ارائه رابطه تحلیلی محاسبه مقاومت دیوارهای برشی فولادی مرکب به کمک نرم‌افزار ABAQUS

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران سمنان

10.22065/jsce.2019.179141.1830

چکیده

دیوار برشی فولادی مرکب معمولاً از یک ورق فولادی و نیز پوششی از بتن مسلح که در یک سو یا هر دو سوی ورق فولادی به کمک برشگیر متصل می‌شود، تشکیل می‌شود. در سیستم نوین دیوار برشی فولادی مرکب فاصله‌ای بین دیوار بتنی و تیرها و ستون‌های مرزی وجود دارد. وجود این فاصله در زلزله‌های کوچک باعث عدم درگیرشدن بتن با قاب و در نتیجه جلوگیری از خرابی آن می‌گردد. در زلزله‌های نسبتاً بزرگ این فاصله بین دیوار بتنی و اعضای مرزی بسته شده و به مقاومت مجموعه اضافه می‌گردد. در این مقاله به منظور محاسبه مقاومت دیوار برشی فولادی مرکب یک طبقه تک دهانه، ورق فولادی، قاب و پوشش بتنی از یکدیگر تفکیک شده و با در نظر گرفتن اندرکنش بین آنها، مقاومت دیوار برشی فولادی مرکب محاسبه شده است. برای در نظر گرفتن اثر مقاومت بتن در مقاومت دیوار برشی فولادی مرکب، فاصله بین پوشش بتنی و اعضای مرزی مورد بررسی قرار گرفته و به دنبال آن، دو رابطه برای محاسبه مقاومت دیوار برشی فولادی مرکب یک طبقه تک‌دهانه به کمک نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS پیشنهاد شده است. همچنین مشاهده گردید که تغییر شکل خارج از صفحه ورق فولادی در نمونه‌های دارای پوشش بتنی محدود می شود که این محدودیت در نمونه‌های بدون درز افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide Analytical Relationship to Calculate the Strength of Composite Steel Shear Walls by Abaqus software

نویسندگان [English]

  • majid Gholhaki 1
  • Omid Rezayfar 1
  • mohammad sadegh rahimikhah 2
1 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 semnan university
چکیده [English]

Composite steel plate shear wall is usually made up of a steel plate and also a reinforced concrete cover, which is attached to one side or both sides of the plate by means of a shearing device. In innovative composite steel plate shear wall system, a gap is created between concrete cover and boundary beams and columns. The presence of this gap in small earthquakes does not cause the concrete to interfere with the frame and thus prevent its failure. In relatively large quakes, this distance between the concrete wall and the boundary members is closed and added to the resistance of the system. In this paper, steel plate, concrete cover and frame were separated to calculate the strength of composite steel plate shear wall by their interaction. To evaluate the effect of concrete strength on composite steel plate shear wall strength, the gap between concrete cover and boundary members has been discussed, and then two relationships have been proposed to calculate the strength of composite steel plate shear wall. For this purpose, this paper has been used for analyzing pushover. In order to verify the numerical modeling, the characteristics of a steel plate shear wall model, composed of a laboratory study by Arabzadeh and colleagues at Tarbiat Modares University in 2011On the behavior of composite steel plate shear walls, it has been selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite Steel Plate Shear Wall
  • Strength
  • frame
  • Concrete Cover
  • Steel Plate