوطی شکل در محل تشکیل مفصل [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفی خانی، حسین مطالعه آزمایشگاهی اثر بارگذاری در حالت رفت و برگشت بر شمع های پیچشی پره ای درمدل فیزیکی FCV [(مقالات آماده انتشار)]
 • صلح میرزایی، آرش ارائه دیتایل اتصال صلب با ورق انتهایی بدون استفاده از جوشکاری در ستون [(مقالات آماده انتشار)]
 • صمیمی فر، نگار رفتار دینامیکی دیوار برشی بتن مسلح با اتصالات تعویض پذیر تحت اثر بار انفجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • صیدی چگنی، آرزو بررسی آزمایشگاهی تاثیر بارگذاری دینامیکی بر پنل های مسلح مستطیلی ساخته شده با کامپوزیت سیمانی خود تراکم الیافی و ورق های مشبک [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 131-151]

ض

 • ضائفی، محمد تحلیل تقریبی سازه های بلند لوله قابی در برابر بارهای جانبی سهمی شکل استاتیکی [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]

ط

 • طالب خواه، روزبه ارائه مدل غیرخطی برای رفتار اتصالات خارجی تیر به ستون در ساختمان‌های پیش‌ساخته بتنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طالب زاده زاویه، مهرداد ارزیابی تأثیر اعمال هم‌زمان مؤلفه افقی و قائم زلزله بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 113-126]
 • طالب صفا، پوریا توسعه روش اندازه‌گیری ویدویی برای تعیین مشخصات دینامیکی پانل‌های ساندویچی سه بعدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری، بهرام بررسی تاثیر نوع اتصال گیردار بر رفتار غیرخطی و ضریب اضافه مقاومت قاب‌های خمشی فولادی ویژه [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • طاهری، مجید تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی سنگدانه‌های کوارتز با بهره‌گیری از آزمایش Pullout [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری، مژگان بررسی رفتار غیر خطی قاب های خمشی بتنی تقویت شده با دستک فلزی در خرابی پیش رونده [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری امیری، محمدجواد موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت‌های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 134-154]
 • طاهری امیری، محمدجواد مدلسازی جریان اسلامپ بتن خودتراکم حاوی متاکائولن با استفاده از روش‌های محاسبات نرم [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]
 • طاهری امیری، محمدجواد ارائه روش حل دقیق و فراابتکاری برای مسئله کمینه سازی زمان تکمیل پروژه با در نظر گرفتن محدودیت بودجه [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 41-56]
 • طاهری امیری، محمدجواد به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 60-74]
 • طاهری امیری، محمدجواد ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 75-94]
 • طاهری امیری، محمدجواد آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 62-77]
 • طاهری امیری، محمدجواد بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 87-108]
 • طاهری امیری، محمدجواد برآورد هزینه های ساختمان با روش های هوشمند داده مبنا و مشخص کردن عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌های ساخت ( مطالعه موردی شرق استان تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری امیری، محمدجواد انتخاب بهینه پروژه‌های ساخت با استفاده از روش‌های بهترین-بدترین، ویکور و برنامه‌ریزی ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری امیری، محمدجواد ارزیابی پارامتریک طرح اختلاط در مدل مقاومت کششی مبتنی بر روش های هوشمند رگرسیونی در بتن تولید شده با ضایعات ساختمانی بازیافت شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری امیری، محمدجواد تعیین دوره تعمیر و نگهداری بهینه به منظور حداقل‌سازی هزینه چرخه عمر و حداکثرسازی شاخص‌های عملکردی و قابلیت اطمینان پل [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری امیری، محمدجواد ارائه یک مدل بهینه‌سازی چند هدفه زمان-هزینه-کیفیت برای مسئله برنامه‌ریزی پروژه و تخصیص نیروی انسانی با در نظر گرفتن شایستگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طایفه محمد علی، میلاد ارزیابی پاسخ لرزه ای پلهای بتنی مستقیم با سه روش کنترل غیر فعال: میراگر K شکل، میراگر جرمی تنظیم شونده و جداساز لاستیکی با هسته سربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراوت، محمد تحلیل اتصال تیر فولادی به ستون توخالی به وسیله نبشی با پیچ کور به روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 5-19]
 • طریقت، امیر تأثیر رس‌های کلسینه شده و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 33-50]
 • طریقی، پیام بررسی استفاده از ورق‌های لچکی به عنوان ورق‌های پیوستگی ستون قوطی در اتصالات از پیش تایید شده جوشی تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 120-138]
 • طریقی، پیام بررسی ضابطه ستون قوی- تیر ضعیف در اتصالات از پیش تایید شده جوشی در قاب های خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 195-206]
 • طریقی، پیام بررسی عملکرد میراگر شکافدار و تیر با سطح مقطع کاهش یافته تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 209-222]
 • طهماسبی بروجنی، محمدعلی تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]
 • طهمورسی، بهزاد بررسی مرز سنگدانه- خمیر سیمان در بتن های حاوی دوده سیلیسی و خاکستربادی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 136-154]
 • طهمورسی، بهزاد تاثیرالیاف مختلف بر ترک های انقباضی سنین اولیه و مقاومت مکانیکی بتن پر مقاومت [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 145-159]
 • طهمورسی، بهزاد رفتار مکانیکی پوسته های استوانه ای جدار نازک کامپوزیت سیمانی مسلح به الیاف تحت بارگذاری داخلی یکنواخت [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 172-187]

ظ

 • ظریف مقدم باصفت، علی ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان های بلند با سیستم قاب خمشی ویژه مجهز به مهاربندهای کمانش ناپذیر توسط منحنی‌های شکنندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ظهیری میاندوآب، سینا بهره‌جویی از راه‌کارهای فرا ابتکاری بر پایه‌ی الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی تعداد تقسیم‌ها، زاویه‌ و ساختار سامانه‌های شبکه‌ای قطری [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عابدابراهیمی، محمدحسین بررسی عملکرد میراگر شکافدار و تیر با سطح مقطع کاهش یافته تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 209-222]
 • عابدی، مجید ارزیابی تاثیر آب مغناطیسی بر روی دوام بتن‌های ساخته شده با سرباره ذوب آهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • عابدی کوپایی، جهانگیر بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های میکرونیزه تکتوسیلیکاتی بر بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود سنتی کاهگل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • عابسی، عزیر موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت‌های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 134-154]
 • عارف زاده، طاهره شناسایی موقعیت و شدت ترک‌های چندگانه در تیر طره‌ی بتن‌آرمه با استفاده از تحلیل مودال و آنالیز موجک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 72-83]
 • عالی جهان، مهرداد بررسی و مقایسه قابلیت روش های المان محدود و المان مجزا برای پیش بینی رفتار داخل صفحه‌ی دیوار بنایی غیر مسلح [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبادی، پرویز اثر سخت‌کننده‌ها بر مشارکت قاب پیرامونی و رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی سخت‌شده [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 24-34]
 • عبادی، هانی نگرش تحلیلی بر تاثیر هندسه پیکربندی سازه سه بعدی قاب خمشی برای محاسبه فاکتورهای لرزه ای ضریب رفتار [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبادی جامخانه، مهدی بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون های مختلط نیمه مدفون تحت بار محوری [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 58-72]
 • عبادی جامخانه، مهدی بررسی عددی سه بعدی عملکرد لرزه ای اتصال خمشی با استفاده از ورق در صفحه ی جان ستون [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبادی جامخانه، مهدی ارزیابی تاثیر نوع اتصال دیوار برشی فولادی مرکب با بازشوی دایروی به المان های مرزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبادی جامخانه، مهدی بررسی عددی رفتار دیوار برشی فولادی نازک به همراه ورق اتصال جاذب انرژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبادی جامخانه، مهدی مدل جدید برای تعیین سهم ورقه‌های U-شکل FRP در ظرفیت برشی تیرهای بتنی مقاوم سازی شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس پور، سروش مدلسازی پویایی توسعه منابع انسانی در پروژه های ساخت [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 246-266]
 • عباس گندمکار، فرهاد پاسخ لرزه ای سازه لغزشی نامتقارن فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 105-120]
 • عباس گندمکار، فرهاد ارزیابی اثر انواع جداگرهای لرزه ای بر رفتار سازه لغزشی نامتقارن فولادی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 213-230]
 • عباس گندمکار، فرهاد رفتار دینامیکی دیوار برشی بتن مسلح با اتصالات تعویض پذیر تحت اثر بار انفجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، امید شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکاران جزء در شرکت های پیمانکاری ساختمانی با رویکرد نوین استفاده از مدل کانو [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 19-29]
 • عباسی، سعید تأثیر سخت کننده‌ها و نحوه‌ی چینش آن‌ها بر پاسخ فرکانسی و لرزه‌ای برج آبگیر در حین ساخت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، فربد مقایسه پاسخ سازه‌های فولادی با میراگرهای مختلف تحت بار انفجارو زلزله [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 110-129]
 • عباسی، محمد مدل سازی تیرهای بتن آرمه دارای خرابی داخلی تقویت شده با FRP و مقایسه با نمونه آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسیان جهرمی، حمیدرضا شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکاران جزء در شرکت های پیمانکاری ساختمانی با رویکرد نوین استفاده از مدل کانو [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 19-29]
 • عباسیان جهرمی، حمیدرضا ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]
 • عباسیان جهرمی، حمیدرضا تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی در صنعت ساخت و ساز جهت ارتقاء ایمنی پروژه با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسیان جهرمی، حمیدرضا استفاده از روش های جستجو به منظور تلفیق سه مفهوم توسعه پایدار، ساخت و ساز ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسیان جهرمی، حمیدرضا ارایه مدل انتخاب روشهای تأمین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی کرافشانی، سعید مقایسه اثر زلزله‌های حوزه نزدیک و زلزله‌های حوزه دور بر پاسخ لرزه‌ای سیستم ‌خاک-شمع-سازه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 117-130]
 • عبداله زاده، غلامرضا تاثیر میزان صلبیت اتصالات بر احتمال آسیب‌پذیری قابهای خمشی فولادی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 139-147]
 • عبداله زاده، غلامرضا ارزیابی تاثیر درصد صلبیت اتصال بر توزیع برش قائم مقطع تیر در اتصالات تیرهای I شکل فولادی با توجه به طول دهانه تیر [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 17-40]
 • عبداله زاده، غلامرضا ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 56-71]
 • عبداله زاده، غلامرضا آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 62-77]
 • عبداله زاده، غلامرضا اثر انتخاب نگاشت زلزله بر انرژی هیسترزیس و شاخص خرابی پارک-انگ در قاب-های خمشی بتن مسلح [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • عبداله زاده، غلامرضا تحلیل حساسیت زمان گسیختگی قاب بتن‌آرمه در شرایط آتش‌سوزی پس از حذف ستون تحت خرابی پیش‌رونده [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 264-279]
 • عبداله زاده، غلامرضا بررسی تغییرات ضریب تغییرمکان غیرخطی تحت توالی لرزه‌ای [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 279-295]
 • عبداله زاده درزی، غلامرضا بررسی تحلیلی اثرات ضربه تیرها در طبقات سازه با نگرشی بر تخریب پیش‌رونده [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 173-192]
 • عبدویس، علیرضا اثر برخورد بر رفتار لرزه‌ای مخازن جداسازی شده توسط جداساز آونگ اصطکاکی [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 80-91]
 • عبدی مقدم، مهرداد بررسی درصدهای مختلف الیاف فلزی جهت بهبود مشخصات مکانیکی و دوام بتن در دماهای بالا [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 159-176]
 • عبیری، ایمان بررسی امکان استفاده از لوماشل به عنوان جایگزین مصالح سنگی در ساخت بتن غلتکی [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 176-192]
 • عجمی، مهدی شبیه سازی موجشکن توده سنگی تحت انفجار زیرآب و بررسی مودهای خرابی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 152-171]
 • عربزاده، ابوالفضل بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح دارای گشودگیهای دایروی تقویت شده با ورق های CFRP [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 45-65]
 • عزالدین، امیر شناسایی موقعیت و شدت ترک‌های چندگانه در تیر طره‌ی بتن‌آرمه با استفاده از تحلیل مودال و آنالیز موجک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 72-83]
 • عزالدین، علیرضا تعیین ضریب رفتار قاب های بتن آرمه تقویت شده با سیستم قاب ستون پیوند شده فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزت دوست، رامین بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزپور، مهدی مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار قابهای خمشی فولادی دارای دیوارهای میانقاب بنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزی، پرنیان بهینه‌سازی کیفیت پروژه‌های عمرانی از طریق تئوری پایایی سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌گان کمینه بیشینه بهبودیافته [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • عزیزی، مجتبی مدیریت ضایعات حاصل از ساخت و تخریب در پروژه‌های صنعت ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 164-184]
 • عساکره، عادل پهنه بندی پارامترهای مقاومتی خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • عسکریانی، سید سعید ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-84]
 • عسگریان، بهروز تحلیل ناپایداری الاستیک و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو ساخته ‌شده از مواد مدرج تابعی با مقطع متغیر [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 185-202]
 • عسگریان، بهروز تاثیر بستر الاستیک وینکلر بر ارتعاش آزاد تیر ماهیچه‌ای براساس تئوری الاستیسیته غیرمحلی [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 237-259]
 • عسگری مارنانی، جعفر ارزیابی عددی روش انرژی اصلاح‌شده در تحلیل مسائل سازه‌ای با هندسه غیرخطی [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 83-109]
 • عسگری مارنانی، جعفر طراحی سیستم کنترلی غیرفعال در سازه های مجهز به میراگرهای اصطکاکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عظیم زاده، علی بررسی عددی تأثیر جزئیات چشمه اتصال در عملکرد اتصالات تیر فولادی به ستون بتنی در ستونهای گوشه [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 5-22]
 • عظیمی، پیمان بررسی رفتار پل‌های قدیمی راه‌آهن تحت اثر حرکت قطار پرسرعت پردیس [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 260-278]
 • عظیمی نژاد، آرمین ارزیابی اثرات مقدار و نحوه‌ی مدلسازی میرایی ذاتی بر پاسخ‌های غیرخطی قاب‌های خمشی فولادی کوتاه مرتبه [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 93-113]
 • عظیمی نژاد، آرمین بررسی رفتاردینامیکی لوله های مدفون خم دار افقی به روش عددی و آزمایشگاهی تحت اثر گسل امتدادلغز [دوره 7، شماره ویژه 3، 1399، صفحه 167-184]
 • عظیمی نژاد، آرمین تدوین شاخص کارایی قابهای خمشی فولادی دارای اتصالات مرکز گرا [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 62-81]
 • عظیمی نژاد، آرمین ارزیابی روش های طراحی سیستم قاب با ستون پیوند شده و بهبود رفتار لرزه ای آن با آرایش ستون پیوند دوتایی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 236-255]
 • عفتی، میثم ارائه روشی جهت پیش‌بینی اسلامپ بتن مبتنی بر مدل نروفازی تطبیقی [دوره 6، شماره ویژه 1، 1398، صفحه 127-140]
 • عقیلی لطف، میلاد بررسی تأثیر انواع مختلف سنگدانه بازیافتی بتنی بر روی خواص بتن [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 179-192]
 • علایی، مهدی بررسی مقایسه‌ای سیمان پوزولانی اردبیل و سیمان تیپ 2 صوفیان از دیدگاه مقاومت فشاری و ارائه راهکار بهبود [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 95-110]
 • علوی، سید امیر تولید شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از یک شتاب نگاشت ثبت شده بر روی ساختگاه [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 193-213]
 • علوی نسب، عماد تاثیر ترک روی رفتار کمانشی ستون ضعیف شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی بخشی، محسن بررسی تاثیرات اندازه فاصله میان سوراخ های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه ای اتصال DFC [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 52-66]
 • علی پور، علی تحلیل دینامیکی مخازن مستطیلی بتنی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سیال- سازه- خاک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 189-209]
 • علیپور، علی ارزیابی سطوح عملکرد و ضریب رفتار قاب‌های خمشی پیش‌تنیده به روش تحلیل غیر‌خطی بار‌افزون [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 57-79]
 • علیپور، مجید ارزیابی اقتصادی پروژه‌های BOT با یکپارچه‌سازی روش‌های شبیه‌سازی پویایی سیستم و منطق فازی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 90-103]
 • علیپور، میثم مدیریت راهبردهای عملیاتی جهت استاندارد سازی تصمیمات پیمانکاران در پروژه‌های ساخت [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی جانی، علی تحلیل مودال تیرهای بتن آرمه دارای ترک با استفاده از یک تکنیک جدید مبتنی بر روش اجزای محدود [دوره 7، شماره ویژه 1، 1399]
 • علیجانی اردشیر، مهدی تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت حرکت نرمال ریزگسل ساختگاه [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 133-155]
 • علیخانی دهقی، محمد شناسایی آسیب در پل‌های کابلی با استفاده از اطلاعات مودال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 24-45]
 • علیدوست ابدی خواه، فرزام ارزیابی خطر پذیری لرزه‏ ای شهر مشهد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 128-150]
 • علیزاده، حامد تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ‌های لرزه‌ای طولی پل‌های معلق کنترل شده با میراگر بهینه جرمی تنظیم شونده [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده، هادی مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]
 • علیزاده الیزئی، محمد هادی مدلسازی عددی اثر انفجار بر خطوط لوله های مدفون انتقال نفت و گاز در خاکهای مختلف به روش اویلری-لاگرانژی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 88-108]
 • علیزاده الیزئی، محمد هادی انتخاب مصالح نوین مناسب جهت اجرای دیوار غیرباربر در ساختمان‎ها به روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • علی کافی، محمد بررسی رفتار ساختمان های بلند دارای هسته بتن مسلح با امکان مفصل دوگانه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 19-33]
 • علی نژاد، احمد پیشنهاد روش هایی برای اصلاح مشخصات مکانیکی سنگهای مصنوعی گرانیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-110]
 • علی نژاد، بابک مطالعه پارامتری عملکرد میراگر مایع تنظیم شده در کنترل ساختمان فولادی معیار تحت بارهای لرزه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمادی، رحمت اله بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های میکرونیزه تکتوسیلیکاتی بر بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود سنتی کاهگل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • عمرانی، ربابه بررسی اثر مهار بازویی-کلاهک خرپایی بر رفتار سازه‌های بلند فولادی با هسته بتنی و پلان دایره ای [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 84-98]
 • عمرانی، ربابه ارزیابی و مقایسه عملکرد مهاربندهای واگرا و همگرا در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی بتن آرمه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمرانی، محسن تأثیر افزودنی میکروسیلیس بر روی مقاومت فشاری و جذب آب بتن سبک سازه‌ای [دوره 5، شماره ویژه 4، 1397، صفحه 127-139]
 • عموئی، مرتضی بررسی و مقایسه مشخصات مکانیکی و پیوستگی بتن های پلیمری و پلیمری‌اصلاح‌شده به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 41-55]
 • عموحسینی، امیرحسین مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]
 • عموشاهی، حسین تحلیل استاتیکی ورق‌ها و مقاطع فولادی تقویت شده با ورق‌های FRP به کمک مدل‌سازی اجزاء محدود [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 107-131]
 • عموشاهی، حسین مطالعه عددی رفتار اتصال‌های بتنی تحت بار لرزه و آتش [(مقالات آماده انتشار)]
 • عموشاهی، حسین ارزیابی رفتار سقف های مرکب تحت اثر آتش سوزی (مطالعه موردی ساختمان مسکن مهر واقع در کرمانشاه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمویی سراجاری، مرتضی ارزیابی عملی استفاده از بتن های سبک خودتراکم در احداث سازه های بتن آرمه [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 193-204]
 • عنایتی، حامد بررسی اثر نوع زلزله بر رفتار سازه با میراگر مایع با پره قابل تنظیم تحت کنترل نیمه فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • عیسی زاده، مهدی بررسی عملکرد لرزه ای سازه های قاب فولادی با استفاده از میراگر پیستونی با صفحات نیم دایره ای [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غرا، کامیار طراحی سیستم کنترلی غیرفعال در سازه های مجهز به میراگرهای اصطکاکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غرایبی، یدالله بررسی خواص تازه و سخت شده بتن خود تراکم الیافی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 43-61]
 • غفارپور جهرمی، سعید بهینه‌سازی ظرفیت باربری و نشست تفاضلی گروه شمع قائم با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • غفارپور جهرمی، سعید ارزیابی عوامل موثر بر ظرفیت باربری نشست گروه شمع مرکب تحت بار قائم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 5-12]
 • غفاری، امین ارزیابی پارامتریک طرح اختلاط در مدل مقاومت کششی مبتنی بر روش های هوشمند رگرسیونی در بتن تولید شده با ضایعات ساختمانی بازیافت شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • غفاری، سعید ارزیابی آسیب پذیری سازه های فولادی با دیوار برشی فولادی جدار نازک بر اساس توسعه منحنی های شکنندگی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 5-20]
 • غلامپور، سیروس تاثیر میراگرTADAS در سازه های فولادی تحت زلزله حوزه دور و نزدیک گسل [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 152-172]
 • غلامپور دهکی، سیروس تاثیر اثر حذف ستون در خرابی پیش‌رونده بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی دوگانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 5-27]
 • غلام زاده چیتگر، عاطفه پیش‎بینی مقاومت فشاری بتن خودتراکم توسط شبکه عصبی مصنوعی المان همراه با دو مجموعه متفاوت از پارامترهای ورودی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 162-178]
 • غلامی، رضا ارزیابی دقت تحلیل استاتیکی غیرخطی در تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی بتن مسلح [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 13-22]
 • غلامی، علی احمد مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار قابهای خمشی فولادی دارای دیوارهای میانقاب بنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی، محمد بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی همبسته طراحی‌شده بر اساس روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 283-298]
 • غلامی، محمد اثر اندرکنش دیوار و قاب در سیستم های دیوار برشی فولادی کنگره ای [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 24-48]
 • غلامی، محمد بررسی رفتارچرخه ای قاب دارای مهاربند کمانش ناپذیر با پیکربندی خارج از مرکز در حالت برگشت پذیر [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 325-345]
 • غلامی حیدرآبادی، حامد ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی محیطی مجهز به کمربند خرپایی با تحلیل نوین غیرخطی اصلاح شده فزاینده (IMPA) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 23-41]
 • غلامی علم، ایرج مدل سازی آزمایشگاهی اثر سوراخ نمودن فیوز سازه ای زانویی بر عملکرد آن تحت بار متناوب در قابهای فولادی دارای مهاربند زانویی [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 114-128]
 • غنی زاده، اردلان بررسی مشخصات مکانیکی، الکتریکی و ریز ساختار بتن فراتوانمند حاوی درصدهای مختلف دوده سیلیس و الیاف پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 244-259]

ف

 • فاروقی، علیرضا تأثیر تعداد و موقعیت دهانه‌های مهاربندی بر نامعینی سیستم دوگانة قاب خمشی و مهاربند برون‌محور فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فاروقی مهر، سید محمد رضا رفتار چرخه‌ای اتصالات خمشی تیر به ستون جعبه‌ای مقاوم‌سازی شده با ورق سخت‌کننده مثلثی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 5-23]
 • فانی، رافق بررسی اثر تیغه میراگر حلقوی بر رفتار دینامیکی مخازن هوایی ذخیره‌ سیال تحت بار انفجاری [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 202-221]
 • فتحعلی، محمدعلی ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان قاب خمشی فولادی کوتاه‌مرتبه برمبنای سطوح عملکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی، احمد ترکیب مدل‌های شبکه عصبی برای پیش‌بینی مقاومت چسبندگی میلگردهای پلیمری با الیاف شیشه به بتن [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی، فرشید مطالعه آزمایشگاهی و پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن پرمقاومت حاوی پودر کاشی ضایعاتی با استفاده از روش برنامه‌نویسی بیان ژن [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتوحی اردکانی، محسن تأثیرتثبیت مکانیکی و اصلاح دانه بندی خاک بر مقاومت فشاری خشت؛ تجربه ای برای بهبود رفتار فیزیکی خشت در منطقه اردکان یزد [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 132-151]
 • فخاریان، پویان پیش‏ بینی مقاومت پیچشی تیرهای بتن ‏آرمه تقویت شده با FRP با استفاده از شبکه‏ های عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 20-35]
 • فخاریان، پویان تخمین مقاومت برشی تیرهای بتنی مسلح به آرماتور FRP با استفاده از مدل GMDH-GA [دوره 8، شماره 6، 1400، صفحه 24-42]
 • فخریه، حامد توسعه طیفهای تغییرمکان طرح لرزه ای تونلهای مترو شهری با مقطع دایروی در خاک آبرفتی با لحاظ اندرکنش خاک و سازه تونل [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 170-186]
 • فدایی، فرناز تأثیر تغییرات طولی ساختار خاک در رفتار لرزه ای لوله های مدفون [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 23-37]
 • فدوی امیری، محمدرضا شبیه‌سازی شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 68-80]
 • فرازنده، علی ارزیابی عملکرد توابع چندجمله‌یی متعامد مُفسر مرزی در مقایسه باروش اجزاء محدود در تحلیل صفحات نازک مستطیلی دارای بازشو [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 175-194]
 • فرامرززاده، وحید ارزیابی تحلیلی تأثیر میدانهای کششی بر لنگر پلاستیک تیرهای میانی در دیوارهای برشی ورق فولادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 160-171]
 • فراهانی، سینا اضافه مقاومت قاب‌های مهاربندی واگرای فولادی طراحی شده بر مبنای تغییرمکان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 48-61]
 • فراهانی، محمدرضا اثرات ناپیوستگی صفحه‌ای بر استحکام اتصالات چسبی ورق [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 172-183]
 • فرج زاده، محمدسعید طراحی بهینه بر مبنای قابلیت اعتماد سازه ها با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرجودی، جمشید بررسی مشخصات چشمه لرزه‌ای زلزله‌های رودبار و منجیل با استفاده از شبیه‌سازی ترکیبی به روش گسل محدود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 5-18]
 • فرجیان، مصطفی بررسی رفتار لرزه‌ای قاب فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه تحت زلزله های متوالی [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 66-86]
 • فرخ زاد، رضا بررسی متغیرهای ضریب تضعیف خطی و مقاومت فشاری بتن سنگین با سنگدانه ی باریتی حاوی پودر بیسموت و پودر میکروسیلیس در برابر اشعه گاما [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 63-80]
 • فرخ زاد، رضا مقایسه تاثیر نانو کربنات کلسیم و نانو سیلیس بر خواص بتن خودتراکم [دوره 7، شماره 4، 1399، صفحه 187-201]
 • فرخ زاد، رضا بررسی مقاومت فشاری، کششی و جذب آب ملات ژئوپلیمر حاوی از ماده سرباره(GGBFS) در مقایسه با پوزولان متاکائولن [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرد مرادی نیا، سینا پهنه بندی فضایی اسکان موقت با تحلیل سلسله مراتبی فازی و همپوشانی وزنی (مطالعه موردی: شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فردوسی، عادل ارزیابی تحلیلی تأثیر میدانهای کششی بر لنگر پلاستیک تیرهای میانی در دیوارهای برشی ورق فولادی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 160-171]
 • فرزاد، کیوان تعیین موقعیت بهینه سیستم مهاربند بازویی با استفاده از الگوریتم دلفین بهبود یافته در سازه های فولادی بلند بر اساس عملکرد لرزه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرزین، سعید بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 5-16]
 • فرزین، سعید ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سنگ‌دانه بازیافتی ناشی از ضایعات ساختمانی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 163-174]
 • فرزین، سعید بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ریزدانه و پودر دولومیت به صورت مجزا بر خواص فیزیکی بتن متخلخل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 106-118]
 • فرزین، سعید اندازه‌گیری تغییرات روزانه دمای آب و هوای داخل مخازن نیمه‌پر ذخیره آب با جداره بتن و بتن متخلخل [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرشاد، ساناز کالبدشکافی منشأ دعاوی قراردادهای همسان خدمات مشاوره ایران و فیدیک [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 16-36]
 • فرشته پور، احسان اولویت بندی ترمیم و بازسازی پل های بتنی شبکه راه های استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 93-108]
 • فرهودی، ندا مطالعه موردی و ارزیابی دو سازه مهاربندی فولادی در زلزله بم‌ و روش‌های مقاوم‌سازی [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 120-138]
 • فروتنی، آزاده بررسی لرزه‌ای چیدمان دیوار برشی فولادی موج‌دار با استفاده از منحنی‌های شکنندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرودی جهرمی، محمدرضا بررسی اثر فاصله ورق پوششی ضربدری تا دیوار برشی فولادی و ورق های اتصال دهنده آن تحت بار لرزه ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 38-57]
 • فرودی جهرمی، محمدرضا بررسی ضخامت ورق پوششی ضربدری و عرض آن در تقویت دیوار برشی فولادی تحت بار لرزه ای [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 58-74]
 • فروزان، فرنام مطالعه ی رفتار سیستم قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده مبتنی بر عملکرد، تحت زلزله‌های حوزه ی دور و نزدیک [دوره 7، شماره ویژه 2، 1399]
 • فروغی اصل، علی بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی، کارایی و نفوذ‌پذیری بتن خودتراکم ساخته شده با پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • فریدوند، رامین ضرایب شدت تنش و مسیر انتشار ترک تحت شرایط مد مرکب [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 86-96]
 • فضلوی، میثم بررسی اثر نانوسیلیس بر مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان تقویت‌شده با الیاف پلی‌پروپیلن [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 73-91]
 • فقه مینه، محمدامین الگوی توزیع ارتفاعی بار زلزله برای قاب‌های خمشی فولادی با درنظرگرفتن رفتار غیرخطی اعضا [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 62-75]
 • فلاح، امیر شبیه سازی موجشکن توده سنگی تحت انفجار زیرآب و بررسی مودهای خرابی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 152-171]
 • فلاح، نصرت اله بررسی شاخص‌های تعیین آسیب لرزه‌ای در قاب‌های بتنی و معرفی یک شاخص جدید برای تشخیص طبقات آسیب‌دیده [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاح بافقی، محمد مهدی بررسی آزمایشگاهی رفتار دال های بتن آرمه دوطرفه تقویت شده با روکش های پیش ساخته کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 245-262]
 • فلاحی، عبدالحسین مقایسه روش تحلیل استاتیکی غیر‌خطی استاندارد 2800 ایران با آیین‌نامه ASCE/SEI 41-13 آمریکا در ساختمان‌های بتن‌آرمه با سیستم قاب خمشی متوسط [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 193-219]
 • فهیمی فرزام، مازیار مطالعه پارامتری عملکرد میراگر مایع تنظیم شده در کنترل ساختمان فولادی معیار تحت بارهای لرزه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • فهیمی فرزام، مازیار ارزیابی میزان ظرفیت باربری و جذب انرژی قاب‌های فولادی بلندمرتبه مقاوم‌سازی شده توسط میراگرهای ویسکوز [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیاض، محمد بررسی عددی اثر انفجار مواد منفجره قوی بر مخازن تحت‌فشار افقی، قائم و کروی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 60-75]
 • فیاض، محمد مقایسه پاسخ سازه‌های فولادی با میراگرهای مختلف تحت بار انفجارو زلزله [دوره 8، شماره 5، 1400، صفحه 110-129]
 • فیاض، محمد مطالعه پارامترهای موثر در شبیه سازی میان مقیاس بتن [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیضی، اتابک بررسی تاثیر سختی بتن فونداسیون و مخزن بر پاسخ لرزه‌ای مخازن مرتفع با استفاده از تحلیل احتمالاتی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • فیوض، علیرضا مدلسازی عددی اثر انفجار بر خطوط لوله های مدفون انتقال نفت و گاز در خاکهای مختلف به روش اویلری-لاگرانژی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 88-108]
 • فیوض، علیرضا پاسخ برشگیر پل‌های واقع بر خاک‌های غیرچسبنده تحت اثر زلزله‌های با محتوای فرکانسی متفاوت [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قائد رحمتی، آرش بررسی احتمالاتی تاثیر تراز مخزن بر عملکرد لرزه‌ای سد بتنی وزنی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 263-277]
 • قابضی، پویان اثرات ناپیوستگی صفحه‌ای بر استحکام اتصالات چسبی ورق [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 172-183]
 • قادری، عباسعلی تأثیر پوزولان پومیس و متاکائولین بر روی دوام بتن بازیافتی و خوردگی میلگردهای آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • قادری، محسن تأثیر پدیده ی خستگی کم چرخه بر روی قاب های خمشی فولادی با اتصالات صلب از پیش تأیید شده ی فلنجی [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 149-162]
 • قادری، محسن بررسی اثر خستگی کم‌چرخه شدید تحت بار سیکلی در قابهای خمشی فولادی با اتصالات تیربا مقطع کاهش‌یافته بروش رشد و بهم پیوستگی حفره ها [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 5-19]
 • قاری قرآن، علی رضا بررسی عددی تاثیر وجود لایه آسفالت مخلوط گرم بر رفتار ناحیه انتقال پل‌های دهانه کوتاه خطوط ریلی بالاستی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 134-145]
 • قاسم زاده، مجتبی بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 34-45]
 • قاسم زاده موسوی نژاد، سید حسین رفتار مکانیکی پوسته های استوانه ای جدار نازک کامپوزیت سیمانی مسلح به الیاف تحت بارگذاری داخلی یکنواخت [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 172-187]
 • قاسم زاده موسوی نژاد، سید حسین بررسی مشخصات مکانیکی، الکتریکی و ریز ساختار بتن فراتوانمند حاوی درصدهای مختلف دوده سیلیس و الیاف پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 244-259]
 • قاسم زاده موسوی نژاد، سید حسین بکارگیری روش شبکه عصبی در تخمین مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف فولادی با استفاده از آزمایش break-off [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 41-56]
 • قاسمی، احمدرضا تحلیل کمانش استوانه‌های هیبرید کامپوزیت – فلز تحت فشار هیدرواستاتیک با انتهای بسته و شرایط مرزی گیردار [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، احمدرضا تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر از جنس مواد مدرج تابعی تحت شرایط مرزی مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، عباس ارزیابی عملکرد سازه های قاب خمشی فولادی ,ویژه در برابر حریق [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، محمد بررسی اثر آب به سیمان و حجم الیاف فولادی در پارامترهای شکست بتن خودمتراکم حاوی الیاف فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 70-86]
 • قاسمی، محمد رضا بررسی اثر آب به سیمان و حجم الیاف فولادی در پارامترهای شکست بتن خودمتراکم حاوی الیاف فولادی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 70-86]
 • قاسمی تبار، محمد تحلیل استاتیکی ورق‌ها و مقاطع فولادی تقویت شده با ورق‌های FRP به کمک مدل‌سازی اجزاء محدود [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 107-131]
 • قامتلو، امیر بررسی تاثیر آپلیفت برآسیب لرزه‌ای سد بتنی وزنی در زلزله‌های حوزه دور ونزدیک: مطالعه موردی سد شفارود [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 202-221]
 • قامتلو، امیر بررسی اثرات رسوب در مخزن بر سطح آسیب لرزه ای سد بتنی وزنی تحت زمین لرزه‌های حوزه نزدیک و دور [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 130-150]
 • قانونی بقا، محمد اثرات خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 146-159]
 • قانونی بقا، محمد روش تشخیص خرابی نوین با استفاده از تغییرات در شکل حالت انحنای مودی با وجود نویز برداشت اطلاعات و آسیب های جزئی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 115-129]
 • قانونی بقا، محمد تأثیر تعداد و موقعیت دهانه‌های مهاربندی بر نامعینی سیستم دوگانة قاب خمشی و مهاربند برون‌محور فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قانونی بقا، محمد ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر ویسکوز با استفاده از روش زمان دوام [(مقالات آماده انتشار)]
 • قبادی، محمد سهیل بررسی تاثیرات اندازه فاصله میان سوراخ های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه ای اتصال DFC [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 52-66]
 • قبادی، محمد سهیل جزئیات اجرایی نوآورانه در اتصالات گیردار تیر به ستونهای صلیبی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 65-78]
 • قبادی، محمد سهیل رفتار چرخه‌ای اتصالات خمشی تیر به ستون جعبه‌ای مقاوم‌سازی شده با ورق سخت‌کننده مثلثی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 5-23]
 • قبادی، مهدی بررسی خواص تازه و سخت شده بتن خود تراکم الیافی [دوره 6، شماره ویژه 4، 1398، صفحه 43-61]
 • قبادیان، افشین مطالعه اندرکنش گودبرداری دائمی و ساختمان مجاور تحت زلزله (مطالعه موردی: رمپ قطار شهری و ساختمان همیاری شهرداری های کرمانشاه) [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 57-70]
 • قدرتی امیری، غلامرضا آسیب پذیری لرزه ای شهر یزد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 5-13]
 • قدرتی امیری، غلامرضا ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرکرد [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 19-26]
 • قدرتی امیری، غلامرضا تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]
 • قدرتی امیری، غلامرضا ارزیابی احتمالاتی خسارات لرزه‌ای سازه های بتن آرمه شمال ایران با استفاده از منحنی‌های شکنندگی [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 58-78]
 • قدرتی امیری، غلامرضا پهنه‌بندی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مناطق شهری با در نظر داشتن تأثیر وضعیت کالبدی به کمک تئوری منطق فازی: مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی 7 تهران [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 5-15]
 • قدرتی امیری، غلامرضا شناسایی آسیب در پل‌های کابلی با استفاده از اطلاعات مودال [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 24-45]
 • قدرتی امیری، غلامرضا اثرات همبستگی مولفه های لرزه ای حوزه نزدیک در تونل های دایروی شهری با پوشش بتنی غیرمسلح [دوره 7، شماره 3، 1399، صفحه 165-178]
 • قدرتی امیری، غلامرضا پهنه‌بندی نقاط مناسب برای اسکان موقت بعد از رخ‌داد زلزله در شهر کرج با استفاده از تئوری منطق فازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 44-55]
 • قدرتی امیری، غلامرضا اثر شعاع انحنا بر ارزیابی احتمالاتی لرزه ای پل های قوسی عرشه باکس بتن آرمه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو تحت تحریکات سه جهته زلزله های نزدیک گسل [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدرتی امیری، غلامرضا تحلیل خطرپذیری کیفی ساختمانهای منتخب موجود در شهرکرد مطابق ضوابط HAZUS بر مبنای منطق فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدرتی امیری، غلامرضا تاثیر میکروسیلیس و زئولیت بر رفتار میان مدت بتن خودمتراکم منبسط شونده [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدرتی امیری، غلامرضا پایش سلامت پل ها با استفاده از داده‌های موجود بر مبنای یادگیری عمیق [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدسی حسن آباد، مجید مطالعه عددی و آزمایشگاهی شناسایی محل و شدت آسیب در اسکله های شمع و عرشه به روش انرژی کرنشی مودال بهبود یافته-مطالعه موردی: اسکله صادرات LPG پارس عسلویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدوسیان، اویس مقایسه روش های پول آف، پوش اوت و منشور شکافت برای تعیین چسبندگی بتن خودتراکم الیافی به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی. [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 199-212]
 • قدیمی حمزه کلایی، آزاده پهنه‌بندی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مناطق شهری با در نظر داشتن تأثیر وضعیت کالبدی به کمک تئوری منطق فازی: مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی 7 تهران [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 5-15]
 • قدیمی حمزه کلایی، آزاده پهنه‌بندی نقاط مناسب برای اسکان موقت بعد از رخ‌داد زلزله در شهر کرج با استفاده از تئوری منطق فازی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 44-55]
 • قراگوزلو، علیرضا پهنه‌بندی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مناطق شهری با در نظر داشتن تأثیر وضعیت کالبدی به کمک تئوری منطق فازی: مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی 7 تهران [دوره 5، شماره ویژه 3، 1397، صفحه 5-15]
 • قربان نژاد، بهاره ارائه‌ مدل ساختاری تاثیر عوامل سازمانی بر عوامل جو ایمنی زمینه‌ساز ایمنی رفتاری کارکنان پروژه‌های عمرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی، فرید برآورد تقریبی شتاب جانبی در سازه‌های بلند با روش تیر طره برشی-خمشی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 27-37]
 • قرشی، سید روح الله پیاده سازی و استمرار ساخت ناب با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 93-111]
 • قره، سهیل اولویت بندی ترمیم و بازسازی پل های بتنی شبکه راه های استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 93-108]
 • قره، سهیل مقایسه رفتار شمع های جابجایی-جایگزینی به صورت آزمایشگاهی و میدانی (مطالعه موردی؛ ماسه انزلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قره، سهیل بررسی اثر بار انفجاری بر لنگر خمشی در اتصالات خمشی فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قزوینی، سجاد تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA) [دوره 6، شماره ویژه 2، 1398، صفحه 211-224]
 • قشلاقی، سعید ارزیابی میزان ظرفیت باربری و جذب انرژی قاب‌های فولادی بلندمرتبه مقاوم‌سازی شده توسط میراگرهای ویسکوز [(مقالات آماده انتشار)]
 • قلعه جوقی، جعفر مطالعه آزمایشگاهی و عددی ابزار محدود کننده نیرو- سیستم لوله در لوله [(مقالات آماده انتشار)]
 • قلعه جوقی، جعفر بهبود رفتار خرابی گنبدهای دولایه فضاکار صدفی با استفاده از ابزار محدودکننده نیروی لوله در لوله [(مقالات آماده انتشار)]
 • قلعه نوی، منصور ویژگی های بتن فوق توانمند و رفتار ترک‌خوردگی نمونه های کششی بتن مسلح [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 42-58]
 • قلعه نوی، منصور بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 34-45]
 • قلعه نوی، منصور رفتار پس از ترک خوردگی نمونه های کششی ساخته شده از بتن فوق توانمند، مسلح شده با میلگرد GFRP [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 172-201]
 • قلعه نوی، منصور نقش عامل‌های هندسی بر رفتار مهاربند‌های کمانش‌ناپذیر با هسته شکاف‌دار [دوره 6، شماره ویژه 3، 1398، صفحه 75-94]
 • قلعه نوی، منصور بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی [دوره 7، شماره ویژه 4، 1399، صفحه 82-99]
 • قلعه نوی، منصور ارزیابی اثر نوع بتن و قطر میلگرد بر مقاومت پیوستگی در سازه‌های بتن‌آرمه [(مقالات آماده انتشار)]
 • قلعه نوی، مونا بررسی اثر برخورد بر عملکرد قاب‌های فولادی جداسازی شده لرزه‌ای در جنبش‌های حوزه نزدیک [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 266-280]
 • قلندرزاده، عباس استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمان مطالعه موردی تهران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 50-60]
 • قلهکی، مجید بررسی اثرات فاصله هسته از بتن محصور کننده بر رفتار مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 51-62]
 • قلهکی، مجید مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی بتن های حاوی الیاف های فولادی و پلی پروپیلن در دماهای بالا [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 167-179]
 • قلهکی، مجید تأثیر آب مغناطیسی و پوزولان‌های مختلف بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 5-19]
 • قلهکی، مجید مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار خمشی عمود بر صفحه دیوار پیش-ساخته نوین، ساخته‌شده از پلی استایرن روزنرانی شده [دوره 4، شماره ویژه 1، 1396، صفحه 78-87]